Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK 2017

Eylül 2016 – Şubat 2018
Antep, Bursa, Diyarbakır, İzmir 

 

 
Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK; BAK Dersleri, BAK Platform ve Kolektif BAK bölümlerinden oluşan 18 aylık bir eğitim, üretim programı. Yaşadığımız coğrafyalara ve dünyayı ilgilendiren güncel meselelere fotoğraf ve videoyla yeni bir bakış olanağı sağlayan BAK, Türkiye’nin farklı şehirlerinden gençlerin birlikte yeni hikâyeler keşfetmesini ve şehirlerinden hikâyeleri video ve fotoğraf projeleriyle aktarmalarını amaçlıyor. Birinci ve ikinci döneminin ardından üçüncü döneminde BAK, çağrısını Antep, Bursa, İzmir ve Diyarbakır’dan 18-28 yaş arası, video ve fotoğrafa ilgi duyan gençlere yaptı.
Dört şehirden 200’ün üstünde gencin başvurduğu BAK, ilk programı olan BAK Dersleri ile başladı. Toplumsal meseleleri farklı sanat disiplinleriyle tartışmaya açan üç günlük eğitim programı olan BAK Dersleri Antep, Bursa, Diyarbakır ve İzmir’den gençlerin katılımıyla Ocak – Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleştirildi.


 İzmir ve Diyarbakır’da iki, Bursa ve Antep’te bir kez gerçekleştirilen program kapsamında yaklaşık 200 genç eğitimlere katıldı. Görsel hikâye anlatımı, fotoğraf, belgesel film, güncel sanat ve medyanın yanı sıra sosyal bilimler disiplini aracılığıyla şehre bakmanın farklı biçim ve yöntemlerinin ele alındığı, şehir-mekân ve aidiyet-kimlik eksenlerinde şekillenen programda gündelik yaşama, kentsel alana ve toplumsal meselelere odaklanan görsel örnekler gösterildi ve tartışmalar gerçekleştirildi.

BAK Dersleri programının eğitmenliğini sosyal bilimler alanında Seda Yüksel ve Bengi Akbulut, görsel hikâye anlatımı alanında Sevgi Ortaç, fotoğraf alanında Ali Taptık, Metehan Özcan ve Serkan Taycan, belgesel film alanında Doğa Kılcıoğlu ve Gülengül Altıntaş, güncel sanat alanında Erden Kosova ve Ezgi Bakçay, medya ve yeni medya alanında ise Çiğdem Öztürk ve Altuğ Akın yaptı.