[bcn-pm] Mac OS X

Xavier Noria fxn at hashref.com
Tue Apr 5 04:27:58 PDT 2005


On Apr 4, 2005, at 15:40, Jordi Delgado wrote:

> Hola,
>
>>> PS(I) - OT: Algu sap com fer per a que un xterm de Mac OS X pugui
>>> visualitzar els accents, les enyes etc...?
>>
>> Vols dir una xterm sota X11 o Terminal.app?
>
> Els xterm sota X11 em permeten treure accents (no enyes ni c trencades)
> pero la utilitzacio de l'emacs en el meu compte Unix del departament 
> amb
> aquests xterms te algun inconvenient.
> Aixi doncs, prefereixo usar l'xterm del Terminal.app, on l'unic 
> inconvenient
> es que no surten els accents ni les enyes ni res...

Aixo em penso que depen de dues coses:

  1. La versio de la shell
  2. Terminal -> Windows Settings -> Display -> Character Set Encoding

Aqui amb zsh 4.2.1 i "Western (ISO Latin 1)" puc entrar accents a 
Terminal.app amb normalitat.

Una altra possibilitat es iTerm:

   http://iterm.sourceforge.net/

>> Just preparant el mail de les xerrades m'he adonat d'aixo mateix, la
>> tecla "ç" produeix una "Á" aqui per exemple. Te pinta de mapping mal
>> configurat en algun lloc, pero no ho he investigat encara, si en trec
>> l'aigua clara ja ho enviare.
>
> Val. Jo tambe m'ho mirare, a veure si aconsegueixo resoldre-ho i no 
> semblar
> un d'aquests que nomes pregunta i no respon mai :-)))

No ho trobava, aixi que he demanat ajut a news:gnu.emacs i resulta que 
calia posar un altre mac-keyboard-text-encoding:

   (set-keyboard-coding-system 'mac-roman)
   (setq mac-keyboard-text-encoding kTextEncodingMacRoman)

Tal com ho entenia aixo no havia de ser aixi, la qual cosa per 
contrarreciproc mostra que no ho entenia be :-). Amb la documentacio 
d'aquesta variable no ho encaixo, aixi que el flux mapping de teclat -> 
encoding intern d'emacs -> encoding a disc no el tinc clar.

En quan al fontset, si no posem res en aquesta maquina el default es

   fontset-osaka12

que d'Esparraguera no sembla ser :-), tot i que funciona pel nostre 
subset fins on he provat. De totes maneres a la web veig que la gent 
recomana posar-ne del que venen de fabrica:

   (setq default-frame-alist '((font . "fontset-mac")))
   (setq initial-frame-alist default-frame-alist)

Ara sembla que el teclat va be sencer, i s'enmagatzemen els arxius en 
latin1.More information about the Barcelona-pm mailing list