W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > November 2010

unicorn commit: Translation in Polish submitted by Maciej "Sobak" Sobaczewski

From: Mercurial notifier <nobody@w3.org>
Date: Mon, 29 Nov 2010 10:55:01 +0000
Message-Id: <E1PN1Nt-0007G3-Mj@mcbain.w3.org>
To: Unicorn Updates <www-validator-cvs@w3.org>
changeset:  1575:4af6c995e223
user:    Jean-Guilhem Rouel <jean-gui@w3.org>
date:    Mon Nov 29 11:53:31 2010 +0100
files:    WebContent/WEB-INF/languages/pl.properties
description:
Translation in Polish submitted by Maciej "Sobak" Sobaczewski


diff -r f938c7c4406a -r 4af6c995e223 WebContent/WEB-INF/languages/pl.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/pl.properties	Mon Nov 29 11:53:05 2010 +0100
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/pl.properties	Mon Nov 29 11:53:31 2010 +0100
@@ -1,91 +1,92 @@
-#Submitted by Tavaro
-#Thu Aug 12 01:38:21 UTC 2010
-anchor_message=Bezpośredni odnośnik do tego komunikatu
-anchor_observation=Bezpośredni odnośnik do tych wyników
-anchor_uri=Bezpośredni odnośnik do tego zasobu
-column_token=Kolumna\:
-context_token=Kontekst\:
-contexts_hide=Ukryj kontekst
-contexts_show=%1 więcej...
-direct_link_label=Link bezpośredni
-direct_link_title_1=Sprawdź ten dokument za pomocą walidatora
-direct_link_title_2=Odnośnik do strony walidacji
-documentation=Dokumentacja
-documentation_title=Dokumentacja tej usługi oraz oprogramowania, z którego korzysta
-donation_program=Darowizna dla systemu walidacji W3C
-download=Pobierz
-download_title=Pobierz kod źródłowy tej usługi
-error_label=Błędy
-extra_options=Opcje zaawansowane
-feedback=Odzew
-feedback_title=Podziel się swoją opinią lub zgłoś błąd
-file_token=Plik\:
-info_label=Informacje
-instruction-by-input=Wprowadź treść dokumentu, który chcesz sprawdzić
-instruction-by-upload=Wybierz dokument, który chcesz sprawdzić
-instruction-by-uri=Wprowadź adres URI dokumentu podlegającego sprawdzeniu
-legend-by-input=Walidacja wprowadzonego kodu
-legend-by-upload=Walidacja pliku lokalnego
-legend-by-uri=Walidacja zasobu sieciowego
-line_token=Linia\:
-local_file_label=Plik lokalny\:
-location=Lokalizacja
-message_connect_exception=Wprowadzony adres URI jest nieosiągalny. Zweryfikuj adres i spróbuj ponownie.
-message_document_not_found=Pożądany dokument nie został odnaleziony.
-message_empty_direct_input=Musisz wprowadzić treść dokumentu.
-message_empty_uploaded_file=Załadowany plik jest pusty.
-message_empty_uri=Musisz wprowadzić adres URI zasobu zdalnego.
-message_incomplete_language=Bieżące tłumaczenie nie jest kompletne. ${message_translation}
-message_input_changed="%1" nie obsługuje metody\: %2. Unicorn dostosował zapytanie automatycznie, lecz wyniki walidacji mogą nie być prawidłowe.
-message_input_changed_long=Niektóre nagłówki HTTP mogły zostać utracone lub zmienione. Może to uniemożliwić usłudze walidacji podążanie za odnośnikami umieszczonymi w dokumencie.
-message_invalid_mime_type=Zadeklarowany typ mime (%1) jest nieprawidłowy.
-message_invalid_url_syntax=Wprowadzony adres URI jest nieprawidłowy\: "%1".
-message_local_address_provided=Konfiguracja Unicorna nie zezwala na korzystanie z lokalnych adresów IP. Proszę użyć adresu publicznego.
-message_mail=Raport zostanie wysłany do\: %1.
-message_mail_date=Sprawdź wykonanie %1.
-message_missing_email=Nie podano adresu e-mail.
-message_missing_mime_type=Typ mime sprawdzanego dokumentu nie został określony.
-message_no_observation_done=Nie ma żadnych wyników do wyświetlenia.
-message_no_referer=Twoje żądanie HTTP nie zawiera nagłówka referer.
-message_no_task=Nie określono zadania. Unicorn wykonał zadanie domyślne\: "%1".
-message_no_uploaded_file=Musisz załadować plik.
-message_not_found_mime_type=Próba odgadnięcia typu mime dokumentu nie powiodła się.
-message_nothing_to_validate=Nie przekazano żadnego dokumentu.
-message_observer_connect_exception="%1" jest nieosiągalny.
-message_observer_internal_error="%1" zwrócił błąd wewnętrzny. <a href\="%2">${direct_link_label}</a>.
