Fanadiovana faobe boriboritany fahatelo Andravoahangy sy ny manodidina

administrateur 5 jolay 2018 Commentaires fermés
Fanadiovana faobe boriboritany fahatelo Andravoahangy sy ny manodidina

Nidina nanao fanadiovana faobe tetsy amin’ny  Boriboritany fahatelo ny mpiasan’ny kaominina Antananarivo  tsy akanavaka androany  05 jolay maraina; hetsika tafiditra ao anatin’ny vinan’i Ben’ny Tanàna Lalao Ravalomanana “TANANA MADIO FIVAROTANA MADIO”,  izay niraisan’ny mpiasa rehetra manerana ny kaominina Antananarivo Renivohitra , ka nitarika izany  ny Sekretera Jeneraly Heriniaina Razafimahefa sy ny Lefitra voalohan’ny ben’ny Tanàna kolonely Emilien Ramboasalama ary ireo Delege isan-tsokajiny avy , avy ao amin’ny fiadidina ny tanàna. Nodiovana tamin’izany ny faritra  Andravohangy sy ny manodidina toy: ny tsenan’Andravoahangy , Manjakaray; Ambodivona, Ankorondrano , Besarety, Behoririka.

Araka ny nambaran’ny Delegen’ny Boriboritany fahatelo Rado Andriamamonjisoa, anisan’ny nosafidina manokana ihany koa ny teo amin’ny tsenan’Andravohangy izay hita fa tena maloto vokatrin’ny ataon’ireo mpivarotra  isakin’ny Alarobia. Manentana ireo mpivarotra rehetra sy ny tokantrano tsirairay ary ny olona mpandeha an-tongotra izy mba hanaja ny fahadiovana, tsy hanarinary fako eny rehetra eny ary mila manana dabam-pako ny mpivarotra, sy manadio ny tsena rehefa avy mivarotra. Mila hovaina ny toe-tsaina hoy ny Delege. Niara-nisalahy nanampy ny mpiasan’ny kaominina ihany koa ny mpivarotra tao amin’ny tsenan’ny “étale” sy ireo avy amin’ny Antoko TIM avy amin’ny boriboritany fahatelo. Fitaovana maro no nampiasaina tamin’izany toy ny fiaran’ny mpamonjy voina nanasa ny faritra, sy ny fiara mpitatitra ireo fako, sy ny maro hafa…..