ټول افغان لومړی مخ کتابتون لومړی مخ
لومړی ـ دوهم څپرکی دريم ـ څلورم پنځم ـ  شپږم اووم ـ اتم نهم  ـ لسم يولسم ـ دولسم
ديارلسم ـ څوارلسم پنځلسم ـ شپاړلسم اوولسم ـ اتلسم      

د ژباړن خبرې


اروايي روغتيا په هغه چا كې وي، چې په ژوند كې هره فيصله د عقل او فكر په مرسته كوي او د خپلو تېروتنو كچه راټيټوي. دغه شان د ژوند او روزګار ستونزې په ډېره اسانۍ سره حلوي او هېڅوخت د ستونزو په وړاندې خپله روحيه نه بايلي. ژوند د ښكلاګانو او خوندونو يوه ستره جزيره ګڼي او نېكمرغه هغه كسان وي، چې له دغه ستر نعمت څخه وړ ګټه اوچته كړي.
زموږ په ټولنه كې ګڼ شمېر داسې زلمي او ځوانان شته، چې هسې بېځايه له ژونده بېزاره دي پرته له دې، چې ددې بېزارۍ لپاره كوم پوخ دليل ولري، ځانوژنې ته هم غاړه ږدي. دوى خو د وړو ستونزو له كبله زيات خواشيني كېږي او د همدغو نهيليو له كبله په ځان كې خپل پټ استعدادونه او روحي قوتونه له ګواښ سره مخامخوي، خو لكه څنګه چې ستونزې پيدا شوي، د حل اّسانه لارې يې هم شته، چې موږ په ډېره اسانۍ سره خپلې ستونزې اوارولاى شو، خو دغه كار تمرين او د هوډ ځواك ته اړتيا لري. دغه صفات په ځان كې پياوړي كړئ، دغه كتاب ولولئ او وګورئ، چې ژوند څومره ښايسته او رنګين دى. دا خو موږ يو چې د وېرې او نهيلۍ د تورې پردې تر شا ژوند بدرنګ وينو. راشئ ژوند ته په رښتيني نظر وګورو، راشئ ستر انساني نعمت (مينه) دود كړو او په نړۍ كې د كركې، نهيلۍ او بدمرغۍ كمبله ټوله كړو.

په ادب
صالح محمد صالح
1381/10/1 كابل