Human Rights Education project is a non-profit organization that encourages grassroots non-governmental organizations to participate in the movement for educating the public about human rights. Organizations do this simply and without cost by adopting a human rights quotation and adding it to their website, letterhead, and brochures. The website contains all necessary information; specialists are available online to assist you.
Human Rights Education in One Line
Početak O projektu Kako sud-
jelovati
Resurs Kontakt


Kako moja organizacija moze ucestvovati?

Zasto?

Bilješke o izabranju navoda

Jos je potreban savjet?Zasto bi moja organizacija trebala ucestvovati?

  • Svaka organizacija koja ucestvuje pomaze da njeni clanovi i osoblje budu bolje informisani o nacinima na koje ljudska prava mogu biti od pomoci ljudima i radu organizacije.

  • Svaka organizacija postaje clan medjunarodne mreze rada organizacija koje ucestvuju u ovom Projektu. Mreze rada dijele substantivne, tehnicke i financijske informacije koje mogu pomoci napore svake organizacije pojedinacno.

  • Svi organizacijski izvori informacija su obogaceni isticanjem njihovog cilja unutar polja slicno-imenovanih Nevladinih Organizacija.

  • Svaka organizacija ima pristup znanju profesionalnih edukatora za ljudska prava koji mogu pomoci svakoj organizaciji sa pristup-strategijom u cilju promovisanja i zastite prava pod medjunarodnim zakonom.

  • Svaka organizacija podstice svoju zajednicu da uci vise o njenim pravima, pravima koja su prepoznata kako od strane nacionalnih vlada tako iod medjunarodne zajednice.

  • Svaka organizacija daje zivot edukacionoj misiji UNESCO i UN-ovom Generalnom Asembleju Deklaracije o Deceniji Edukacije o Ljudskim Pravima 1995-2005.

Naprimjer,
Pomoc organizacija zenama pri upraznjavanju njihovih prava navodi:

Drzavne Stranke zabranjuju duskriminaciju protiv zena u svim svojim formama [i] slazu se da proslijedeÖpolisu za eliminacju diskriminacije protiv zena
Clan2, konvencija Eliminacije Svih Oblika Diskriminacije Protiv Zena, na snazi 1981.

Organizacijska ponuda klinickih usluga prezivjelima torture navodi:

Svaka Dzavna Stranka unosi u svoj legalni sistem da zrtva torture ponovno i sa punim pravom uziva u postenoj i adekvatnoj kompenzaciji
Clan 14, Konvencije Protiv Torture i Drugih Okrutnih, Neljudskih i Degradiranih Tretmana i Kaznih, na snazi od 1987.

Globalna mreza rada organizacija radeci na pravima manjina i domorodackih naroda navodi:

Svrha Ujedinjenih Nacija je: da razvija prijateljske odnose medju nacijama bazirane na postivanju principa o jednakim pravima i samo-determinaciji ljudihÖ
Clan 1(2), Karakter Ujedinjenih Nacija, na snazi od 1945.


The Fund for Peace website

Text-only version (all other languages)

Download the HRE flyer

 

Project Human Rights Education is a project of The Fund for Peace, a non-profit organization based in Washington, D.C. The Fund for Peace works to prevent war and alleviate the conditions that cause war.