izvēlne

Atbilde

Pamatnosaukums jeb galvenais nosaukums ir vietvārds, kas tiek ieteikts oficiālai apstiprināšanai un (vai) lietošanai, ja objektam nav oficiāla vietvārda. Tas ir nosaukums, ko toponīmikas speciālisti atzinuši par vispiemērotāko konkrētajam objektam, izvērtējot visus viņiem zināmos tā nosaukumus.
Atsevišķos gadījumos var būt divi pamatnosaukumi. Ja pamatnosaukums ir atšķirīgs no oficiālā vietvārda (jeb oficiālā nosaukuma), tad tas domāts ka ieteikums oficiālā vietvārda maiņai vai precizēšanai.

Parse Time: 0.032s