קהילה

חברת סי.אר.אם. שיא בע"מ רואה עצמה מחויבת לפעילות למען הקהילה. חברת סי. אר. אם. שיא בע"מ בתמיכת המוסד לביטוח לאומי  מקדמת פרויקט "מוקד 106 לעיוורים", פרוייקט זה יאפשר את העסקתם של עיוורים ולקויי ראיה במוקדים העירוניים השונים ברחבי הארץ, ויהווה פתח לשיפור במעמדם החברתי והכלכלי. החברה מבקשת להנגיש חלק מתוכנת ניהול מוקדים עירוניים שבבעלותה לטובת עיוורים מוחלטים וליקויי ראיה, על מנת שיוכלו להשתמש בה ולהפעילה באופן מלא במסכים נבחרים, ביעילות ובנוחות, ובכך תתאפשר העסקתם כמוקדנים ברשויות מקומיות.


לקות ראייה היא אחת המגבלות הנפוצות ביותר. 13% מן המבוגרים בקרב הקהילה הם בעלי לקות ראייה. בניגוד לרוב האנשים הקולטים את מרבית המידע מהסביבה דרך חוש הראייה, לקויי הראיה נאלצים להשתמש בחושים אחרים. קבוצה לקויי הראיה סובלת מבעיות קשות של תקשורת, הבנת הסביבה ותעסוקה בשוק החופשי. אי לכך, יש צורך במגוון פתרונות המאפשרים השתלבות בשוק התעסוקה.
על מנת לסייע לאוכלוסיה זו להשתלב בשוק העבודה, חברת סי.אר. אם. שיא בע"מ בשיתוף המוסד לבטוח לאומי פועלים להנגשת מערכת לניהול פניות תושבים ("מוקד 2000"). המערכת המונגשת עונה לדרישות התקן לבדיקת נגישות לאתרי אינטרנטWGAG2.0  ברמה AA.
מטרת הפרויקט הינה לאפשר לאנשים ליקויי ראיה ועיוורים מוחלטים לעבוד באופן מלא כמוקדנים במוקדים ברשויות מקומיות בארץ: מוקדן אחד עיוור בכל מוקד - כ-90! משרות לטובת ציבור העיוורים בעלי כישורי עבודה עם מחשב.
בימים אלו הפרויקט נכנס לשלבים סופיים של עבודה והחלה הפעלתו במס' מוקדים.