adv_animal DŽERALDS DARELS NOSLĒPUMAINO TROKŠŅU ZEME

STĀSTI

PAR DABU

DŽERALDS DARELS NOSLĒPUMAINO TROKŠŅU ZEME

RĪGA

«LIESMA»

1980

Veltījums manai sievai Džekijai, atceroties prēriju cūkas un citus bichos

Gerald DurrelI THE DRUNKEN FOREST Penguin Books 1972

Gerald DurrelI THE WHISPERING LAND -Rupert Hart — Dāvis 1961

No angju valodas tulkojusi Ilze Gintere Ilustrējis Ralfs Tompsons Vāku zīmējusi Maija Dragūne

Atsaucot atmiņā pagātnes ainas, man bieži acu priekšā iznirst Patagonijas līdzenumi, kaut ari visiem tie šķiet nožēlojami kaili un nekam nederīgi. Aprakstot Patagoniju, var stāstīt tikai par to, kā tur nav: nav māju, nav ūdens, nav koku, nav kalnu, zeme tur baro vienīgi dažus punduraugus. Ķāpēc tad man — un vai tikai man? — šie tuksnesīgie klajumi tik cieši iespiedušies atmiņā? Čārlzs Darvins, Ceļojums ar kuģi «Bīgls»

lv en Ilze Gintere
Imants Ločmelis Dadhikravan imantslochmelis@inbox.lv FB Editor v2.0 14 June 2010 B506B189-59D4-48FE-8DF5-201EAAF76F02 1.0 NOSLĒPUMAINO TROKŠŅU ZEME «LIESMA» RĪGA 1980


DŽERALDS DARELS NOSLĒPUMAINO TROKŠŅU ZEME

Atsaucot atmiņā pagātnes ainas, man bieži acu priekšā iznirst Patagonijas līdzenumi, kaut ari visiem tie šķiet nožēlojami kaili un nekam nederīgi. Aprakstot Patagoniju, var stāstīt tikai par to, kā tur nav: nav māju, nav ūdens, nav koku, nav kalnu, zeme tur baro vienīgi dažus punduraugus. Ķāpēc tad man — un vai tikai man? — šie tuksnesīgie klajumi tik cieši iespiedušies atmiņā? Čārlzs Darvins, Ceļojums ar kuģi «Bīgls»

PRIEKŠVĀRDS

pirms kāda laika uzrakstīju grāmatu («Zvēru dārzs manā bagāža»), kura darīju zināmu, ka man apnicis, gadiem ilgi ceļojot pa dažādām pasaules da­lām, kolekcionēt dzīvniekus zooloģiskajiem dārziem. Tū­līt pat jāpiebilst, ka man nebūt nav apnikušas pašas ekspedīcijas, nemaz jau nerunājot par dzīvniekiem, kurus esmu atradis. Apnicis tas, ka, atgriežoties An­glijā, no viņiem jāšķiras.

Tā nu man nekas cits neatlika kā iekārtot pašam savu zooloģisko dārzu.

Pieminētajā darbā «Zvēru dārzs manā bagāžā» jau pastāstīju, kā es devos uz Rietumāfriku, lai savāktu savas ieceres kodolu, kā pārvedu dzīvniekus mājās un beidzot iekārtoju zooloģisko dārzu Džersijas salā (Normāņu salās).

5ī mana jaunā grāmata būs iepriekšējā darba sava veida turpinājums, kur aprakstīts, kā mana sieva un es, un mūsu nenogurdināmā sekretāre Sofija aizceļo­jām uz Argentīnu nolūkā savākt labu Dienvidamerikas dzīvnieku kolekciju Džersijas zooloģiskajam dārzam, pavadījām šai zemē astoņus mēnešus un, pārvarēdami daudzus un dažādus šķēršļus, galu galā savu panācām.

Par šo kolekciju visaugstākā atzinība pienākas Sofi­jai; kaut gan Sofija šīs grāmatas lappusēs nav bieži pieminēta, viņa gan laikam iznesa uz saviem pleciem ekspedīcijas galveno smagumu. Nekurnēdama viņa pa­lika Buenosairesā un rūpējās par daudzajiem dzīvnie­kiem, kurus es savedu pilsētā no dažādām vietām, un viņas rūpes darītu godu pieredzējušam dzīvnieku kolek­toram.

Par to un vēl par daudz ko citu esmu viņai no sirds pateicīgs,

Pirmā daļa

ŠĪS ZEMES PARAŽAS

Pavasara rotā Buenosairesa izskatījās brīnum­skaista. Augstās, greznās mājas saulē vizuļoja kā leduskalni, gar platajām avēnijām rindojās jaka- randas koki, violetā ziedu dūmakā tīti, un palo bor- acho ar dīvainiem pudeļu formas stumbriem un gariem, tieviem dzeltenu un baltu ziedu piebārstītiem zariem. Pavasara gaiss, šķiet, bija apskurbinājis arī gājējus, līkumodami starp satiksmes līdzekļiem, skrēja pāri lām, neievērojot parasto piesardzību, bet tramvaju, autobusu un vieglo automašīnu vadītāji sacentās Buenosairesā kopš sendienām iecienītajā izpriecā — braucot cieši līdzās, ar maksimālu ātrumu citam citu apdzīt un tomēr nesadurties.

Man nebija prātā domas par pašnāvību, tāpēc es at­teicos pilsētā vadīt mašīnu, un mūsu apvidus mašīna traucās pa nāves nicinātāju avēniju ar Hosefinu pie stūres. Hosefina, šī augumā sīkā meiča ar cirtainiem, kastaņbrūniem matiem un lielām, brūnām acīm, spēja ar savu smaidu kā ar prožektoru no divdesmit soļu at­statuma apžilbināt pat visnepieejamāko vīrieti.

Man blakus sēdēja Mersedesa, liela auguma slaida gaišmate zilām acīm; parasti Mersedesa rādīja tādu

seju, it kā nespētu mušu no deguna nodzīt, bet īstenībā aiz šis mānīgās izteiksmes slēpās dzelžaina griba un sīksta neatlaidība iecerētā mērķa sasniegšanā. Šīs divas meitenes bija daļa no manas privātās skaistā dzimuma armijas, kuru es izmantoju cīņā pret Argentīnas ierēdņu birokrātismu.

&obrīd mēs tuvojāmies kādai maslvai ēkai, kas pēc sava ārējā izskata varētu būt Panteona un reihstāga hibrīds, kura varenajās iekšās slēpās Argentīnā bries­mīgākais veselā saprāta un brīvības ienaidnieks —• aduana jeb muita.

Kad es tur ierados pirms apmēram trim nedēļām, muitas ierēdņi bez iebildumiem atļāva man ievest vērtī­gus iekārtas priekšmetus, kā kinokameras, filmas, apvi­dus mašīnu un citas mantas, kas būtu apliekamas ar augstu muitas nodevu, taču kaut kāda visuvarenajam un aduanas gaišajiem prātiem vien zināma iemesla dēļ konfiscēja visus manus tiklus, slazdus, būru režģus un dažādus citus nevērtīgus, bet kolekcionāram nepiecie­šamus piederumus.

Mersedesa, Hosefina un es jau trīs nedēļas katru dienu nīkstam aduanas ietilpīgajās dzīlēs, kur mūs ar pulksteņa mehānisma rugularitāti raida no nodaļas uz nodaļu — ar regularitāti, kas ir tik monotona un bezce­rīga, ka nopietni jābaidās, vai nesajuksim prātā.

Kamēr Hosefina lavierēja starp gājējiem — turklāt lavierēja tā, ka es jutu, man vēders raujas čokurā, — Mersedesa mani bažīgi vēroja.

Kā jūtaties šodien, Džerij?

Brīnišķīgi, nu, teiksim, burvīgi, — es sarūgti­nāts atbildēju, -— nespēju iedomāties neko jaukāku kā piecelties tik skaistā rītā kā šodien un apzināties, ka man priekšā visa saules pilnā diena, kas jāveltī tam, lai vēl sirsnīgāk iedraudzētos ar muitniekiem.

i— Nu, lūdzu, tā nerunājiet, — Mersedesa sacīja, — jūs man apsolījāt, ka nezaudēsiet savaldību, —- ar to taču nekas nav līdzēts,

Protams, līdzēts nav, bet kļūst tomēr vieglāk. Ja mums atkal liks pusstundu gaidīt pie kāda kabineta durvīm, lai pēc tam tā iemītnieks paziņotu, ka mūsu lieta neattiecas uz viņa nodaļu un mums jāgriežas istabā numurs septiņi simti četri, zvēru jums: es vairs nespēšu par sevi atbildēt.

Bet šodien mēs iesim pie senjora Garsijas, — Mēri sedesa sacīja ar tādu sejas izteiksmi, it kā apsolītu bērnam konfekti.

Es nošņācos.

—< Cik man zināms, šais trīs nedēļās muitā esam sastapušies vismaz ar četrpadsmit senjoriem Garsijām, Garsiju cilts te izrīkojas kā vecā ģimenes firmā. Gan­drīz vai jādomā, ka visi mazie garsijēni piedzimst ar gumijas zīmodziņiem rokā, — es turpināju, arvien vai« rāk iekarsdams. — Kristībās viņiem dāvina izbalējušu svētā Martina [1] ģīmetni, lai izauguši viņi to piekārtu pie sienas savos kabinetos.

Ziniet, mīļo Džerij, labāk būs, ja jūs paliksiet mašīnā, — Mersedesa sacīja.

Ak tā, vai gribat laupīt man prieku vēl pamatīgāk izpētīt Garsiju dzimtas ģenealoģiju?

Nu labi, nāciet ar, bet apsoliet man, ka neteiksiet ne vārda! — viņa sacīja, lūkodamās manī savām rudz- puķu zilajām acīm. — Lūdzu, Džerij, ne vārda!

Bet es taču nekad neko nerunāju, — es protes­tēju, — ja es tiešām kādreiz pateiktu, ko domāju, visai šai ēkai būtu jāuzsprāgst gaisā.

Un kā bija todien, kad jūs teicāt, ka diktatūras laikā varējāt savas lietas netraucēti ievest un izvest, bet tagad, kad mums ir demokrātija, ar jums apejoties kā ar kontrabandistu?

Nu, tā jau ir patiesība. Cilvēkam taču būs brīv iz­teikt savas domas pat demokrātiskā iekārtā, kā jums liekas? Visas šīs trīs nedēļas neesam darījuši neko citu kā vien cīnījušies ar garīgi atpalikušajiem indivīdiem, kādi ir muitnieki, starp kuriem laikam gan neviens nav spējīgs pateikt ko citu, izņemot to, ka jāiet tālāk pa gaiteni pie senjora Garsijas. Esmu veltīgi izšķiedis trīs nedēļas dārgā laika, kad būtu varējis filmēt un vākt dzīvniekus.

Roku… roku!.., — Hosefina piepeši skaļā balsī iesaucās.

Es izbāzu roku pa mašīnas logu, un, bremzēm kaucot, joņojošo automobiļu rinda aizmugurē nodrebēdama ap­stājās, bet Hosefina spēji iegrieza apvidus mašīnu šķērsielā. Aiz muguras pamazām noklusa nikni bļā­vieni, starp kuriem varēja saklausīt vārdu « animal!» [2] .

Hosefina, lūdzu, brīdiniet mūs laikus, kad nākošo reizi izdarīsiet pagriezienu! — es sacīju.

Hosefina apveltīja mani ar savu apburošo smaidu.

—< Kāpēc? — viņa vientiesīgi jautāja.

—- Nu tā, drošības pēc. Mums būs iespēja sagatavo­ties, pirms stājamies sava radītāja priekšā.

Bet jūs taču nekad neesat piedzīvojis avāriju, kad es esmu pie stūres, vai nav tiesa? — viņa sacīja.

Tiesa gan, bet, manuprāt, tas ir tikai laika jau­tājums.

Ar četrdesmit jūdžu ātrumu stundā mēs cēlā gaitā šķērsojām ielu krustojumu, un taksometram, kas joņoja šurp no pretējās puses, bija jālaiž darbā bremzes, lai neietriektos mums sānos.

Sasodītais kretīns! — Hosefina klusu nolamājās.

Hosefina! Nelietojiet šādus izteicienus! — es dus­mīgi aizrādīju.

Kāpēc ne? — viņa nevainīgi vaicāja. — Jūs arī tā runājat.

— Tas nav attaisnojums, — es bargi atbildēju.

— Bet kas šim teicieniņam vainas? — viņa irgājās. — Es zinu vēl citus .., sasodītais kretīns un …

Pietiek, pietiek, — es viņu nepacietīgi pārtraucu. — Ticu jau. Bet dieva dēļ tā nerunājiet, kad dzird jūsu māte, citādi viņa jums aizliegs vadīt manu mašīnu.

Ja darbā jāizmanto jaunu, skaistu sieviešu palīdzība, tam, izrādās, ir arī savas ēnas puses — es sevī nodo­māju.

Ir jau tiesa, skaistules tev noburs pat putnu no zara, bet, kā redzams, viņas arī lieliski iegaumē īsākos pipa­rotos anglosakšu lamu vārdus, ar kuriem reizēm esmu bijis spiests izlīdzēties dusmu brīžos.

Roku … roku! — Hosefina atkal iesaucās, un mēs šķērsojām ielu, atstādami aiz sevis satracinātu automa­šīnu jūkli, un apstājāmies pie aduanas drūmās fasādes.

Pēc trim stundām apdulluši, sāpošām kājām mēs at- kaMznacam uz ielas un krišus iekritām apvidus ma­šīna.

Kur tagad brauksim? — Hosefina gurdi jautāja.

Uz bāru, — es atteicu, — vienalga, uz kuru, gribu iedzert glāzi konjaka un dažas tabletes aspirīna.

Okei! — Hosefina atsaucās un iedarbināja motoru.

Rīt droši vien mums izdosies, — Mersedesa mun­dri teica, cenzdamās pacelt mūsu nošļukušo garastā­vokli.

Klausieties, — es dzedri atbildēju, — no senjora Garsijas — lai svētīts viņa zilganais, skūtais smakrs un ar odekolonu slacītā pierei — bija tikpat daudz la­buma, cik mironim no kompreses. Un jūs to zināt.

Nē, nē, Džerij! Garsija apsolīja mani rīt aizvest pie kāda augsti stāvoša aduanas ierēdņa.

Un kā to sauc? … Garsija?

Nē, tas ir kāds senjors Dante.

Cik piemērots vārds! Tikai cilvēks ar Dantes vārdu spēj palikt dzīvs šai Garsiju ellē.

Un jūs gandrīz visu sabojājāt, — Mersedesa pār­metoši piebilda, — vaicādams Garsijam, vai tas ir viņa tēva portrets. Jūs taču zinājāt, ka tas ir svētais Mār­tiņš.

Nu jā, bet es jutu, ka jāpasaka kāda muļķība vai arī mana galva pārsprāgs kā ķirbis.

Hosefina apturēja apvidus mašīnu pie kāda bāra, un mēs, apsēdušies pie galdiņa ielas malā, drūmi klusē­dami, sūcām savus dzērienus. Pamazām man izdevās atbrīvoties no dulnuma sajūtas, kāda mani vienmēr pārņēma aduanā, un es atkal spēju domāt par ko citu.

Vai varat man aizdot piecdesmit centus? — es ievaicājos Mersedesai. — Man jāpiezvana Marijai.

Kāpēc? — Mersedesa gribēja zināt.

Nu, ja jūs tas interesē — viņa apsolīja sameklēt kādu vietu, kur turēt tapiru. Uz viesnīcas jumta man to neatļauj.

Kas ir tapirs? — Hosefina ieinteresēta iejaucās.

Tas ir dzīvnieks, apmēram tik liels kā ponijs, ar garu degunu. Tapirs izskatās kā mazs, nepareizi izvei­dojies zilonītis.

Es nemaz nebrīnos, ka jums neļauj viņu turēt uz viesnīcas jumta, — Mersedesa piezīmēja.

Bet viņš jau vēl ir mazs… ne lielāks par cūku.

Te bus piecdesmit centi.

Es atradu telefonu, pārvarēju Argentīnas telefonu sis­tēmas grūtības un uzgriezu Marijas numuru.

Marij? Te Džerijs. Kā veicās ar tapiru?

Redziet, mani draugi izbraukuši, tā ka jūs nevarat tapiru vest pie viņiem. Bet māmiņa domā, ka viņu gluži labi varētu atvest pie mums un turēt dārzā.

Patiešām?

— Jā, tā viņa teica.

— Nu jā, bet vai viņa maz zina, kas ir tapirs?

Jā, es viņai pastāstīju, ka tapirs ir tāds mazs zvēriņš ar biezu spalvu.

Tas nu gan nav gluži precīzs zooloģisks apraksts. Ko viņa teiks, kad es pie jums ieradīšos ar kaut ko gan­drīz pavisam kailu labas cūkas lielumā?

— Atvests ir atvests, — Marija loģiski secināja.

Es nopūtos.

Labs ir. Atvedīšu tapiru šovakar. Okei?

— Okei, un neaizmirstiet paķert līdzi tam mazliet ēdamā.

Es atgriezos pie Hosefinas un Mersedesas, kuras mani sagaidīja ar slēptu ziņkāri.

Nu, ko viņa teica? — Mersedesa beidzot iejau­tājās.

Šodien pulksten četros sākam operāciju «Tapirs».

Uz kurieni tad mēs viņu vedīsim?

Uz Marijas māju. Viņas māte atļāva tapiru turēt dārzā.

Dievs žēlīgais, ko vēl ne! — Mersedesa izbīlī iesaucās.

Kāpēc ne? — es vaicāju.

Tur viņu nevar vest, Džerij. Dārziņš ir ļoti mazs. Turklāt misis Rodrigesa ļoti mīl savas puķes.

Kāds tam sakars ar tapiru? Viņš būs piesiets. Galu galā kaut kur taču viņam jāpaliek, un pagaidām tā ir vienīgā iespēja.

Nu tad manis pēc vediet ar, — Mersedesa, apzinā­damās savu taisnību, pašapmierināti sacīja, — bet vē­lāk nesakiet, ka neesmu jūs brīdinājusil

Labi jau, labi. Tagad iesim pabrokastot, jo pulk­sten divos man jāpiebrauc pie Džekijas, jāuzzina par kuģa biļetēm atpakaļbraucienam. Pēc tam varam pa­ņemt Klaudiju.

Kas tas Klaudijs tāds?

Tapirs. Es viņu tā iesaucu, jo ar savu garo, ro­miešu degunam līdzīgo purnu viņš atgādina vienu no senaj iem imperatoriem.

Klaudijs! — Hosefina ķiķināja. — Tas ir nāvīgi jocīgi.

Četros pēcpusdiena mes paņemam tapiru, kurš maz­liet stīvējās pretī, un braucām uz Marijas māju; pa ceļam nopirkām garu suņa saiti un kaklasiksnu, piemē­rotu lielam angļu dogam.

Dārziņš, kā Mersedesa bija sacījusi, patiešām izrā­dījās ļoti mazs. Tā platība nepārsniedza piecdesmit reiz piecdesmit pēdas, īstenībā dārziņš bija tikai tāda kvad­rātveida ieplaka, kuru no trim pusēm ieslēdza kaimiņ­māju melnās sienas, bet no ceturtās — maza verandiņa ar divviru durvīm, kas veda uz Rodrigesu istabām. Ap­kārtējās augstās mājas dārziņu vērta krēslainu un mitru, tomēr misis Rodrigesa bija paveikusi brīnumu, iedēstīdama tajā tādas puķes un krūmus, kas vislabāk aug tieši noēnotās vietās.

Klaudiju, kas tagad nežēlīgi spārdījās, mēs iznesām cauri visai mājai pa verandas durvīm dārzā un tur piesējām saitē pie verandas kāpnītēm.

Ar savu romiešu snuķi Klaudijs atzinīgi paošņāja mitrās zemes un puķu smaržas, kas dvesmoja viņam pretī, un tad izgrūda dziļu, apmierinātu nopūtu. Es no­liku viņam blakus bļodiņu ar ūdeni, veselu kaudzi sa­smalcinātu dārzeņu un augļu un gāju projām. Marija apsolīja tūlīt no paša rīta piezvanīt man uz viesnīcu un pastāstīt, kā Klaudijs jūtas. To viņa arī tiešām iz­darīja.

Džerij? Labrīt!

Labrīt! Kā klājas Klaudijam?

— Ziniet, labāk būtu, ja jūs atbrauktu, — viņa sacīja tā, it kā vēlētos sliktu vēsti pateikt pēc iespējas sau- dzīgāk.

Kāpēc? Kas noticis? Vai viņš saslimis? — es sa­traukts taujāju.

Ak nē! Slims viņš nav, — Marija svešādā balsī turpināja. — Bet naktī viņš pārrāva saiti, un, kad mēs viņu atradām, viņš jau bija apēdis pusi māmiņas bego­niju. Es Klaudiju ieslodzīju ogļu pagrabā, bet māmiņa augšā guļamistabā mokās ar galvas sāpēm. Labi būtu, ja jūs atbrauktu un paņemtu līdzi jaunu saiti.

Nolādējis visus dzīvniekus un jo sevišķi tapirus, es ielēcu taksometrā un drāzos uz Marijas māju, ceļā ap­stādamies, lai nopirktu četrpadsmit podiņus pašu skais­tāko begoniju, kādas vien bija dabūjamas.

Klaudiju es atradu ogļu putekļiem klātu domīgi zelē­jam kādu lapu. Es viņu krietni sabāru, piestiprināju viņam jauno, stipro saiti (pietiekami izturīgu, lai notu­rētu dinozauru), uzrakstīju misis Rodrigesai dažus at­vainošanās vārdus un, saņēmis no Marijas solījumu tūlīt sazināties ar mani, ja rastos jauni sarežģījumi, aizgāju.

Otrā rītā viņa man atkal piezvanīja.

Džerij? Labrīt!

Labrīt! Viss kārtībā?

Nē, — Marija drūmi sacīja, — viņš atkal izdarīja to pašu. Nu māmiņai vairs nav nevienas begonijas, un viss dārzs izskatās tā, it kā tajā būtu strādājis buldo­zers. Man liekas, viņam vajadzīga ķēde.

Ak vai, — es nostenējos, — aduana un šis saso­dītais tapirs mani novedīs tiktāl, ka es sākšu aiz bēdām dzert. Nu labi, atbraukšu un atvedīšu ķēdi.

Un vēlreiz es ierados Rodrigesu mājā, paņēmis līdzi ķēdi, ar kuru varētu noenkurot okeāna laineri «Queen Mary», un lielu daudzumu puķpodu. Klaudijs bija sa­jūsmā par ķēdi. Viņš to kodīja un zelēja, jo tai bija pa­tīkama garša, bet vēl vairāk viņam patika tās varenā, skanīgā graboņa, kad papurināja galvu; šis troksnis vedināja domāt, ka Rodrigesu dārzā darbojas metāl- lietuve.

Es manījos projām, iekams misis Rodrigesa pagūst nonākt lejā, lai noskaidrotu trokšņa cēloni.

No rīta Marija man atkal piezvanīja.

«— Džerij? Labrīt!

Labrīt! — es atsaucos, un man bija spēcīga priekš­nojauta, ka šis rīts nekāds labais vis nebūs.

Man ļoti žēl, bet māmiņa saka, ka Klaudijs jā­ved prom, — Marija paziņoja.

Ko viņš šoreiz izdarīja? — es izmisis vaicāju.

«— Ziniet, — Marija iesāka ar tikko jaušamu humora pieskaņu balsī, — māmiņa vakar rīkoja viesības. Tikko bijām apsēdušies pie galda, dārzā izcēlās briesmīgs troksnis. Klaudijam bija izdevies atraut ķēdi no kāpņu margām, es pat nevaru iedomāties, kā tas bija iespē­jams. Lai nu kā, bet, pirms mēs paguvām kaut ko pa­sākt, Klaudijs iebruka pa verandas durvīm istabā, vilk­dams aiz sevis ķēdi.

Vai dieniņ! — es pārbijies iesaucos.

Jā, jā, — Marija turpināja, mulsi iesmiedamās, — tas bija tik jocīgi. Viesi izbailēs pielēca kājās un spruka uz visām pusēm, bet Klaudijs kā spoks, žvadzi­nādams ķēdi, skrēja apkārt galdam. Tad, nobijies no visa šī trokšņa, viņš kaut ko izdarīja… nu, jūs jau saprotat… «izdekorēja» grīdu.

Ak debess! — es ievaidējos, jo zināju, kā Klaudijs spēj «izdekorēt».

Tā māmiņas viesības izjuka, un viņa lūdza ar jums parunāt, vai tapiru nevarētu vest prom. Viņa domā, ka Klaudijs dārzā nejūtoties labi un vispār viņš neesot simpātisks dzīvnieks.

Vai jūsu māte pašlaik ir augšā guļamistabā un viņai sāp galva?

Man gan liekas, šoreiz būs ne tikai galvas sāpes vien, — Marija gudri piezīmēja.

Okei, — es izdvesu, — vedīšu viņu prom. Gan es kaut ko izdomāšu.

Sī neizdošanās, kā izrādījās, tomēr bija pēdējā mūsu neveiksmju virknē, jo piepeši viss nokārtojās. Muita man izsniedza atpakaļ konfiscēto inventāru, un, kas vēl sva­rīgāk, es negaidot atradu mājokli ne tikai Klaudijam, bet arī pārējiem dzīvniekiem; Buenosairesas nomalē mums atvēlēja mazu mājiņu, kur uz laiku ievietot manu dzīvnieku kolekciju.

Sīs problēmas — vismaz pagaidām — nu bija laimīgi atrisinātas; tagad mēs ņēmām rokā kartes, lai izstrā­dātu maršrutu ceļojumam uz dienvidiem — uz Patago- nijas piekrasti, kur ledainajos ūdeņos plunčājas kotiki un jūras ziloņi.

Sākumā viss šķita pavisam vienkārši. Marija dabūja savā darbavietā atvaļinājumu, un tika nospriests, ka viņa dosies mums līdzi kā tulks.

Ceļojuma maršruts bija sīki izstrādāts, cik nu vispār tas iespējams cilvēkiem, kuri paši nekad nav apmeklē­juši šīs vietas. Nepieciešamais inventārs tika vairākkārt pārbaudīts un rūpīgi iesaiņots. Pēc bezcerībā un garlai­cībā nodzīvotajām nedējām še, Buenosairesā, mēs bei­dzot sajutāmies kā ceļotāji.

Mūsu pēdējā kara padomē (to noturējām mazajā stūra kafejnīcā) Marija nāca klajā ar kādu ierosinā­jumu, kas viņu acīmredzot bija nodarbinājis jau ilgāku laiku.

Džerij, es domāju, mums derētu kāds, kas labi pārzina ceļus, — viņa sacīja, tiesādama lielu rausi, kurā bija iecepta sevišķi liela vērša mēle, — uzkoda, ko Argentīnā dēvē par sviestmaizi.

Kādēļ? — es jautāju. — Mums taču ir kartes.

—<> Jā, bet jūs nekad neesat braucis pa Patagonijas ceļiem, un tie ir tādi kā nekur citur pasaulē.

Kādi tad? — es painteresējos.

Slikti, — Marija atteica, viņa nemēdza velti tērēt vārdus.

Marijai taisnība, — Džekija sacīja. — Par šiem ceļiem visi stāsta briesmu lietas.

Mana dārgā, tu labi zini un ari es zinu, ka šādas briesmu lietas par ceļiem, moskītiem vai mežonīgām ciltīm stāsta vienmēr un it visur, kurp vien tu gribētu doties, un parasti tie ir tukši izdomājumi.

Tomēr man šķiet — Marijas priekšlikums nav pe­ļams. Ja mēs varētu sameklēt kādu cilvēku, kas pazīst ceļus un būtu ar mieru aizvest mūs turp, tad vismaz zinātu, kas mūs gaida atpakaļceļā.

Bet mums nav tāda cilvēka, — es aizkaitināts atbildēju. — Rafaels ir koledžā, Karloss atrodas zieme­ļos, Braiens mācās …

Mums ir Dikijs, — Marija sacīja.

Es nesapratnē raudzījos viņā.

Kas tas par Dikiju? — es beidzot iejautājos.

Mans draugs, — viņa jautri sacīja, — viņš ļoti labi vada mašīnu, pazīst Patagoniju un vispār ir patī­kams cilvēks. Dikijs bieži piedalās medību ekspedīcijās un radis daudz ko paciest.

Vai ar vārdu «paciest» jāsaprot grūtības, vai arī tas ir netiešs mājiens, ka mūsu sabiedrība varētu aiz­vainot viņa maigo raksturu?

Beidz savas asprātības! — Džekija norāja. — Ma- rij, vai šis puisis būtu ar mieru braukt mums līdzi?.

Nu, protams, —> Marija atsaucās. — Viņš teica, ka ļoti gribētu.

Labi, — Džekija sacīja, — kad viņš varētu ar mums tikties?

Es viņam piekodināju, lai viņš būtu apmēram pēc desmit minūtēm šeit, — Marija paskaidroja. — Domāju, ka Džerijs gribēs viņu redzēt, jo var taču gadīties, ka viņš jums nepatīk.

Es pārsteigts lūkojos uz abām sievietēm.

Vai tā nav laba ideja? — Džekija jautāja.

Jūs gribat dzirdēt manas domas? — es savukārt vaicāju. — Man šķiet — jūs jau visu esat norunājušas.

Es domāju — Dikijs jums patiks… — Marija iesāka, un tai pašā brīdī Dikijs ienāca.

Pirmajā mirklī es nospriedu, ka Dikijs man nepavi­sam nepatīk. Viņš neizskatījās pēc tāda, kuram kādreiz būtu nācies kaut ko paciest, un es šaubījos, vai viņš vispār spējīgs ciest.

Dikijs bija izmeklēti labi ģērbies, pārāk izmeklēti. Viņam bija apaļa, tukla seja, acis kā pogas, virslūpu greznoja paplānas ūsiņas kā brūna naktstauriņa spārni, bet tumšie mati bija tik rūpīgi ieziesti un pieglausti, ka izskatījās kā uzgleznoti.

Dikijs de Sola, — Marija mazliet satraukta iepa­zīstināja.

Dikijs man uzsmaidīja, un šis smaids pārvērta viņa seju.

—- Vai Marija jums jau stāstīja? — viņš vaicāja, rūpīgi ar mutautiņu noslaucīdams krēslu un tikai tad apsēzdamies pie galda. — Ar lielāko prieku es brauktu jums līdzi, ja vien jūs to vēlētos. Ar lielāko prieku do­tos uz Patagoniju, kuru es ļoti mīlu.

Es sāku pret viņu iesilt.

— Ja es jums nederu, varu nebraukt, tomēr ieteicu manu priekšlikumu pie'ņemt, jo es pazīstu ceļus. Vai jums ir karte? A, tas labi, un tagad atļaujiet jums šo to paskaidrot.

Abi kopā mēs noliecāmies pār karti, un pēc pusstun­das Dikijs bija pilnīgi iekarojis manu sirdi. Viņš ne tikai lieliski pārzināja apvidu, kuram mums jādodas caur, — man iepatikās arī viņa īpatnējā lauzītā angļu valoda, personības šarms un nepārspējamais humors.

Labi, — es sacīju, salocīdams kartes, —> ja jūs varētu atlicināt laiku, mēs ļoti priecātos.

Graujoši! — Dikijs iesaucās, pastiepdams man pretī roku.

Ar šo mazliet nepiedienīgo izsaucienu darījums bija noslēgts.

NOSLĒPUMAINO TROKŠŅU ZEME

Patagonijas līdzenumi ir bezgalīgi, jo iie grūti pārejami un tāpēc maz izpētīti; šodien iie šķiet tādi paši kā sensenos laikos un droši vien tādi saglabāsies ari tālā nākotnē. Čārlzs Darvins, Ceļojums ar kuģi «BJgls»

Ceļojumu uz dienvidiem mēs uzsākām pienaini blāvā ausmā, kas solīja brīnišķīgu dienu. Ielas bija tukšas un skanīgas, rasoto parku un skvēru malās pacēlās ziedu kupenas — veselas kaudzes zilu, dzeltenu un rožainu ziedlapiņu, nobirušas no palo borracho un jakarandas kokiem.

Priekšpilsētā iegriezušies kādā sānielā, ieraudzījām kopš izbraukšanas pirmo rosību — bariņš ielas tīrītāju izpildīja savu rīta baletu. Tas bija tik neparasts skats, ka mēs labu brīdi lēnā gaitā braucām viņiem nopaka­ļus, lai pavērotu.

Pa ielas vidu ar pieci kilometri ātrumu stundā dārdē­dama brauca mēslu mašīna, tās pakaļgalā līdz ceļiem atkritumos stāvēja mēslu savācējs. Četri vīri kā vilki rikšoja mašīnai līdzās, brīžiem pazuzdami kādos tum­šos vārtos, lai atkal parādītos ar pilniem atkritumu spaiņiem uz pleciem. Viņi joņoja blakus mašīnai un katrs bez pūlēm pasvieda gaisā savu pilno spaini, bet vīrs, kas stāvēja uz vezuma, to saķēra, iztukšoja un aizmeta atpakaļ, visu paveikdams ar vienu pašu plūs­tošu kustību. Darba veikšanai nepieciešamais laiks te bija aprēķināts līdz pēdējam sīkumam: mirklī, kad tuk­šais atkritumu spainis traucās lejā, pilnais jau lidoja augšup. Pusceļā abi spaiņi pašāvās viens otram garām un pilnais tika saķerts un iztukšots. Dažubrīd gaisā vienlaicīgi atradās četri spaiņi. Darbs norisa klusu cie­šot un neticamā ātrumā.

Pilsēta, kas tikko modās, drīz vien palika mums aiz

muguras; mēs braucām pa klaju lauku, ko zeltīja uz­lecošā saule. Agrais rīts bija vēss, un Dikijs, to pare­dzēdams, bija silti saģērbies. Viņš bija apvilcis garu tvīda mēteli un baltus cimdus, tumšās, mīlīgās acis un labi koptās «tauriņa» ūsas lūkojās ārā no jocīgas briežu mednieka cepures apakšas, kuru, kā viņš pats paskaid­roja, valkājot, «lai ausis vienmēr būtu siltas».

Sofija un Marija sakņupušas tupēja mašīnas pakaļ­galā uz mantu kalna, kuru lielākā daļa, kā viņas apgal­voja, esot iepakotas kastēs ar asām kā naži malām. Džekija un es sēdējām priekšējā sēdeklī blakus Dikijam, uz ceļiem mums bija izklāta karte, un mēs, noliekušies pār to, pūlējāmies nospraust maršrutu.

Dažām apdzīvotām vietām, kurām vajadzēja braukt cauri, bija nepārspējami nosaukumi: Caskomusa, Do- loresa, Nekočea, Tres Arroijosa un vēl citi līdzīgi vārdi, kurus izrunāt bija tīrais baudījums. Mūsu ceļš Veda cauri diviem ciemiem, kas atradās dažu jūdžu attālumā viens no otra un saucās «Mirušais Kristietis» un «Ba­gātais Indiānis». Marija paskaidroja, kā šie dīvainie nosaukumi radušies: indiānis kļuvis bagāts tāpēc, ka nonāvējis kristieti un nozadzis viņa naudu; lai cik inte­resants šāds izskaidrojums, manuprāt, tas tomēr neva­rēja būt īstais.

Divas dienas mēs traucāmies pa tipisku pampu ap­vidu — zeltainu līdzenumu, kur līdz ceļiem zālē ganījās lopi; retumis pazibēja eikaliptu puduri, to bālie stumbri

ar atlupušo mizu Izskatījās kā lepras slimnieka locekļi; mazas, glītas estansijas balti vizēja lielu ombu koku ēnā, drūmās zarotnes balstīja masīvi, bemberaini stumbri.

Kārtīgos žogus, kas stiepās gar ceļu, vietumis bieza kārtā nosedza vīteņaugi, kuros karājās zilganbāli ziedi apakštases lielumā, un katrs trešais ceturtais žoga stabs auklēja dīvaino, futbolbumbai līdzīgo mūrniekputna ligzdu.

Tā bija krāšņa, ziedoša, savā vienveidīgajā košumā gandrīz apnicīga ainava.

Trešajā dienā pret vakaru mēs nomaldījāmies; no­braukuši ceļa malā, atkal noliecāmies pār kartēm un de­dzīgi strīdējāmies.

Mūsu tuvākais ceļamērķis bija kāda pilsēta ar no­saukumu Karmen de Patagonesa, tā atradās Rionegro ziemeļu krastā. Es ļoti vēlējos pārnakšņot šai pilsētā, jo Karmen de Patagonesā savā ceļojumā ar kuģi «Bīgls» kādu laiku bija uzturējies Darvins; es gribēju redzēt, kādas pārmaiņas pilsēta piedzīvojusi simt gadu laikā.

Un tā, par spīti pārējo ekspedīcijas dalībnieku pro­testiem, kurii gribēja apmesties pirmajā piemērotajā miteklī, kas gadītos ceļā, mēs braucām tālāk. Tomēr izrādījās, ka Karmen de Patagonesa bija vienīgā iespē­jamā nakšņošanas vieta, jo ceļā negadījās neviena māja; beidzot ieraudzījām sev priekšā blāzmojam sīku bālas gaismas kūlīti. Pēc desmit minūtēm mūsu apvidus mašīna jau piesardzīgi brauca pa Karmen de Patago- nesas bruģētajām ielām, uz kurām laternas meta ne­spodras, trīcošas gaismas strēles.

Pulkstenis rādīja otro rīta stundu; ik māja vienal­dzīgi vērās mums pretī ar cieši aizslēģotiem logiem. Vājas cerības, ka izdosies sastapt kādu cilvēku, kurš varētu pateikt, kur atrodas viesnīca, bet mums tas bija vajadzīgs, jo visas mājas abās ielas pusēs izskatījās pil­nīgi vienādas, tā ka nebija iespējams atšķirt viesnīcu no privātas dzīvojamās ēkas.

Mēs apstājāmies pilsētas centra laukumā un nogu­ruši un aizkaitināti spriedām, ko darīt, kad negaidot zem vienas no ielas laternām parādījās glābējs eņģelis liela, slaidi noauguša polismeņa izskatā; viņš bija ģēr­bies tīrā, kārtīgā uniformā ar spožu siksnu un spodros

zābakos. Polismenis mūs pieklājīgi sveicināja, paklanī­jās pret sieviešu dzimumu un ar vecmodīgu galantumu norādīja uz kādu sānielu, kur, viņš apgalvoja, mēs at­radīšot viesnīcu.

Mēs piebraucām pie lielas, drūmas mājas ar cieši aizslēģotiem logiem un tik masīvām durvīm, kādas pie­derētos katedrālei. Skaļi padauzījuši pa varenajām, no­deldētajām durvīm, sākām pacietīgi gaidīt. Pagāja des­mit minūtes, joprojām vēl neviens neatsaucās, tad Di­kijs metās uz durvīm ar tādu sparu, ka šim triecienam, ja vien tas būtu izdevies, vajadzēja atmodināt pat mi­rušos. Bet, tikko viņš iegāzās durvīs, tās neizprotamā kārtā piepeši atsprāga vaļā un pavēra skatienam garu, vāji apgaismotu gaiteni ar durvīm katrā pusē un mar­mora kāpnēm, kas veda uz augšējiem stāviem.

