Zwycięstwo w sporze przeciwko polisolokatom.

wpis w: Aktualności | 0

Dnia 10 maja w Sądzie Okręgowym w Warszawie zapadł wyrok, który przyznał rację poszkodowanym klientom, którzy stracili pieniądze, wycofując je z polisolokat, tj. polis na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (produkt systematycznego oszczędzania przez kilka lat, z którego wycofanie się było dopuszczalne za uprzednio dokonaną przez Klienta opłatą likwidacyjną, która mogła sięgać nawet blisko 100% zgromadzonego kapitału).

Sąd stwierdził ,iż opłaty likwidacyjne to klauzule abuzywne, czyli niezgodne z prawem ochrony konsumentów. Jego zdaniem, tak skrajnie wysokie opłaty były sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszały interes konsumentów.
Sprawa została zainicjowana złożeniem pozwu zbiorowego przez Klientów Generali. Wyrok jest nieprawomocny. Ubezpieczyciel zapowiedział apelację.