Rok szkolny 2009/2010

Zakończenie roku szkolnego 2009/2010


Fotorelacja z festynu


Zapraszamy na Festyn Rodzinny

W dniu 12 czerwca odbêdzie siê w naszej szkole Festyn Rodzinny na który serdecznie zapraszamy uczniów z rodzicami i znajomymi.
 
W programie:

zawody sportowe (pi³ka no¿na, siatkówka, badminton, skakanka, przeci¹ganie liny, bieg z przeszkodami, tenis sto³owy)
pokaz tañca nowoczesnego studio "Iskra"
wystêp zespo³u rockowego "Dylemat"
Break Dance
wystêpy sportowców Ju-jitsu
pokaz stra¿y po¿arnej
makija¿, malowanie paznokci, oriflame, tatua¿e
kiermasz decoupage i bi¿uterii
wystawa prac plastycznych naszych uczniów
konkurs plastyczny - malowanie na asfalcie
kó³ko fotograficzne
pomiar ciœnienia i obliczanie nale¿nej wagi cia³a do wzrostu
smaczne przek¹ski - ¿urek, ciasta, soki
oraz wiele innych atrakcji...
Zapraszamy :)

¦więto Konstytucji

W uroczystej akademii z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja brali udzia³ uczniowie, nauczyciele i dyrekcja szko³y. Uczniowie klas VI pod opiek¹ pani Teresy Pato³y i pani Doroty W³odarczyk zaprezentowali powa¿n¹ i m¹dr¹ lekcjê historii. Uczniowie klas III (w stylowych kostiumach) piêknie zatañczyli poloneza z Pana Tadeusza - opieka i choreografia pani Anna Kyæ. Na zakoñczenie wszyscy uczniowie bardzo spontanicznie zaœpiewali znan¹ piosenkê z programu Kocham Ciê Polsko. Po gromkich oklaskach mo¿na s¹dziæ, ¿e uroczystoœæ podoba³a siê wszystkim.
 

¦więto Ziemi

W dniu 22 kwietnia odbyła się w naszej szkole akademia z okazji Dnia Ziemi. Jest to dzień, który jednoczy my¶li ludzi na całym ¶wiecie wokół naszej Planety. Od dawien dawna naukowcy poszukuj± ¶ladów życia w kosmosie. Jak dot±d nie znaleĽli ich nigdzie poza nasz± planet±. Obserwuj±c jednak zachowanie ludzi powstaje pytanie: Jak długo będzie ono istniało? Ile jeszcze Ziemia potrafi wytrzymać?

Największa tragedia w powojennej historii Polski

W dniu 12.04.2010 odbył się w naszej szkole apel ku pamięci ofiar katastrofy samolotu prezydenckiego. Uczestnicy apelu minut± ciszy uczcili ¶mierć Prezydenta RP - Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki Marii oraz wszystkich ofiar tej strasznej tragedii.

Prezydent Polski Lech Kaczyński i najważniejsze osoby w państwie nie żyj±. Prezydent Lech Kaczyński, jego żona Maria i 94 przedstawicieli polskich elit zginęli w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. o godz. 8:56.
Ľródło:www.onet.pl

Wystawa prac plastycznych w MDK - Kazimierz

W dniu 19 marca 2010 r. w MDK - Kazimierz odbyła się wystawa prac plastycznych wykonanych przez uczniów naszej szkoły na zajęciach koła plastycznego pod kierunkiem mgr Ireny Federowicz
 

 
Aby obejrzeć cał± galerię zdjęć z wystawy kliknij tutaj

Dzień Kobiet w naszej szkole

Sukcesy UKS docenione

Trener Pachołek został rekomendowany do przyznania nagrody dla najlepszego sosnowieckiego trenera 2009 roku.

Dzień Bezpiecznego Internetu

9 lutego już po raz szósty w Polsce będzie obchodzony Dzień Bezpiecznego Internetu. Organizatorami Dnia Bezpiecznego Internetu w Polsce s± Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) oraz Fundacja Dzieci Niczyje (FDN), tworz±ce Polskie Centrum Programu „ Safer Internet” W tym roku wspólna idea Internetu bezpiecznego dla dzieci i młodzieży poł±czy 9 lutego ponad 60 państw z całego ¶wiata.
W naszej szkole w tym dniu odbędzie się Konkurs Wiedzy o Internecie oraz zajęcia o tematyce bezpieczeństwa w sieci.

Certyfikat Jako¶ci "Szkoła Przedsiębiorczo¶ci"

13 stycznia 2010 roku nasza szkoła otrzymała Certyfikat Jako¶ci "Szkoła Przedsiębiorczo¶ci". Od marca 2008 r. do czerwca 2009 r. realizowali¶my program promuj±cy aktywno¶ć na rynku pracy, ¶wiadome gospodarowanie swoimi finansami oraz poszerzenie wiedzy na temat przedsiębiorczo¶ci. Wszystkie zrealizowane działania można zobaczyć w zakładce przedsiębiorczo¶ć

Podziękowanie dla naszej szkoły od Biura Poselskiego PO

Tre¶ć podziękowania...
 
Szkoła Podstawowa nr 32 im. Leona Kruczkowskiego w Sosnowcu
ul. Armii Krajowej 93, 41-215 Sosnowiec, tel.: 32 263 43 01, e-mail: sp32@sosnowiec.edu.pl
Copyright by SP 32 Wszystkie prawa zastrzeżone.