-message_observer_not_found=Zapytanie do "%1" zwróciło <a href\="http\://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html\#sec10.4.5">bład 404 (nie znaleziono)</a>.
-message_observer_read_timeout="%1" nie odpowiedział przed upływem wyznaczonego czasu.
-message_response_invalid_schema="%1" zwrócił odpowiedź w nieobsługiwanym formacie.
-message_response_validation_error="%1" zwrócił nieprawidłową odpowiedź.
-message_ssl_warning=Certyfikat SSL tego dokumentu jest nieprawidłowy. Niektóre z walidatorów mogą niepoprawnie obsługiwać błędne certyfikaty i będą wyświetlać błędy.
-message_translation=Pomóż nam <a href\="./translations%2">przetłumaczyć Unicorna</a> na Twój język macierzysty.
-message_unauthorized_access=Wprowadzony adres URI wymaga uwierzytelnienia.
-message_unavailable_language=Unicorn nie jest dostępny w preferowanym przez Ciebie języku (%1). ${message_translation}
-message_unavailable_requested_language=Unicorn nie jest dostępny w zażądanym języku (%1).
-message_unknown_host=Nieznany host\: %1.
-message_unknown_task=Nieznane zadanie "%1". Unicorn wykonał zadanie domyślne\: "%2".
-message_unsupported_mime_type=Typ mime Twojego dokumentu (%1) nie jest obsługiwany przez to zadanie.
-message_unsupported_protocol=Usługi online obsługują protokoły "http\:" oraz "https\:"; Protokół "%1\:" nie jest wspierany.
-result_for=Rezultat sprawdzania %1
-result_for_upload=Rezultat walidacji Twojego dokumentu
-select-a-task=Wybierz zadanie
-simple_options=Opcje
-stack_trace_text=Wystąpił błąd krytyczny. Poniżej znajduje się zrzut stosu wygenerowany przez Unicorna - proszę skopiować go i <a href\="mailto\:public-qa-dev@w3.org">przesłać zgłoszenie błędu</a>, by pomóc w rozwiązaniu problemu.
-submit=Sprawdź
-submit_title=Prześlij plik do sprawdzenia
-submitted_file=Prześlij dokument
-task_label=Zadanie\:
-test_fail=Dokument nie przeszedł testu\: %1
-test_ok=Dokument pomyślnie przeszedł test\: %1
-test_undef=Wyniki testu\: %1
-translations=Tłumaczenia
-translations_title=Pomóż nam w tłumaczeniu Unicorna
-unicorn_subtitle=Popraw jakość Sieci
-unicorn_title=Ujednolicony walidator W3C
-uri_label=Adres\:
-uri_title=Adres strony do walidacji
-uri_token=URI\:
-validate-by-input=Poprzez wprowadzenie kodu
-validate-by-upload=Lokalny plik
-validate-by-uri=Adres URL
-warning_label=Ostrzeżenia
+#Last submission by Maciej "Sobak" Sobaczewski
+#Sat Nov 27 16:55:46 UTC 2010
+anchor_message=Bezpośredni odnośnik do tego komunikatu
+anchor_observation=Bezpośredni odnośnik do tych wyników
+anchor_uri=Bezpośredni odnośnik do tego zasobu
+column_token=Kolumna\:
+context_token=Kontekst\:
+contexts_hide=Ukryj kontekst
+contexts_show=%1 więcej...
+direct_link_label=Link bezpośredni
+direct_link_title_1=Sprawdź ten dokument za pomocą walidatora
+direct_link_title_2=Odnośnik do strony walidacji
+documentation=Dokumentacja
+documentation_title=Dokumentacja tej usługi oraz oprogramowania, z którego korzysta
+donation_program=Darowizna dla systemu walidacji W3C
+download=Pobierz
+download_title=Pobierz kod źródłowy tej usługi
+error_label=Błędy
+extra_options=Opcje zaawansowane
+feedback=Odzew
+feedback_title=Podziel się swoją opinią lub zgłoś błąd
+file_token=Plik\:
+info_label=Informacje
+instruction-by-input=Wprowadź treść dokumentu, który chcesz sprawdzić
+instruction-by-upload=Wybierz dokument, który chcesz sprawdzić
+instruction-by-uri=Wprowadź adres URI dokumentu podlegającego sprawdzeniu
+legend-by-input=Walidacja wprowadzonego kodu
+legend-by-upload=Walidacja pliku lokalnego
+legend-by-uri=Walidacja zasobu sieciowego
+line_token=Linia\:
+local_file_label=Plik lokalny\:
+location=Lokalizacja
+message_connect_exception=Wprowadzony adres URI jest nieosiągalny. Zweryfikuj adres i spróbuj ponownie.
+message_document_not_found=Pożądany dokument nie został odnaleziony.
+message_empty_direct_input=Musisz wprowadzić treść dokumentu.
+message_empty_uploaded_file=Załadowany plik jest pusty.
