Научни форуми

 

 

 

 

Първа лекция на Проф. Хигашино, Фармацевтичен факултет,17.09.2013

Втора лекция на Проф. Хигашино, Фармацевтичен факултет,17.09.2013

 

Годишна среща на Европейската Асоциация на Факултетите по Фармация- Лисабон, Португалия 23-25.06.2011

Годишна среща на Европейската Асоциация на Факултетите по Фармация (EAFP), 24-26  Юни 2010, Катаня, Италия- книга с резюмета ТУК