Şamil Əsgərov (Dəlidağ)

BÛYE

 Ê, derdên me bêjimarin,
Şuxulên me dijwar bûye.
Li warên xwe em bêwarin,
Li nav dijmin navdar bûye.

Çima îro gelê mêrxas,
Maye tezî, maye pêxas.
Lawên egid, xortên gernas,
Bo neyar ra beytar bûye.

Millet maye gelek li paş,
Em rebenin, dijmin qellaş.
Gel hûr dibe li bin beraş,
Bê ziman û bê zar bûye.

Şamîl, pir-pir meke fikir,
Alîyê gel her çax bigir.
Şikir, şikir, hezar şikir,
Feryarên me dîdar bûye.

Lİ DESTÊ TEYE

 Rojê ezelî me li nav avaye,
Êş, jan, pirçûk bi Kurd birazavaye.
Dilê me ji derdan mîna ezvaye,
Ji destê me çûye erd û mavaye,
Van kulên pir-pir kûr gelek zûvaye.
Gelê Kurd! Dilgeşî li destê teye,
Terxanî, xweşî li destê teye.

Mirazê dilê me bêdûnda maye,
Şuxulê gelê Kurd hev-hevda maye,
Ev li navê derdan serêda maye.
Warên me  li berên pir tada maye,
Li destê neyare û unda maye.
Gelê Kurd! Dilgeşî li destê teye,
Terxanî, xweşî li destê teye.

Bona Kurdan gurdil wek bira bûye,
Bila dîrok bêje, ji çira bûye?!
Rîyên me tarîye, bê çira bûye.
Ji hezar car zêde serhevra bûye.
Kurdistan kafû-kûn pir cara bûye.
Gelê Kurd! Dilgeşî li destê teye,
Terxanî, xweşî li destê teye.

Gelê me revoke, bela-belaye,
Miletê xebatkar destîvalaye.
Warê cinnet bo me mîna kelaye,
Rîya me gelek û pir muxeylaye,
Li nav me bê jimar helahelaye.
Gelê Kurd! Dilgeşî li destê teye,
Terxanî, xweşî li destê teye.

Çîye va dûr ketin, çîye va ade,
Em gelê mêrxasin, iro bêmede,
Maye warênê me pir-pir bedîde.
Derdên me mezine ji çîyan zêde,
Tune li rîyên me şemal, sirîde.
Gelê Kurd! Dilgeşî li destê teye,
Terxanî, xweşî li destê teye

DİGERİM

Ez goncalê Rojhilatim,
Ez bê çarim, çar digerim.
Ez li welat, bê welatim,
Ez bê warim, war digerim.

Va çi qeyde, va çi bende,
Li serê min seyîd çende?
Dîyara min dewlemende,
Ez bi parim, par digerim.

Ez Şamîlim, va çi jane,
Va çi talan, çi lêdane?
Evîna min Kurdîstane,
Ez bê yarim, yar digerim.

EZ

Îro bêgel û bêwarim,
Bêmal mame, zibarim ez.
Ne tîndarim, ne zeftkarim,
Li va jîyîn tewkarim ez.

Ne  razame, ne şîyarim,
Ne tarîme, ne şewqdarim,
Bê welatim, şermosarim,
Bo nêçirvan şikarim ez.

Ne dilsarim, ne rimdarim,
Bo Kurdistan nihêrdarim.
Li destê gel peltindarim,
Bi niştîman peşkarim ez.

Ez Xanîme, ez Dilzarim,
Ez Goranim, ez Hejarim,
Ez Sebrîme, ez Dildarim,
Bo Cegerxwîn paşkarim ez.

Bona welat yek şerkarim,
Serhildanim û peykarim.
Şamîlim, gel parastkarim,
Serxwebûn û rizgarim ez.

DİJMİN

Kurno! Xapînoke bi raman naskin,
Pir-pir belebane, remmale dijmin.
Şûr hildin, warê xwe ji wî xilaskin,
Mîna gurê hare, celale dijmin.

Bona miletê Kurd mîna mare ew,
Him bela, bêtare, him dibare ew.
Tu çax bawer mekin, derewkare ew,
Pizmame, tev rûvî kurxale dijmin.

Neyar devçirane, neyar beyane,
Lê bi dîrokê pîr karek eyane:
Şamîl, kî nizane, bila bizane,
Li ber Kurdan bûye hejale dijmin.

MESNEVÎ Bİ HEVDENG

Kurdistan rind dîyare,
Derdê wê pir diyare.

Gelê Kurd bû zêde tî,
Li êşan dît zêdetî.

Serhildan agirxweşe,
Ji qûltî agir xweşe.

Derman eme hişyarbûn!
Şikir, kurno hişyar bûn.

Şer Amede, şer Wane,
Lawanê wan şerwane.

Xas jin, bûke, xas mêre,
Xortên Kurd gişk xasmêre.

Pir bedewe serhildan,
Lawên Kurdan ser hildan.

Jiyîn her dem jindare,
Jin belq dide, jin dare.

Çav reş, heşin, çav sore,
Dilê mêrxas çavsore.

