Make your own free website on Tripod.com

ຫ້ອງ​ສົນ​ທະ​ນາ​ດ້ວຍ​ພາ​ສາ​ລາວ

 

ທ່ານ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຕິດ​ຕັ້ງ Narin.ttf (ຫຼື​ຟອນ​ຢູ​ນີ​ໂຄດ​ລາວ​ໃດ​ຫນຶ່ງ) ແລະ Narin Script (ຫຼື Script ໃດ​ຫນຶ່ງ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ສາ​ມາດ​ພິມ​ຟອນ​ຢູ​ນີ​ໂຄດ​ລາວ​ຈາກ​ແປ້ນ​ພິມ​ໄດ້) ໃສ່​ໃນ​ເຄື່ອງ​ທີ່​ທ່ານ​ກຳ​ລັງ​ໃຊ້ ບໍ່​ດັ່ງ​ນັ້ນ, ທ່ານ​ຈະ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ເຫັນ ແລະ​ພິມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ລາວ​ໄດ້.

 

    ຫ້ອງ​ສົນ​ທະ​ນາ​ທີ່​ນຳ​ສະ​ເຫນີ​ຢູ່​ຂ້າງ​ລຸ່ມ​ນີ້ ມີ​ຂໍ້​ຈຳ​ກັດ​ຄື: ບໍ່​ສາ​ມາດ​ລົມ​ກັນ 2 ຕໍ່ 2 ໄດ້; ຖ້າ​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ການ​ເຊົາ​ໃຊ້, ໃຫ້ປີດ​ຫນ້າ​ເວັບ. ຢ່າ​ລືມ​ວ່າ ການ​ສະ​ຫຼັບ​ແປ້ນ​ພິມ ຈາກ​ລາວ​ເປັນ​ລາ​ແຕງ ຫຼືລາ​ແຕງ​ເປັນ​ລາວ ຂອງ Narin Script ແມ່ນ Left Alt + Shift (ກົດ​ປຸ່ມ Alt ດ້ານ​ຊ້າຍ​ມື​ຄ້າງ​ໄວ້ ແລ້ວ​ໃຊ້​ອີກ​ນີ້ວ​ຫນຶ່ງ​ເຄາະ​ໃສ່​ແປ້ນ Shift).

ໄປ​ຫ້ອງ​ສົນ​ທະ​ນາ​ດັ່ງ​ກ່າວ

Click Here For A FREE Computer!