Jan Egge

Nye malerier

1. november 2008 – 23. november 2008

Egge er utdannet ved arkitektavd. på NTH og ved Statens Kunstakademi. Han er innkjøpt av flere museer og samlinger og har deltatt på utstillinger i Sverige, Finland, Italia og Polen, i tillegg til en rekke utstillinger i Norge. Han er fra Stryn og bor i dag på Lillehammer.

De sista årene har han hatt flere utstillinger i Oslo. På Vestlandet stilte han ut i Sogn og Fjordane Kunstmuseum i 2004, og hans siste utstilling i Bergen var i Galleri Kronstad Hovedgård i 2006.

”Jeg arbeider både med figurative og abstrakte billeduttrykk. Jeg er opptatt av romopplevelsen i maleriet og liker å utforske billedrommet i begge uttrykksmåter. Ofte bruker jeg gjenstander fra arbeidsrommet som motiver i maleriet. Disse gjenstandene er tilstede i komposisjonen som enkeltelementer eller i sammensetninger slik de er plassert i atelieret - ”målarstova”.

For meg er disse boksene, flaskene og alt annet utstyr også et godt incitament til å ”komme i gang” med et bilde. De står der og er like bra som noe annet. Jeg ønsker også at disse gjenstandene eller motivene kan bidra til en opplevelse av en slags midlertidighet eller foranderlighet i maleriet – motivet forandres, oppløses, og gjenoppstår, eller blir borte. Når malingsboksen er oppbrukt og kastet kan den også lett forsvinne fra bildet etter som det forandrer seg. Den kan også oppstå som noe helt annet – en figur eller form i et abstrakt bilde. Omkalfatringen av remedier og malingsutstyr er med på å gi bevegelse, tilfeldigheter og overraskinger til bildet, og de kan ligge igjen som rester i bildet etter hvert som de blir oppbrukt eller overmalt.

Jeg kaller det et slags ”bevegelig stilleben” der både farger og former får sitt uttrykk underveis, og der resultatet på flere måter kan bli noe helt annet en det som var motivet.”

Galleri Langegården, Straumeveien 17 A, 5073 Bergen. Tlf. 41 42 09 50. Åpningstider: onsdag - søndag 12 - 16, og etter avtale.