Learning English

icono learning english
icono learning english

Amb l’objectiu de reforçar la comprensió i l’expressió oral en llengua anglesa des del Servei d’Educació s’han endegat un seguit d’activitats pensades per complementar l’aprenentatge d’aquesta llengua a les escoles.

Conta contes, teatre...

Els nens i nenes més petits, de P2 de les escoles bressol fins a P5 de les escoles d’infantil i primària, reben periòdicament sessions de conta contes en llengua anglesa. D’aquesta manera volem oferir un apropament a la llengua a nivell auditiu. Per als alumnes més grans oferirem espectacles de teatre “in situ”, cançons... a tots els centres educatius del municipi.

Creiem que la familiarització amb la oralitat de la llengua els aproparà més al domini de la mateixa i els traurà a poc a poc la vergonya d’usar-la en públic.

Visites guiades pel Barri Antic

Aquestes visites estan pensades per a nois i noies d’ESO.

Una guia va recorrent amb el grup diferents indrets del barri antic. En cada una de les parades que es fan s’expliquen aspectes vinculats a la història del poble i algunes curiositats de la vida quotidiana de principis del s. XX que ens ajuden a conèixer el Parets d’avui.

D’aquesta manera informal, i gràcies a les preguntes que va fent la guia, els nois i noies s’expressen oralment en públic en anglès i coneixen racons i característiques del Parets antic que avui encara perduren.

Espai Wiki

L’Ajuntament de Parets del Vallès ha creat un espai WIKI per a tots els professors/es d’anglès dels centres educatius de Parets del Vallès. Aquest vol ser un espai d’intercanvi d’experiències, de recursos i de coordinació de possibles activitats conjuntes a nivell de municipi.

Auxiliars de conversa

Des del Servei d’Educació s’ha ofertat a tots els centres educatius de Parets del Vallès la possibilitat de disposar d’un auxiliar de conversa al seu centre durant el primer trimestre del curs 2013-14. Cada escola podrà organitzar les seves activitats de reforç de conversa en funció de les programacions de cada curs juntament amb l’auxiliar.