Morgan John Rhys 1760 -1804
 
 

Morgan John Rhys
Llyfryddiaeth – Bibliography

1. “Y Bywgraffiadur Cymraeg hyd at 1940” (1953) tud/page 795
The Dictionary of Welsh Biography

2. “Ymaeb i Chwyldro” gan D.O.Thomas, Gwasg Prifysgol Cyrmu 1989
Response to a Revolution by D.O.Thomas, University of Wales Press 1989

3. “Cymru Enwog y Ddeunawfed Ganrif” J.J.Evans (1937) Gwasg Aberystwyth
Famous Welshmen of the Eighteenth Century (1937) Aberystwyth Press

4. Pamffledi Heddychwyr Cymru Rhif 1 “Y Traddodiad Heddwch yng Nghymru” Iorwerth C. Peate Welsh Pacifists’ Leaflets No.1 “The Pacifist Tradition in Wales.

5. Llawlyfr Cyngor Dosbarth Caerffili 1947 Caerphilly District Council’s Handbook

6. Beirniadaethau a Chyfansoddiadau Eisteddfod Genedlaethol Caerffili 1950
Adjudications and Compositions of the Caerphilly National Eisteddfod 1950

7. Trafodion Cymdeithas Hanes Bedyddwyr Cymru 1982. Hywel M. Davies
Discussions of the Welsh Baptists’ Association 1982. Hywel M.Davies

8. “A Short History of Caerphilly” H.P.Richards 1969

9. “A History of Caerphilly” H.P.Richards 1975

10. “Hanes Eglwys y Watfod” R.T. Gregory 1939 A History of Watford Chapel

11. “The New Hengoedian” Morgan Edwards 1910

12. “Morgan John Rhys” John T.Griffiths D.D. 1910

13. “Dylanwad y Chwyldro Ffrengig ar Lenyddiaeth Cymru” John James Evans 1928.
The Effects of the French Revolution on Welsh Literature

14. “Morgan John Rhys a’i Amserau” gan J.J. Evans 1928 Morgan John Rhys and his Times

15. “Addysg Ddwyieithog yn Nghymru” W.R.Jones 1963
Bilingual Education in Wales

16. “Rev Morgan John Rhys” John T. Griffiths 1899

17. “Pamffledau i Oes: Morgan John Rhys” Y Parch J.T. Griffiths

18. “Hengoedian. Hanes Eglwys y Bedyddwyr yn Hengoed, Gelligaer, Morgannwg gan Llewelyn Jenkins, Maesycwmer.
Hengoedian. The History of the Baptists of Hengoed, Gelligaer, Glamorgan.

19. Trafodion Cymdeithas Hanes y Bedyddwyr 1996. – Traethawd y Dr E.Keri Edwards, Yr Hen Dy Cwrdd ar gefn Hengoed yng Nghwm Rhymni.
Discssions of the Baptists Union 1996 – Essay by Dr E Keri Edwards about Hengoed chapel

20. Wales Through the Ages. Volume 2 From 1485 ot the beginning of the C20th.
Editor A.J.Roderick 1960.

22. ”Seiri Cenedl” Gwynfor Evans. Gwasg Gomer1986 Architects of a Nation.

23. “Ysgolion Sabbothol Thomas Charles” gan Derec Llwyd Morgan 1985.
Amgueddfa Werin Cymru Thomas Charles’ Sunday Schools, Derec Llwyd
Morgan Welsh Folk Museum. 1985

24. “Barn” Rhifyn (Edition) 321 Hydref (Autumn) 1985

25. Efrydiau Athronyddol Cyfrol LXII 1999 (Athroniaeth Rush Rees 1905-1989 Roedd MJR yn hen, hen daid iddo.)
Philosophical Studies. Edition LXII 1999 (The Philosophy of Rush Rees 1905 – 1989. MJR was his great, great grandfather.)

26. “Adnabod Cwm Rhymni” Gareth Pierce Knowing the Rhymney Valley 1990

27. “Breuddwyd Rhy Bell” Urien Wiliam. Nofel 1995

28. “Hanes Cymru John Davies 1990 Tud 326
“History of Wales” John Davies 1990 page 326 Penguin Books

29. “Crwydro Blaenau Morgannwg” G M.Roberts Wandering in Glamorgan

30, “Meddiannu Tir Immanuel” Dewi Arwel Hughes
Cymru a Mudiad Cenhadu y Ddeunawfed Ganrif 1990
Conquering the Lands of Emmanuel” Dewi Arwel Hughes
Wales and the Missionary Movement of the C18th

31. “Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru” gol / editor Meic Stephens
Companion to Welsh Literature pp. 654 – 655

32. “Hanes Llenyddiaeth Cymru hyd at 1900” Thomas Parry
A History of Welsh Literature to 1900

33. “Traethodau Llenyddol/ The Literary Essays of Lewis Edwards D.D.

34. “Hanes C18ed” History of C18th R.T.Jenkins

35. Americans From Wales

36. “Madoc and The Discovery of America”, Richard Deacon. Pub: Muller

37. “Brave His Soul”, Ellen Pugh pub: Dodd, Mead & Co.