Līdz nāvei nogurušiem un briesmīgi izsalkušiem mums nebija vēlēšanās cienīt citu cilvēku īpašuma tie­sības, un mēs kā iekarotāja armija iesoļojām viesnīcas skanīgajā vestibilā. Tur mēs stāvējām un saucām «hallo!», līdz visa viesnīca drebēja no mūsu kliedzie­niem, bet atbildes nebija.

Zini ko, Džerij, var taču gadīties, ka viņi visi ir miruši, — Dikijs nopietni teica.

Pieņemsim, ka tā, bet tādā gadījumā ieteicu izklīst un pašiem uz savu roku sameklēt guļvietas, — es at­bildēju.

Mēs uzkāpām augšā pa marmora kāpnēm un, pavē­ruši pēc kārtas visas durvis, atradām trīs guļamistabas ar uzklātām gultām. Guļvietas mums nu bija, tagad abi ar Dikiju kāpām atkal lejā, lai izpētītu, vai viesnīcā ir arī kādas labierīcības. Pirmās durvis, ko šajos meklē­jumos atrāvām vaļā, ieveda mūs pustumšā guļamistabā, kurā stāvēja milzīga divguļamā gulta ar senlaicīgu bal­dahīnu. Pirms vēl paguvām izbēgt ārā gaitenī, no segu apakšas kā valis no dzelmes iznira kāds milzīgs stāvs un gāzelēdamies nāca mums pretī. Tā bija kolosālu apmēru sieviete vaļīgā flaneļa naktskreklā; viņa droši vien svēra savus piecpadsmit stounus [3] . Sieviete iznāca gaitenī, blisinādama acis, ģērbdama mugurā plīvojošu, spilgti zaļu kimono ar lielām rozā rozēm, un efekts bija pārsteidzošs: es neviļus iedomājos, ka viens no Celsi

puķu izstādes viseksotiskāko rožu klāstiem piepeši uz­sācis patstāvīgu dzīvi. Pār sievietes kuplajām krūtīm izplūda divas garas sirmu matu šķieznas; apvilkusi ki- mono, viņa tās veikli pārmeta pār pleciem un veltīja mums labsirdīgu, miegainu smaidu.

Buenas noch.es, [4] —- viņa pieklājīgi sveicināja.

Buenas noches, senora, —< mēs atbildējām ne ma­zāk pieklājīgi šai agrajā rīta stundā.

i Hablo con la patrona? [5] — dikijs apjautājās.

— Si, si, sehor, — viņa atteica, plati smaidīdama, — i que queres? [6]

Dikijs atvainojās par neparasto apmeklējumu, bet

viesnīcas saimniece tikai atmeta ar roku. Vai būtu iespē­jams, Dikijs gribēja zināt, dabūt kafiju un sviestmaizes. Kālab ne — saimniece atsaucās. Bez tam, Dikijs skaid­roja, mums steidzīgi jātiek tualetes istabā, vai viņa būtu tik laipna mūs uz turieni aizvest. Labsirdīgi smie­damās un jokodamās, viņa mūs pavadīja uz kādu mazu ar flīzēm izliktu telpu, parādīja, kā jālieto skalojamā ierīce, un, mīlīgi pļāpādama, pagaidīja, kamēr mēs ar Dikiju sakārtojāmies.

Tad tusnīdama un gorīdamās viesnīcniece atgriezās virtuvē un sagatavoja mums veselu kalnu sviestmaižu un kannu kūpošas kafijas. Pārliecinājusies, ka mums ir viss, ko vēlamies, un viņas palīdzība vairs nav vaja­dzīga, saimniece aizlīgoja atpakaļ uz gultu.

No rīta pabrokastojuši uz ātru roku apbraukājām pil­sētu. Man palika iespaids, ka, atskaitot elektrifikāciju, kopš Darvina laika pilsēta ļoti maz mainījusies; mēs to atstājām un braucām no kalna lejā uz plato dzelzs tiltu, kas uzcelts pār Rionegro sarkanbrūnajiem ūdeņiem. Mašīna aizrībināja pāri tiltam, mēs atstājām Buenosairesas provinci un iebraucām Cuvutas provincē, bijām šķērsojuši tikai vienu upi, bet negaidot atradāmies gluži citā pasaulē.

Pazudušas bija sulīgi zaļās pampas, to vietā abpus putekļainā ceļa, cik tālu sniedza acs, pletās tuksnesīgs, vienmuļš līdzenums, klāts pelēkzaļiem brikšņiem — ap trīs pēdas augstiem krūmiem, kas bija sētin nosēti asiem, durstīgiem dzelkšņiem. Sausajā briksnājā, šķiet, nebija nekādas dzīvības, jo apstājušies nedzirdējām ne putnu dziesmas, ne kukaiņu sanoņu, šajā vienkrāsai­najā, marsiāniskajā ainavā vienīgi vējš maigi zuzēja dzelkšņainajos krūmos, nekas tur arī nekustējās, izņe­mot mūs pašus un milzīgo putekļu grīsti, kas vērpās aiz mašīnas.

Braukt pa šo apvidu bija ārkārtīgi grūti un nogurdi­noši. Mūsu priekšā taisnā virzienā līdz pat apvārsnim stiepās nelīdzens, dziļām grambām izvagots ceļš, un pēc pāris stundām šīs ainavas vienmuļīgums bija mūs tiktāl notrulinājis, ka uzmācās miegs, no kura mūs pa­modināja griezīga riteņu čirkstoņa, mašīnai ietriecoties lūstošajos brikšņos.

Vakarā pirms iebraukšanas Deseado pilsētā kādā ceļa posmā, kuru lietus bija atmiekšķējis un virskārtu pār­vērtis par kaut ko līdzīgu biezai līmei, mums gadījās ķibele. Dikijam, kurš ilgu laiku bija vadījis mašīnu, piepeši sāka miegaini klanīties galva, un, pirms kāds no mums iespēja ko glābt, mašīna, nerimtīgi buksē­dama, ar visu piekabi jau bija pamatīgi iestigusi ceļ­malas dubļos.

Negribīgi kāpām ārā no mašīnas, tūlīt mūs sagrāba salts vakara vējš, un blāvajā rieta gaismā bija jāķeras pie darba, lai atāķētu piekabi un pēc tam to un mašīnu katru atsevišķi izstumtu sausumā.

To paveikuši, no aukstuma stingstošām rokām un kā­jām visi pieci ietrausāmies atpakaļ mašīnā un vērojām saulrietu, no rokas rokā laizdami pudeli skotu viskija, kas man allaž glabājās līdzīgam gadījumam.

Ceļa abās pusēs tumšs un līdzens pletās nepārska­tāms briksnājs, un bija tāda sajūta, it kā mēs atrastos milzīga šķīvja pašā centrā.

Saulei rietot, debesīs ielija zaļa gaisma, tad tās ne­gaidot izbālēja un kļuva zilganpalsas. Rietumu pamalē piepeši satumsa lēverainu mākoņu gūzma, mākoņu ma­las iekvēlojās liesmainā sārtumā, un tagad tie atgādi­nāja milzīgu armādu spāniešu galjonu, kuras, debesīs izcīnīdamas niknu jūras kauju, peldēja cita citai pretī, bet lielgabalu uguns žilbinošā gaisma to siluetus vērta melnus. Saulei slīdot arvien zemāk un zemāk, mākoņu melnumā izšāvās pelēki raibumi — un debesīs aiz tiem ievilkās zaļas, zilas un maigi sārtas svītras. Pēkšņi mūsu galjonu flote nozuda un tās vietā iznira skaists arhipelāgs, salas bija izkaisītas pa visu debess pla­šumu — mierīgu saulrieta iekrāsotu jūru. Ilūzija bija pilnīga: klinšainajā, robotajā krastu līnijā skaidri izda­lījās mazi, baltu putu ieskauti līcīši, dažuviet vīdēja garš, balts liedags, pie ieejas līcī — drošā patvērumā — mākoņu veidotas bīstamas klintis, uz salām dīvainas formas kalni, klāti ar retu, naksnīgi tumšu mežu, kas atgādināja sadriskātu kažoku.

Mēs sēdējām automašīnā, viskija sasildīti, un sajūs­mināti pētījām šī arhipelāga ģeogrāfiju. Katrs izvēlējā­mies sev tīkamāko salu, kur pavadīt atvaļinājumu, un apspriedām, kādām ērtībām jābūt salas viesnīcā.

— Man nepieciešama ļoti liela un ļoti dziļa vanna, — Marija teica.

Bet man — tikai patīkama, silta duša un ērts, mīksts atpūtas krēsls, — Sofija sacīja.

Man vienīgi gulta, — Džekija atsaucās, — liela gulta ar pēli.

Es vēlos bāru, kur var dabūt dzērienus ar īstu ledu, — es sapņaini piebildu.

Dikijs brīdi klusēja. Tad viņš paraudzījās lejup uz saviem zābakiem, kas bija aplipuši ar biezu, sakaltušu dubļu kārtu.

Man būtu vajadzīgs cilvēks, kas notīra apavus, — viņš cietā balsī paziņoja.

Jāšaubās gan, vai mēs Deseado no visa tā kaut ko dabūsim, — es drūmi prātoju, — bet tagad piespiedī­sim, lai tiekam tur ātrāk.

Kad mēs otrā rītā desmitos iebraucām Deseado pil­sētā, tūlīt kļuva skaidrs, ka uz tādu greznību kā gultas ar pēļiem, dzērieni ar ledu vai pat zābaku tīrītājs nav ko cerēt. Nekad vēl nebiju redzējis otru tik nožēlojamu, tādu kā pamestu pilsētu. Ielas atgādināja sliktās kov­boju filmās redzētās dekorācijas, un radās iespaids, ka visi Deseado iedzīvotāji (pēc ceļveža ziņām — divi tūkstoši) piepeši būtu sakravājuši savas mantas un iz- vākušies, pamezdami pilsētu aso vēju un saules svel­mes varā.

Tukšajās, nelīdzenajās ielās starp aizslēģotajām mā­jām lāgiem uzbrāzmoja vējš, saceldams gurdenus pu­tekļu stabus, kas, mirkli virpuļojuši, sabruka un gausi nosēdās zemē.

Kad, lēni braukdami, bijām nokļuvuši tur, kur, pēc n/ūsu domām, vajadzēja būt pilsētas centram, redzējām vienīgi kādu suni, kas mundri rikšoja savu ceļu, un ielas vidū aptupušos bērnu, kurš šķita iegrimis kādā noslēpumainā rotaļā. Bet tad, nogriezušies ap stūri, pārsteigti ieraudzījām jātnieku, kas lēni klidzināja pa ielu uz priekšu; viņa izskats bija tik nožēlojams, it kā viņš vienīgais būtu palicis dzīvs pēc briesmīgas kata­strofas.

Kad apturējām mašīnu, jātnieks pievilka pavadu un mūs pieklājīgi sveicināja, tad, tuvāk par mums nepa­interesējies, parādīja ceļu uz abām pilsētas viesnīcām.

Izrādījās, ka tās atrodas vienotrai pretī un no ārpu­ses ir vienādi nepievilcīgas; pametuši gaisā naudas ga­balu, izšķīrāmies, kurā iet iekšā.

Viesnīcas bārā mēs sastapām tās īpašnieku. Viņš Izskatījās tā, it kā nupat būtu pārcietis smagu zaudē­jumu, negribīgi atbildēja, ka istabas esot gan, un aiz­veda mūs pa šauriem gaiteņiem uz trim mazām, netīrām istabelēm.

Dikijs, atgrūdis pakausī savu mednieka cepuri, stā­vēja istabas vidū un vilka nost baltos cimdus, klīrīgā izsmalcinātībā blenzdams uz izgulēto gultu un netīri pelēko veļu.

Vai zināt, Džerij, — viņš nopietni teica, — tā ir pati draņķīgākā viesnīca, kādu vien var vēlēties.

Ceru, jūs nevēlēsieties vēl ko draņķīgāku, — es atteicu.

Pēc brīža mēs atgriezāmies bārā, lai kaut ko iedzertu un sagaidītu kapteini Hiri, par kuru mums bija stāstīts, ka viņš labi pazīstot Puerto Deseado pingvīnu koloniju.

Mēs apsēdāmies pie galdiņa un sūcām dzērienus, ar interesi vērodami pārējos bāra apmeklētājus. Tie pa lielākai daļai bija ļoti veci vīri garām, nokarenām ūsām, viņu brūnās sejas bija vēju ārdētas un grumbu izvagotas. Viņi sēdēja nelielos pulciņos, it kā būtu šai netīrajā bārā ieradušies tikai tāpēc, lai nosistu laiku, un, noliekušies pār mazām konjaka vai vīna glāzītēm, stīvi blenza tajās, gaidīdami, kad beidzot nostās vējš, zinādami, ka tas nenostās.

Dikijs, galanti smēķēdams cigareti, apskatīja apkvē­pušās sienas, noputējušo pudeļu rindas un piemīdīto grīdu, uz kuras bija vismaz divdesmit gadu veca netī­rumu kārta.

Tas tik ir bārs! — viņš man sacīja.

— Ne pārāk omulīgs, ko?

Vecs-… tas izskatās ļoti vecs, — Dikijs turpināja,- raudzīdamies apkārt. — Zināt, Džerij, bārs ir tik vecs, ka, jādomā, pat mušām te jau uzaugušas bārdas.

Piepeši atvērās durvis, telpā ievirmoja auksta gaisa plūsma, vecie vīri pavērsa augšup trulos reptiļu ska­tienus — ienāca kapteinis Hiri. Tas bija liela auguma plecīgs vīrs gaišiem matiem, glītu, diezgan pareizi vei­dotu seju un tik izteiksmīgām, zilām acīm, kādas es ne­kad nebiju redzējis. Nosaucis savu vārdu, sasveicinājies viņš apsēdās pie mūsu galda, bērnišķīgi laipnās acis raudzījās uz mums tik jautri, ka acumirklī izzuda no­spiedošā atmosfēra, kas valdīja bārā, un mēs jutām,

ka atgriežas prieks un enerģija. Vispirms mazliet iedzē­rām, tad kapteinis Hiri sadabūja lielu karšu rulli, iz­klāja kartes uz galda, un mēs sākām tās pētīt.

Pingvīni, kapteinis sacīja, domīgi vilkdams ar pirkstu pa karti. »— Te, lūk, ir vislabākā kolonija… pati labakā un lielākā, bet man šķiet, ka tas nu gan jums būs mazliet par tālu, vai ne?

Tā patālāk ir, — es piekritu. — Mēs negribētu doties tik tālu uz dienvidiem. Tas prasītu pārāk daudz laika. Cerēju, ka mēs atradīsim kādu koloniju Deseado tuvumā.

Tāda kolonija ir, — kapteinis sacīja, kā burvis jaukdams kartes, un izvilka vienu no kaudzes. — Lūk, skatieties šeit, šajā punktā… tas būs apmēram četru stundu braucienā no Deseado… visgarām līča pie­krastei.

Lieliski! — es priecīgi iesaucos. — Tas ir īstais attālums.

Par vienu gan neesmu pilnīgi drošs, — kapteinis turpināja, pievērsdams man norūpējušos zilo acu ska­tienu. — Vai tur būs diezgan putnu jūsu vajadzībām… nu, fotografēšanai.

Jā, jā, — es domīgi sacīju, — man vajag krietni daudz. Cik pingvīnu ir šajā kolonijā?

Aptuveni rēķinot, kāds miljons būs, — kapteinis Hiri atbildēja. — Pietiks?

Es lūkojos viņā vaļēju muti. Nē, šis vīrs nejokoja. Viņš nudien domāja, ka miljons pingvīnu man būs par maz!

Liekas — ar miljonu pietiks, — es teicu. — Tādā pulkā ceru atrast dažus fotogēniskus eksemplārus. Sa­kiet — vai viņi visi ir vienuviet vai izkaisīti?

Liekas — apmēram puse vai trīs ceturtdaļas kon­centrētas šeit, — viņš sacīja, bakstīdams ar pirkstu kartē. — Pārējie izkaisīti gar visu piekrasti, lūk, šeit.

Tas nu būtu lieliski. Bet vai tur var ierīkot no­metni?

Ak tā! — kapteinis Hiri atsaucās. — Tas nav tik vienkārši. Bet, pag, te ir mana drauga senjora Uiči estansija. Pašlaik viņš tur neuzturas. Bet, ja mēs pie viņa aizietu un aprunātos, var gadīties, ka viņš atļaus jums apmesties savā estansijā. Redziet, tas ir apmēram

divi kilometri no galvenās kolonijas, tā jums būtu laba apmešanās vieta.

— Tā būtu brīnišķīga vieta! — es sajūsmināts izsau-

cos. —, Kad mēs varam satikties ar senjoru Uiči?

Kapteinis ielūkojās rokas pulkstenī un aplēsa laiku,

— Ja vēlaties, varam iet pie viņa tūlīt, — Hiri teica.

— Labi! — es atbildēju un iztukšoju glāzi. — Iesim!

Uiči māja atradās Deseado nomalē, un pats Uiči, kad

kapteinis Hiri bija mūs iepazīstinājis, man tūlīt iepati-

kās. Viņš bija maza auguma, drukns, ar vēja nobrūni-

nātu seju, ļoti melniem matiem, biezām, melnām uz acīm un tādām pašām ūsām, acis tumšbrūnas, jautras un labsirdīgas, ar sīkām krunciņām kaktiņos. Uiči kustības un runa pauda mieru un nosvērtību, kas iedvesa

uzticēšanos. Viņš stāvēja klusēdams, kamēr Hiri skaidroja mūsu vajadzību, un brīžiem it kā vērtēdams paraudzījās manī. Tad viņš šo to pajautāja un beidzot, man par bezgalīgu atvieglojumu, pastiepa pretī roku un vēlīgi pasmaidīja.

Senjors Uiči atļauj jums apmesties viņa estan- sijā, — Hiri sacīja, — un viņš pats jūs uz turieni pa­vadīs, lai parādītu labākās pingvīnu vietas.

Tiešām laipni no senjora Uiči… esam viņam ļoti pateicīgi, — es bildu. — Vai mēs varētu doties ceļā rīt pēcpusdienā, kad būšu aizvadījis uz lidmašīnu savu draugu?

Si, si, i como no?1 — Uiči atbildēja, kad viņam pārtulkoja. Mēs vienojāmies satikties nākamajā dienā pēc otrajām brokastīm, pēc tam kad būšu pavadījis Dikiju uz lidmašīnu, kas viņu nogādās Buenosairesā.

Tovakar visi kopā sēdējām mūsu viesnīcas nožēlo­jamā bārā pie dzērienu glāzēm un ar skumjām domā­jām par to, ka nākamajā dienā Dikijs mūs atstās. Viņš patiešām izrādījās interesants, jautrs ceļabiedrs, kas bez kurnēšanas bija pacietis visas neērtības un visā brauciena laikā centies uzturēt mums možu garastā­vokli gan ar jokiem, asprātīgām replikām, gan ar jaut­rajām argentīniešu dziesmiņām. Mēs zinājām, ka mums viņa pietrūks, un arī viņš pats izskatījās bēdīgs, ka spiests mūs atstāt tieši tad, kad ceļojums sāk kļūt inte­resants.

