+ ୩ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଟ୍ଅଫ୍ ମାର୍କ ପ୍ରକାଶ: କଳାରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୧୪ ହଜାର ୩୩୧ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମନୋନୀତ, ବାଣିଜ୍ୟରେ ୧୯ ହଜାର ୭୫୩ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମନୋନୀତ, ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ୨୯,୧୩୧ ଓ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ୨୦,୩୪୬ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି