Pokret gorana Novog Sada

 Datum popunjavanja upitnika: 10/11/2000

I. Identitet organizacije

Adresa

Novi Sad Poštanski broj  21000 Ulica:  Bul. Mihaila Pupina 6/I

Tel. +38121 23-865 Fax +38121 23-865                                                             e_mail: pgns@ptt.yu

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: Aleksa Jeftić Tel. +38121 23-865, 843-143 Govori: Engleski , Nemacki ,

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1960

Ciljevi

Pošumljavanje, ozelenjavanje, zaštita životne i radne sredine, unapređenje i razvijanje ekološke svesti i razvijanje

društveno-vaspitne aktivnosti, ostvarivanje međunarodne saradnje.

Članovi i prijatelji

Sa pravom glasa: 10000

Materijalna osnova

Kancelarija: Rented, Radni dani: 7-14, Radno vreme: 7-14

Organizacija poseduje personalne racunare i koristi ih uglavnom zar svakodnevne poslove, e-mail, baze podataka

i publikovanje

Postoje baze podataka u  papirnatoj i elektronskoj formi

Activities Hall: ne

Prevozna sredstva: iznajmljen auto i autobus

Administrativno telo

Dr Savo Rončević                                             predsednik

Milica Miljanić                                                    sekretar

Vladimir Kovačević                                            član

Olga Marinčić                                                    član

Srđan Nikolić                                                    član

Mr Dragiša Savić                                               član

Jasna Atanacković                                             član

Eugen Pančak                                                   član

Zorica Stanisavljević                                         član

Dr Smiljka Simić                                               član

Mirjana Šuljmanac-Šećerov                               član

II. Akcijes

Glavna oblast: Ekološke kulturne akcije

Predmeta rada: Negovanje pravilnog odnosa prema životnom okruženju, kultura sadnje i održavanja zelenila i

aranžiranje cveca

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Peripherial

Akcije-rezultat:

10 prodajnih izložbi cveća i sadnog materijala "Novosadsko proleće", 6 manifestacija "Zimske goranske večeri", 13

 ciklusa "Male škole aranžiranja cveća"

Veliko interesovanje javnosti i sve veće učešće u javnim manifestacijama ekološkog karaktera

Glavna oblast: Informacije-podizanje javne svesti (ekološko obrazovanje, kampanje za

informisanje javnosti, izdavačka delatnost)

Predmeta rada: Ekološko obrazovanje i osvešćivanje

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Peripherial

Akcije-rezultat:

"Zaštitimo mlade jelke", "Na biološkom satu je 5 do 12", "Koprivić - zeleni simbol grada"

Koprivić u centru grada stavljen pod zaštitu, obezbeđivanje jelki sa busenom u svim školama

Glavna oblast: Rehabilitacija prirodnih pejsaža

Predmeta rada: Ozelenjavanje prostora u domu za decu i omladinu ometenu u razvoju u Veterniku

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Peripherial

Akcije-rezultat:

Zamena slatinaste zemlje, nasipanje i sadnja

Zasađeno 1500 sadnica o kojima se brinu obučeni štićenici doma


Glavna oblast: Urbana ekologija

Predmeta rada: Proučavanje životne sredine u urbanim uslovima u pojedinim gradovima i način preživljavanja

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Localni

Akcije-rezultat:

6 susreta srednjoškolaca iz cele Srbije, objavljeno 6 zbornika radova

Popularizacija naučnog stvaralaštva mladih u oblasti zaštite životne sredine

III. Izvor informacija

Naziv: Individualno

Opis teme: stručna podrška, stanje napuštenosti ili pozitivne promene

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

10/1960-                                                   stalno                                                 Zajedno                  Veoma

Naziv: Institut za biologiju

Opis teme: stručna ocena, stanje napuštenosti ili pozitivne promene

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

1/1982-                                                     stalno                                                 Zajedno                  Veoma

Naziv: REC

Opis teme: informacije o uslovima životne sredine

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

1/1997-                                                  periodično                                                 Oni                    Dovoljno

Budući planovi

Međunarodne asocijacije

IV. Odnosi sa štampom

Naziv: "Dnevnik"

Opis teme: naše aktivnosti

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Nonine                Lokalni           10/1960-                          često                            Zajedno                    Veoma

Naziv: "Danas"

Opis teme: naše aktivnosti

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Nonine             Nacionalni               -                                retko                                 Mi                        Srednje

Naziv: "Glas javnosti"

Opis teme: naše aktivnosti

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Nonine             Nacionalni               -                                retko                                                           Srednje

Naziv: "Vojvodina"

Opis teme: naše aktivnosti

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Nonine                Lokalni                 -                            povremeno                           Oni                      Dovoljno


Naziv: "Dobro jutro"

Opis teme: naše aktivnosti

Vrste                   Tiraž              Period                        Učestanost                       Inicijative          Nivoa zadovoljenja

Magazini           Nacionalni               -                                često                                Oni                       Veoma

V. Odnosi sa mas-medijima

Naziv: TV Novi Sad

Opis teme: aktivnosti

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Televizija            Lokalni           10/1960-                          često                            Zajedno                   Veoma

Naziv: Radio Novi Sad

Opis teme: aktivnosti

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio                 Lokalni           10/1960-                          često                            Zajedno                   Veoma

Naziv: Radio 100

Opis teme: aktivnosti

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio                                       1/1990-                           često                            Zajedno                   Veoma

Naziv: TV "Apollo"

Opis teme: aktivnosti

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Televizija            Lokalni            1/2000-                       povremeno                           Oni                      Srednje

VI. Odnosi sa drugim NVO

Naziv: "Vrelo"

Predmeta: zaštita životne sredine

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           1/1990-                                                               Zajedno                 Dovoljno

Naziv: Planinarsko društvo

Predmeta: letnji kamp na Fruškoj gori

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

                                              10/1960-                                                              Zajedno                  Srednje

Naziv: Ekološki pokret Vojvodine

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           2/2000-                                                               Zajedno                  Srednje


Naziv: Savez izviđača Vojvodine

Predmeta: letnji kamp na Fruškoj gori

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                          10/1960-                                                              Zajedno                  Srednje

Naziv: Društvo pčelara

Predmeta: Novosadsko proleće

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                          10/1960-                                                              Zajedno                   Veoma

Naziv: Mladi istraživači

Predmeta: urbana ekologija

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                          10/1960-                                                              Zajedno                  Srednje

Budući planovi

Želimo da stupimo u kontakt sa drugim međunarodnim organizacijama koje se bave istom ili sličnom delatnošću

zbog razmene informacija i zajedničkih projekata.

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

Naziv: Institut za biologiju

Opis teme: stručna pomoć

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1990-                                                            Zajedno                    Veoma

Naziv: Institut za topolarstvo

Opis teme: ozelenjavanje

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1982-                                                            Zajedno                    Veoma

Naziv: Gradska javna preduzeća

Opis teme: akcije, manifestacije

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1980-                                                            Zajedno                    Veoma

Naziv: Nacionalni park Fruška gora

Opis teme: zaštita životne sredine

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1980-                                                            Zajedno                   Dovoljno

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO

Naziv: Opstanak

Budući planovi

Izdavanje knjige-priručnika "Mala škola aranžiranja cveća", izdavanje mape Gardinovačkog-Ločkog rita iz edicije

"Ritovi Šajkaški"

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

Knjige                                1/1996-12/1998                                     dva puta                        Samoizdavastvo


Naziv: Zaštitimo mlade jelke

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

Dnevnici, Posteri, Mape              1/1986-                                   godišnje, pred Novu          Sa ostalim institucijama

Naziv: Medijske prezentacije

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

                                               1/1997-                                            jednom                        Samoizdavastvo

Naziv: Promotivni materijali

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

Materijal za obrazovanje u              -                                          pre svake akcije

Naziv: Zbirka radova o urbanoj ekologiji

Vrste                                        Period                                    Učestanost izdanja                  Saradnj

Knjige                                      1/1995-                                svake godine 22. Aprila    Sa ostalim organizacijama iz

                                                                                                                                     oblasti zivotne sredine