B?lb?l
Rə?id Behbudov
??vkət Ələkbərova
Xan ?u?inski
Anatollu Qəniyev
Sara Qədimova
Zeynəb Xanlarova
Oqtay A?ayev

Qaya
Habil Əliyev
Vaqif Mustafazadə


?zeyir Hac?bəyov
M?slim Maqomayev
Qara Qarayev
Fikrət Əmirov
Niyazi
Tofiq Quliyev
Rauf Hac?yev

 

 

 

- Geri