An Nuacht is déanaí le Gaelport.com

Slán agus Beannacht ó Fhoireann Gaelport.com

Slán agus Beannacht ó Fhoireann Gaelport.com

In Eanáir na bliana seo fógraíodh na sé cheanneagraíocht a roghnaíodh le feidhmiú mar cheanneagraíochtaí sa mhúnla nua maoinithe atá beartaithe ag Foras na Gaeilge. Ó tharla nár roghnaíodh Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, an eagraíocht a riarann Gaelport.com mar aon le neart tionscadail eile, fágann sin nach bhfuil de rogha ag Bord na Comhdhála anois ach deireadh a chur le fostaíocht an tseisir ar an bhfoireann. 
 


Ó fógraíodh an cinneadh i mí Eanáir, tá plé déanta le dreamanna éagsúla maidir le haistriú na dtionscadal reatha ar fad atá faoi chúram na Comhdhála, chun rathúlacht na dtionscadal sin a chinntiú amach anseo. Cé go bhfuil dul chun cinn áirithe déanta sa phlé seo, tá bac ar leith air, ó tharla nach fios do na ceanneagraíochtaí go fóill cé na hacmhainní, idir dheontas agus fhoireann, a bheidh ar fáil dóibh tar éis 30 Meitheamh 2014.

Bhí cainteanna ar siúl, idir Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge agus Conradh na Gaeilge maidir le haistriú sheirbhísí digiteacha na Comhdhála, ach chuir Conradh na Gaeilge in iúl ag tús mhí Aibreáin nach mbeadh sé de chumas acu tabhairt faoina leithéid de thionscadal lena fhoireann reatha.

Mar chuid den phróiseas bainistíochta athruithe, ghlac Bord Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge cinneadh chun na tionscadail reatha a chur ar leataobh ón gCáisc ar aghaidh, le go dtabharfaí tús áite do na ceisteanna dlíthiúla agus na ceisteanna praiticiúla a eascraíonn ó chinneadh Fhoras na Gaeilge chun deireadh a chur le maoiniú na heagraíochta ón 30 Meitheamh 2014, agus chun comhdú agus cartlannú a dhéanamh ar na cáipéisí ar fad atá sa Chomhdháil, cuid acu a théann siar chomh fada le 1943, bliain bhunaithe na Comhdhála.

Ar an suíomh seo an tseachtain seo caite, cuireadh in iúl dár léitheoirí go mbeadh deireadh ag teacht le nuashonrú ar na seirbhísí digiteacha ó Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge um Cháisc, rud a bhí curtha in iúl d’Fhoras na Gaeilge roimh ré.

Mar fhreagra ar an alt ar Gaelport.com an tseachtain seo caite, d’eisigh Foras na Gaeilge ráiteas poiblí ag cur in iúl gur seirbhís luachmhar agus uirlis fhiúntach í Gaelport, ar fiú leanúint de bheith á cur ar fáil amach anseo. Níorbh ionann seo agus an méid a bhí curtha in iúl ag an bhForas do Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge go dtí sin.

Chuir Foras na Gaeilge in iúl do Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge ag cruinniú ar an 05 Márta go raibh cinneadh glactha ag Coiste na Nuachtán agus na nIrisí de chuid Fhoras na Gaeilge, a bhí faofa ag an mBord ar an 28 Feabhra, nach mbeadh Gaelport.com á mhaoiniú ag Foras na Gaeilge i ndiaidh 30 Meitheamh 2014, cuma cé a bheadh á riaradh. Cé gur iarradh an cinneadh seo i scríbhinn diúltaíodh don iarratas sin. An lá dár gcionn sin, 06 Márta 2014, d’eisigh Foras na Gaeilge ráiteas ag cur in iúl go mbeadh deireadh le maoiniú Gaelport.com ar an 30 Meitheamh 2014.

Tháinig Conradh na Gaeilge ar ais i dteagmháil le Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge tar éis d’Fhoras na Gaeilge preas ráiteas a eisiúint ar an 09 Aibreán, ag léiriú spéise arís i Gaelport.com agus ag tabhairt le fios go mbeadh acmhainní á gcur ar fáil amach anseo ag Foras na Gaeilge do sheirbhís nua ilmheán.

Tá an-rath ag baint le seirbhísí Gaelport.com, agus tá an t-éileamh ar an tseirbhís ag dul ó neart go neart – Breis agus 1,000,000 amas sa bhliain a fhaigheann an láithreán gréasáin, tá 7,000 síntiúsóir cláraithe dá ríomhirisí, agus is iomaí duais agus gradaim atá bainte amach ag Gaelport le blianta.

Don fhoireann atá ag obair ar sheirbhísí Gaelport.com le blianta, is é an rud is tábhachtaí dúinn ná go leanfadh an tseirbhís thábhachtach seo ar aghaidh, ach caithfear a bheith réadúil faoin scéal. Nuair a fhillfidh an fhoireann ar an oifig tar éis na Cásca beidh 49 lá oibre fanta againn, tá 70 bliain de stair san ardoifig, cáipéisí agus miontuairiscí agus gach eile a théann siar chomh fada le 1943.

Ar an 30 Meitheamh 2014, is ag casadh na heochrach ar Uimhir 46 Sráid Chill Dara don uair deireanach a bheimid. Is gá comhadú agus cartlannú a dhéanamh ar gach cáipéis atá againn, is gá gach acmhainn idir ríomhairí agus troscán a dhíol, beidh na conarthaí leis na soláthróirí ar fad le briseadh, agus beidh neart ceisteanna dlíthiúla le réiteach. Glacann na nithe sin ar fad go leor ama, gan tógáil san áireamh fiú go bhfuil saoire tuillte ag an bhfoireann agus go bhfuil sin ag dul dóibh.

Deireanach sa lá a tháinig an t-athrú poirt seo le ráiteas na seachtaine seo caite ó Fhoras na Gaeilge maidir le Gaelport.com. Tá cruinniú práinneach iarrtha le Foras na Gaeilge dá bharr. Ní thar oíche a dhéanfá tionscadal den chineál seo a aistriú. Tá ceisteanna dlíthiúla a bhainfeadh le haistriú sonraí na síntiúsóirí, úinéireacht na bhfearann a aistriú, agus óstáil nua a eagrú. Tógann sin ar fad am, agus dúinne atá ag cailleadh ár jabanna ar an 30 Meitheamh, níl an t-am sin againn.

In ainneoin a bhfuil curtha in iúl ag Foras na Gaeilge ar na meáin chumarsáide agus ina ráiteas an tseachtain seo caite, níl aon chinnteacht maidir le todhchaí Gaelport.com go fóill.

Geallaimid daoibh a léitheoirí go ndéanfaimid ár seacht míle dícheall chun plé a dhéanamh le Foras na Gaeilge agus le Conradh na Gaeilge idir seo agus 30 Meitheamh chun a chinntiú go mbeifí in ann tógáil ar an méid atá bainte amach go dtí seo i dtaca le Gaelport.com. Ní theastaíonn uainne go ligfí an obair fhiúntach atá baint amach go dáta le sruth.

Ba dheas linn tacaíocht, ionchur agus aiseolas ár léitheoirí ó bunaíodh Gaelport.com i 1995.

Ag guí gach sonas oraibh,
Kevin, Peig, Brígíd, Máire, Clár agus Ferdia.

Tiocfaidh deireadh leis an nuashonrú ar Gaelport.com um Cháisc. Mairfidh an suíomh beo go dtí 30 Meitheamh 2014, ach tar éis an dáta sin, ní bheidh fáil ar an láithreán gréasáin, nó aon cheann de na mílte alt atá ar fáil faoi láthair sa chartlann ar an suíomh. Tiocfaidh deireadh le fostaíocht an tseisir ar fhoireann na Comhdhála ar an 30 Meitheamh 2014.

©Foilsithe ar Gaelport.com 15 Aibreán 2014
Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214