Eğitim

- Doktora (2002 - 2006): Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı

- Yüksek Lisans (2000 - 2002): Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı

- Lisans (1996 - 2000): Cumhuriyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

© Prof. Dr. Bektaş TEPE-2015