+message_empty_uri=Musisz wprowadzić adres URI zasobu zdalnego.
+message_incomplete_language=Bieżące tłumaczenie nie jest kompletne. ${message_translation}
+message_input_changed="%1" nie obsługuje metody\: %2. Unicorn dostosował zapytanie automatycznie, lecz wyniki walidacji mogą nie być prawidłowe.
+message_input_changed_long=Niektóre nagłówki HTTP mogły zostać utracone lub zmienione. Może to uniemożliwić usłudze walidacji podążanie za odnośnikami umieszczonymi w dokumencie.
+message_invalid_mime_type=Zadeklarowany typ mime (%1) jest nieprawidłowy.
+message_invalid_url_syntax=Wprowadzony adres URI jest nieprawidłowy\: "%1".
+message_local_address_provided=Konfiguracja Unicorna nie zezwala na korzystanie z lokalnych adresów IP. Proszę użyć adresu publicznego.
+message_mail=Raport zostanie wysłany do\: %1.
+message_mail_date=Sprawdź wykonanie %1.
+message_missing_email=Nie podano adresu e-mail.
+message_missing_mime_type=Typ mime sprawdzanego dokumentu nie został określony.
+message_no_observation_done=Nie ma żadnych wyników do wyświetlenia.
+message_no_referer=Twoje żądanie HTTP nie zawiera nagłówka referer.
+message_no_task=Nie określono zadania. Unicorn wykonał zadanie domyślne\: "%1".
+message_no_uploaded_file=Musisz załadować plik.
+message_not_found_mime_type=Próba odgadnięcia typu mime dokumentu nie powiodła się.
+message_nothing_to_validate=Nie przekazano żadnego dokumentu.
+message_observer_connect_exception="%1" jest nieosiągalny.
+message_observer_internal_error="%1" zwrócił błąd wewnętrzny. <a href\="%2">${direct_link_label}</a>.
+message_observer_not_found=Zapytanie do "%1" zwróciło <a href\="http\://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html\#sec10.4.5">bład 404 (nie znaleziono)</a>.
+message_observer_read_timeout="%1" nie odpowiedział przed upływem wyznaczonego czasu.
+message_response_invalid_schema="%1" zwrócił odpowiedź w nieobsługiwanym formacie.
+message_response_validation_error="%1" zwrócił nieprawidłową odpowiedź.
+message_ssl_warning=Certyfikat SSL tego dokumentu jest nieprawidłowy. Niektóre z walidatorów mogą niepoprawnie obsługiwać błędne certyfikaty i będą wyświetlać błędy.
+message_translation=Pomóż nam <a href\="./translations%2">przetłumaczyć Unicorna</a> na Twój język macierzysty.
+message_unauthorized_access=Wprowadzony adres URI wymaga uwierzytelnienia.
+message_unavailable_language=Unicorn nie jest dostępny w preferowanym przez Ciebie języku (%1). ${message_translation}
+message_unavailable_requested_language=Unicorn nie jest dostępny w zażądanym języku (%1).
+message_unknown_host=Nieznany host\: %1.
+message_unknown_task=Nieznane zadanie "%1". Unicorn wykonał zadanie domyślne\: "%2".
+message_unsupported_mime_type=Typ mime Twojego dokumentu (%1) nie jest obsługiwany przez to zadanie.
+message_unsupported_protocol=Usługi online obsługują protokoły "http\:" oraz "https\:"; Protokół "%1\:" nie jest wspierany.
+options=Opcje
+result_for=Rezultat sprawdzania %1
+result_for_upload=Rezultat walidacji Twojego dokumentu
+select-a-task=Wybierz zadanie
+simple_options=Opcje
+stack_trace_text=Wystąpił błąd krytyczny. Poniżej znajduje się zrzut stosu wygenerowany przez Unicorna - proszę skopiować go i <a href\="mailto\:public-qa-dev@w3.org">przesłać zgłoszenie błędu</a>, by pomóc w rozwiązaniu problemu.
+submit=Sprawdź
+submit_title=Prześlij plik do sprawdzenia
+submitted_file=Prześlij dokument
+task_label=Zadanie\:
+test_fail=Dokument nie przeszedł testu\: %1
+test_ok=Dokument pomyślnie przeszedł test\: %1
+test_undef=Wyniki testu\: %1
+translations=Tłumaczenia
+translations_title=Pomóż nam w tłumaczeniu Unicorna
+unicorn_subtitle=Popraw jakość Sieci
+unicorn_title=Ujednolicony walidator W3C
+uri_label=Adres\:
+uri_title=Adres strony do walidacji
+uri_token=URI\:
+validate-by-input=Poprzez wprowadzenie kodu
+validate-by-upload=Lokalny plik
+validate-by-uri=Adres URL
+warning_label=Ostrzeżenia
Received on Monday, 29 November 2010 10:55:04 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 7 January 2015 15:17:44 UTC