Bài viết Nghiên cứu khoa học Tóm tắt báo cáo KH
NỘI SAN KHOA HỌC - QUÝ 3/2014

   1.

Nâng cao vai trò, nhiệm vụ của công tác tư vấn học tập trong đào tạo theo học chế tín chỉ

Ths. Nguyễn Nhất Hùng
Phòng Đào tạo

 

2.

Tăng cường hiệu quả công tác tiếp thị, truyền thông nhằm phát triển thương hiệu trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Ths. Hoàng Tú Anh

Bộ môn Lý luận chính trị

 

3.

Tạo mẫu phiếu khảo sát trực tuyến tại trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Ths. Nguyễn Thị Hải Vy

Trung tâm Thông tin – Thư viện

 

4.

Một số giá trị của trào lưu xã hội dân chủ cần nghiên cứu và vận dụng

Ths. Phạm Thị Thanh Thúy

 

Bộ môn Lý luận chính trị

 

5.

Cố vấn học tập - nhân tố then chốt trong mỗi quan hệ giữa nhà trường - sinh viên

Ths. Nguyễn Văn Hiếu

                          Bộ môn Bóng bàn

 

6.

Những thông tin về bóng chuyền hơi dành cho người cao tuổi

CN. Nguyễn Ngọc Ly

Bộ môn Điền kinh

7.

Một số vấn đề rút ra đối với người dạy và người học sau hoạt động ngoại khóa năm 2014 của bộ môn Lý luận chính trị

CN. Hồ Sĩ Dũng

 Bộ môn Lý luận chính trị

 

8.

Những hiểu biết cần thiết về môn quần vợt

Ths. Nguyễn Hữu Đạt – TS. Phạm Quang Khánh

Bộ môn Cầu lông – Quần vợt

 

9.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với những dự báo thiên tài

Ths. Nguyễn Văn Vinh

Bộ môn Lý luận chính trị

 

 

 

10.

Cơ sở sinh lý của trình độ tập luyện  và sơ đồ tiêu chí tuyển chọn tài năng thể thao

BS. Lê Văn Xanh - CkI Y học thể thao

                                                                     Bộ môn Y Sinh

 

11.

Lựa chọn và đánh giá hiệu quả bài tập phát triển sức bền tốc độ cho nam sinh viên chuyên sâu bóng đá năm thứ nhất trường Đại học TDTT Đà Nẵng

CN. Trần Văn Trường

Bộ môn Bóng đá – Đá cầu

 

12.

Khảo sát thực trạng  kết quả học tập của sinh viên chuyên sâu quần vợt trường Đại học TDTT Đà Nẵng

CN. Lê Mậu Quốc

Bộ môn Cầu lông – Quần vợt

 

13.

Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho nữ vận động viên đội tuyển sinh viên bóng bàn trường Đại học TDTT Đà Nẵng

                                                                                     CN. Nguyễn Viết Hùng

                                                                                      Bộ môn Bóng bàn

 

14.

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố xã  hội đến nhân cách của sinh viên trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Ths. Nguyễn Thị Kim Nhung – Ths. Phạm Quang Thảo

Bộ môn Điền kinh