HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

1. Daudz radu; radi arī tālās, svešās malās un tautās

3839.

Ai Dieviņ, ai Dieviņ,
Kur man citi bāleliņi?
Cits krievos, cits leišos,
Cits dziļāi Vāczemē.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3840.

Ai radiņi, man' radiņi,
Pa pasauli izklīduši:
Cits Rīgē, Jelgavē,
Cits dižē Dobelē.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

38401.

Dzīvojat, jūs māsiņas,
Manā tēva zemītē;
Es dzīvoju, bāleliņš,
Aiz jūriņas saliņā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

3841.

Es gribēju leišu zemi
Zilu guni dedzināt;
Tikai vien iegādāju,
Māsa leišu robežās.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3842.

Kalnā devu sav' māsiņu,
Lejā ņēmu līgaviņu.
Brauc' kalnā, brauc' lejā,
Beŗ' auziņas kumeļam.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

3843.

Ko bij man tam darīt,
Kas jau bija padarīts:
Krievu kaltas dzirnaviņas,
Leišu meita malējiņa.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)], 1311 [Apē (Vlk)], 137.

3844.

Krievam devu sav' māsiņu,
Pats paņēmu leišu meitu.
Gāj' krievos, gāj' leišos,
Visur man znoti radi.
294 [Grantelē (Iecavas pag. B)].

3845.

Krievi krievi, leiši leiši
Mani balti bāleliņi:
Cits krievos, cits leišos,
Cits dziļāi Vāczemē.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

3846.

Lai man radi, kas man radi,
Viņkurmnieši, tie man radi,
Viņkurmnieši, tie man radi,
Riņķotiem kažokiem.
39 [Skrīveŗos (Skrīveŗu pag. Rg)].

3847.

Lai nāk krievi, lai nāk leiši,
Es to daudzi nebēdāju:
Krievos man īsta māsa,
Leišos īsti bāleliņi.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

3848.

Līdza vedu, kurp iedama,
Savu mazu māsīciņu,
Rādīdama bāliņiem,
Lai iet radi biezumā.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

- 102 -

3849.

Mani radi, mani draugi,
Neviens manis nepazina,
Es dzīvoju tāļu tāļu,
Svešā zemes gabalā.
190 [Kuldīgā].

3850.

Oši, kļavi, ozoliņi,
Koks kociņa galiņā;
Brāļu bērni, māsu bērni,
Rads radiņa galiņā.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

3851.

Radi, mani lieli radi
Pa maliņu maliņām.
Es būt' kaŗu sacēluse,
Būt' vienā vietiņā.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

38511.

Rudzus sēju, mieži auga
Lielajā tīrumā;
Māsu devu, radi kļuva
Ir svešos ļautiņos.
39 [Skrīveŗos (Skrīveŗu pag. Rg)].

3852.

Šim radiņi, tam radiņi,
Man radiņu vien nevaid;
Mani radi jūrmalē
Gaŗajos kažokos.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

3853.

Šitie radi, pāriedami,
Priedei zarus nolauzuši.
Ja priedei zari augs,
Tad tie radi kopā ies.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

3854.

Visiem znoti šai zemē,
Man bij znoti Kurzemē,
Riņķētiem kažokiem,
Sprādzētiem zābakiem.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

Table of Contents |View Entire Work