សាហាវ​! បុរស​អាយុ​៦៣​ឆ្នាំ​ខំប្រឹង​ដែរ​តែ​ប្រដាប់ភេទ​មិន​ឡើង ខកចិត្ត​យ៉ាងខ្លាំង តែ​ខាង​ស្រី​ទាមទារ ១៥ ដុល្លារ ផ្ទុះ​កំហឹង​ឈានដល់​ធ្វើ​រឿង​ដ៏​ឃោរឃៅ​… – CEN