Negaidītā joie de vivre [7] uzplūdā viesnīcnieks bija ieslēdzis mazu radiouztvērēju, kas ar gudru ziņu bija novietots uz plaukta starp divām konjaka pudelēm. Radio skaļi gaudoja kādu bezgala garu, sērīgu tango, īstu kakafonijas paraugu. Klusēdami mēs to klausījā­mies, līdz bija izskanējuši pēdējie izmisīgie kaucieni.

Par ko īsti dzied šai jaukajā gabaliņā, vai varat man pārtulkot? — es jautāju Marijai.

Tur dzied par kādu vīru, kas atklājis, ka viņa sieva ir slima ar tbc, — Marija skaidroja. — Viņš zau­dējis darbu, un bērni cieš badu. Sieva ir pie miršanas. Viņš ļoti nobēdājies un jautā, kāda ir dzīves jēga.

Radio rāva vaļā jaunu gaudu dziesmu, kas skanēja gandrīz tāpat kā iepriekšējā. Kad tā bija beigusies, es jautājoši pacēlu acis uz Mariju.

Sī dziesma ir par vīru, kas tikko atklājis, ka sieva viņam neuzticīga, — Marija īgni tulkoja. — Viņš to ir nodūris. Viņu pakārs, un bērni paliks bez tēva un mā­tes. Arī šis vīrs ir satriekts un jautā, kāda bijusi dzīves jēga.

Gaisu satricinaja trešais refrens. Es lūkojos uz Ma­riju. Brīdi uzmanīgi klausījusies, viņa paraustīja plecus.

Tas pats.

Mēs visi reizē piecēlāmies no galda un gājām gulēt.

Otrā rītā agri Marija un es aizvedām Dikiju uz lid­lauku, Sofija un Džekija pa to laiku apstaigāja visus trīs Deseado veikalus, lai sagādātu nepieciešamos pār­tikas krājumus mūsu braucienam uz Uiči estansiju.

Lidlauks bija ierīkots uz samērā līdzena zemes ga­bala pilsētas nomalē, tā centrā pacēlās angārs, kas iz­skatījās kā kožu saēsts, jo daudzās vietās tam bija vaļēji dēļi, kas vējā šūpojās un grabēja. Vienīgās dzī­vās būtnes šai lidlaukā bija trīs poniji, kas vientuļi plūca zāli.

Lidmašīnai vajadzēja pienākt jau pirms divdesmit minūtēm, bet arvien vēl no tās nebija ne miņas, un rnēs sākām domāt, ka galu galā Dikijam būs jāpaliek pie mums.

Tad pa putekļaino ceļu no pilsētas puses grabēdams steidzās šurp mazs kravas auto. Tas apstājās pie an« gāra, no tā izkāpa divi vīri garos haki krāsas mēte-

Jos, pēc izskata spriežot, amatpersonas. Viņi ilgt pētīja vēja rādītāju, tad palūkojās uz debesīm un sarauktām pierēm apspriedās. Ielūkojušies rokas pulksteņos, abi sāka staigāt šurp un turp.

Tiem jābūt mehāniķiem, — Dikijs sprieda.

Jā, viņi nudien izskatās pēc amata vīriem, — es piekritu.

Ei! Paklau! — Dikijs iesaucās, izdzirdis klusu rūkoņu. — Lidmašīna ir klāt!

Lidmašīna parādījās pie apvāršņa kā sīks punktiņš, kas ātri auga lielāks. Abi haki vīri tūlīt sāka rosīties. Skaļi kliegdami, viņi izskrēja lauka vidū un dzina pro­jām trīs ponijus, kuri līdz tam bija mierīgi ganījušies tai pašā vietā, kas nu piepeši izrādījās starta ceļš.

Kad lidmašīna sāka piezemēties, mūs īsu brīdi pār­ņēma uztraukums, jo šķita, ka viens no ponijiem skries atpakaļ, taču haki vīrs metās uz priekšu un pēdējā brīdī nogrāba to aiz krēpēm.

Lidmašīna nodrebēdama atsitās pret zemi un apstā­jās, abi vīri, pametuši zirgus savā vaļā, iznesa no an- gāra vieglas kāpnītes uz ritentiņiem un atslēja pret lidmašīnas sāniem.

Acīmredzot Dikijs bija vienīgais pasažieris, kas jāuz­ņem Deseado.

Dikijs kratīja manu roku.

Džerij, — viņš teica, — vai apsolāt izpildīt kādu manu vēlēšanos?

Protams, Dikij, — es atbildēju, — visu, ko vien gribat.

Uzmaniet, lai tai brīdī, kad mēs pacelsimies, te nebūtu neviena no šiem zirgu izdzimteņiem, — viņš nopietni teica un, cepures atlokiem plīvojot, gāja uz lid­mašīnu.

Lidmašīna rūkdama aizlidoja, ponijs aizslāja atpakaļ uz.starta ceļu, bet mēs pagriezām automašīnas strupo degunu uz pilsētas pusi.

Pie Uiči mēs ieradāmies mazliet pēc divpadsmitiem, un viņš tūlīt sēdās pie stūres. Par to es no sirds no­priecājos, jo, kad bijām nobraukuši tikai dažas jūdzes aiz Deseado, nogriezāmies sānis no braucamā ceļa uz tikko manāmām riteņu sliedēm, kurām diezin vai varētu piešķirt godu saukties par ceļu. Brīžiem tās pilnīgi iz­zuda; ja man tad pašam vajadzētu vadīt mašīnu, es nezinātu, ko iesākt, bet Uiči stūrēja iekšā necaurejamā dzelkšņainu krūmu biezoknī, kur dzelkšņi, trīdamies gar mašīnas sāniem, griezīgi šņirkstēja kā pulks ļaunu vēs­tošu pekles garu; tad, kad bijām izlauzušies cauri, vājās sliedes atsākās no jauna. Citur tās ieveda tādā vietā, kas izrādījās par trīs pēdas dziļu izžuvušas upes gultni, tieši tik platu kā mūsu apvidus mašīna; mēs tad uzma­nīgi braucām ar diviem riteņiem pa tās vienu un ar diviem pa otru krastu. Sīkākā kļūdīšanās — un mašīna iekristu ieplakā un tur neglābjami iestigtu.

Pamazām tuvojoties jūrai, apvidus mainījās. Tas vairs nebija līdzens, bet viegli viļņots, šur tur vējš bija nopūtis augsnes virskārtu un atsedzis lielus dzeltenus un rūsganus grants plankumus, kas rēgojās kā plikumi apvidus pūkainajā kažokā. Sos maziem tuksnešiem līdzīgos zemes gabalus bija iecienījis kāds interesants dzīvnieks — Patagonijas zaķis; mēs tos vienmēr redzē­jām uz šiem saulē vizuļojošajiem grants laukumiem — dažreiz pāros vai grupiņās pa trim četriem. Tie bija savādi radījumi ar tādu kā nevīžīgi veidotu ķermeni. Patagonijas zaķiem bija parastais zaķa ģīmītis ar strupu purniņu, mazas, glītas truša austiņas, samē­rīga ķermeņa priekšdaļa ar slaidām kājiņām, bet pa­kaļējā daļa bija plata un muskuļaina, pakaļkājas spēcī­gas. So zaķu anatomijā vispievilcīgākās šķita acis — lielas, tumšas un mirdzošas, garām, biezām skropstām. Zaķi gulšņāja uz grants, gozējās saulē, cēlā mierā iz- slējuši strupos purnus, un lūkojās tālē, atgādinādami Trafalgarskvēra lauvas miniatūrā. Viņi pielaida mūs diezgan tuvu sev klāt, tad piepeši garās skropstas liegi nolaidās pār acīm, un pārsteidzošā ātrumā zaķi uzrā­vās sēdus.

Pagriezuši galvas un mūs mirkli uzlūkojuši, viņi lie­liem, atsperīgiem lēcieniem dieba projām pretī saulē virmojošai tālei, baltie un melnie lāsumi uz viņu dibe­niem vīdēja kā-bēgoši šaujammērķi.

Tuvojās vakars, saule slīga lejup, un tās slīpie stari piešķīra ainavai jaunas krāsas. Zemā dzeloņkrūmu audze iekrāsojās sarkani violeta, ugunssarkana un brūna. Grants laukumos plaiksnījās sarkani, rūsgani, balti un dzelteni raibumi.

Kad mēs, riteņiem čirkstot, braucām pāri vienam tā­dam daudzkrāsainam grants laukumam, pamanījām

pašā tā centrā melnu plankumu un, piebraukuši tuvāk, atklājām, ka tas ir liels bruņurupucis, kas ar šļūdoņa nepielūdzamo apņēmību šļūca pa karsto smilti uz priekšu. Mēs apturējām mašīnu un pacēlām bruņuru­puci, bet šis rāpulis, negaidītās satikšanās pārbiedēts, izlaida lielu daudzumu urīna. Neizprotami — kā viņš šai izsusējušajā apvidū bija izmanījies atrast pietiekami mitruma, lai saražotu tik izšķērdīgā daudzumā šo savu aizsarglīdzekli. Lai nu kā, mēs viņu nokristījām par Etelbertu, ievietojām kravas kastē un braucām tālāk.

Līdz ar saulrietu viļņoto uzkalniņu virknes izbei­dzās — un mēs, šķērsojuši pēdējo no tām, piebraucām pie kādas ieplakas, kas sākumā šķita sena ezera līdzens dibens. No visām pusēm to ciešā lokā ieslēdza zemi pauguri, īstenībā te bija izveidojusies tāda kā mazītiņa smilšu krātuve, kurā vējš no piekrastes pāri kalniem sadzina smiltis un saputināja tik biezā kārtā, ka zem tās bija iznīkusi visa veģetācija.

Kad mašīna dārdēdama brauca pāri šim līdzenajam smilšu klajumam, atstādama aiz sevis vēdekļveidīgu, baltu putekļu mākoni, tālumā, kalnu aizvējā, mēs ierau-

dzijām zaļu koku puduri — pirmos kokus kopš izbrauk­šanas no Deseado. Piebraukuši tuvāk, redzējām, ka šī mazā zaļo koku oāze apjozta ar glītu, baltu sētu, bet tās centrā koku ēnā paceļas skaista spilgti zilā un baltā krāsā nokrāsota koka māja.

Mums pretī iznāca divi Uiči peoni — mežonīga iz­skata cilvēki, ģērbušies bombachas un noplīsušos krek­los, viņiem bija gari, melni mati un tumšas, dzirkstošas acis. Peoni palīdzēja izkraut mūsu ierīces un piederu­mus un ienest mājā; kamēr mēs izsaiņojām mantas un mazgājāmies, viņi ar Uiči aizgāja nokaut aitu, lai pagatavotu mums par godu asado1. Uzkalna virsotnē, kur atradās māja, Uiči bija ierīkojis īpašu asado vietu. Asado pagatavošanai vajadzēja spēcīgu uguni, bet Pa­tagonijas nepārtrauktajā brāzmainajā vējā bija jāievēro vislielākā piesardzība, lai nebūtu jāpieredz, ka vējš sa­grābj ugunskuru, paceļ gaisā un aizpūš projām, aiz­dedzinot sausos brikšņus, kas tad liesmo jūdzēm tālu visā apkārtnē. Lai tā nenotiktu, Uiči bija apstādījis laukumu uzkalna virsotnē ar cipresēm. Tām ļāva izaugt ap divpadsmit pēdu garām un tad apgrieza galotnes, lai koki ņemtos kuplumā. Cipreses bija iedēstītas tik tuvu cita citai, ka to zari savijās kopā un radās gandrīz necaurejams dzīvžogs. Tad Uiči tajā izcirta šauru eju uz laukuma centru un izveidoja apmēram divdesmit reiz divpadsmit pēdas lielu klajumu. Tā bija asado vieta; no visām pusēm to iekļāva biezas ciprešu sienas, te varēja droši kurināt ugunskuru.

Kamēr mazgājāmies un pārģērbāmies, aita jau bija nokauta un nodīrāta, bet laukā iestājusies tumsa; mēs devāmies uz asado vietu, kur viens no peoniem jau bija sakūris milzīgu ugunskuru. Tā tuvumā rēgojās garš zemē iedzīts miets, uz kura kā atvērta austere čurkstē­dama cepās liela aita. Mēs atlaidāmies zemē ap uguns­kuru un, iedzerdami sarkanvīnu, gaidījām mielastu.

Argentīnā esmu piedalījies daudzos asado vakaros, bet šis pirmais vakars Uiči estansijā vienmēr sagla­bāsies man atmiņā kā visjaukākais.

Brīnišķīga degošu žagaru smarža, kurai jaucas klāt ceptas gaļas aromāts, sārtu un oranžu liesmu atspulgi uz mūsu patvēruma sienām, brāzmaina, neganta vēja

' Asado (spāņu vai.) — uz iesma cepta vesela aita, auri; vējš sitas pret šīm sienām, bet, sapinies ciprešu zaros, noklust vājā nopūtā, un virs galvas nakts debe­sis, kur vizuļo zvaigznes un savu gaismu lej šaurs mēness sirpis… Tu iedzer malku viegla, silta sarkan­vīna, pēc tam pasniedzies uz priekšu un nošņāp smar­žīgu gaļas šķēli no brūnā, čurkstošā liemeņa, kas ka­rājas tev pretī, iegremdē to asā etiķa, ķiploku un sar­kano piparu mērcē un tad pikantu un sulīgu iebāz mutē v- jā, tas viss sagādāja īstu baudījumu.

Drīz' vien mūsu uzbrukumi cepetim apsīka. Uiči vēl iedzēra mazliet vīna, noslaucīja ar delnu lūpas un pāri kvēlojošām oglēm, kas gulēja zemē kā milzīgs saul­riets, raidīja man starojošu smaidu.

tManana [8] , — viņš laipni jautāja, —- iesim lūkot pinguinos?

Si, si, — es gurdi atsaucos un kā negausis vēlreiz paliecos uz priekšu, lai nogrieztu no dziestošajām ce­peša paliekām kraukšķošu gabalu, — manana pin- guinos.

VESELA JŪRA VIESMĪĻU

Tas bija drosmīgs putns; atkāpdamies lidz pašai jūrai, viņš mani nemitigi kaustīja un dzina projām.

Čārlzs Darvins, Ceļojums ar kuģi «Bīgls»

Otrā rītā, vēl pirms gaismas, mani pamodināja Uiči rosīšanās pa virtuvi: viņš klusi svilpoja, skandināja kafijas kannu un tases, saudzīgi pūlēdamies aizdzīt mums miegu. Es uz to reaģēju, vēl dziļāk palīzdams zem gaišbrūno, mīksto un silto gvanako ādu kaudzes lielajā divguļamajā gultā, kur mēs abi ar Džekiju bijām ērti iekārtojušies. Tad, mirkli padomājis, nospriedu ci­tādi: ja Uiči piecēlies, jāceļas arī man, kaut vai tāpēc vien, lai ari pārējos dabūtu no gultām ārā.

Un tā, dziļi ievilcis elpu, es nometu apsegus un veikli Izlēcu no gultas. Reti gan man nācies kaut ko vēl vai­rāk nožēlot — es jutos tā, it kā nupat būtu iznācis no katlu mājas un ielēcis kalnu upē. Klabošiem zobiem uzģērbu visas drēbes, kādas varēju sadabūt, un ieklumburoju virtuvē. Uiči man uzsmaidīja un pamāja ar galvu; saprazdams, kā es jūtos, viņš ielēja lielā tasē

mazliet konjaka, pēc tam piepildīja to ar kūpošu kafiju un pasniedza maft. Pēc brīža sasilis, es nometu vienu no trim puloveriem, kurus biju apvilcis, un ļaunā priekā modināju pārējos gulētājus.

Sadzērušies kafiju ar konjaku, bāli dzeltenā rītausmā braucām uz pingvīnu vietu.

Ceļā automašīnas priekšā pulciņos bēguļoja aitas truliem, muļķīgiem purniem, skrienot lēkāja un kratījās viņu vilna. Kādā vietā mēs pabraucām garām seklam, garam lietus ūdens dīķim, kas bija izveidojies iežmaugā starp diviem nelieliem pauguriem, dīķmalā barojās seši flamingi, sāTti kā ciklamenu pumpuri.

Bijām braukuši apmēram stundas ceturksnī, kad Uiči nogrieza mašīnu sānis un vadīja to tālāk bez ceļa uz kādu nolaidenu uzkalnu. Tuvojoties tā virsotnei, Uiči pagriezās pret mani un pasmaidīja.

— Ahora, — viņš teica, — ahora tos pinguinos. [9]

Mēs sasniedzām kalna kori, un tur bija pingvīnu ko­lonija.

Priekšā izbeidzās zemie, brūnie dzeloņkrūmi, to vietā bija plašs smiltājs ar saules karstumā' saplaisājušu

virskārtu. No jūras šo smilšu tuksnesi šķira puslokveī- dīga baltu kāpu rinda; kāpas bija ļoti stāvas, ap div­simt pēdu augstas.

Te, šajā tuksnesī, ko no vēja sargāja kāpu ieloks, pingvīni bija uzcēluši savu pilsētu. Cik tālu sniedza acs, it visur zemē bija izkārpītas ligzdalas, citas pavi­sam seklas — tikai nelieli, smiltīs izkasīti iedobumiņi, citas vairākas pēdas dziļas. Ligzdalas vērta klajumu līdzīgu Mēness virsmas gabaliņam, ko var redzēt spē­cīgā teleskopā. Starp ligzdalām gāzelīgi rosījās lielākā pingvīnu kolonija, kādu līdz šim biju redzējis; tā bija kā vesela jūra mazītiņu viesmīļu, kas sagumuši, it kā visu mūžu nesuši pārpildītas paplātes, cienīgi stai­gāja šurpu turpu. Pingvīnu bija neaptverams daudzums, līdz pašam apvārsnim tie mirgoja svelmainajā dūmakā kā melnbalti punktiņi. Tas bija aizraujošs skats.

Mēs lēnām braucām caur brikšņiem, līdz sasniedzām šī milzīgā ligzdalu lauka malu, tad apturējām mašīnu un izkāpām. Stāvējām un vērojām pingvīnus, arī viņi stāvēja un bijīgi, ar lielu interesi uzlūkoja mūs. Kamēr palikām mašīnas tuvumā, pingvīni neizrādīja baiļu. Vairums, protams, bija pieaugušie putni, bet katrā ligzdalā_ tupēja viens vai divi cāļa pūkām klāti jaunie pingvīnēni, kuri pētīja mūs lielām, tumšām, it kā val­gam acīm; putnēni atgādināja mazus, kautrīgus resnu-

ļus, kas ietērpušies pārāk lielos sudrablapsu kažokos. Pieaugušajiem pingvīniem, kuri staigāja spodros un glītos melnbaltos uzvalkos, pie knābja pamatnes vīdēja sarkana pasekste, bet acīs zalgoja alkatīgs spožums — kā ielu tirgotājiem. Kad tuvojāmies pieaugušajiem put­niem, tie kāpās atpakaļ uz ligzdām un bez mitas brīdi­noši mētāja galvu no vienas puses uz otru, līdz beidzot mēs tiem droši vien sākām rādīties ar kājām gaisā. Ja pingvīniem piegāja pārāk tuvu, tie atmuguriski iestebe- rēja ligzdalās un, arvien vēl grozīdami galvas, pama­zām tajās nozuda. Mazuļi turpretim atļāva pieiet sev četras piecas pēdas tuvu, bet tad viņu nervi neiztu­rēja — viņi piepeši apsviedās un ienira ligzdās, tad mēs redzējām vairs tikai pūkainos dibentiņus un trīco­šās kājeles.

Milzīgās kolonijas rosīšanās un klaigas mūs sākumā mulsināja. Nepārtrauktajai vēja zuzēšanai skanēja cauri mazo pingvīnu nerimtīgā čiepstēšana un pieau­gušo putnu skaļie, gari stieptie, ēzeļu brēcieniem līdzīgie ķērcieni; stīvi izslējušies, plati izplestiem spārniem, knābjus pavērsuši pret zilgajām debesīm, lielie putni iz- ķērca savu prieku un gaviles.

