Mur fil-path tan-navigazzjoni, billi taqbeż is-site tools u s-selettur tal-lingwa

Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ (YEI)

L-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ hi waħda mir-riżorsi ewlenin ta' finanzjament tal-UE biex jingħata appoġġ għall-implimentazzjoni tal-iskemi tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ. Hi tnediet biex tipprovdi appoġġ għaż-żgħażagħ li jgħixu fir-reġjuni li fihom fl-2012 il-qgħad fost iż-żgħażagħ kien ogħla minn 25%. Fl-2017, il-fondi żdiedu għar-reġjuni li fihom fl-2016 il-qgħad fost iż-żgħażagħ kien ogħla minn 25%.

L-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ se tappoġġa esklużivament iż-żgħażagħ li huma barra mill-edukazzjoni, l-impjieg jew it-taħriġ (NEETs), inklużi żgħażagħ li ilhom qiegħda għal tul ta' żmien jew dawk mhux reġistrati bħala persuni li qed ifittxu impjieg. Dan jiżgura li fil-partijiet tal-Ewropa fejn l-isfidi jinħassu l-aktar, iż-żgħażagħ jistgħu jirċievu appoġġ immirat lejhom. Tipikament, il-YEI tiffinanzja l-provvediment ta’

  • apprendistati
  • traineeships
  • kollokament f'impjieg
  • aktar edukazzjoni li twassal għal kwalifika.

Il-YEI tappoġġa l-implimentazzjoni tal-iskemi tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ. Skont il-Garanzija għaż-Żgħażagħ, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu miżuri biex jiżguraw li ż-żgħażagħ sal-età ta' 25 sena jirċievu offerta ta' impjieg ta' kwalità tajba, edukazzjoni kontinwa, apprendistat jew traineeship fi żmien erba' xhur mit-tluq tagħhom mill-iskola jew ta’ qgħad.

L-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ hi komplementari għal azzjonijiet oħrajn magħmulin fil-livell nazzjonali, b’mod partikulari dawk bl-appoġġ tal-Fond Soċjali Ewropew (FSE), bl-għan li jimplimentaw l-iskemi tal-garanzija għaż-żgħażagħ. Il-FSE jista' jmur lil hinn mill-individwi sabiex jgħin biex jiġu riformati l-impjiegi, l-edukazzjoni u l-istituti tat-taħriġ u tas-servizzi.

Il-baġit totali tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ (għall-Istati Membri tal-UE eliġibbli kollha) hu €8.8 biljuni għall-perjodu 2014-20. Il-baġit inizjali tal-2014-2015 kien ta’ €6.4 biljun; madankollu, f'Settembru 2016, peress li l-livelli għoljin ta’ qgħad fost iż-żgħażagħ baqgħu jippersistu, il-Kummissjoni pproponiet li żżid dan il-baġit. F'Ġunju 2017, il-Kunsill u l-Parlament qablu fuq iż-żieda tal-YEI ta’ €2.4 biljuni għall-Istati membri eliġibbli għall-perjodu 2017-2020

Mill-baġit totali ta’ €8.8 biljuni, €4.4 biljun jiġu minn linja tal-baġit iddedikata għall-Impjiegi taż-Żgħażagħ li hi kkomplementata bi €4.4 biljuni oħrajn mill-allokazzjonijiet nazzjonali tal-FSE. Il-kontribuzzjoni tal-FSE tiżdied mir-riżorsi finanzjarji proprji tal-Istati Membri eliġibbli. Il-YEI hu implimentat skont ir-regoli tal-FSE.

Sabiex jiġu mobilizzati azzjonijiet tal-YEI b'aktar ħeffa fil-post, ġew rilaxxati fondi sostanzjali lill-Istati Membri f'forma ta' finanzjament minn qabel, li fl-2015 kienu eċċezzjonalment miżjuda għal 30% tal-linja baġitarja speċjali tal-YEI.

Sfond

  • Fi Frar 2013 il-Kunsill Ewropew qabel li joħloq l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ biex iżid l-appoġġ finanzjarju disponibbli tal-UE għar-reġjuni u l-individwi li qed jissiltu l-aktar mal-qgħad u l-inattività fost iż-żgħażagħ.
  • F'April 2013 r-Rakkomandazzjoni dwar il-Garanzija għaż-Żgħażagħ kienet formalment adottata biex tiżgura t-tranżazzjoni b'suċċess taż-żgħażagħ fid-dinja tax-xogħol.