Poist ar fáil

Bíonn eolas ar fáil anseo faoi phoist atá fógartha ag Údarás na Gaeltachta nó ag cliaint-chomhlachtaí an Údaráis. Baineann fógraí poist a bhíonn fógartha ag cliant-chomhlachtaí an Údaráis leis na comhlachtaí sin amháin agus ba chóir teagmháil a dhéanamh leis an gcomhlacht cuí maidir leis an bhfógra. Níl aon ról ag an Údarás sa phróiseas earcaíochta. Más cliant-chomhlacht de chuid an Údaráis tú agus go bhfuil folúntas agat gur mhaith leat a fhógairt ar an suíomh, déan teagmháil linn ag eolas@udaras.ie

PostFostóirCeantarEile
PostFostóirCeantarEile
Folúntais Cambus MedicalCo. na GaillimheCurtha in airde: 10 Meán Fómhair 2018
An Stiúrthóir Forbartha Réigiúnaí, Pobail agus Pleanála TeangaÚdarás na GaeltachtaNa Forbacha, Co. na GaillimheSpriocdháta d'iarratais: 14 Meán Fómhair 2018 Foirm Iarratais le fáil ag www.sigmar.ie/udaras
Cúramóirí BaileCúram Baile ChaslaCo. na Gaillimhe Curtha in airde: 31 Lúnasa 2018
Maor Táirgthe HID Co. na Gaillimhe Spriocdháta d'iarratais: 18 Meán Fómhair 2018
Oibritheoir Táirgthe SealadachHID Co. na Gaillimhe Spriocdháta d'iarratais: 18 Meán Fómhair 2018
Déantóir Uirlis PreasálaFáisc Miotail Éireann TeorantaCo. Dhún na nGallCurtha in airde: 12 Meán Fómhair 2018