Sākumā mēs nezinājām, kurp lūkoties, ko vispirms apskatīt, jo lielo un mazo pingvīnu nemitīgā rosīšanās likās haotiska. Pagāja vairākas stundas, iekams mēs lēnām sākām aprast ar visu šo milzīgo putnu daudzumu ap mums un pamazām spējām saskatīt viņu rīcībā zi­nāmu mērķtiecību.

Vispirms ievērojām, ka kolonijā rosās galvenokārt

pieaugušie putni. Laba daja viņu stāvēja pie ligzdalām,

acīmredzot apsargādami mazos. Bet starp šiem sar-

giem nāca un gāja daudzi jo daudzi citi lielie putni, dodamies uz jūru vai atgriezdamies no jūras. Attālās

kāpas bija sētin nosētas viņu sīkajiem, kustīgajiem

augumiem; pingvīni rāpās augšā pa stāvajām nogāzēm

vai arī šļūca pa tām lejup. Pastāvīgā pārvietošanās uz jūru un no jūras putniem aizņēma lielāko dienas daļu,

un viņu pašaizliedzīgās pūles ir varonība, kas pelna,

lai to attēlotu sīkāk.

Trīs nedēļās, kuras pavadījām starp pingvīniem, vi­ņus diendienā rūpīgi novērodami, iepazinām viņu dzī­vesveidu.

Agri no rīta viens no pingvīnu vecākiem (tēvs vai māte) devās uz jūru, bet otrs palika pie bērniem. Lai nokļūtu pie jūras, pingvīniem bija jāveic apmēram pus­otras jūdzes neiedomājami grūta, nogurdinoša ceļa. Vis­pirms viņiem vajadzēja izlaipot cauri plašajam ligzdalu klājienam, kas veidoja pingvīnu pilsētu; kad putni sa­sniedza tā malu — priekšpilsētas, viņi bija pienākuši pie smilšu tuksneša, kas ar savu karstumā sacietējušo un saplaisājušo virskārtu atgādināja milzīgas salieka­mās bildes.

Smiltis šai tuksnesī jau no agra rīta bija tik karstas, ka tām tikko varēja pieskarties, un tomēr pingvīni, paš­aizliedzīgi pildīdami savu pienākumu, lumpačoja tām pāri, bieži it kā transā apstādamies, lai atņemtu elpu. Sis pārgājiens ilga apmēram pusstundu. Bet, kad putni nonāca tuksneša viņā malā, priekšā pacēlās jauns šķēr­slis — smilšu kāpas. Kā sniegbaltu Himalaju grēda kāpas slējās divsimt pēdu augstumā pāri putnu sīkajiem augumiem, un to stāvās nogāzes sastāvēja no smalkām, birstošām smiltīm. Mums nebija viegli tikt pāri šīm kāpām, bet putnam ar tik nepiemērotu ķermeņa uzbūvi kā pingvīnam tas noteikti bija vēl daudz grūtāk.

Sasnieguši kāpas, pingvīni apstājās un minūtes des-

mit atpūtās. Daži tāpat vien aptupās un pasēdēja smil­tīs, citi novēlās garšļaukus uz vēdera un gulēja elsdami. Atpūtušies pingvīni stingri nostājās uz kājām un sāka kāpt. Viņi kāpa strauji, izlikdami visus spēkus, acīm­redzot cenzdamies grūtāko posmu pārvarēt pēc iespējas ātrāk. Tomēr straujais kāpiens nebija ilgs, tas apsika jau tad, kad bija pārvarēta tikai ceturtā daļa nogāzes; pingvīnu spēki bija izsīkuši, putni kāpa aizvien lēnāk un biežāk atpūtās. Bet nogāze kļuva arvien stāvāka un stāvāka, tagad pingvīniem vajadzēja likties guļus uz vēdera un rāpties tālāk kalnup, piepalīdzot ar spārniem. Tad sekoja pēdējais spēku sasprindzinājums, izrā­viens — un pingvīni laimīgi sasniedza virsotni; tur viņi piecēlās stāvus un sajūsmā izplivināja spārnus, tad atkal atlaidās garšļaukus uz vēdera un minūtes desmit atpūtās. Viņi bija veikuši pusceļu un, gulēdami garajā, kā naža asmens šaurajā kāpas korē, redzēja pusjūdzi atstatu zvīļojam jūru, no kuras dvesmoja vilinošs vē­sums. Bet, pirms putni sasniedza jūru, vēl bija jātiek zemē pa kāpas pretējo nogāzi, ceturtdaļjūdzi jālaužas cauri briksnājam un jāpāriet daži simti jardu pa oļainu liedagu.

Nokāpšana pingvīniem, protams, nesagādāja nekādas grūtības, viņi to veica divējādi, un abi veidi bija vien­līdz interesanti. Pingvīni vai nu sāka kāpt zemē ļoti mierīgi, tad, kāpai kļūstot stāvākai, arvien ātrāk un ātrāk, līdz beidzot lēkšoja klupšus krišus, vai arī laidās zemē uz vēdera, airēdamies ar kājām un spārniem, it kā peldēdami pa smilšu virskārtu. Kā ar vienu, tā ar otru paņēmienu, mazas smalku smilšu lavīnas apņemti, putni sasniedza kāpas pamatni, nostājās uz kājām, nopuri­nājās un nesatricināmā apņēmībā devās cauri brik­šņiem uz liedagu. Bet tieši šie pāris simti jardu viņiem, šķiet, bija visgrūtākie. Jau turpat klāt jūra, zila, zvī­ļojoša tā vilinoši šalc un skalojas gar krastu, bet, lai nokļūtu pie tās, pingvīniem vēl jādzen savi nogurušie ķermeņi pāri akmeņainajam liedagam, kur zem kājām čirkstēdami veļas oļi un grūti noturēt līdzsvaru.

Galu galā arī šis šķērslis tika pārvarēts, un atliku­šās pāris pēdas putni, dīvaini pieliekušies, noskrēja skriešus, tad uzreiz saslējās un metās aukstajā ūdenī. Kādas desmit minūtes pingvīni nevaldāmā līksmē nira un virpuļoja saulē margojošos viļņos, izskalodami no

galvas un spārniem smiltis un putekļus, vēcinādami kaistošās, savainotās kājas, griezdamies un lēkādami, te pazuzdami zem ūdens, te atkal kā korķi izšaudamies virspusē.

Caurcaurēm atsvaidzinājušies, putni sāka zveju, savu neatliekamo pienākumu, viņus nebiedēja grūtais atpa­kaļceļš no jūras līdz ligzdalām, kad atnesto barību va­rēs nodot izsalkušajiem bērniem.

Tikko pingvīni, zivju pieēdušies, bija veikuši sūro atpakaļceļu pāri karstajam smiltājam līdz kolonijai, tū­līt lielā steigā vajadzēja barot rijīgos mazuļus.

Arī šajā grūtajā darbā, kas atgādināja gan boksu, gan cīņas sportu, varēja raudzīties ar neatslābstošu interesi.

Vienas pingvīnu ģimenes ligzdala atradās tuvu tai vietai, kur mēs ik dienas piebraucām apvidus mašīnu, un abi vecie pingvīni, kā arī viņu bērni bija tā apraduši ar mūsu klātbūtni, ka varējām turpat apmesties un fil­mēt no apmēram divdesmit piecu pēdu atstatuma; tā mums radās iespēja novērot ēdināšanas procesu visos sīkumos.

Kad pingvīnu ģimenes apgādnieks pienāca pie kolo-

nijas, viņam tūlīt bruka virsū vairāki tūkstoši jauno pingvīnu; šie uzbrukumi bija jāatvaira, tikai tad viņš varēja nokļūt pie savas ligzdalas un mazuļiem. Jaunie pingvīni lenca un grūstīja lielo putnu cerībā, ka tas atrīs barību. Lielais pingvīns centās aizbēgt no resna­jiem pūkainiem, kā prasmīgs centra uzbrucējs futbola laukumā mānīgi lavierējot šurpu turpu.

Barības nesēja ce|ojums parasti beidzās pie ligzd­alas, bet pat līdz turienei viņu neatlaidīgi vajāja divi lei trīs svešie jaunuļi, spītīgi ieņēmuši galvā panākt, lai

lielais putns atrij barību. Kad mājas bija klāt, arī putna

pacietībai pienāca gals; viņš grieza krūti pretī saviem vajātājiem un sāka tos pārmācīt, knābdams tik sparīgi,

ka lieliem kušķiem izplūca viņu mīkstās cāļu dūnas,

un tās, pacēlušās gaisā, lidinājās virs kolonijas kā pie-

neņu pūkas.

Atbrīvojies no svešajiem cāļiem, lielais pingvīns nu

varēja noņemties ar savējiem, kuri viņam tagad bruka virsū tikpat neatlaidīgi kā pirmāk citi jaunie pingvīni,

aiz nepacietības un izsalkuma skaļi, aizsmakuši čiepstē-

dami. Pingvīns aptupās ligzdas priekšā un, dziļdomīgi

raudzīdamies uz savām kājām, ar ķermeni izdarīja īpašas kustības, it kā lai apspiestu mokošu žagošanos. To redzot, jaunie pingvīni sāka līksmi, satraukti rosīties: izgrūda griezīgus, aizsmakušus ķērcienus, neprātīgi vē­cināja spārnus, cieši piespiedās pie barības devēja, stiepa uz augšu knābīšus un klaudzināja ar tiem pret lielā pingvīna knābi. Tas turpinājās apmēram trīsdes­mit sekundes, tad lielais pingvīns piepeši ar dziļu at­vieglojumu spēcīgi atrija un iebāza savu knābi pēc kār­tas jauno putnēnu vaļējos knābīšos tik dziļi, ka šķita — viņš to nekad vairs neizvilks ārā. Mazuļi apmierināti, tomēr no šīs pirmās porcijas vēl līdz kaklam nepiepil­dīti, apsēdās uz apaļajiem dibentiņiem un kādu brīdi it kā kaut ko pārdomāja; barības devējs šo laiciņu iz­mantoja, lai uz ātru roku iztīrītu un nogludinātu savu uzvalku; viņš rūpīgi saposa krūšu spalvas, nolasīja no kājām sīkus gruzīšus un, kaut ko izkniebdams, pārlaida knābi visgarām spārniem. Tad, saliecies uz priekšu gluži kā cilvēks, kas mēģina sasniegt kāju pirkstus, spārnus izpletis aizmugurē, pingvīns plati atvēra knābi un nožāvāj'ās. Tagad viņš iegrima it kā transā, kādā viņa mazuļi atradās kopš dažām minūtēm. Apmēram piecas minūtes valdīja miers, tad piepeši lielais pin­gvīns atkal uzsāka dīvainās žagošanās kustības, un tūlīt izcēlās kņada. Mazie uztrūkās no gremošanu vei­cinošās sapņainības un no jauna apstāja savu barības devēju, katrs cenzdamies pirmais pastiept pretī atplesto knābīti. Un atkal barotājs visiem pēc kārtas bāza mutē savu knābi, iegrūda to dziļi, dziļi, vai līdz pašai put-

nēna sirdij, pēc tam mazajiem no jauna uzmācās snau­diens.

Pingvīnu ģimeni, lielos un mazos, kuru ligzdala at­radās netālu no tās vietas, kur mēs filmējām ēdināša­nas procesu, ērtības labad nosaucām par Džonsiem. Pie paša Džonsu mājokļa kādā citā ligzdalā mita viens pats mazītiņš un galīgi panīcis pingvīnēns, to mēs no­kristījām par Henrietu Vakantumu.

Henrietai trūka vecāku mīlestības. Viņas vecāki, ma­nuprāt, bija vai nu pārāk neveikli, vai arī gluži vien­kārši slinki, jo, lai apgādātu Henrietu ar barību, viņi patērēja divreiz vairāk laika nekā citi pingvīni, turklāt viņi to atrija tik mazām porcijām, ka Henrieta bija mūždien izbadējusies. Henrietas vecāku paradumus labi raksturoja netīrā, nolaistā ligzdala, kas bija tikai mazs, sekls smiltīs izkārpīts iedobumiņš, tikko pietiekams, kur Henrietai patverties sliktā laikā; šī ligzdala krasi atšķī­rās no rūpīgi izraktās, dziļās Džonsu ģimenes mājas. Tāpēc nebija ko brīnīties, ka Henrietas lielajās acīs vienmēr jautās izsalkums un nabaga putnēns bija pavi­sam panīcis un neapkopts; mums bija viņa žēl.

Henrietai pastāvīgi bija prātā ēšana, un, kad viens no Džonsu vecākiem ceļā uz savu kārtīgo ligzdalu gāja garām viņas ligzdai, viņa drosmīgi mēģināja to aizka­vēt un piespiest atrīt barību.

Sīs pūles parasti izrādījās veltīgas, un vienīgais, ko Henrieta ieguva par savu centību, bija nežēlīgi knābja cirtieni, no kuriem veseliem vīšķiem gaisā uzlidoja vi­ņas pūkas. Nabaga Henrieta tad vīlusies nogāja malā un žēlām acīm noskatījās, kā abi resnie Džonsu mazuļi kāri rija barību. Taču kādu dienu viņa nejauši atklāja, kā bez liekām nepatikšanām nočiept Džonsiem ēdamo. Henrieta pagaidīja, kamēr vecais Džonss uzsāka žago- šanās kustības, kas ievadīja atrīšanu, un, kad abi cāļi kā neprātīgi sāka dīdīties un virpuļot, vēcināt spārnus un aizsmakušās balsīs čiepstēt, viņa, uzmanīgi tuvoda­mās barotājam no mugurpuses, izšķirošajā brīdī tiem pievienojās. Skaļi ieķērkusies, Henrieta plaši atpleta knābīti un pastiepa galvu pāri barotāja plecam,vai ari paslēpa to zem viņa spārna, taču vienmēr turēdamās lielā putna aizmugurē, lai paliktu nepazīta. Lielais Džonss, kuru grūstīja viņa paša jaunā paaudze, dziļā nopietnībā pūlēdamies atrīt veselu pintu garneļu,

nepamanīja, ka trokšņainajā juceklī, kas griezās ap viņu, iebāzusies vēl trešā galva. Kad svarīgais brīdis lē bija klāt, lielais Džonss iegrūda savu knābi pirmajā

atvērtajā knābītī, kas bija vistuvāk; šai brīdī pingvīns

atgādināja lidmašīnas pasažieri, kas, lidmašīnai ielido-

jot piecdesmitajā gaisa bedrē, izmisis tver mazo, brūno

papīra turziņu. Tikai tad, kad pēdējā spazma bija pāri

un lielais Džonss atkal varēja piegriezt vērību tam, kas

notika apkārt, viņš piepeši atskārta, ka barojis svešu

bērnu; nu Henrietai bija laiks dot ziņu lielajām, plaka­

najām pleznām, lai izbēgtu no Džonsa dusmām. Bet  pat tajās reizēs, kad viņa nepaguva tik ātri aizmukt un par savu blēdīšanos saņēma pamatīgas sukas, apmieri­nājuma izteiksme viņas acīs liecināja, ka pērienā bijis tā vērts.

Tai laikā, kad šo novadu tika apmeklējis Darvins, te vēl bija saglabājušās Patagonijas indiāņu atliekas, kas veltīgi pretojās kolonistiem un viņu karapūļiem, kuri tos nežēlīgi apkāva. Par šiem indiāņiem rakstīja, ka viņi esot pavisam primitīvi, īsti mežoņi, un viņos neesot nekā, kas pelnītu kaut drusciņu kristieša žēlsirdības. Tā Patagonijas indiāņi pazuda no zemes virsas tāpat kā daudzas dzīvnieku sugas, nonākušas kontaktā ar civili­zācijas svētīgo ietekmi, un neviens, šķiet, pēc viņiem nesēroja.

Dažādos Argentīnas muzejos var aplūkot nedaudz viņu prasmīgo roku darināto priekšmetu (šķēpus, bul­tas u. c.) un neiztrūkstoši kadu lielu, drūmu gleznu, kuras nolūks parādīt indiāņu rakstura visnepievilcīgāko iezīmi — viņu tieksmi uz izvirtību. Ikvienā šādā gleznā attēlota grupa garmatainu mežonīga izskata indiāņu drasējam strauju rumaku mugurā; priekšgalā jāj viņu vadonis, sev priekšā pār segliem pārmetis balto sievieti caurspīdīgā ģērbā, ar tik kuplām krūtīm, kas padarītu domīgu dažu labu mūsdienu filmzvaigzni. It visos mu­zejos viena un tā pati bilde, mainījās vienīgi attēļoto indiāņu skaits un viņu upura krūšu apmēri.

Lai cik pievilcīga liktos šāda glezna, mani tomēr pār­steidza, ka tai blakus nekad nekarājās otra — ar līdzīgu saturu, kas attēlotu civilizēto balto cilvēku grupu auJojam projām ar valdzinošu indiāņu meiteni, kaut gan īstenībā tas notika tikpat bieži (ja ne vēl biežāk) kā balto sieviešu nolaupīšana. Vēsture tad tiktu

parādīta jaunā —< īpatnējā skatījumā. Tomēr šiem iedvesmojošajiem, bet slikti uzgleznotajiem nolaupīša­nas skatiem nevar liegt kādu interesantu iezīmi. Glezno­jumu nepārprotamais mērķis bija parādīt indiāņus cik vien iespējams atbaidošus, bet panākts tika tieši pretē­jais: skatītāju sajūsmināja šie skaistie, mežonīgie cil­vēki, un viņš sajuta sāpīgu žēlumu, ka to vairs nav.

Tāpēc, ieradies Patagonijā, es dedzīgi meklēju in­diāņu senlietas un izjautāju daudzus cilvēkus, lai uzzi­nātu kaut ko tuvāk par indiāņiem. Diemžēl visi nostāsti bija pagalam līdzīgi un es neko jaunu neuzzināju, bet, kad ķēros pie senlietu vākšanas, izrādījās, ka grūti būtu atrast vēl labāku vietu par šo pingvīnu metropoli.

Kādu vakaru, kad, pēc ilgas, nogurdinošas filmēša­nas atgriezušies estansijā, sēdējām ap kamīnu un dzē­rām matē, ar Marijas palīdzību es apjautājos senjo- ram Uiči, vai šajā apkārtnē dzīvojušas daudzas indiāņu ciltis.

Jautājumu centos izteikt pēc iespējas smalkjūtīgāk, jo man bija zināms, ka Uiči dzīslās ir indiāņu asiņu pie­jaukums, tomēr es nezināju, vai viņš ar to lepojas vai ne. Uiči mierīgi, labsirdīgi pasmaidīja un pastāstīja, ka viņa estansijas zeme un plašs apgabals ap to kādreiz bijusi viena no galvenajām Patagonijas indiāņu kon­centrēšanās vietām; patiešām gan, viņš vēl piemetināja, lielais klajums, kur tagad mīt pingvīni, sniedz pierādī­jumus, ka tur kādreiz mituši indiāņi* Es ieinteresēts jautāju, kas tie par pierādījumiem. Uiči atkal pasmai­dīja un piecēlies nozuda savā tumšajā guļamistabā. Es dzirdēju, kā viņš no pagultes izvilka kasti, to viņš ienesa pie mums un uzlika uz galda. Viņš pacēla kastes vāku, izbēra tās saturu uz baltā galdauta — un man pārsteigumā aizrāvā-s elpa.

Kā jau teicu, muzejos esmu skatījis dažādas indiāņu senlietas, bet viss līdz šim redzētais nobāl pret to, kas te bija: Uiči bija izbēris uz galda veselu kaudzi akmens priekšmetu, kuri zaigoja visās varavīksnes krāsās, to skaistums un krāsainība šķita gluži neticami. Tur bija bultu uzgaļi, sākot ar pavisam sīkiem, trausliem, ne lielākiem par mazā pirkstiņa nagu, un beidzot ar tik lie­liem kā olas. Tur bija karotes, pagatavotas no lielas pāršķeltas un rūpīgi noslīpētas gliemežnīcas; garas, izliektas akmens lāpstiņas ēdamo mīkstmiešu izņem-

Šanaī no čaulām; šķēpu uzgaļi ar asām kā bārdas naži malām; boleadoras bumbiņas, apaļas kā biljardbumbiņas, ar seklām gropītēm, kurās iegūla siksna; šis bum­biņas bija izveidotas apbrīnojami precīzi, un likās neti­cami, ka tās darinātas tikai ar rokām, bez mašīnas palīdzības. Vēl tur bija dekoratīvi priekšmeti: glīti cau­rumoti gliemežvāciņu auskari, kakla rota ar skaistiem zaļiem un bāldzelteniem akmentiņiem, kuri atgādināja nefrītus, no roņa kaula izgriezts nazis, bagātīgi rotāts ornamentiem, acīmredzot galvenokārt kalpojis kā grez­numlieta. Ornamenta raksts — vienkāršs līniju kārto­jums, bet izpildīts ar lielu precizitāti.

Sajūsmināts es pētīju šos priekšmetus. Daži bultu uz­gaļi bija pavisam niecīgi, un likās neiespējami, ka tādus varētu iztēst no akmens, bet vajadzēja tikai tos pacelt pret gaismu — un tūliņ kļuva redzamas akmens plāk­snīšu atcirtuma vietas. Un — kas vēl neticamāk — kat­ram uzgalim, lai cik tas mazs, vienā malā bija izcirsti sīksīki zobiņi, lai tas iedurtos dziļāk un sāpīgāk. Aplū­kojot šos priekšmetus, mani it īpaši pārsteidza to krā­sainība. Liedagā pie pingvīnu kolonijas gandrīz visi akmeņi bija brūni vai melni; lai iegūtu skaistus, krā­sainus akmeņus, bija krietni jāpameklē. Tomēr katrs bultas uzgalis, pat vismazākais, katrs šķēpa uzgalis, ikviens izmantotais akmens gabaliņš, acīmredzot bija īpaši meklēts un izvēlēts, tāpēc ka bija skaists.

Es sakārtoju visus bultu un šķēpu uzgaļus rindās uz galdauta — tur tie gulēja, maigi vizēdami kā teik­smaina koka lapas. Koši sarkani ar tumšāku dzīslojumu kā izžuvušas asinis; zaļi ar smalku, baltu ornamentu; zilganbāli kā perlamutrs; dzelteni un balti ar ziliem un melniem raibumiem tais vietās, kur akmeni skārušas ze­mes sulas. Katrs priekšmets bija. īsts mākslas darbs, skaists pēc formas, rūpīgi izcirsts, slīpēts un spodri­nāts, veidots no skaistākā akmens, ko tā darinātājs spējis atrast. Bija redzams, ka visi priekšmeti darināti ar mīlestību. Un tos — es tūlīt atcerējos — bija pagata­vojuši rupjie, primitīvie, mežonīgie, necivilizētie in­diāņi, kuru izzušanu neviens nenožēlojal

Uiči laikam jutās laimīgs, ka viņa senlietas izraisī­jušas manu interesi un apbrīnu, viņš vēlreiz iegāja guļamistabā un iznesa no turienes otru kasti. Tajā bija kāds neparasts no akmens pagatavots ierocis, līdzīgs mazai hantelei. Tas sastāvēja no divām nepareizas for­mas akmens bumbām, savienotām ar rokturi, kas ērti iekļāvās s'aujā, tā ka viena bumba atradās virs cīnītāja dūres, otra — zem tās. Viss kopā svēra ap trīs mār­ciņām, tāpēc tas bija bīstams ierocis, ar kuru varēja pāršķelt cilvēka galvaskausu kā pūpēdi. Nākamais priekšmets, ko Uiči izņēma no savas lādes un godbijīgi iztina no zīdpapīra, patiesi izskatījās šādas akmens vāles iedauzīts. Tas bija kāda indiāņa galvaskauss, balts kā ziloņkauls, ar lielu, robainu caurumu pašā virsū.

Uiči paskaidroja, ka jau gadiem ilgi, kad vien viņam bijis jāstrādā tajā estansijas stūrītī, kur dzīvo pingvīni, viņš vienmēr meklējis indiāņu senlietas. Viņš izteicās, ka indiāņiem acīmredzot šis zemes gabals bijis node­rīgs un viņi to plaši izmantojuši, tomēr neesot droši zināms, kādam nolūkam. Viņš personiski domājot, ka lielais, līdzenais klajums, kur tagad atrodas pingvīnu ligzdalas, indiāņiem bijis sava veida kaujas mācību laukums, kur cilts jaunie vīrieši vingrinājās šaušanā ar loku un bultām, šķēpa mešanā un medījuma gūstī­šanā ar boleadorām, sapmot upurim kājas. Viņpus lie­lajām smilšu kāpām, Uiči sacīja, atrodoties milzīgas kaudzes tukšu gliemežnīcu. Es biju ievērojis šīs lielās, baltās grēdas, no kurām daža aizņēma ap ceturtdaļ- akra un bija līdz trīs pēdas augsta, bet, nodziļinājies pingvīnu filmēšanā, netiku tām piegriezis vērību. Uiči domāja, ka tur indiāņiem bijusi atpūtas vieta, tāds kā kūrorts — indiāņu Margeita [10] . Viņi tur ieradušies pa­mieloties ar treknajiem, sulīgajiem mīkstmiešiem, oļai­najā liedagā sameklēt akmeņus, no kuriem pagatavot ieročus, un varbūt izraudzīties jauku, līdzenu laukumu, kur tos izmēģināt. Kāds gan cits iemesls varētu būt tam, ka te rēgojās šīs milzīgās tukšo gliemežnīcu kau­dzes un it visur viņpus kāpām un oļainajos laukumiņos izkaisīts tāds daudzums bultu un šķēpu uzgaļu, saraus­tītas kakla rotas, mētājās arī viens otrs ielauzts galvas­kauss? Uiči atzinumi likās ļoti ticami, kaut gan profe­sionālam arheologam droši vien atrastos argumenti, kas tos noraida. Es ar šausmām iedomājos, cik daudz šādu skaistu, trauslu, smalki apstrādātu bultu uzgaļu varēja būt sadragājuši mūsu mašīnas riteņi, kad mēs bezrūpīgi braukājām šurpu turpu pa pingvīnu pilsētu. Tāpēc nolēmu, ka nākamajā dienā pēc filmēšanas mēs meklēsim bultu uzgaļus.

Sagadījās tā, ka otrā dienā tikai kādas divas stundas spīdēja kārtīga saule, kad varēja filmēt, tāpēc atlikušo dienas daļu mēs pavadījām, tupus rāpus ložņādami pa smilšu kāpām, meklēdami bultu uzgaļus un citas in­diāņu senlietas. Es ļoti drīz pārliecinājos, ka tas nemaz nav tik vienkārši, kā biju iedomājies. Uiči, gadiem ilgi ievingrinājies, nekļūdīgi saskatīja tos jau pa gabalu.

Esto una, — viņš smaidīdams sacīja, rādīdams ar kurpes purngalu uz lielu akmeņu kaudzi. Es cieši lūkojos norādītajā vietā, bet neko, izņemot neapstrādā­tas akmens šķembas, nevarēju ieraudzīt.

Esto, — Uiči atkārtoja un noliecies pacēla skaistu bultas uzgali, kam bija lapas forma; tas, izrādās, bija gulējis tikai piecas collas atstatu no manas rokas. Kad viņš man to parādīja, jā, tad arī man bija liels brīnums, kā gan varēju to palaist garām neievērotu. Pamazām, visu dienu rāpodami, ieveiklojāmies meklēšanā, un at­rasto priekšmetu kaudzīte auga, bet, kamēr es cītīgi rāpoju pa kāpām, Uiči vēl arvien Jaunā priekā staigāja man nopakaļus, izslējies visā augumā, un, tikko man likās, ka esmu visu labi pārmeklējis, viņš noliecās un pacēla trīs bultu uzgaļus, kurus es neizprotamā kārtā nebiju ieraudzījis. Tas atkārtojās tik regulāri un apni­cīgi, ka es, pagalam nomocījies — man sāpēja mugura un acīs grauza smiltis —, gandrīz vai sāku domāt, ka Uiči kā burvju mākslinieks cirkā tur plaukstā bultu uzgaļus un tikai izliekas tos atrodam, lai mani izjokotu. Bet tad manas netaisnās aizdomas tika izklīdinātas, jo piepeši, paliecies uz priekšu, viņš pamāja uz oļaino lau­kumiņu, kurā es rakņājos.

Esto, — viņš sacīja un noliecies parādīja man mazu dzeitenumiņu, kas vīdēja oļu kaudzē. Es neticīgi uz to noskatījos. Tad viegli satvēru pirkstos un izvilku no oļiem skaistu, dzeltenu bultas uzgali ar smalki iz­cirstu zobainu maliņu. No visa uzgaļa varēja redzēt tikai kādu ceturtdaļcollu, tomēr Uiči bija to pamanījis.

Bet drīz vien man izdevās viņu pārspēt. Es līdu pāri smilšu kāpai uz nākamo oļu laukumiņu, un pēkšņi ma­nas kājas pirksts atdūrās pret kaut ko mirdzoši baltu. Es noliecos, pacēlu to un, sev par lielu pārsteigumu, at­klāju, ka turu rokā skaistu, no kotika kaula rūpīgi iz­grieztu, ap sešas collas garu harpūnas smaili. Es pa­saucu Uiči, un, kad viņš redzēja, ko esmu atradis, viņam aiz brīnumiem iepletās acis. Uiči to saudzīgi paņēma, notrausa smiltis un grozīja rokā uz visām pusēm. Viņš paskaidroja, ka tādu harpūnas smaili kā šo gadoties ļoti reti atrast. Viņš pats tādu atradis tikai vienu reizi, bet tā bijusi salauzta un to nebijis vērts uzglabāt. Kopš tās reizes viņš bez panākumiem meklē­jot skaistu, veselu harpūnas smaili, lai to pievienotu savai kolekcijai.

Jau tuvojās vakars, bet mēs, kur kurais izklīduši pa kāpām, arvien vēl cītīgi meklējām. Es apgāju kādu smilšu uzkalniņu un nonācu mazā ieplakā starp divām augstām kāpām, kur vīdēja pāris nokaltušu, ķeburainu krūmu. Apstājos, lai iededzinātu cigareti un mazliet atpūtinātu sāpošo muguru. Debesis iekrāsojās sārtā un zaļā krāsā, drīz vajadzēja norietēt saulei, visapkārt bija miers un klusums, tikai jūra un vējš maigi šalkoja. Es lēnām pastaigājos pa ieplaku un piepeši pamanīju sev priekšā vieglu kustību. Pa kāpas muguru kā uzvilkta rotaļlieta tekalēja mazs, ļoti spalvains bruņnesis, čakli meklēdams sev vaka'ra maltīti. Es to vēroju, līdz tas pazuda aiz kāpām, tad gāju tālāk. Zem viena no krū­miem pārsteigts ieraudzīju pingvīnu pāri, jo parasti pingvīni nerok ligzdalas tik smalkās smiltīs. Bet šis pāris kaut kāda iemesla dēļ bija izvēlējies tieši šo ieplaku un izkārpījis tajā platu ligzdalu, kurā tupēja viens pats pūkains cālītis. Abi vecāki, mani ieraudzījuši, sāka klabināt knābjus un draudīgi mētāt galvas uz augšu un uz leju, dusmodamies, ka esmu viņus iztrau­cējis. Es brīdi viņos noraudzījos, tad ievēroju kaut ko pusapslēptu smilšu kaudzītē, ko viņi bija sametuši, rakdami savu ligzdalu. Tas bija kaut kas balts un glu­dens. Piegāju tuvāk un, nevērodams satraukto pingvīnu ķērkšanu, atkārpīju smiltis. Manā priekšā bija lieliski saglabājies indiāņa galvaskauss, kuru, domājams, abi putni bija izrakuši.

Es apsēdos, uzliku galvaskausu sev uz ceļiem un, to aplūkodams, izsmēķēju vēl vienu cigareti. Centos uzmi­nēt, kāds varētu būt bijis šis mirušais indiānis. Iztēlo­jos, kā viņš sēž jūras krastā un prasmīgām rokām rū­pīgi atskalda no akmens šķembas sīkas plēksnītes, lai pagatavotu vienu no šiem jaukajiem bultu uzgaļiem, kas tagad knikstēja un šķindēja man kabatā. Iedomā­jos šī indiāņa brūno seju un melnās acis, garos matus, kas nokarājas līdz pleciem, skaisto, brūno gvanako ādas apmetni, kas cieši apņem augumu, — tāds viņš sēž, stalti izslējies, savā mežonīgajā, nekaltajā zirgā. Es lūkojos tukšajos acu dobuļos un karsti vēlējos, kaut man bijusi laime sastapt cilvēku, kas radījis kaut ko tik skaistu kā šos bultu uzgaļus. Sākumā gribēju ņemt galvaskausu līdzi uz Angliju, lai novietotu savā darb­istabā goda vietā, kur tam tuvumā būtu šī cilvēka māk­slinieciskie darinājumi. Bet, palūkojies visapkārt, iz­lēmu citādi. Spilgtais debesu zilums jau bija sācis bālēt, un tajā peldēja sārtas un zaļas mākoņu plūksnas. Vēja dzītās smiltis sīkās urdziņās tecēja no kaudzes zemē. Dīvainie, ķeburainie krūmi tīkami melodiski čīk­stēja. Es jutu, ka indiānim nevar būt iebildumu, ja viņa mūžīgā miera vietā mājo šīs dzīvās radības — pingvīni un bruņneši, kas bija ap viņu arī tad, kad šī zeme vēl bija viņa zeme. Tāpēc izraku smiltīs bedrīti, ieguldīju tajā galvaskausu, tad aizbēru un šo vietu rūpīgi nolī­dzināju.

Kad piecēlos kājās, visa ieplaka biezējošā vakara krēslā šķita it kā skumju pielijuši, un es jautu izmiru­šos indiāņus tepat savā tuvumā. Sāku gandrīz vai ticēt, ka, ātri palūkojies pār plecu, krāsainās debess fonā ieraudzīšu vienu no viņiem sēžam zirga mugurā. Es sadurstījos, lai aizdzītu dīvaino izjūtu, un gāju atpakaļ uz automašīnu.

Kad mašīna dārdēdama un kratīdamās dziļā krēslā brauca atpakaļ uz estansiju, Uiči sarunā ar Mariju klusu, mierīgi sacīja:

— Ziniet, senjorita, šī vieta vienmēr liekas skumja. Es te stipri izjūtu indiāņus. Indiāņi ir it visur ap mums — tie ir viņu gari, un man viņu žēl, jo tie nevar būt laimīgi.

Tieši to pašu jutu arī es.

Otrā dienā pirms aizbraukšanas es iedāvināju Uiči harpūnas smaili, kuru biju atradis. Man bija ļoti žēl no tās šķirties, bet Uiči bija darījis tik daudz mūsu labā, ta ka šī dāvana būtu tikai maza pateicība par viņa laipnību.

Viņš bija sajūsmināts, un es zinu, ka tagad harpūnas smaile, rūpīgi ievīstīta zīdpapīrā, glabājas kastē zem viņa gultas, ne pārāk tālu no tās vietas, kur tai vaja­dzēja gulēt apraktai augstajā, saulē vizošajā kāpā, un just virs sevis vienīgi birstošās smiltis, kad pingvīni smagi soļo pāri kāpām.

ZELTAINAIS SPIETS

Viņi izskatījās ļoti miermīlīgi un, saspiedu, šies kopā ciešā blāķi, gulēja aizmiguši kā liels cūku bars.

Čārlzs Darvins, Ceļojums ar kugi «Bigls»

Pingvīnu kolonija netālu no Uiči estansijas bija mūsu ceļojuma pats tālākais dienvidu punkts. Atstājuši aiz muguras Deseado, mēs tagad braucām ziemeļu virzienā pa sarkanīgiem brikšņiem klātu līdzenumu uz Valdesa pussalu, kur, kā man tika stāstīts, rodamas lielas kotiku kolonijas un Argentīnā vienīgā vēl saglabājusies jūras ziloņu kolonija.

Valdesa pussala ietilpst Cuvutas provincē. Pēc for­mas pussala atgādina cirvja pietu un ir savas astoņ­desmit jūdzes gara un trīsdesmit plata. īstenībā Val­desa ir gandrīz sala, jo ar cietzemi to savieno tik šaura zemes strēle, ka, braucot pa to, jūru redz abās pusēs ceļam.

Sasnieguši pussalu, piepeši sajutāmles it kā citā zemē. Dienām ilgi bijām braukuši pa vienmuļo, vien­krāsaino Patagonijas apvidu, tas bija līdzens kā galds, un tajā, šķiet, nemājoja neviena dzīva radība. Tagad mēs atradāmies pie zemes šauruma, aiz kura sākās pus­sala, un pēkšņi viss bija pārvērties. Zemo, dzelkšņaino brikšņu vietā, kuri sarkanīgi vīdēja līdz pašam apvār­snim, mums pavērās koši dzeltena ainava: te auga lie­lāki un zaļāki krūmi, piebārstīti sīkiem ziediņiem. Ap­vidus vairs nebija līdzens, bet paugurains; kā dzeltena, saulē margojoša jūra tas saplūda ar horizontu.

Pārmainījusies bija ne tikai ainavas krāsa un no­skaņa, tajā pēkšņi bija radusies ari dzīvība. Mēs brau­cām pa sarkanīgu, grambu grambām izbrauktu zemes-

ceļu, un piepeši ceļmalas krūmos es pamanīju tādu kā vieglu kustību. Atrāvis acis no grambām, paraudzījos pa labi un tai pašā mirklī tik strauji nobremzēju, ka visas ekspedīcijas sievietes sāka neganti protestēt, bet es pacēlu pirkstu, un viņas apklusa.

Labajā pusē, līdz ceļiem iebriduši dzeltenajos krū­mos, stāvēja seši gvanako un mūs ziņkāri vēroja. Gvanako ir lamas savvaļas radinieks; biju iedomājies, ka ieraudzīšu druknu dzīvnieku, tādu pašu kā lama, ar brūnu, nosmulētu kažoku. Vismaz tas, kuru atcerējos redzējis pirms daudziem gadiem kādā zooloģiskā dārzā, bija tā izskatījies. Varbūt atmiņa bija mani vīlusi, bet varbūt arī toreiz redzētais gvanako bija sevišķi panī­cis. Lai nu kā — es nudien nebiju cerējis ieraudzīt kaut ko tik krāšņu kā šie savvaļas dzīvnieki.

Tas, kuru es šai ganāmpulkā ieskatīju par tēviņu, stāvēja nedaudz priekšā pārējiem, apmēram trīsdesmit pēdu no mums. Viņam bija garas, tievas rikšotāja kā­jas, slaids rumpis un garš, lokans kakls kā žirafei. Purns bija daudz garāks un smailāks nekā lamai, bet ar to pašu augstprātīgo izteiksmi. Acis tumšas un ļoti lielas. Mazās, glītās ausis grozījās šurpu turpu, kad viņš, izslējis zodu, pētīja mūs it kā caur iedomātu lorneti. Aiz tēviņa ciešā, biklā pulciņā stāvēja viņa trīs sievas un divi bērni, katrs apmēram terjera lielumā, un mazuļu plaši ieplestās acis lūkojās tik nevainīgi, ka mūsu sievietēm neviļus izlauzās skaļas, dīvainās sajūs-

mas un aizkustinājuma pilnas nopūtas. Netīri brūno kažoku vietā, kādus biju sagaidījis ieraudzīt, šiem dzīv­niekiem spalva spīdēja un laistījās. Kakls un kājas bija gaišas kā saules apstarota smilts, bet ķermenis viscaur klāts ar biezu sarkanbrūnu vilnu.

Es biju pārliecināts, ka otra tik laba izdevība man vairs negadīsies, tāpēc nolēmu izkāpt no mašīnas un šo gvanako pulciņu nofilmēt. Paķēris kinokameru, lēni, uzmanīgi atvēru mašīnas durvis. Gvanako tēviņš, iz­slējis abas ausis uz priekšu, aizdomīgi pētīja manu rīcību. Tad es piesardzīgi aizvēru mašīnas durvis un sāku celt pie acīm kinokameru. Bet ar to pietika. Dzīv­nieki neuztraucās, kad es izkāpu no mašīnas, bet, kad sāku celt pie pleca kaut kādu melnu priekšmetu, visai līdzīgu šautenei, viņi neizturēja. Tēviņš iešņācās, ap­cirtās un lēkšoja projām, trenkdams sev pa priekšu mātītes un mazu|us. Mazie gvanako to saprata kā joku un draiskodamies meta līkumus, tā ka tēvam tie galu galā bija jāpārmāca trāpīgiem spērieniem. Nokļuvuši drošā attālumā, gvanako palēnināja skrējienu — viņi vairs neauļoja, bet uzņēma rāmu, pastīvu riksi. Ar sarkanrudajiem un dzeltenajiem kažokiem viņi izska­tījās kā dīvainas, raibas rotaļlietas, kas, augšup lejup cilādamās, aizlīgo cauri dzeltenajam krūmājam.

Dziļāk pussalā mēs sastapām vēl citus gvanako, pa­rasti pa trim četriem dzīvniekiem grupā, bet reiz gadī­jās redzēt ganāmpulku, kas stāvēja kalna galā, debesu ziluma ieskauts, un šajā pulkā es saskaitīju astoņus gvanako. Es ievēroju, ka pussalas centrā viņu pulciņi sastopami biežāk, bet tuvāk piekrastei — daudz retāk. Tomēr visur, kur gadījās redzēt gvanako, tie bija bai­līgi, tramīgi dzīvnieki, gatavi laisties lapās, tiklīdz pa­manīja kaut ko neparastu, jo viņus vajā vietējie ait­kopji, un dzīvnieki no rūgtās pieredzes zina, ka drosme ir laba, bet piesardzība vēl labāka.

Pievakarē mēs tuvojāmies Punta del Norte, kas atro­das pussalas austrumu krastā; braucamais ceļš te pa­mazām izzuda, palika tikko saredzamas riteņu sliedes, kas cilpu cilpām vijās cauri krūmājam, tā ka es pat sāku šaubīties, vai tās vispār kaut kur aizved. Bet tieši tad, kad man šķita, ka esam nomaldījušies, priekšā parādī­jās maza, balta estansija ar cieši aizslēģotiem logiem, un pa kreisi no tās es ieraudzīju lielu holandiešu šķūni jeb galponu.

Es zināju, ka estansijā visi svarīgākie darbi tiek veikti galponā, tāpēc piebraucu pie tā un apturēju mašīnu. Tūlīt, neganti riedami, uzradās trīs lieli, resni suņi, bet pēc brīža, laikam uzskatīdami, ka pienākums izpildīts, tie aprima un priecīgā jutoņā apslacīja mūsu mašīnas riteņus.

No šķūņa iznāca trīs peoni — brūni, kalsni, diezgan mežonīga izskata vīri — un sveica mūs platiem, vēlī­giem smaidiem. Viņi ļoti priecājās par sastapšanos, jo svešinieki šai pusē bija retums. Peoni uzstāja, lai ieejam pie viņiem šķūnī, atnesa mums krēslus, kur apsēsties, un pēc pusstundas, kamēr sēdējām un, iedzer­dami vīnu, paguvām izstāstīt, kāpēc esam ieradušies, bija jau nokauta aita un pagatavots asado.

Peoniem bija lielu lielie brīnumi, kad viņi uzzināja, ka esmu braucis šurp no Anglijas — visu garo ceļu tikai tāpēc vien, lai iegūtu un filmētu bichos, un viņi, bez šaubām, nosprieda, ka esmu mazliet jucis, tomēr izrā­dījās pietiekami taktiski, lai man to nepateiktu.

No peoniem mēs daudz ko uzzinājām par kotikiem un jūras ziloņiem. Sai laikā, viņi stāstīja, jūras ziloņiem jau esot mazuļi un dzīvnieki noņemoties ar tiem. Tas nozīmē, ka viņi vairs neuzturas noteiktajā vietā krast­malā netālu no kotikiem — vietā, kas viņiem bija node­rējusi par sava veida dzemdību palātu. Tagad viņi peldot šurpu turpu gar visu piekrasti un esot grūti pa- manāmi, tomēr divās trīs vietās viņiem patīkot uzturē­ties, un tur viņi dažreiz apmetoties. Sīs ziloņu iemīļotās uzturēšanās vietas peoni nosauca jaukā vārdā — par elefantērijām. Peoni atzīmēja uz kartes laukumiņus, kur, pēc viņu domām, jābūt elefantērijām, un parādīja arī lielākās kotiku koncentrēšanās vietas. Kotikus būšot vieglāk atrast, viņi skaidroja, jo bērni tiem vēl mazi, tāpēc viss milzīgais bars sadrūzmējies krastmalā un viegli ieraugāms. Turklāt, peoni stāstīja, kotiku koloni­jas tuvumā rodama izdevīga vieta nometnes ierīkoša­nai — līdzena, zāļaina ieplaka, kuru no visām pusēm iejož nelieli uzkalni, kas aizsargā no vēja.

Sīs ziņas mūs iepriecināja, mēs vēl iedzērām vīnu, noēdām lielas porcijas ceptas aitas gaļas un tad sēdā- mies mašīnā, lai dotos izlūkot apmešanās vietu.

Mēs to atradām bez sevišķām grūtībām, un vieta pa­tiešām izrādījās tik laba, kā peoni bija solījuši, — mazs, līdzens klajumiņš ar asu zāli un retiem nokaltušu krūmu puduriem. No trim pusēm to aizsargāja mazu, dzelteniem krūmiem apaugušu uzkalnu ieloks, bet jūras pusē slējās augsts oļu valnis. Te varēja kaut cik patver­ties,.tomēr arī šajā ieplakā ielauzās vējš, kas nemitīgi1, spēcīgi pūta no jūras un tagad vakarā bija kļuvis ļoti auksts.

Nolēmām, ka mūsu ekspedīcijas trīs sievietes nakšņos mašīnā, bet es zem tās. Mēs izrakām bedri, savācām sausus žagarus un sakūrām ugunskuru, lai varētu uz­vārīt tēju. Ar uguni vajadzēja ļoti uzmanīties, jo visap­kārt stiepās nepārskatāmas sausu, viegli uzliesmojošu krūmu platības; ja aizmirstu piesardzību, vējš parautu gaisā ugunskuru un iesviestu to krūmos. Bija bail pat iedomāties šī milzīgā ugunsgrēka apmērus.

Saule iegrima sārtu, koši sarkanu un melnu mākoņu muldā, iestājās īsa, zaļgana krēsla. Tad satumsa, uz­lēca liels, dzeltens mēness un noraudzījās, kā mēs, sa­vilkuši mugurā visu, ko vien varējām sadabūt, sarā­vušies tupējām ap ugunskuru, jo vējš tagad bija ledaini auksts.

Drīz vien manas ceļabiedrenes iekāpa automašīnā un tur dedzīgi sprieda un strīdējās, kā katra gulēs, bet es paņēmu savas trīs segas, apbēru ar smiltīm uguns­kuru un iekārtoju sev guļvietu zem mašīnas pakaļējās ass. Lai gan biju apģērbis trīs puloverus, divas bikses, vilnas mēteli, siltu cepuri un apņēmis sev apkārt visas trīs segas, man tomēr sala, un es, zobus klabinādams, laizdamies snaudā, nolēmu no rīta katrā ziņā noteikt citādu gulēšanas kārtību.

Es pamodos pirmsausmas mijkrēšļa klusumā, kad pat jūra likās rimusi. Naktī vējš bija grozījies, un tagad mašīnas riteņi mani nemaz vairs neaizsargāja. Zilgan­zaļajās ausmas debesīs iezīmējās apkārtējo kalnu tumšie silueti, visapkārt ne skaņas, tikai vēja žūžošana un tikko saklausāms bangu troksnis.

Gulēju un drebēju, lai gan biju satuntuļojies un ievīs- tījies segās, un zīlēju, vai labāk necelties augšā, sakurt uguni un uzvārīt tēju. Biju nosalis, par spīti siltajām drēbēm un daudzajām segām, tomēr nospriedu, ka zem tām noteikti ir par dažiem grādiem siltāks nekā ārā, vācot žagarus, tāpēc paliku guļam. Uzmanīgi, lai vējš neaizrautu pēdējo siltumu no manas kūniņas apvalka, mēģināju iegrūst roku mēteļa kabatā un paņemt ciga­retes, kad piepeši atskārtu, ka pie mums ieradies viesis.

Manā priekšā, it kā izaudzis no zemes, stāvēja gva­nako. Viņš atradās kādas divdesmit pēdas no manis, stāvēja pilnīgi mierā un izbrīnījies, kustinādams mazās, glītās ausis, ar netīksmi mani vēroja. Tad viņš pagrieza galvu, ošņādams vēju, un uz debess fona es ieraudzīju viņa profilu. Viņam bija savu ciltsbrāļu augstprātīgā izteiksme, tāds kā vīzdegunīgs smīns, it kā viņš zinātu, ka pēdējās trīs naktis esmu gulējis neizģērbies. Viņš klīrīgi pacēla priekškāju un cieši mani uzlūkoja. Varbūt tanī brīdī vējš viņam bija uzpūtis manu smaku, jo piepeši viņš sastinga, mirkli it kā pārdomāja, tad at­raugājās. Tās nebija nejaušas atraugas — neparedzēta atkāpšanās no pieklājības normām, kas dažreiz var ga­dīties jebkuram no mums. Gvanako atraugas bija tīšas: viņš atraugājās ar baudu, sulīgi un īpaši paildzināti. Brīdi viņš pastāvēja, blenzdams manī, lai pārliecinātos, ka es pareizi saprotu, ko viņa acīs esmu vērts, un jūtos pazemots, tad veikli apcirtās un nozuda tikpat pēkšņi, kā bija uzradies; es dzirdēju vienīgi klusu čaboņu, kad viņš skrēja projām pa zemajiem krūmiem. Pagaidīju, vai gvanako neatgriezīsies, bet viņš acīmredzot bija aizgajis savās gaitās; iededzināju cigareti un drebinā­damies gulēju un smēķēju, kamēr uzlēca saule.

Pabrokastojuši, kaut cik saposušies, noāķējām pie­kabi, izcēlām no mašīnas visu iekārtu un piederumus, sakrāvām tos kaudzē zem brezenta pārklājiem, pārbau­dījām kinoinventāru, sagatavojām sviestmaizes un ka­fiju un braucām meklēt kotikus.

Peoni tika stāstījuši, ka jābrauc apmēram pusjūdzi pa ceļu, tad jānogriežas un tālāk jāvirzās bez ceļa tieši uz jūru — tur mēs viegli uziešot koloniju. Viņi gan ne­bija brīdinājuši, ka kratīšanās mašīnā bez ceļa būs smags pārbaudījums mūsu nerviem un mugurām, jo zeme še bija briesmīgi nelīdzena un bedraina, turklāt gandrīz visas bedres noslēpa krūmi, tā ka mašīna tajās iebruka, pirms mēs paguvām tās ieraudzīt; braucot krūmi šaustīja mašīnas sānus un griezīgi šņirkstēja, atgādinot it kā vājprātīgā histēriskos smieklus.

Galu galā es izlēmu, ka tālāk jādodas kājām, ja ne­gribam salauzt kādu atsperi vai pārdurt riepu, tāpēc, atraduši kaut cik līdzenāku vietu, apturējām mašīnu un izkāpām. Tūlīt es izdzirdu tālas, dīvainas skaņas, līdzī­gas satraukta pūļa aurošanai futbolsacīkstēs. Mēs iz­lauzāmies cauri zeltainiem krūmiem, kas sniedzās līdz viduklim, un pienācām pie nelielas klinšu kraujas, bet tur, lejā, akmeņainajā liedagā, pie pašas putojošās ban- gotnes atradās kotiku kolonija.

Mēs stāvējām uz kraujas — izdevīgā novērošanas vietā, un dzīvnieku radītais troksnis mūs apstulbināja: viņi kauca, blēja, gārdza un klepoja — tas bija nepār­traukts skaņu jūklis, it kā te vārītos milzīgs putras katls.

Kolonija, kurā varēja būt ap septiņsimt dzīvnieku, bija izstiepusies liedagā pa desmit, divpadsmit dzīv­nieku platā joslā, un kotiki bija tik cieši sablīvējušies, ka kustoties un pārvietojoties visa kolonija saulē zel­taini margoja kā satrauktu bišu spiets.

Aizmirsis filmēšanu, es apsēdos uz kraujas malas un kā apburts vēroju daudzos brīnišķīgos dzīvniekus.

Sākumā, tāpat kā pingvīnu kolonijā, šķita, ka te valda viens vienīgs ņudzeklis — tik daudz te bija kus­tības un trokšņa, kas mūs mulsināja; mūsu acis nemi­tīgi maldījās milzīgajā dzīvnieku blāķī, cenzdamās uztvert, izprast katru kustību, līdz beidzot sāka reibt galva. Taču pēc stundas, kad daudzmaz bijām atguvu­šies no pārsteiguma, ko izjutām, tuvumā ieraugot visu šo karalisko dzīvnieku masu, spējām atkal koncentrē­ties.

Mūsu uzmanību vispirms saistīja pieaugušie kotiku tēviņi, jo tie bija īsti milzeņi. Viskrāšņākie un neparas­tākie dzīvnieki, kādus man gadījies redzēt. Viņi sēdēja, izslējuši purnus pret debesīm, spalvainais kakls atliekts atpakaļ, ļumīgajā pakaklē tauku krokas; resnais purns ar strupo degunu blenž mākoņos tik lepni un augstprā­tīgi kā Resnītis Tenjela zīmējumā [11] . Ķermenis kotikiem bija spēcīgi veidots, un viņi mazliet atgādināja bokse­rus: ļoti plati, muskuļoti pleci un šaura ķermeņa lejas­daļa, kas nobeidzas ar nesamērīgi tievām, smieklīgi īsām kājelēm. Garie kāju pirksti savienoti ar plēvi; radās iespaids, it kā kotiks kaut kāda viņam vien zi­nāma iemesla dēļ apvilcis ļoti elegantas akvalangista pleznas.

Nereti gadījās redzēt smiltīs atlaidušos, aizmigušu vecu kotiku tēvaini, kas sevī kaut ko rūca un ņurdēja, kamēr lielās pleznas ar slaidajiem, graciozi kā Bali salas dejotājai nostieptajiem pirkstiem vienā laidā kus­tējās augšup lejup. Kad kotiki staigāj'a, .viņu lielās, varžu pleznām līdzīgās pēdas bija vērstas uz sāniem un ķermenis gorījās kā rumbas dejā — tas izskatījās ļoti jocīgi. Kažoka krāsa kotiku tēviņiem bija gan gai­šāka, gan tumšāka — no šokolādes brūnas līdz sarkan­brūnai, pie tam kuplajā kakla un plecu vilnā tā pārgāja rūsganā tonī. Viņus varēja viegli atšķirt no mātītēm, kas bija daudz mazākas, ar sidrabainiem vai zeltainiem kažokiem. Lielie tēviņi bija masīvi un resni kā mucas, bet viņu sievas slaidas, lokanas un vijīgas, ar glītiem, smailiem purniem un lielām, mīlīgām acīm. Viņas rādījās pati sievišķība — ļoti graciozas, skaistas, koķe­tas un tai pašā laikā mīlošas. Nu taisni dievišķīgas būt­nes, es spriedu, un, ja man būtu lemts šai pasaulē kļūt par dzīvnieku, es noteikti vēlētos būt kotiks, jo tad man piederētu šāda brīnišķīga sieva.

Kaut gan kotiki varēja apmesties turpat vai sešas jūdzes garajā liedagā, kolonijai tomēr labāk patika tu­rēties kopā ciešā gūzmā, aizņemot tikai apmēram ce»

turtdaļjūdzi. Liekas — ja kotiki būtu izvietojušies lie­lākā platībā, kolonijā būtu daudz mierīgāk, jo tik blīvā masā katram tēviņam vienmēr bija jāuzmana savas mātītes un nepārtraukti izcēlās kautiņi. Liela vaina par to, manuprāt, gulstas uz mātītēm, kuras, kad vien tām šķita, ka tēviņš tās neievēro, tūlīt, graciozi locīda­mās, līda pa smiltīm pie kaimiņu ģimenes grupas un, tur apsēdušās, nenovērsa skatienus no ģimenes tēva. Kaimiņam tad vajadzētu būt stingram puritānim, lai spētu pretoties šo maigo acu vilinājumiem. Bet, pirms vēl sieva paspēja kļūt neuzticīga, tās īstais pavēlnieks, žigli pārlūkojis savu pulku, atklāja, ka vienas sievas trūkst. Ieraudzījis negantnieci, viņš joza tai pakaj, ar milzīgo ķermeni šķaidīdams oļus uz visām pusēm, no viņa mutes ar lielajiem, baltajiem zobiem vēlās ārā gari stiepta, lauvas rēcienam līdzīga rūkoņa. Sasnie­dzis vainīgo, viņš to nogrāba aiz čupra un nežēlīgi sa­purināja. Tad ar spēju galvas vēzienu tenteriski aizli- dināja pa smiltīm uz savu harēmu.

Bet pa to laiku bija satraucies kaimiņu ģimenes tēvs. Viņam likās, ka nelūgtais viesis pienācis pārāk tuvu viņa sievām, tāpēc, atplētis rīkli, baismīgi rēkdams, viņš rāvās uz priekšu, un abi tēvaiņi klupa viens otram skaustā. Tomēr vairums šādu kautiņu norisa it kā pa jokam: pavārstījuši mutes, krietni izrēkušies un izgrūs- tījušies, sāncenši uzskatīja, ka viņu gods gandarīts. Bet gadījās arī tā, ka abi tēviņi iedegās trakās dusmās, un tad likās neticami un bija baisi noskatīties, kā divi tik smagi, tūļīgi un resni radījumi piepeši pārvērtās ātros un izveicīgos cīnītājos uz dzīvību un nāvi. Oļi šķīda pa gaisu, kad abi kolosālie dzīvnieki gāzās viens otram virsū, zobi cirtās treknajos kaklos, un pār sajūsminā­tajiem skatītājiem — sievām un bērniem — šļācās asins šaltis. Parasti, cīņu sākot, abi pretinieki, galvas grozī­dami kā bokseri, kas izdara māņu kustības, grīļīgā gaitā rāpās pa oļiem viens otram pretī. Krietni pietuvo­jušies, viņi uzbruka, mēģinādami ar sānisku kodienu uzšķērst biezo ādu uz pretinieka kakla. Sai liedagā vai­rumam veco tēviņu kaklus greznoja svaigas brūces vai baltas rētas, bet es redzēju arī vienu tādu, par kuru varēja domāt, ka viņam kāds iecirtis ar zobenu, jo brūce bija ap astoņpadsmit collu gara un droši vien savas sešas collas dziļa.

