Tuyển 18 Nam làm mộc thủ công xây dựng tại Yamagata

Tuyển 18 Nam làm mộc thủ công xây dựng tại Yamagata

Ngày thi : 24/02/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 130.000 Yên

Số lượng : 18

18 Nam đóng gói và chế tác đá công nghiệp tại Gifu

18 Nam đóng gói và chế tác đá công nghiệp tại Gifu

Ngày thi : 03/03/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 129.000 Yên

Số lượng : 18

12 Nam đúc đồ nhựa tại Chiba

12 Nam đúc đồ nhựa tại Chiba

Ngày thi : 06/02//2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 150.878 Yên

Số lượng : 12

Tuyển 6 Nam làm tiện phụ tùng ô tô tại Aichiken

Tuyển 6 Nam làm tiện phụ tùng ô tô tại Aichiken

Ngày thi : 06/02/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 143,200 Yên

Số lượng : 6

3 Nam làm sơn công trình tại Saitama Nhật Bản

3 Nam làm sơn công trình tại Saitama Nhật Bản

Ngày thi : 10/02/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 148.000 Yên

Số lượng : 3

20 Nam đóng gói công nghiệp tại Kumamoto Nhật Bản

20 Nam đóng gói công nghiệp tại Kumamoto Nhật Bản

Ngày thi : 08/02/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 138.878 Yên

Số lượng : 20

9 Nam thi công cách nhiệt bãi đỗ xe tại Osaka Nhật Bản

9 Nam thi công cách nhiệt bãi đỗ xe tại Osaka Nhật Bản

Ngày thi : 25/02/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 153.878 Yên

Số lượng : 9

15 Nam hàn bán tự động tại Akita và Aichi Nhật Bản

15 Nam hàn bán tự động tại Akita và Aichi Nhật Bản

Ngày thi : 24/02/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 152.878 Yên

Số lượng : 15

09 sơn xây dựng tại Miyagi

09 sơn xây dựng tại Miyagi

Ngày thi : 25/02/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 125.878 Yên

Số lượng : 9

6 Nam vận hành máy phay tại Yamagata

6 Nam vận hành máy phay tại Yamagata

Ngày thi : 24/02/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 139.200 Yên

Số lượng : 6

Tuyển gấp 15 kỹ sư nông nghiệp làm việc tại Hokkaido, Nhật Bản

Tuyển gấp 15 kỹ sư nông nghiệp làm việc tại Hokkaido, Nhật Bản

Ngày thi : 31/02/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 140.000 Yên

Số lượng : 10

Tuyển 21 lao động nam làm nông nghiệp nhà kính tại Hokkaido, Nhật Bản

Tuyển 21 lao động nam làm nông nghiệp nhà kính tại Hokkaido, Nhật Bản

Ngày thi : 23/02/2018

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 138.000 Yên

Số lượng : 10

phone 0981 336 339