Centrum Integracji Społecznej w Białej Podlaskiej

W dniu 27.01.2017 r. Centrum Integracji Społecznej zawarło umowy z Urzędem Skarbowym w Białej Podlaskiej oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej. Celem umów jest nawiązanie współpracy z Urzędem Skarbowym i MOPS w zakresie zapewnienia Uczestnikom sekcji finansowo – księgowej praktyk zawodowych. Dzięki temu Uczestnicy zapoznają się z obowiązkami zawodowymi na stanowiskach urzędniczych w korpusie służby cywilnej, w komórkach rachunkowości podatkowej, obsługi bezpośredniej i egzekucji administracyjnej w Urzędzie Skarbowym w Białej Podlaskiej. Ponadto Uczestnicy zapoznają się z prowadzeniem dokumentacji MOPS oraz rejestru spraw bieżących w rzeczywistych warunkach otwartego rynku pracy, a także z innymi pracami zleconymi, związanymi z tematyką reintegracji zawodowej Centrum. Na podstawie wymienionych umoów do Urzędu Skarbowego skierowano dwóch uczestników a do MOPS jedną osobę.

Warto nadmienić fakt, iż nasz były uczestnik aplikował na stanowisko pracy do Miejeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej i został przyjęty. Jest to dla Centrum nobilitacja i motywacja do dalszej pracy na rzecz naszych Uczestników.

Wyszukaj

Zobacz także