Developman Ena Me Pa Pou Tou.

Témoignage Collectif Des Résidents D’un Abri De Nuit Developman Ena Me Pa Pou Tou. Donn Nou Lokazion Pou Met Nou Lanprint Ousi Ladan Nou, bann rezidan tanporer labri de nwi si ena enn rezon ki nou tou nou la, se problem ‘abitasion’. Nou la tanporerman, anatandan ki nou trouv enn solision a nou problem. Nou le fer enn lapel lor sa... Leggi tutto

Developman Ena Me Pa Pou Tou. Donn Nou Lokazion Pou Met Nou Lanprint Ousi Ladan

Témoignage Collectif Des Résidents D’un Abri De Nuit Developman Ena Me Pa Pou Tou. Donn Nou Lokazion Pou Met Nou Lanprint Ousi Ladan Nou, bann rezidan tanporer labri de nwi si ena enn rezon ki nou tou nou la, se problem ‘abitasion’. Nou la tanporerman, anatandan ki nou trouv enn solision a nou problem. Nou le fer enn lapel lor sa... Leggi tutto

Tex la dalle en creole

LE 17 OKTOB 1987 BANN DIMOUN KI PE LITE POU DEFANN DRAW IMIN TI RASANBLE ISI ZOT FINN RANN OMAZ BANN VIKTIM LAFIN LINIORANS ET LAVIOLANS ZOT FINN DIR KI LAMIZER NAPA MARKE DAN NOU DESTIN SA ZOT FINN DIR BIEN FOR KI ZOT SOLIDER AVEK TOU DIMOUN KI PE LITE DAN LEMOND ANTIE POU DERASINN LAMIZER ‘PARTOU KOT ENA DIMOUNN KI PE KONDANE POU VIV... Leggi tutto

Ki mot vinn dan ou latet kan ou tann ‘diskriminasion’ ?

Ki mot vinn dan ou latet kan ou tann ‘diskriminasion’ ? Get figir kraze leker fermal laraz detres Soufrans Distans ant dimounn Sagrin Diminie vanzans Lespwar blese, kase Perdi Abandone Pena okenn drwat Tousel imilie kase andan pa existe pou lasosiete Dinite craze bafoue Pou moi mo envi casse mot ‘discrimination’ en 3... Leggi tutto

Pa milyon zom fam zanfan

Strophes à la gloire du Quart Monde Texte lu par le Père Joseph Wresinski, le 17 Octobre 1987 Pa milyon zom fam zanfan par milyon inn mor defin inn mor dan lamizer nu zot eritye pa zot lamor ki nu pe selebre zordi lor peron laliberte lor peron drwa de lom pa zot lamor ki nu pe selebre zot li vivan nu selebre zot lavi Nu selebre lavi tu mama ky... Leggi tutto