Испитни рок:   Јануар 2017/2018.
Студијски програм:   Биохемија

15. 1. 2018 - 28. 1. 2018.

Предмет (шифра) Група и
врста испита
Датум Време Место Напомене
1. година
Аналитичка хемија 1 (301B1) Писмени испит (завршни) 22. 1. 09:00 ВХА  
Биологија ћелије (061B1) Усмени испит (завршни) 26. 1. 09:00 Институт за зоологију  
Екологија (051S1) Усмени испит (завршни) 23. 1. 13:00 уч. 316  
Енглески језик (031A1) Писмени испит 19. 1. 09:00 ВХА  
Математика (001A1) Писмени испит (завршни) 24. 1. 09:00 ВХА  
Неорганска хемија (102B1) Писмени испит (завршни) 18. 1. 12:00 МХА  
Одабрана поглавља математике (002A1) Усмени испит (завршни) 23. 1. 10:00 МФ  
Општа хемија (101A1) Група 1: Писмени испит (завршни) 17. 1. 09:00 ВХА ХЕ, НХ
Група 2: Писмени испит (завршни) 17. 1. 12:00 ВХА БХ, ХЖС
Органска хемија 1 (201B1) Писмени испит (завршни) 24. 1. 12:00 ВХА  
Основи геометријске кристалографије (131A1) Писмени испит (завршни) 25. 1. 09:00 ВХА  
Основи физике (019B1) Усмени испит (завршни) 22. 1. 11:00 уч. 644  
Практикум из неорганске хемије (102D1) Писмени испит (завршни) 16. 1. 14:00 МХА  
Практикум из опште хемије (101E1) Група 1: Писмени испит (завршни) 15. 1. 09:00 ВХА ХЕ, НХ
Група 2: Писмени испит (завршни) 15. 1. 11:00 ВХА БХ, ХЖС
Психологија (042P1) Усмени испит (завршни) 24. 1. 15:00 МХА  
Увод у биохемију (408A1) Писмени испит (завршни) 23. 1. 16:00 МХА  
2. година
Аналитичка хемија 2 (302B1) Писмени испит 23. 1. 13:00 МХА  
Усмени испит (завршни) 26. 1. 10:00 лаб. 550  
Биохемија протеина и нуклеинских киселина (401B1) Писмени испит 17. 1. 09:00 МХА  
Усмени испит (завршни) 19. 1. 10:00 лаб. 402  
Израчунавања у биохемији и молекуларној биологији (405B1) Писмени испит (завршни) 18. 1. 10:00 лаб. 402  
Номенклатура у хемији (233A1) Писмени испит (завршни) 18. 1. 09:00 уч. 316  
Обрада резултата мерења (311A1) Писмени испит (завршни) 18. 1. 09:00 РЛАБ  
Органска хемија 2 (202B1) Писмени испит (завршни) 24. 1. 12:00 ВХА  
Основи координационе хемије (121A1) Писмени испит (завршни) 23. 1. 10:00 ВХА  
Основи молекуларне биологије (062B1) Усмени испит (завршни) 25. 1. 11:00 лаб.  
Педагогија (043P1) Усмени испит (завршни) 17. 1. 12:00 ГФ  
Физичка хемија (029B1) Писмени испит (завршни) 15. 1. 09:00 уч. 279  
Хемија природних производа (411B1) Усмени испит (завршни) 22. 1. 10:00 лаб. 401  
Писмени испит 23. 1. 16:00 уч. 316  
3. година
Биохемија метаболизма (402B1) Усмени испит (завршни) 15. 1. 10:00 лаб. 401  
Усмени испит (завршни) 15. 1. 10:00 лаб. 402  
Виши курс органске хемије (203B1) Писмени испит (завршни) 25. 1. 15:00 ВХА  
Експериментална биохемија (404B1) Писмени испит 18. 1. 15:00 ВХА  
Усмени испит (завршни) 24. 1. 10:00 лаб. 516  
Ензимологија (431B1) Писмени испит 22. 1. 15:00 МХА  
Усмени испит (завршни) 26. 1. 14:00 лаб. 402  
Методе одвајања (312A1) Усмени испит (завршни) 17. 1. 12:00 лаб. 508А  
Микробиологија са микробиолошком хемијом (412B1) Писмени испит 16. 1. 16:00 уч. 316  
Усмени испит (завршни) 19. 1. 10:00 лаб. 516  
Молекулска генетика (064B1) Усмени испит (завршни) 26. 1. 10:00 Завод за физиологију - библиотека  
Примењена биокатализа (436B1) Усмени испит (завршни) 24. 1. 12:00 МХА  
Примењена органска хемија (234A1) Писмени испит (завршни) 19. 1. 15:00 уч. 316  
Регулација биохемијских процеса (403B1) Писмени испит 23. 1. 13:00 уч. 282  
Усмени испит (завршни) 25. 1. 10:00 лаб. 401  
Структурне инструменталне методе (221K1) Писмени испит 16. 1. 12:00 МХА  
Усмени испит (завршни) 22. 1. 10:00 МХА  
Физиологија (063B1) Усмени испит (завршни) 23. 1. 10:00 лаб. 402  
Хемија биоелемената (132A1) Писмени испит (завршни) 17. 1. 09:00 ВХА  
4. година
Биоаналитичка хемија (341B1) Усмени испит (завршни) 22. 1. 10:00 лаб. 508А  
Бионеорганска хемија (141B1) Писмени испит (завршни) 17. 1. 12:00 МХА  
Биоорганска хемија (241B1) Усмени испит (завршни) 16. 1. 10:00 каб. 475  
Биотехнолошка и индустријска биохемија (414B1) Усмени испит (завршни) 23. 1. 10:00 лаб. 435  
Биохемија хране и исхране (432B1) Усмени испит (завршни) 16. 1. 12:00 лаб. 402  
Имунохемија (421B1) Усмени испит (завршни) 26. 1. 10:00 лаб. 402  
Инструменталне методе у биохемији (434B1) Усмени испит (завршни) 23. 1. 10:00 лаб. 401  
Методе у клиничкој хемији (423B1) Усмени испит (завршни) 23. 1. 10:00 каб.  
Огледи у настави биохемије (435B1) Усмени испит (завршни) 17. 1. 10:00 лаб. 516  
Основи биотехнологије (413B1) Усмени испит (завршни) 18. 1. 10:00 лаб. 516  
Патобиохемија (422B1) Усмени испит (завршни) 15. 1. 10:00 лаб. 516  
Протеински терапеутици са основама биоинформатике (433B1) Усмени испит (завршни) 16. 1. 13:00 лаб. 401  
Токсиколошка биохемија (424B1) Усмени испит (завршни) 16. 1. 10:00 лаб. 516  

Генерисано: 20. 09. 2018. у 13:13:01