The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

   

Ka Buke o ka Pule Ana a Me Ka Hooko Ana

The Book of Common Prayer in Hawaiian (1862)


 
KA LITANIA.

¶ Alaila, e oilia a heluheluia paha ke noi nui ana, i kapaia o ka LITANIA, mahope iho o ka Pule Kakahiaka o na Lapule, Poakolu a me na Poalima, a me na manawa e ae no hoi kekahi i kauohaia e na Olelo Kauoha.

E KE AKUA ka Makua o ka Lani, e aloha mai ia makou ka poe hana hewa e noho u nei.
    E ke Akua ka Makua o ka Lani, e aloha mai ia makou ka poe hana hewa e noho u nei.
    E ke Akua ke Keiki, ke Kalahala o ke ao nei; e aloha mai ia makou ka poe hana hewa e noho u nei.
    E ke Akua ke Keiki, ke Kalahala o ke ao nei; e aloha mai ia makou ka poe hana hewa e noho u nei.
    E ke Akua ka Uhane Hemolele, i puka mai mai ka Makua a me ke Keiki; e aloha mai ia makou ka poe hana hewa e noho u nei.
    E ke Akua ka Uhane Hemolele, i puka mai mai ka Makua a me ke Keiki; e aloha mai ia makou ka poe hana hewa e noho u nei.
    E ke Kahikolu Hanohano, Hemolele a Hoomaikaiia, ekolu kino i ke Akua hookahi; e aloha mai ia makou ka poe hana hewa e noho u nei.
    E ke Kahikolu Hanohano, Hemolele a Hoomaikaiia, ekolu kino i ke Akua hookahi; e aloha mai ia makou ka poe hana hewa e noho u nei.
    Mai hoomanao oe, e ka Haku, i ko makou mau hala, me ka hala hoi o ko makou mau kupuna; aole hoi ma ka hoomaau i ko makou mau hewa: e hoopakele ae ia makou, e ka Haku maikai, e hoopakele ae i kou lahui au i hoola ai me kou koko laha ola, a mai hoomau hoi i kou huhu ia makou.
    E ka Haku maikai, e hoopakele ia makou.
    Mai na poino a me na kolohe; mai ke hewa, na pahele a me ke kii mai a ka Diabolo; mai kou inaina a me ka make mau loa.
    E ka Haku maikai, e hoopakele ia makou.
    Mai na pouli a pau o ka naau; mai ka hookiekie, hookano a me ka hookamani; mai ka hewa, ka inaina, ka manawaino, a me na lokoino a pau.
    E ka Haku maikai, e hoopakele ia makou.
    Mai ka moekolohe, a me na hewa ku i ka make a pau; a mai na hoowalewale a pau o ka honua, o ke kino, a me ka Diabolo.
    E ka Haku maikai, e hoopakele ia makou.
    Mai ka uila a me ka ino; mai ka mai ahulau, mai luku, a me ka wi; mai ke kaua, ka pepehi kanaka, a me ka make kuhonua.
    E ka Haku maikai, e hoopakele ia makou.
    Mai na hoohaunaele a pau, na ohumu malu, me ke kipi; mai na hoomana wahahee, kue, me ka mokuahana; mai ka paakiki o ka naau, a me ka hoino i kau olelo a me kau mau kauoha.
    E ka Haku maikai, e hoopakele ia makou.
    Ma ka poiuiu o kou Loaa hemolele ana; ma ka hemolele o kou Hanau ana a Okipoepoeia; ma ka Bapataiso ana, kou Hookeai ana, a me ka Hoowalewale ana.
    E ka Haku maikai, e hoopakele ia makou.
    Ma kou eha ana a me kou Hou Koko; ma ko kea, a me kou Kaumaha; ma kou Make minamina ana, a me kou Kanuia ana; ma kou Ola hou ana mai me ka nanani, me kou Pii ana i ka Lani; a ma ka hiki ana mai o ka Uhane Hemolele.
    E ka Haku maikai, e hoopakele ia makou.
    I na wa a pau o ko makou pilikia; i na wa o ko makou waiwai; i ka wa o ka make, a i ka la hookolokolo.
    E ka Haku maikai, e hoopakele ia makou.
    O makou, ka poe hewa, ke noi aku nei e hoolohe mai oe, e ka Haku ke Akua; a e oluolu oe i ka hoomalu ana i kou Ekalesia o keia ao ma ke alanui pono.
    Ke noi aku nei makou e hoolohe mai, e ka Haku maikai.
    E oluolu mai hoi oe e malama a hookaika mai i ka haipule pololei ana ia oe, iloko o ka pono me ka hemolele o kau kauwa o Kamehameha IV., ko makou Moi lokomaikai; ko makou Kiaaina hoi.
    Ke noi aku nei makou e hoolohe mai, e ka Haku maikai.
    E oluolu hoi oe e alakai i kona naau i ka manaoio, me ka weliweli a me ke aloha ia oe, a e mau loa hoi kona hilinai ana ia oe, a e mau kona imi ana i kou hanohano a me kou hoonani mau ia.
    Ke noi aku nei makou e hoolohe mai, e ka Haku maikai.
    E oluolu mai oe i palekaua, a i kahu hoi nona me ka haawi mai i ka lanakila ia ia maluna o kona mau enemi a pau.
    Ke noi aku nei makou e hoolohe mai, e ka Haku maikai.
    E oluolu mai hoe oe e hoomaikai a e malama mai ia Emma ka Moiwahine, a me na lala a pau o ka Ohana alii.
    Ke noi aku nei makou e hoolohe mai, e ka Haku maikai.
    E oluolu mai hoi i ka hoomaamaama ana mai i na Bihopa, na Kahuna, me na Diakona, i ka ike oiaio, me ka naauao i kau Olelo, a ma ka lakou mau ao ana mai hoi, a me ka lakou mau hana i ike ai, a i akaka lea aku hoi,
    Ke noi aku nei makou e hoolohe mai, e ka Haku maikai.
    E oluolu mai hoi i ka haawi ana’e i na’lii o ka Ahakukamalu, me na’lii a pau, i ka lokomaikai naauao me ke akahai.
    Ke noi aku nei makou e hoolohe mai, e ka Haku maikai.
    E oluolu hoi oe i ka hoomaikai me ka malama mai i i na Lunakanawai; e haawi mai hoi i ka lokomaikai kupono no ka lakou malama ana i ka pono a me ka hoomau ana hoi i ka oiaio.
    Ke noi aku nei makou e hoolohe mai, e ka Haku maikai.
    E oluolu oe i ka hoomaikai ana mai me ka malama ana i kou poe kanaka a pau.
    Ke noi aku nei makou e hoolohe mai, e ka Haku maikai.
    E oluolu mai oe i ka haawi ana mai i na aupuni a pau i ka lokahi, ka maluhia, a me ka noho laulea.
    Ke noi aku nei makou e hoolohe mai, e ka Haku maikai.
    E oluolu mai oe i ka haawi ana mai i ka naau aloha me ka weliweli ia oe, me ka hooikaika mau ana e noho mamuli o kou mau kanawai.
    Ke noi aku nei makou e hoolohe mai, e ka Haku maikai.
