Skole - Elevpermisjon søknad

Beskrivelse

Fra 1. mai 2018 er det innført nye rutiner for å søke om elevpermisjon fra undervisningen i Lillesandsskolen.

Slik søker du:

1. Alle søknader som gjelder fravær i 1 til og med 10 dager skal sendes gjennom Visma Flyt Skole. Du finner link til denne på forsiden av skolens hjemmeside samt på kommunens hjemmeside.

2. Foresatte logger seg inn med ID Porten (BankID)

3. Her får du opp en startside med oversikt over dine barn og dine opplysninger. Klikk på Søknadsknappen for barnet det gjelder.

4. Så velger man type permisjon, årsak samt setter dato. Man må også lese retningslinjene for permisjon og bekrefte at man har lest disse.

5. Når du sender søknaden vil kontaktlærer få varsel via mail, og behandling skjer fortløpende.

6. Hvis man søker om mellom 4 og 10 dager permisjon, vil søknaden bli behandlet av rektor.

7. Svar på søknad sendes til digital postkasse via kommunens løsning KS/SvarUT. Det vil si at den kommer i Digiboks, Eboks eller Altinn.


Fordeler med den nye rutinen er
:

- Alle personalia på søker og elev ligger allerede inne i systemet.

- Søknad er rask å skrive og går direkte til kontaktlærer.

- Fravær blir automatisk registrert ved godkjent søknad

- Svar på søknad kommer raskt og digitalt.

- Man kan se godkjente søknader i Visma Flyt Skole ved å gå inn på sitt barns elevkort.

 

Unntak fra rutinen:

- Fravær under 1 dag (Timefravær som f.eks tannlege, legetime e.l.) meldes fortsatt som før via sms eller mail.

- Fravær over 10 dager sammenhengende må søkes om slik som tidligere.

Publisert
26.04.2018
Sist endret
26.04.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker