שלום־עליכם—
מאָטל פּייסע דעם חזנס
(פֿאַרקירצט און באַאַרבעט פֿאַר סטודענטן
מיט געניטונגען, גלאָסאַרן און קלאַנג־רעקאָרדירונג)

Sholem-Aleykhem—
Motl Peyse dem khazns (farkirtst un baarbet far studentn mit genitungen, glosarn un klang-rekordirung)

Sholem Aleichem—
Motl the Cantor's Son (abridged and adapted for students with exercises, glossary and audio recording)

שלום־עליכם—
שלום־עליכם—
מאָטל פּייסע דעם חזנס
(פֿאַרקירצט און באַאַרבעט פֿאַר סטודענטן
מיט געניטונגען, גלאָסאַרן און קלאַנג־רעקאָרדירונג)

Sholem Aleichem—
Motl the Cantor's Son (abridged and adapted for students with exercises, glossary and audio recording)
Item# motlpeyse
$30.00
Choose Member/Nonmember (Member discount amount in parentheses next to member price.): 

Product Description


Click here for English.

מאָטל פּייסע דעם חזנס,
אַ נײַער נוסח!

די דאָזיקע נײַע עדיציע פֿון מאָטל פּייסע דעם חזנס איז אַליין אַ מײַסטעריש ווערק, וואָס ברענגט שלום־עליכמס שאַפֿונג אין אַ שפּראַכלעך פֿאַרלײַכטערטער און מעטאָדיש צוגעפּאַסטער פֿאָרעם פֿאַר דעם יונגן און ייִנגערן דור ייִדיש־תּ‬למידים און ־לערנער. ס'אַ פּרעכטיקער און אַ ממשותדיקער אויפֿטו פֿאַרן ייִדיש־לימוד, וואָס וועט אויך, לאָמיר האָפֿן, סטימולירן דעם ערנסטן תּלמידס נײַגער זיך שפּעטער צו ווענדן צום פֿולן, אָריגינעלן טעקסט פֿון שלום־עליכמס באַליבט מײַסטערווערק.  

-- דובֿ־בער קערלער,  אינדיאַנע־אוניווערסיטעט, בלומינגטאָן

שלום־עליכמס קלאַסיש ווערק מאָטל פּייסע דעם חזנס (פֿאַרקירצט און באַאַרבעט פֿאַר סטודענטן מיט געניטונגען, גלאָסאַרן און קלאַנג־רעקאָרדירונג), רעדאַקטירט פֿון שבֿע צוקער און חנה גאַווענדאַ, איז געצילט און צוגעפּאַסט צו הײַנטיקע ייִדיש־סטודענטן און איז אַן אויסערגעוויינטלעכער לערן־מכשיר.

דער טעקסט איז כּולל אַכט קאַפּיטלעך, אײַנגעטײלט אויף קלענערע קאַפּיטעלעך, גאַנץ אָפֿט אין עפּעס אַ געקירצטער און פֿאַרגרינגערטער פֿאָרעם אָבער נאָך אַלץ מיטן טעם און חן פֿונעם מקור. יעדעס קאַפּיטעלע האָט אַ גלאָסאַר און צום סוף פֿונעם ביכל געפֿינט זיך אויך אַן אַלגעמיינער גלאָסאַר. דערצו ווערט יעדעס קאַפּיטעלע באַלייט פֿון געניטונגען און אַ סך ווערן אויך באַלייט פֿון אילוסטראַציעס פֿון פֿאַרשיידענע קינסטלערס. די קלאַנג־רעקאָרדירונג פֿונעם גאַנצן טעקסט װערט פֿאָרגעלייענט פֿון שבֿע צוקער.

דאָ קענט איר זען און הערן אַ קאַפּיטעלע.


Motl Peyse dem khazns,
A New Version!

Sholem Aleichem's classic, Motl Peyse dem khazns (Motl the Cantor’s Son, abridged and adapted for students with exercises, glossary and audio recording), edited by Sheva Zucker and Anne Gawenda, is designed to meet the needs of today's Yiddish students and is Yiddish pedagogy at its best.

The text consists of eight chapters, divided into smaller subchapters, many in slightly abridged and simplified form while still retaining the flavor of the original. Each subchapter has a glossary, and a cumulative glossary follows the text at the end of the reader. In addition, each subchapter is accompanied by exercises and many by illustrations drawn from the works of various artists. The audio recording of the entire text is read by Sheva Zucker.

Here are links to a sample PDF and an audio recording of a subchapter.

This new edition of Motl Peyse dem khazns is in and of itself a masterly work which presents Sholem Aleichem’s creation in a linguistically simplified and methodologically appropriate form for  a younger generation of Yiddish students and learners. It’s a splendid and substantial contribution to the study of Yiddish, which will also, hopefully, stimulate the serious student’s curiosity to turn afterward to the complete original text of Sholem Aleichem’s masterpiece.

-- Dov-Ber Kerler,  Alice Field Cohn Chair in Yiddish Studies at the
-- University of Indiana at Bloomington

Publication Information
מאָטל פּייסע דעם חזנס (פֿאַרקירצט און באַאַרבעט פֿאַר סטודענטן
מיט געניטונגען, גלאָסאַרן און קלאַנג־רעקאָרדירונג)
.

Sholem Aleichem, Motl Peyse dem khazns (Motl the Cantor’s Son, abridged and adapted for students with exercises, glossary and audio recording), edited by Sheva Zucker and Anne Gawenda, in Yiddish (New York: League for Yiddish/Elsternwick, Australia: Sholem Aleichem College, 2017), 256 pp., plus 2 CDs, softcover, [ISBN 978-1-878775-20-7].