www.konguta.ee
Üldinfo
Avalik teave
Haldusreform
Haridus ja kultuur
Sport
Keskkond
Sotsiaalhoolekanne
Politsei
Kentsi paisjärv
Ettevõtted
Viited
Esileht
Elanike rahulolu küsitlus ühinevates omavalitsustes
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Tarbijakaitseamet
Eesti Loomakaitse Selts
Terviseprofiil
Välijõusaali ja mänguväljaku rajamine ning Robotniiduki integreerimine õppetöösse

Konguta rahvamaja rekonstrueerimistööd

 

HANKETEADE
 
Konguta Vallavalitsus kuulutab välja hanke Konguta valla rahvamaja rekonstrueerimistööde  teostaja leidmiseks. Pakkumuse esitamise andmed, kord ja nõuded on järgmised:
 
1. Üldandmed
 
1.1.Hankija nimi ja andmed:                      Konguta Vallavalitsus
                                                                      Annikoru, Konguta vald, 61202 Tartumaa
                                                                      Tel       731 4433
                                                                      Faks  745 7230
                                                                      E-post:  vald@konguta.ee
 
1.2.Hanke eest vastutav isik: Aivar Õun, tel. 731 4430, e-post:  aivar@konguta.ee
 
1.3.Hanke nimetus:               Konguta rahvamaja rekonstrueerimise I etapp
 
1.4.Konfidentsiaalsus:          Hankija ei avalikusta pakkujatelt saadud informatsiooni, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.
 

2. Pakkujate kvalifitseerimise tingimused
 
 2.1.Pakkujale esitatavad üldised nõuded
2.1.1.    Pakkuja on tutvunud hanke pakkumise objektiga ja teostanud temale pakkumise koostamiseks vajalikke täiendavaid uuringuid iseseisvalt.
2.1.2.    Hankija ei aktsepteeri ühtegi Pakkuja hilisemat pretensiooni või nõuet, mis tuleneb sellest, et Pakkuja ei ole saanud pakkumise koostamiseks vajalikku informatsiooni.
2.1.3.    Objekti ülevaatusega ja vajalike uuringute teostamisega seotud kulud kannab Pakkuja.
2.1.4.    Pakkumisel võivad osaleda nii juriidilised kui ka füüsilised isikud.
2.1.5.    Kirjalik kinnitus selle kohta, et pakkuja vastab riigihangete seaduse¹ § 38 lõike 1 punktides 1, 2 ja 3 sätestatud nõuetele.
2.1.6.    Pakkuja lisab viimase 3 aasta tööde nimekirja.
2.1.7.    Pakkuja lisab kinnituse maksuvõlgade puudumise kohta Maksu- ja Tolliametile.
 
 
3. Tehniline kirjeldus
 
3.1.Rekonstrueerimise I etapi põhiprojektiga saab tutvuda Konguta Vallavalitsuses.
3.2.Töövõtja kohustub tegema töid pärast Hankijalt vastava tellimuse saamist.
3.3.Pakkumine peab sisaldama kõiki põhiprojektis ja mahutabelis toodud töid.
 
 
 4. Hankelepingu tingimused
 
4.1.Hankeleping sõlmitakse edukaks tunnistatud Pakkujaga hankelepingus sätestatud tingimustel.
4.2.Hankelepingu täitmise tähtaeg on 31. märts 2013.a.
 
 
5. Maksetingimused
 
5.1 Tasumine ehitustööde eest toimub vastavalt hankelepingus kokku lepitud tingimustele.
5.2 Maksmine toimub Eestis kehtiva valuuta alusel. Maksed kiidab heaks ja teeb Ostja lõpetatud tööde või tööetappide eest akti ja arve alusel.
 
 
6. Pakkumuse maksumus
 
6.1.Hinnapakkumine esitatakse eurodes.
6.2.Hinnapakkumises näidata kogu tööde maksumus. Hinnapakkumises tuua välja hind koos käibemaksuga ja ilma käibemaksuta.
 

 
7. Pakkumuse esitamine
 
7.1.Pakkumine tuleb esitada kirjalikult ja kinnises ümbrikus hiljemalt 24. jaanuar 2013 a. enne kella 11:00 aadressile Annikoru, Konguta vald, 61202 Tartumaa või e-posti aadressile vald@konguta.ee või Konguta Vallavalitsuse kantseleisse sekretärile. Ümbrikul on pakkuja nimi, aadress, hanke nimetus ja märge „Mitte avada enne 24. jaanuari 2013.a kella 11:10“.
7.2.Pakkuja kannab kõik pakkumise ettevalmistamisega seotud kulud.
 
 
8. Selgitused
 
8.1.Selgitusi saab Konguta Vallavalitsusest.
Kontaktisikuks Aivar Õun, tel. 7314430, 56608548, fax 7457230 või e-post: aivar@konguta.ee
 

9. Pakkumuste võrdlemine ja hindamine
 
9.1.Pakkumused avatakse 24.01.2013.a kell 11:10 Konguta Vallavalitsuse vallavanema ruumis.
9.2.Ostja võrdleb ja hindab kõiki pakkumusi, mida ei ole tagasi lükatud.
9.3.Edukaks tunnistatakse pakkumus, milles pakutud ehitustööde hind on odavaim.

10. Pakkumuste tagasilükkamine
 
 
10.1.Hankijal on õigus lükata tagasi kõik Pakkumised igal ajal enne hankelepingu sõlmimist juhul kui:
  • Ükski Pakkumus ei ole tunnistatud vastavaks;
  • Kõik Pakkumuste maksumused on hanke eeldatavast maksumusest ja hankija reaalsetest võimalustest nii palju suuremad, et hange ei ole sellise maksumusega hankijale vastuvõetav.
 
 

  Tartumaa, Annikoru küla, Annikoru tee 7/1, 61202 | E-post: vald@konguta.ee | Reg. nr. 75023591 | Telefon: 731 4433 | Telefon/faks: 745 7230