Eng | Буряад | Рус|
 Гол һан 
 hонинууд 
 Сайтнуудай каталог 
 Проект тухай 
 Гэрэл зурагай галерей 

Главная / Home / News / портаалай cонинууд

Разделы сайта

Запомнить меня на этом компьютере
  Забыли свой пароль?
  Регистрация


О Байкале


СЛАВНОЕ МОРЕ. ИРКУТСКИЙ ЭКСПРЕСС


 Новости региона


Байкал-Daily

Деловая Бурятия  
Портал Бурятии RB03  
Байкал 24  
Улан-Удэнский городской портал  
Мой Улан-Удэ  
Байкал Медиа Консалтинг

e-baikal.ru 

АТВ-Байкал

Бурятская ГТРК   
ТК "Ариг Ус"  
ТК "Тивиком"  
Бабр.ru -Сибирь  
БайкалИНФОРМ
Сайт Бурятского народа
Газета "Номер Один"
Газета "Информ Полис"
Газета "Новая Бурятия"
Газета "Аргументы и факты"

 Погода

 


Законодательство


КонсультантПлюс

Гарант

Кодекс

Российская газета: Документы

Госстандарт России Не менее полезные ссылки 


НОЦ Байкал

Галазий Г. Байкал в вопросах и ответах

Байкал. Научно и популярно

Экология Байкала и региона

Природа Байкала

Природа России: национальный портал

Министерство природных ресурсов РФ

Министерство природных ресурсов Бурятии

Республиканское агентство лесного хозяйства

Федеральное агентство по недропользованию

Росводресурсы

Росприроднадзор


Рейтинг@Mail.ru

  

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

Эрдэни зэндэмэниин ээлжээтэ hайндээр


Дата: 12.09.2008 
Арюун тунгалаг уhатай, дэлхэйн гун оёортой нуур гээд алдаршаhан Байгал далайн hайндэр августын дурбэдэхи воскресенидэ тэмдэглэхэ тухай Буряад Республикын Арадай Хуралай тогтоол 1999 ондо байгуулагдаhан. Тэрэ гэhээр жэл бури бумбэрсэг дэлхэйн эрдэни зэндэмэни гээд нэршэhэн Байгалай удэр Эрхуугэй, мун Шэтын улад зонтой хамта республикын ажаhуугшад ургэн хэмжээндэ тэмдэглэнэ. Энэшье удаа августын 31-дэ Соведуудэй талмай дээрэ Байгалай hайндэр унгэрбэ.

Байгша ондо Байгал далай «России долоон шэмэгэй» тоодо орожо, байгаалиин узэсхэлэнтэ газар байhанаа дахинаа гэршэлээ гээд Иануулая. Гадна Байгалай гун оёор руу «Мирнууд» буулгагдаа.

Буряад Республикын Пре­зидент,   Правительствын туруулэгшэ В.В. Наговицын, РБ-гэй Арадай Хуралай туруулэгшэ М.М.Гершевич, Улаан-Удын мэр Г.А.Айдаев, РБ-гэй Байгаалиин неесэ баялигуудай министр П.Л. Носков гэгшэд Байгалай удэроор улад зониие амаршалба. Рес­публикын уран hайханай коллективууд концерт-наада харуулаа.

Байгал далай тухай узэсхэлэн Байгаалиин музей дэлгээгээ. Гадна ухибуудэй бутээhэн Байгал далай    тухай уран    зурагууд Буряадай гол талмай шэмэглээ.

Эрдынеева Сарюуна

Возврат к списку новостей
Официальный сайт Национальной библиотеки Республики Бурятиякзд 17 copy.jpg
 

Copyright 2006, Национальная библиотека Республики Бурятия
Информационный портал - Байкал-Lake