Jiyîndrêj navsere,
Nav mêrxase, nav sare.

Hin mirişkin, hin dîkin,
Mervê dil pak hindikin.

Dest bedewe, pê xase,
Çiman cotkar pêxase?

Tiştê xirab ber baye,
Fikra xirab berbaye.

Kilamvane awazsaz,
Tev birane awaz, saz.

Dibe birçî, merî tî,
Dive bibe merîtî.

Şoriş xebat, şoriş kar,
Bijî Kurdên şorişkar.

Mîna bahoz, ba were,
Êl bi mêrxas bawere.

Şil bir, bo me hişk anî,
Li ser tune, hiş kanî?

 GERDÛN

Em qet nizanin, wek xapînoke ew,
Li çavê merivan dilbane gerdûn.
Heye li devê wî bê jimar derew,
Bo gel mûcîzane, yasane gerdûn.

Ema wer dizanin ew wek horîye,
Fehm nakin bo me çi qest kirîye.
Lê çiman Kurdîstan kerî-kerîye?
Bona Kurd li dîrok tadane gerdûn.

Li her der tajane, qirulêdane,
Nebîrane, jane, li gel dadane.
Li warên akradan neyar xudane,
Şamîlim, bona min nîrane gerdûn.

 ÎRO

Evîxan nas dikin raste navê wî,
Gelê Kurd li dîrok derane îro.
Vedibe, bi perde nema çavê wî,
Dijminên Kurdîstan gorane îro.

Niştîman dewlemend, milet xizane,
Jîyîn ji bona Kurd duzane, jane.
Dizanin heval kî, neyar kîjane,
Law û keçên welat ferzane îro.

Rîya gel azadî dîyar kir zane,
Rîyên, ku berwarî berjor kir zane.
Merxasên warên me şîyar kir zane,
Keç-kurên Kurdistan cengvane îro.

ÇARÎN

NÎRANE

Dîrok veşartine, gel bûye nezan,
Em mîna nêçîrin, neyar nêçîrvan.
Li xaka mêrxasan agir dibare,
Bo Kurdan nîştiman nîrane, niran!

DİLÊ ME

Li çîyan girane barê dilê me,
Îro xapûr bûye warê dilê me.
Her çiqas gol, behr li gerdûn heye
Nikare pêt bike arê dilê me.

TADANE

Li serê Kurdistan agir seywane,
Li waran Akradan her roj tojane.
Gundan wêran dikin, bûne gurê har,
Va çi nebîrane, va çi tadane?

EVÎXANE

Çîyayên Kurdîstan gelek dilbane,
Merivên çîyên me pir dilovane.
Dîrok pak dizane law û keçên Kurd,
Him xendan, him cengvan, him evîxane.

SECCANE

Dîsa li Kurdistan qir û lêdane,
Li warê, bo Kurdan tat, kevir lane.
Ez çawa binvîsim vî derdên giran,
Warên bavan bo gel mîna seccane.

EZ

Hergê gel dilşaye, bexudarim ez,
Herge gel ne şaye, birîndarim ez.
Malê min şewtîye, dîsa dil û can,
Bo gelê Kurd her çax deyîndarim ez.

CEBBARE

Çîyayê Delîdax pir berzeware,
Çiman ji derdê gel pir-pir diljare?
Ketîye ew dîyar bi destê dijmin,
Kurno, rabine pê, neyar cebbare!

VA PÊŞNİHADE

Kurdistan pir rinde, bedew nihade,
Çîyaye, kanîye, mêrge, kertade.
Razan bona mêra mirine, mirin,
Kurno! Bi çek rabin va pêşnihade.

GACE

Çîyayê Kurdistan mêrge, kirace,
Newalênê mezin tijî qirace.
Serê xwe hildaye bona azadî,
Xwîna şehîdan wî bo Kurdan gace.

BİKE

Her çax bona welat tu mezad bike,
Heta roja mirin îstidad bike.
Kurdistana bedew li bin destane,
Ew dîya birîndar tu azad bike.

MAYE

Çîyanê Kurdistan bê perdab maye,
Xilasê gelê wî bi espab maye.
Dijminê devbixwîn mîna gurê har,
Her roj tajan dike, gel bê tab maye.

VA Çİ…

Gelê me hejare û dest valaye,
Navê warê me da helahelaye.
Dîyarê me maye di destê dijmin,
Va çi nivîsare, va çi lelaye?

BİGER

Bona altindarî rêvaçûn biger,
Bo şewata neyar tu argûn biger.
Sistî li rojê teng nayê bi karê,
Bona gel tu bijûn, tu xurtbûn biger.

NEBE

Bila te pak naskin, tu hevsûd nebe,
Bi rast alê bigir, tu  hesûd nabe.
Bona gel, bona war canfida bibe,
Li rojê serxwebûn tu meşhûd nebe.

SOSRETE

Daxwaza min bo miletan sîyanete,
Bo bindestan azabûyîn zelîqete.
Dengek ziz dîrok dibê: Kurd mêrxase,
Kole mayîn bo Kurdistanê sosrete.