Trung học Nng Lm Sc Cần Thơ
  Sông núi
 
Lên mạng ngày 30/7/2009

SÔNG NÚI
 
( nhớ những ngày thực địa …)
 
Hỏi sông sao uốn lựơn
Sông chứ nào phải mương
Cho nét mềm phong hoá
Sông thêm sắc nên hương
 
Hỏi sông sao cứ mải về xuôi
Thác gềnh sao níu kéo ngậm ngùi
Gọi nhau bờ bến khoan khoan vội
Đá đọng sương mi khóc sụt sùi
 
Sông núi ơi hời  mải có nhau
Có núi nên sông cứ ngọt ngào
Tung tăng dải lụa đùa sương sớm
Để lại riêng lòng núi xót đau
 
 NTL    15/07/09

Trở lại Trang Thơ
 
  Số người đọc 239797 visitors (766139 hits) kể từ 12/10/2007  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=