ID bài viết : 00137858 / Sửa lần cuối : 22/12/2015

Tải driver Windows USB cho Handycam?

Tải driver Windows USB cho Handycam là ở đâu?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Đối với hệ điều hành Windows, người dùng không cần phải cài đặt driver để có thể kết nối thiết bị USB Sony với máy tính. Một driver chung đã được nhúng sẵn vào Hệ điều hành Windows dùng để giao tiếp giữa thiết bị và máy tính. Sau khi kết nối thiết bị USB, hệ điều hành Windows sẽ nhận diện nó và tự động cài đặt driver thích hợp. Nếu bạn có vấn đề về việc kết nối sản phẩm qua USB, hãy tham khảo máy quay không kết nối với máy tính qua USB. .

Để chuyển video sang máy tính đã được cài sẵn hệ điều hành Windows. Có một lời khuyên dành cho bạn là bạn hãy kết nối máy quay của bạn với máy tính bằng usb hoặc kết nối IEEE-1394 (nếu có sẵn) và dùng Playmemories Home để  chuyển hoặc đưa hình ảnh và video sang máy tính .

Tham khảo danh sách thông tin thương thích dàn cho hệ điều hành Windows