Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Servei de suport a la inserció socio-laboral

Acollida, orientació laboral i seguiment personalitzat d'itineraris d'inserció socio-laboral de persones en situació de risc o alt risc d'exclusió social.

Es concreta amb dos programes de seguiment personalitzat:

  • Programa d'inserció socio-laboral (PISL), dirigit a persones en risc d'exclusió
  • Programa personalitzat de recerca de feina (PROPER), per a persones amb nivell baix de qualificació, amb escassa especialització laboral i baix nivell d'autonomia per a la recerca de feina.

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el tràmit?

Les persones usuàries son derivades directament pel seu Centre de Serveis Socials.

Si algú vol més informació, pot anar al Centre de Serveis Socials que correspon al seu domicili. Abans però haurà de demanar cita prèvia al telèfon de cita prèvia de Serveis Socials.

Els professionals valoren individualment cada situació i determinen la viabilitat del servei.

Qui ho pot demanar?
  • Persones residents al municipi de Barcelona, d'edat a partir de 16 anys i en situació d'exclusió socio-laboral.
  • Persones que estan a l'atur o amb treball precari, que requereixin una millora d'ocupació.

Documentació

És aconsellable portar la documentació de què es disposi, relacionada amb la gestió que es vulgui fer i un document identificatiu (DNI, NIE, Passaport,...)

On es pot fer?

Organisme responsable
Darrera actualització  09 / 05 / 2017