11.      Betjhe ya Simon Rademan – Moradi wa feshene wa Afrika Borwa ya hapileng kgau, Simon Rademan, o ipabola ka diaparo tsa lenyalo tsa setaele le meteno e majabajaba ya mekete ya mantsiboya.  22.      Leqephe la lapeng  -  Lehokela le potlakang la diketsahalo tsa moraorao tsa setsha se thabisang. 33.      Ditshebeletso  -  Tshupane e feletseng ya ditshebeletso 44.      Tsa lenyalo  -  Re bommampodi mona.  O tla fumana ditshwantsho tse ngata tse tsoseletsang tsa diaparo tsa lenyalo. 55.      Feshene  -  Feshene ke ya bohle.  Leqephe lena le nehela ka dipono tse ngata tse kgothatsang. 66.      Histori le ngolophelo  -  Bala seo bahlophisi ba se buang ka mmampodi wa feshene wa Afrika Borwa. 77.      Ditshwantsho  -  Monghadi Rademan o entse diphetoho tse mmalwa tsa setshwantsho. 88.      Maqephe a ka ntle a dimakasine  -  Meralo ya rona e ananetse maqephe a kantle a dimakasine tse tsamayang pele tsa Afrika Borwa. 99.      Ditaba tse phatlaladitsweng  -  Ditaba tsa nako e fetileng tse hatisitsweng mabapi le Monghadi Rademan le mosebetsi wa hae. 1010. Lebota la setumo  -  Dikgalala tse ngata di apesitswe ka katleho le ka setaele se hlomphehang ke Simon Rademan. 1111. Iteanye le rona  -  Mokgwa wa ho iteanya le The Studio (ka Senyesemane)

Thabela ho babatseha ha matwetwe wa ho rala feshene wa Afrika Borwa le moetsi wa setaele,         Simon Rademan   

Afrikaans, Arabic, Chinese,        ka Sesotho       , Dutch, English, French, German, Greek, Hebrew, isiXhosa, isiZulu, Italian, Japanese, Latin, Ndebele, Norwegian, Portuguese, Russian, Sepedi, Sesotho, Setswana, Siswati, Spanish, Swedish, Tshivenda, Xitsonga

South Africa  Canada  South Africa  Australia  South Africa  Turkey  South Africa  United States  South Africa  Namibia  South Africa  India  South Africa  United Kingdom  South Africa  European Union  South Africa  France  South Africa  Germany  South Africa  Netherlands  South Africa  New Zealand  South Africa  Spain  South Africa

Mmapa wa setsha                                                                                           Extended English sitemap

1.      Betjhe ya Simon Rademan – Moradi wa feshene wa Afrika Borwa ya hapileng kgau, Simon Rademan, o ipabola ka diaparo tsa lenyalo tsa setaele le meteno e majabajaba ya mekete ya mantsiboya. 

2.      Leqephe la lapeng  -  Lehokela le potlakang la diketsahalo tsa moraorao tsa setsha se thabisang.

3.      Ditshebeletso  -  Tshupane e feletseng ya ditshebeletso

4.      Tsa lenyalo  -  Re bommampodi mona.  O tla fumana ditshwantsho tse ngata tse tsoseletsang tsa diaparo tsa lenyalo.

5.      Feshene  -  Feshene ke ya bohle.  Leqephe lena le nehela ka dipono tse ngata tse kgothatsang.

6.      Histori le ngolophelo  -  Bala seo bahlophisi ba se buang ka mmampodi wa feshene wa Afrika Borwa.

7.      Ditshwantsho  -  Monghadi Rademan o entse diphetoho tse mmalwa tsa setshwantsho.

8.      Maqephe a ka ntle a dimakasine  -  Meralo ya rona e ananetse maqephe a kantle a dimakasine tse tsamayang pele tsa Afrika Borwa.

9.      Ditaba tse phatlaladitsweng  -  Ditaba tsa nako e fetileng tse hatisitsweng mabapi le Monghadi Rademan le mosebetsi wa hae.

10. Lebota la setumo  -  Dikgalala tse ngata di apesitswe ka katleho le ka setaele se hlomphehang ke Simon Rademan.

11. Iteanye le rona  -  Mokgwa wa ho iteanya le The Studio (ka Senyesemane)   

Ditaba tsa mahala  -  Ditaba tsa kgwedi le kgwedi tsa dihlooho tse nyalanang le setaele.

Basadi ba Afrika Borwa ba aparang hantle le hampe ka ho fetisisa – basadi ba Afrika Borwa ba toboketsa maikutlo ka kutlo ya bona ya seaparo.

Kena setsheng  -  …tobetsa mona ha o sa kgone ho bona setsha kaofela.

Back to top

South Africa  Canada  South Africa  Australia  South Africa  Turkey  South Africa  United States  South Africa  Namibia  South Africa  India  South Africa  United Kingdom  South Africa  European Union  South Africa  France  South Africa  Germany  South Africa  Netherlands  South Africa  New Zealand  South Africa  Spain  South Africa

_______________________________________________________________________________

Back to homepage /  Appointment procedures  /  Order information  /  Contact us  /  Enter Site  /  Consultations  /  Costs  /  Blog  /  Wedding gowns  /  Free articles  /  Celebrities  /  Background  /  Magazines  /  SA's best and worst  /  Save money  /  Matric farewell  /  Our official Fashion page   /   Play intro     

___________________________________________________________________________________________

www.simonrademan.co.za

Copyright © Simon Rademan Fashion Design Studio CC 93/15533/23