Noson Rasys Cwmllynfell

Diwrnod i'r Teulu Cwmllynfell 2Ar ôl Diwrnod i’r Teulu llwyddiannus yn ystod y dydd, cynhaliwyd Noson Rasys ar nos Sadwrn 29ain o Awst yn Neuadd Cwmllynfell.  Roedd y noson yn llwyddiannus iawn, ac roedd pawb wedi mwynhau.  Cawsom lot o hwyl.  Hoffwn ddiolch i bob un o’n noddwyr ac i Bwyllgor Neuadd Cwmllynfell am eu cefnogaeth a’u help ac edrychwn ymlaen at ddigwyddiadau’r dyfodol.

Noson Rasys 1