اعلامیه کمیته مرکزی :

                                        در حمایت از تظاهرات ایستاده  9 ژوئن درژنو سویس  

 

 کلکتیو سندیکایی حمایت از کارگران مغرب و خاورمیانه ، شامل 4 اتحادیه فرانسوی و 2 اتحادیه سویسی ، در یک دعوت عام ، همه علاقه مندان را به شرکت در تظاهرات ایستاده در 9 ژوئن در برابر دفتر سازمان ملل در ژنو فرا خوانده است. دراین روز اجلاس دوره ای سازمان جهانی کار که از اول ماه ژوئن تا 17 ژوئن در ژنوبرگزارمیشود، پرونده نقض حقوق بنیادین کار توسط دولت جمهوری اسلامی ایران را در اجلاس خود بررسی میکند.

در این دعوت نامه ضمن اشاره به اقدامات  سرکوبگرانه مبارزین سندیکایی در اول ماه مه در ایران و نیز دستگیری فعالین سندیکایی در کردستان، اعلام همبستگی با کارگران ایران ازجمله وظایف سندیکایی در سراسر دنیا معرفی

شده است.

در همین رابطه" نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران ــ  خارج کشور" با امضا 14 نهاد همبستگی با کارگران ایران در خارج کشور و همچنین "افراد و تشکل های همگام در دفاع از مبارزات دموکراتیک مردم ایران"  و  "کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران ــ سویس"  و ....   در همراهی با فراخوان  این کلکتیو سندیکایی ، روز 9 ژوئن دعوت به تظاهرات ایستاده در برابر دفتر سازمان جهانی کار در ژنو  کرده اند.

ما ضمن تجلیل از این حمایت رو به گسترش نهادها و فعالین مدافع جنبش کارگری ، امیدواریم که این اقدام ، گام تازه ای در تقویت همبستگی جنبش کارگری ایران با جنبش جهانی کارگران باشد. بویژه در شرایط کنونی که که جنبش نان و آزادی در ایران ، خاورمیانه و شمال آفریقا شاهد خروش بیسابقه این جنبش های اجتماعی است و همچنین در کشورهای 

 سرمایه داری اروپایی ، در یونان ، فرانسه ، اسپانیا ، پرتقال ....  در شرایط بحران دامنه دار اقتصادی حرکات پردامنه جوانان ، بیکاران ، کارگران صحنه را پر کرده است ، زمینه تقویت همبستگی بین المللی نیروی گسترده کار در این کانونهای ملتهب مبارزه طبقاتی بیش از پیش مساعد است.

آزادی موقت منصور اسانلو که در آستانه اجلاس جهانی کار در ژنو انجام میشود ، نشان از نگرانی رژیم  ایران از اعتراضات گسترده ای است که در حال تدارک است. تنها در صورت تداوم این مبارزات است  که میتوان برای آزادی همه فعالین تشکل های مستقل کارگری مبارزات گسترده ای را سازمان داد.

                                   گسترده باد همبستگی بین المللی کارگران !

                                     زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم !

                         کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

                                       14 خرداد 1390 ـ 4 ژوئن 2011