Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nijs

print
22 febrewaris 2018

Oproep voor input verkiezingsprogramma's Provinciale Staten en Wetterskip

In maart 2019 zijn de volgende verkiezingen, dit keer voor de Provinciale Staten en het Wetterskip. Inmiddels zijn de voorbereidingen daarvoor begonnen. De programcommissie, bestaande uit Siem Jansen, Geart Benedictus, Jetze Lont, Harry Boon, Gea Wielinga en Sjoerd Wijnsma, orienteert zich op dit moment op alle relevante thema’s.

Voorafgaand aan het schrijven van een concept roept de commissie CDA-leden op om suggesties aan te dragen voor de twee programma’s die zij aan het voorbereiden zijn. Vanzelfsprekend kan in een latere fase het programma nog worden geamendeerd. 

Praktisch, tot 1 april (geen grap) kunt u alvast ideeën aandragen. U kunt die mailen naar cda@fryslan.frl o.v.v. Programcommissie.