За информация за количества и за други кварцове - 0888 709 123

Списък - Кварцови Резонатори - Вносни

Производство Модел

Снимка

Цена
Зепе - България 524 -
вносен

KDS9C

часовников

-
вносен

NDK1629

9.89048mhz

-

Списък - Кварцови Резонатори - Вносни

Производство Обвивка

Честота

Mhz

Цена
вносен метал 2,0017 0.30лв/бр
вносен метал 2,4576 0.30лв/бр
вносен метал 3,579545 0.30лв/бр
вносен метал 7,159 0.30лв/бр
вносен метал 13,785 0.30лв/бр
вносен метал 20,000 0.50лв/бр
вносен метал 8,68 0.30лв/бр
вносен метал 3,68 0.30лв/бр
вносен метал 8,368 0.30лв/бр
Philips метал 13,875 0.30лв/бр
вносен метал 9.830 0.30лв/бр
Русия метал 2,00 0.50лв/бр
Русия метал 3,00 0.50лв/бр
Русия метал 8,00 0.50лв/бр
вносен метал 4,194304 0.30лв/бр
вносен метал 6 0.50лв/бр
вносен метал 8,192 0.30лв/бр
вносен метал 9,83 0.30лв/бр
NDK1629 пластмаса 9,8304 0.40лв/бр
вносен метал 11 0.50лв/бр
вносен метал 12,288 0.30лв/бр
вносен метал 14,7456 0.30лв/бр
вносен метал 16 0.50лв/бр
вносен метал 16,9344 0.30лв/бр
вносен метал 25,175 0.30лв/бр
вносен метал 26,54 0.30лв/бр
вносен метал 27,195 0.30лв/бр
вносен метал 29,42 0.30лв/бр
вносен метал 30,42 0.30лв/бр
вносен метал 30,9 0.30лв/бр

Списък - Кварцови Резонатори - Български

Модел Обвивка

Честота

Mhz

Цена
български метал 2 0.30лв/бр
български метал 3,678 0.20лв/бр
български метал 3,68 0.20лв/бр
български метал 3,700 0.30лв/бр
български метал 4,000 0.30лв/бр
    4,318 0.20лв/бр
български метал 5,000 0.30лв/бр
български метал 5,068 0.20лв/бр
български метал 5,0688 0.20лв/бр
български метал 6 0.30лв/бр
български метал 6,144 0.20лв/бр
български метал 6,250 0.20лв/бр
български метал 8 0.30лв/бр
български метал 8,867 0.20лв/бр
български метал 9,83 0.20лв/бр
български метал 9,830 0.20лв/бр
български метал 10 0.30лв/бр
    12,00 0.30лв/бр
    13,531 0.20лв/бр
    14,318 0.20лв/бр
български метал 16 0.30лв/бр
български метал 20 0.30лв/бр
български метал 24 0.30лв/бр
    26,965 0.20лв/бр
    27,120 0.20лв/бр
български метал 32 0.30лв/бр