    E oluolu mai oe i ka haawi ana mai a nui ka lokomaikai i kou lahui, i hoolohe me ka haahaa i kau Olelo, a e lawe mai me ka iini io o ka manao, i hoohuaia mai na hua o ka Uhane.
    Ke noi aku nei makou e hoolohe mai, e ka Haku maikai.
    E oluolu mai oe e hoihoi mai ma ke alanui o ka oiaio i na mea a pau i hele hewa, a ua puni hoi.
    Ke noi aku nei makou e hoolohe mai, e ka Haku maikai.
    E oluolu mai oe e hooikaika mai i ka poe e kupaa ana, e hooluolu a e kokua i ka poe naau nawaliwali; a e hoala mai hoi i ka poe i hina; a e hoopepe mai hoi oe ia Satana malalo o ko makou mau kapuai wawae.
    Ke noi aku nei makou e hoolohe mai, e ka Haku maikai.
    E oluolu mai oe e hoopakele, e kokua, a e hooluolu i ka poe e pilikia ana, e haiki ana ka noho, a e makaua ana.
    Ke noi aku nei makou e hoolohe mai, e ka Haku maikai.
    E oluolu mai oe i ka malama ana i ka huakai hele aina a hele wai paha; i na wahine hanau keiki; i ka poe mai a me na keiki opiopio; a e hoike mai hoi i kou aloha i ka paahao me ka pio.
    Ke noi aku nei makou e hoolohe mai, e ka Haku maikai.
    E oluolu mai oe e kiai a e hoolako i na keiki makua ole, me na wahine kane make, a me na mea a pau i neoneo me ke kaumaha.
    Ke noi aku nei makou e hoolohe mai, e ka Haku maikai.
    E oluolu mai oe i ke aloha ana mai i na kanaka a pau.
    Ke noi aku nei makou e hoolohe mai, e ka Haku maikai.
    E oluolu mai oe e kala aku i ko makou mau enemi, me ka poe hookaumaha mai, me ka poe olelo ino mai ia makou, a e hoohuli mai i ko lakou mau naau.
    Ke noi aku nei makou e hoolohe mai, e ka Haku maikai.
    E oluolu oe I ka haawi ana mai ia makou, me ka hoomau ana mai i na hua lokomaikai o ka honua i mea no makou e pomaikai ai i ka manawa kupono.
    Ke noi aku nei makou e hoolohe mai, e ka Haku maikai.
    E oluolu mai oe i ka haawi ana mai ia makou i ka mihi oiaio ana; e kala mai i ko makou mau hewa, na hoopalaleha ana, a me ko makou naaupo; a e hoolako hoi ia makou i ke aloha o kou Uhane Hemolele, i mea e pono ai ko makou ola ana mamuli o kau Olelo Hemolele.
    Ke noi aku nei makou e hoolohe mai, e ka Haku maikai.
    E ke Keiki a ke Akua, ke noi aku nei makou e hoolohe mai.
    E ke Keiki a ke Akua, ke noi aku nei makou e hoolohe mai.
    E ke Keiki Hipa a ke akua, nau i lawe aku i na hewa o ka honua nei.
    E haawi mai i kou malu.
    E ke Keiki Hipa a ke akua, nau i lawe aku i na hewa o ka honua nei.
    E aloha mai ia makou.
    E Kristo, e hoolohe mai.
    E Kristo, e hoolohe mai.
    E ka Haku, e aloha mai ia makou.
    E ka Haku, e aloha mai ia makou.
    E Kristo, e aloha mai ia makou.
    E Kristo, e aloha mai ia makou.
    E ka Haku, e aloha mai ia makou.
    E ka Haku, e aloha mai ia makou.

