Cấu trúc thư mục Drupal 7

Việc hiểu rõ ý nghĩa cấu trúc thư mục Drupal sẽ giúp bạn dễ dàng tiếp cận với Drupal thời gian đầu, và tránh được những lỗi cơ bản dễ phát sinh, do vô tình. Bài viết này Thủ thuật Việt Nam sẽ giới thiệu với các bạn cấu trúc cơ bản của các thư mục.

Khi tải Drupal về máy và giải nén, bạn sẽ nhận được cấu trúc như trong hình

Cấu trúc thư mục Drupal 7

- includes : Chứa các hàm chung của hệ thống, không nên thay đổi bất cứ phần nào trong thư mục này.
misc : Chứa các tập tin hình ảnh, javascript, css chung phục vụ các module hệ thống thể sử dụng. Cũng giống thư mục includes, chúng ta cũng không nên thay đổi bất cứ phần nào của thư mục này.
modules : Chứa các module nhân. Đây cũng là thư mục không nên thay đổi bất kỳ thành phần nào.
profiles : Chứa các profile cài đặt. Chúng ta có thể định nghĩa thêm bằng cách thêm các thư mục tương ứng. Thí dụ, nếu chúng ta muốn tạo một profile thuthuatvietnam, ta tạo thư mục /profiles/thuthuatvietnam/, tạo tập tin /profiles/thuthuatvietnam/thuthuatvietnam.profile. Tuy nhiên các profiles gốc của Drupal nên được giữ nguyên
scripts : Chứa các kịch bản được thực thi trên server (máy chủ).
sites : Đây là thư mục chính chúng ta sẽ sử dụng.
sites/all : Nơi chứa các giao diện, module mở rộng và các thư viện (libraries).
sites/default : Nơi chứa mặc định các file do hệ thống tạo ra như cache, thumbnail, các tập tin,... được upload lên.
themes : Chứa các giao diện mặc định của hệ thống, được tích hợp sẵn. Chúng ta cũng không nên có thay đổi nào ở thư mục này. Nếu muốn phát triển giao diện mới, chúng ta nên đưa vào /sites/all/themes/
Các tệp tin khác ở thư mục gốc, đa phần đều khá quan trọng, nếu chưa hiểu rõ chức năng, chúng ta cũng không nên sửa đổi.

Hy vọng các thông tin trên sẽ giúp bạn trong quá trình tìm hiểu Drupal.

Thủ thuật Việt Nam!

Tags: