hlavna stranka

HAYDN AKO DISIDENT

Na kvetnú nedeľu pred 16 rokmi ťažko zabudnú všetci kresťania, ktorí sa chceli pomodliť v bratislavskom Dóme svätého Martina. Bol zavretý, lebo čakal na zvláštnu návštevu česko-slovenských slobodomurárov, ktorí aj takýmto spôsobom chceli naznačiť, že prišiel ich čas. Na popud vtedajšieho ministra kultúry SR Ladislava Snopka a ministra kultúry ČR Milana Uhdeho uskutočnili v tomto svätostánku "Veľkonočné" Oratórium z diela Josepha Haydna "Sedem posledných slov Nášho Spasiteľa na kríži".
            Umelecká produkcia Slovenskej filharmónie a Slovenského filharmonického zboru bola "doplnená" MEDITÁCIAMI prezidenta ČSFR Václava Havla, predsedníčky ČNR, tvrdej čechoslovakistky Dagmar Burešovej, predsedu SNR, apologéta občianskej spoločnosti VPN Františka Mikloška, disidentov "ex offo" Petra Pitharta a Jána Čarnogurského, ako aj ďalších "celebrít" slobodomurárstva.
                Posvätná hudobná klasika, ktorú si takýmto spôsobom dovtedy nik nedovolil zneuctiť sa tak dočkala svojej experimentálnej svetovej premiéry práve v "umelecky" strelenom Česko-Slovensku za účasti tých, ktorí vtedy robili federálnu politiku!
    Výraz neskromnosti, nadradenosti, či priam panovačnosti je slabý na to, aby vystihol hĺbku poníženia génia svetovej hudby i absolutórium totálnej degradácie všetkých kultúrnych hodnôt, ktoré si ctí kresťanská civilizácia.
              Meditátor i jeho starostlivo vybraní protekční hostia si v predvolebnom opojení s vopred kalkulovaného víťazstva zrejme dali za cieľ pretromfnúť aj samotného Haydna a to spôsobom, ktorý v korunovačnom svätostánku Márie Terézie pochoval všetky nádeje, že posttotalitný experiment chartokomunistov je schopný zabrániť pokračujúcej devastácii morálnych a kultúrnych hodnôt slovenského národa.
            Cit pre skromnosť, úcta k veľkosti diela i majstra, pochopenie zmyslu skutočnej kultúrnej identity i elementárna slušnosť voči kresťanskému Slovensku, či odkazu hudobného génia, absentovali na pozadí politického exhibicionizmu a trhovej morálky. Politici-disidenti, odkojení na Sorosových finančných injekciách sa ako praví farizeji prežehnali pred symbolickým telom Ukrižovaného, aby mu vzápätí vmietli do tváre svoje choré meditácie! Niet, niet, niet, viac čo dodať...

                                                        Marián Dudinský

hlavna stranka