¶ Alaila, e pule like ke Kahuna me na kanaka a pau i ka Pule a ka Haku.
 

The Litany
E KO MAKOU Makua iloko o ka Lani, e hoanoia kou inoa; e hiki mai kou aupuni; e malamaia kou makemake ma ka honua nei, e like me ia i malama ia ma ka Lani; e haawi mai ia makou i ai no keia la; e kala mai i ko makou lawehala ana, me makou e kala nei i ka poe i lawehala mai ia makou; mai alakai ia makou i ka hoowalewaleia mai, aka, e hoopakele ia makou mai ka ino; no ka mea, nou ke aupuni, a me ka mana, a me ka hoonaniia, a mau loa’ku. Amene.

    Kahuna. E ka Haku, mai hana mai ia makou e like me ko makou mau hewa.
    Olelopane. Aole hoi e uku ia makou mamuli o ko makou mau kina.

¶ E pule kakou.

E KE AKUA, ka Makua Lokomaikai, aole no oe i hoowahawaha i ka u ana o ka naau mihi; aole hoi i ka makemake o ka poe e noho ana me ke kaumaha; e kokua oluolu mai i ka makou mau pule e waiho aku nei imua ou, iloko o na pilikia me na haunaele ke hiki oolea mai maluna o makou; a e hoolohe oluolu mai hoi oe, i mea e lilo ai i mea ole na poino a ka Uhane ino, a ke kanaka paha i manao ai e hana ma na hana pahele me na hana akamai; a ma kau hoonohonoho iloko o kou maikai e hoopuehu ia lakou, i mea e eha ole ai makou kau mau kauwa, i ka hoopilikia wale ia mai, a i mau hoi ka makou hauoli ana’ku ia oe iloko o kou Luakini Hemolele, ma o Iesu Kristo la ko makou Haku.
    E ka Haku, e ala, kokua mai, a hoopakele mai ia makou no ka pono o kou inoa.

E KE AKUA, ua lohe makou me ko makou mau pepeiao, a ua hai mai no hoi na kupuna ia makou, i na hana nui au i hana’i i ko lakou mau la, a i ka wa kahiko aku mamua o lakou.
    E ka Haku, e ala, kokua mai, a hoopakele mai ia makou no ka pono o kou inoa.
    E hoomaikaiia ka Makua, a me ke Keiki, a me ka Uhane Hemolele.
    Olelopane. E like me ia i kinohi, a i keia wa, a mau loa aku, i ke ao pau ole. Amene.
    E pale aku i ko makou mau enemi, e Kristo.
    E nana oluolu mai i ko makou mau kina.
    E nana aloha mai i ka ehaeha o ko makou mau naau.
    E kala oluolu mai i ka hewa o kou lahui.
    E hoolohe oluolu mai me ka lokomaikai i ka makou mau pule.
    E ke Keiki a Davida, e aloha mai ia makou.
    E hoolohe mau mai ia makou i keia manawa a me na wa a pau, e Kristo.
    E hoolohe oluolu mai ia makou, e Kristo; e hoolohe oluolu mai ia makou, e ka Haku, e Kristo.
    Kahuna. E ka Haku, e hoike io mai i kou lokomaikai maluna o makou.
    Olelopane. No ka mea, ua hilinai io aku makou ia oe.

¶ E pule kakou.

KE NONOI HAAHAA aku nei makou ia oe, e ka Makua, me ka lokomaikai e nana mai i ko makou mau kina; a no ka nani o kou inoa e hoohuli mai o makou aku i na hoopai a pau i kupono me ka pololei ke kauia maluna o makou; a e haawi mai iloko o ko makou mau pilikia a pau e hilinai aku makou ia oe me ka paulele iloko o kou aloha; a e hookauwa mau aku nau me ka hemolele a me ka noho maemae ana, no kou hanohano a me kou nani, ma o ko makou Uwao hookahi la a me ke kokua o Iesu Kristo ko kakou Haku. Amene.
 

Lord's Prayer
E KE AKUA MANALOA, ka mea i haawi mai ia makou i ke aloha i keia manawa me ka lokahi, e hoike aku i ka makou noi haahaa kupono imua ou, a ua ae mai hoi oe ina elua a ekolu i akoakoa i kahi hookahi ma kou inoa, e haawi mai oe i ka lakou mea e noi ai: e hooko i keia manawa, e ka Haku, i na makemake a me na noi a kau mau kauwa, e like me ka mea kupono ia lakou; e haawi mai hoi ia makou ma keia ao i ka ike o kou oiaio, a iloko o ke ao e hiki mai ana i ke ola mau loa. Amene.

O KA LOKOMAIKAI o ko kakou Haku o Iesu Kristo, a me ke aloha o ke Akua, a me ka launa pu mai o ka Uhane Hemolele, me kakou a pau a mau loa. Amene.

¶ O ka pau ana keia o ka Litania.

Prayer of St. Chrysostom

 
Return to the Book of Common Prayer in Hawaiian

 

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld