СООПШТЕНИЕ - ПРИ ЗАПИШУВАЊЕ НА ПАРЕН СЕМЕСТАР СТУДЕНТИТЕ МОРА ЗАДОЛЖИТЕЛНО

ПРИ ЗАПИШУВАЊЕ НА ПАРЕН СЕМЕСТАР СТУДЕНТИТЕ МОРА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА ПОПОЛНАТ ЕЛЕКТРОНСКИ АНКЕТЕН ПРАШАЛНИК ВО IKNOW СИСТЕМОТ ЗА СИТЕ ПРЕДМЕТИ КОИ ГИ ИМААТ СЛУШАНО ВО ПРЕТХОДНИОТ НЕПАРЕН СЕМЕСТАР (СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВА ГОДИНА ЗА ПРВ СЕМЕСТАР, СТУДЕНТИТЕ ОД ВТОРА ГОДИНА ЗА ТРЕТ СЕМЕСТАР, СТУДЕНТИТЕ ОД ТРЕТА ГОДИНА ЗА ПЕТТИ СЕМЕСТАР, СТУДЕНТИТЕ ОД ЧЕТВРТА ГОДИНА ЗА СЕДМИ СЕМЕСТАР).

ЗА ДА МОЖЕТЕ ДА ПОПОЛНИТЕ АНКЕТЕН ПРАШАЛНИК ПРЕТХОДНО ТРЕБА ЗА ЗАПИШЕТЕ ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ВО АКАДЕМСКАТА 2017/2018 ГОДИНА И ДА ГИ ЗАПИШЕТЕ СИТЕ ПРЕДМЕТИ ЗАДОЛЖИТЕЛНИ И ИЗБОРНИ ОД ПАРНИОТ СЕМСТАР, ДА СЕ ОДГОВОРИ АНКЕТНИОТ ПРАШАЛНИК И ПОТОА ДА СЕ ДОСТАВАТ ДОКУМЕНТИТЕ ВО СЛУЖБАТА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА ЗА ДА СЕ ЗАПИШЕ СЕМЕСТРОТ.

ДОКОЛКУ НЕ Е НАПРАВЕНО ИЗБОР НА НОВИ ПРЕДМЕТИ И НЕМА ПОПОЛНЕТО ЕЛЕКТРОНСКИ АНКЕТЕН ПРАШАЛНИК СТУДЕНТОТ НЕМА ДА БИДЕ ВО МОЖНОСТ ДА ЕВИДЕНТИРА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР.

СТУДЕНТИТЕ КОИ НЕ ЈА ЗНААТ МАИЛ АДРЕСАТА ИЛИ ЛОЗИНКАТА ОД I-KNOW СИСТЕМОТ ДА СЕ ОБРАТАТ ВО КОМПЈУТРЕСКАТА КАНЦЕЛАРИЈА КАЈ ИТ АДМИНИСТРАТОТОТ БОЈАН СЕКУЛОВСКИ ЗА НОВА ЛОЗИНКА ИЛИ АКО ИМААТ ПРИСТАП ДО ЕМАИЛ АДРЕСАТА ДА РЕСЕТИРААТ ЛОЗИНКА САМИ.