Kad tēviņš pēc šādas kaujas atsteberēja atpakaļ pie savām sievām, viņas to apstāja no visām pusēm, stai­pīdamas lokanos kaklus, lai aizsniegtu un noskūpstītu viņa purnu, berzēja zeltainos un sidrabainos sānus gar viņa varenajām krūtīm, bet viņš tikai uzpūtīgi blenza mākoņos, paretam visžēlīgi pieliekdams galvu, lai kādai maigi iekostu kaklā.

Daudz satraukumu, rūpju un vēl vairāk kautiņu ko­tiku ģimeņu tēviem sagādāja vecpuiši. Tie bija jauni, bezbēdīgi tēviņi, daudz šmaugāki par vecajiem un ar

vājāk attīstītu muskulatūru, tādi, kuriem pārošanās se­zonas sākumā nebija izdevies iegūt sev vienu vai vaira- kas sievas, atkarojot tās sāncenšiem. Sie jaunie tēviņi pavadīja laiku, gulšņājot saulē vai peldot šurpu turpu pa piekrastes seklajiem ūdeņiem. Bet lāgu lāgiem vi­ņiem uznāca bezkaunīga vēlēšanās pakaitināt savus vecākos un pārākos ciltsbrāļus. Lielās varžu pleznas izvērsuši, vecpuiši tad dižmanīgi pastaigājās visgarām kolonijai, nevainīgi lūkodamies visapkārt, it kā viņu galvās neperinātos neviena ļauna doma. Iedams garām kādai ģimenes grupai, kuras centrā sēdēja ģimenes tēvs un blenza debesīs, vecpuisis piepeši cirtās sānis un gorīdamies skrēja turp. Mātītes bailēs šāvās uz visām pusēm, bet negantnieks metās uz veco tēviņu, aši iekoda tam kaklā un, pirms vecais paguva apjēgt, kas notiek, zvalstīdamies ātri manījās projām. Mežonīgi rēkdams, vecais dzinās jaunajam pakaļ, bet tas pa to laiku bija sasniedzis jūru un ieniris, un tā ģimenes tēvs ņurdē­dams griezās atpakaļ, lai savāktu izklīdušās sievas, apsēdās viņu vidū un no jauna nodevās astronomiskiem novērojumiem.

Vispatīkamākā un bezrūpīgākā dzīve bija jaunajiem nobriedušajiem tēviņiem, kuriem bija laimējies sev iegūt vienu sievu. Viņi parasti mēdza apmesties mazliet at­statu no galvenās kolonijas un, noguldījuši sievu un bērnus cieši sev blakus, dienas lielāko daļu aizvadīja snauduļojot. To viņi varēja atļauties, jo nosargāt vienu temperamentīgu mātīti katrā ziņā bija daudz vieglāk nekā izdibināt sešu vai septiņu untumainos prātus.

Līdz šim vēl neesmu pastāstījis par kotiku mazuļiem, ļoti svarīgu un interesantu kolonijas iemītnieku daļu. Mazo kotiku bija simtiem, un viņi nemitīgi kumurojās pieaugušo dzīvnieku biezumā, kuri gulēja, mīlinājās, kāvās; un šai masā mazuļi izskatījās kā dzīvi melnas tintes traipi. Viņi gulēja aizmiguši uz oļiem visērtā­kajās, visneparastākajās pozās — kā piepūšami gumi­jas dzīvnieki, no kuriem pa pusei izlaists gaiss. Tad piepeši viens pamodās un atskārta, ka nav viņa mam­mas, viņš ātri nostājās uz pleznām un sparīgi slāja projām gar liedagu; tāpat kā lielie kotiki, viņš pārvie­tojoties grīļīgi gorījās, kā dejojot rumbu. Apņēmīgi likdams pleznas oļos, viņš ik pēc dažiem jardiem ap­stājās, plaši atvēra sārto muti un žēli ieblējās kā jērs.

Kad mazais kotiks, meklēdams vecākus, bija kādu ga­balu pagājis, lielā dūša viņam saplaka un spēki izsīka, viņš vēlreiz žēlabaini ieblējās, tad nokrita garšļaukus uz puncīša un gandrīz tai pašā mirklī iegrima dziļā, spirdzinošā miegā.

Es ievēroju, ka daļa mazuļu uzturas tādās kā maz­bērnu novietnēs: dažās vietās bija redzamas atsevišķas mazu kotiku grupiņas — pa desmit divdesmit dzīvnie­kiem kopā, līdzīgas dīvainām ogļu kaudzēm. Grupas tuvumā gulēja vai nu kāds jauns tēviņš, vai vairākas mātītes, kas acīmredzot uzmanīja mazuļus, jo, tikko viens no mazajiem pārkāpa novietnes neredzamo robežu, pieaugušais uzrausās kājās, aizgorījās tam nopakaļus, sakampa platajā mutē, sapurināja, kā nākas, un iesvieda atpakaļ bērnistabā.

Lai cik uzmanīgi vēroju, man tomēr īsti neizdevās noskaidrot, vai šīs mazuļu grupas bija vienas kotiku ģimenes pēcnācēji vai arī vairāku ģimeņu sajaukums. Ja mazuļi piederēja vairākām ģimenēm, tad grupu ap­mešanās vietās patiesi bija kaut kas līdzīgs mazbērnu novietnēm vai bērnudārziem, kur mazuļi tika iegrūsti pa to laiku, kamēr vecāki gāja uz jūru peldēt vai ba­roties.

Es ļoti gribēju uzņemt filmā mazo kotiku dienas gai­tas, bet, lai to paveiktu, vajadzēja novērot vienu no­teiktu mazuli, un, tā kā viņi visi bija viena lieluma un arī vienādi pēc krāsas, tas bija grūti izdarāms. Bet tieši tad, kad jau sāku zaudēt cerības, ieraudzīju kādu iezī­mīgu mazuli. Viņš laikam bija piedzimis vēlāk par citiem, jo bija par tiem uz pusi mazāks, taču tās collas, kas viņam pietrūka no pārējo garuma, bagātīgi atsvēra drosmīgā apņēmība un spilgti izteiktā individualitāte.

Kad es pirmoreiz ievēroju Osvaldu (tā mēs viņu iesaucām), viņš manīgi lavījās klāt garai, spīdīgi zaļai jūraszāļu lentai, kas gulēja uz oļiem, — viņš to laikam noturēja par briesmīgu jūras čūsku, kura apdraud ko­loniju. Acis bolīdams, Osvalds šļūca tai arvien tuvāk, tad kādu jardu atstatu apstājās un paošņāja. Viegls vējiņš parāva jūraszāli aiz gala, Osvalds jauta bries­mas, apgriezās un ļepoja projām, cik vien ātri pleznas viņu nesa. Nonācis drošā attālumā, viņš apstājās un palūrēja pār plecu, bet vējš bija norimis, un jūraszāle vairs nekustējās. Osvalds tai atkal uzmanīgi tuvojās, kādas sešas pēdas atstatu palika stāvot un ošņāja, ma­zais, resnais ķermenītis drebēja sasprindzinājumā, ga­tavs skrējienam, tikko manītu niecīgāko kustību. Bet jūraszāle mierīgi gulēja smiltīs, laistīdamās saulē kā nefrīta lenta. Osvalds lēnām, piesardzīgi līda tai tuvāk, likās, ka viņš, drošības labad aizturējis elpu, čāpo uz lielo, plakano pleznu pirkstgaliem. Jūraszāle vēl arvien nekustējās. Pretinieka nepārprotamais gļēvums Os­valdu iepriecināja, un viņš nosprieda, ka viņa pienā­kums glābt koloniju no šī bīstamā ienaidnieka, kas dzīrās slepus uzbrukt. Osvalds sāka jocīgi grozīt di­benu, lai pakaļējās pleznas gūtu oļos drošāku atspē­rienu, tad metās virsū jūraszālei. Pārliekā dedzībā viņš aizmeimuroja par tālu un nokrita uz deguna, oļi vien pašķīda, bet zobos cieši sakamptu mazais kotiks turēja lielu gabalu jūraszāles. Viņš apsēdās, jūraszāle nokarājās abās pusēs mutei kā zaļas ūsas, un mazulis šķita sajūsmināts, ka jau ar pirmo kodienu acīmredzot izdevies padarīt ienaidnieku nekaitīgu. , Viņš grozīja galvu no vienas puses uz otru, un jūraszāle kustējās līdzi, tad kotiks uzrausās kājās un lēkšoja projām pa liedagu, gar abiem sāniem vilkdams līdzi jūraszāli; brī­žiem viņš sparīgi pakratīja galvu, it kā lai pārliecinā­tos, ka upuris tiešām beigts. Stundas, ceturksni Os­valds kaitējās ar jūraszāli, līdz no tās bija palikušas pāri vienīgi driskas. Tad viņš piekusis atkrita oļos, puncītis bija apjozies ar jūraszāles atliekām, un viņš iegrima dziļā miegā.

Bet drīz vien mazais kotiks atkal pamodās un atce­rējās, ka sākumā, pirms viņa uzmanību bija piesaistī­jusi jūraszāle, viņš tika meklējis savu mammu. Nostā­jies uz pleznām, Osvalds, žēli blēdams, devās projām pa liedagu. Savās bēdās viņš piepeši ieraudzīja turpat tuvumā oļos notupušos kaiju. Aizmirsis mammu, viņš nolēma iedzīt kaijai bailes un saniknojies, kūkumu uz­metis, sāka strauji rumbot tai pretī. Ar vienas saltās, naidīgās acs kaktiņu kaija vēroja viņa tuvošanos. Os­valds, mazliet aizelsies, drūmā apņēmībā gāzelējās pa oļiem, bet kaija viņu sagaidīja ar nievīgu skatienu. Ikreiz, kad Osvalds bruka virsū, kaijas pleznotās kājas tikai veikli pakāpās dažus solīšus sānis, pie tam put­nam bija tāds izskats kā profesionālam matadoram, kas atvaira ļoti nepieredzējušu vērsi. Tas atkārtojās četras

reizes, tad kaijai apnika. Pie nākamā uzbrukuma viņa izpleta spārnus, pāris reižu tos slinki paplivināja un aizlaidās gar liedagu meklēt mierīgāku vietu.

Osvalda dusmu objekts nu bija izgaisis, viņš pēkšņi atkal atcerējās mammu un, skaļi blēdams, devās to

meklēt. Viņš slāja uz vislielāko drūzmu, kur, saguluši juceklīgā blāķī, kotiku tēviņi un mātītes baudīja pēc­pusdienas atpūtu. Osvalds lauzās tiem cauri, nevērīgi mīdīdams gan tēvus, gan mātes, rāpās pāri to mugu­rām, mina uz astēm, lika savas pleznas viņiem uz acīm. Aizmugurē palika saniknots pieaugušo kotiku bars, kurus no spirdzinošā miega bija izrāvusi plata, oļiem nolipuši plezna, kas bija trāpījusi viņu visvārīgāko orgānu.

Kādā vietā Osvalds ieraudzīja mātīti, kura, gulēdama uz muguras, bija pavērsusi pret sauli savus pupus, un viņš nolēma, ka te būtu izdevīgi apstāties un mazliet iestiprināties. Osvalds jau bija cieši saņēmis vienu pupu un nupat gatavojās iesūkt dzīvinošo barību, kad mātīte atmodās un palūkojās lejup uz viņu. Kādu brīdi tā rau­dzījās mīlīgi, jo bija vēl samiegojusies, tad piepeši atskārta, ka Osvalds ir nevis viņas dēls, bet kaut kāds svešs nelietis, kas grib dzīvot uz citu rēķina. Dusmīgi rūkdama, viņa noliecās pie Osvalda, pabāza purnu zem mazuļa resnā vēderiņa un, strauji uzraudama galvu, kūleniski aizlidināja viņu pa gaisu kādam aizmigušam tēviņam uz galvas. Gulētājs bija sašutis, un Osvaldam nācās dot kājām ziņu, lai izbēgtu no soda. Drūmā ap­ņēmībā viņš turpināja savu ceļu pāri guļošo kotiku grēdām. Bet tad, rāpdamies pāri kādai sevišķi treknai, būdīgai mātītei, viņš paslīdēja un uzvēlās uz galvas jaunam tēviņam, kas gulēja turpat blakus. Tēviņš pie­cēlās sēdus, dusmīgi nosprauslojās un, pirms vēl Os­valds paguva aizbēgt, noliecās un sagrāba viņu savā lielajā mutē. Sakampts aiz čupra, Osvalds padevīgi šūpojās tēviņam zobos, kamēr tas gudroja, ko ar viņu iesākt. Beidzot tēviņš izlēma, ka Osvaldam nekaitētu pamācīties peldēt, un lielais tēviņš ar mazuli zobos līgoja uz jūru; Osvalds karājās viņam no mutes ļen­gans kā cimds.

Esmu bieži vērojis, kā kotiku tēviņi māca mazuļiem peldēt, tas patiešām ir baismīgs skats. Man kļuva žēl Osvalda. Tēviņš nostājās pie pašas bangotnes un sāka Osvaldu tik spēcīgi kratīt, ka likās, salauzīs tam sprandu, pēc tam iesvieda mazuli divdesmit pēdas tālu jūrā. Osvalds diezgan ilgi neparādījās virs ūdens, tad izniris, izmisīgi pērdamies ar pleznām, spļaudīdamies un klepodams peldēja uz krastu. Bet tēvainis ielumpa- čoja ūdeni un, pirms vēl mazais kotiks bija piepeldējis viņam klāt, atkal sagrāba to aiz čupra, ik pa brīdim pagrūda zem ūdens un turēja tā piecas vai desmit se­kundes, tad palaida vaļīgāk, un mazulis, cīnīdamies pēc elpas, kā korķis uzšāvās virspusē.

Kad tas bija atkārtojies trīs vai četras reizes, Os­valds, līdz nāvei pārbijies un noguris, rīstīdamies, spie­dzīgi brēkdams, mēģināja uzbrukt lielajam tēvainim. Protams, tas bija tikai tāds klēpja sunīša uzbrukums zilonim. Lielais kotiks pacēla Osvaldu, labi sakratīja un atkal iemeta jūrā, un viss sākās no jauna. Kad Os­valds bija tā nomocījies, ka tikko spēja papeldēt, tēvai­nis iegrūda viņu seklumā un ļāva mazliet atpūsties, pats tomēr palikdams sardzē, lai mazulis nevarētu aiz­bēgt. Kad nu Osvalds bija atpūties, tēvainis viņu no jauna sakampa un iemeta jūrā, un atkal atkārtojās tas pats. Jau pusstundu ilga šāda peldēšanas nodarbība un būtu vēl turpinājusies, bet pienāca klāt otrs tēviņš un uzsāka ar Osvalda skolotāju strīdu, un, kamēr tie abi seklumā izkāvās, Osvaldam izdevās aizbēgt: cik ātri vien spēdams, viņš izrāpās krastā —» slapjš, notraipī- jies, smagi sodīts.

Šādas peldēšanas nodarbības, kā jau teicu, gadījās redzēt visai bieži, un sāpīgi bija tajās noskatīties; man ne tikai bija žēl mazuļu, kuriem jāpacieš tēviņu pat­vaļa, bet es arī allaž baiļojos, ka šī patvaļa var aiziet par tālu un kādu mazuli var noslīcināt. Taču mazie kotiki izrādījās pietiekami stipri kā garā, tā miesā un pārcieta mežonīgās izdarības, nevienam nekas ļauns nenotika.

Pieaugušie kotiki gandrīz visu dienu pavadīja guļot, un tikai pardam kāds no jaunajiem tēviņiem vai mātī­tēm iegāja ūdenī, bet, kad pienāca vakars, visa kolonija kā viens gāja jūrā izpeldēties.

Saulei slīdot uz rietu, koloniju pārņēma nemiers, un pēkšņi mātītes, kūkumu uzmetušas, virzījās uz ūdens malu, sākās ūdensbalets. Vispirms divas vai trīs iebrida seklumā un nesteidzīgi peldēja šurpu turpu. Tēviņš labu brīdi viņās augstprātīgi noraudzījās, tad iz- slēja milzīgo ķermeni un svarīgā gaitā kā smagsvara bokseris, kas ieiet ringā, lauza sev ceļu uz ūdeni un ielēca viļņos. Tur viņš uz brīdi apstājās, vērodams loka­nos ķermeņus sev priekšā, un ap viņa resno kaklu putas auda baltu mežģīņu apkaklīti. Mātītes visādi centās iesaistīt viņu savā rotaļā: viņas kūleņoja un vijās, un jūras ūdens vērta viņu kažokus melnus un spīdīgus. Tad piepeši tēviņš ienira, viņa resnais, tūļīgais rumpis nozuda zem ūdens ar pārsteidzošu ātrumu un grāciju. Strupā galva ar uzrauto degunu iznira starp sievu ķer­meņiem, aina bija mainījusies. Līdz šim mātīšu kustības bija lēnas, viņas maigi vijās un locījās virs un zem ūdens, tagad rotaļa kļuva straujāka, mātītes ieslēdza tēviņu aplī, un viņš kļuva par centru, ap kuru viss no­risa. Plūdenām kustībām mātītes locījās viņam apkārt, un viņš bija kā masīvs maija koks [12] , ap kuru zibenīgi vijās šauras, plīvojošas lentas — viņa sievas. Tur viņš tupēja, izbāzis plato galvu un kaklu no ūdens, uzpūtīgi, pašapmierināti blenzdams gaisā, bet ap viņu ūdens griezās un virpuļoja kā atvarā, sievas slīdēja un locījās arvien straujāk un straujāk, alkdamas viņa uzmanības. Piepeši viņš padevās: noliecis galvu, atpleta muti un viegli, rotaļīgi iekoda vienai. Tas bija signāls, nu va­rēja sākties īstais balets.

Kā bultas ašie mātīšu augumi sapinās ar tēviņa ķer­meni it kā melnā spīdīgā bizē, kas, līdzīgi vējā plan­došam karogam, ritinājās un vijās visskaistākajās un sarežģītākajās formās. Kotiki vēlās un virpuļoja, atstā­dami aiz sevis putu sliedi, un es redzēju, kā viņi maigi, glāstoši cits citam koda.

Jūrā sākās paisums, taču ūdens uzplūda tik lēni, ka nemanīja gandrīz nekādu kustību, bet ap kotikiem ūdens virmoja, un likās — viņi peld paši savā mazītiņā jūrā: brīžiem viņi iznira viegli un brīvi, pat nesakusti­not līmeni, citreiz turpretim šāvās augšup no dzelmes baltā putu rozetē, kā melni bumerangi izmeta gaisā spīdošus lokus un atkal ar vieglu plīkšķi, kas tik tikko sakustināja gludo ūdens virsmu, iekrita atpakaļ jūrā.

Sad tad kāds no jaunajiem, brīvajiem tēviņiem mēģi­nāja iesaistīties ģimeņu rotaļās, un tūlīt ģimenes galva aizmirsa rotaļu. Viņš piepeši nozuda un tai pašā mirklī ar guldzošu rūkoņu, kas bija sākusies jau zem ūdens, putu vērpetē iznira jaunajam blakus. Ja jaunais izrā­dījās pietiekami ātrs, viņš sāniski iemetās ūdenī, un vecā tēviņa trieciens viņu tad nesasniedza — vecā masīvais ķermenis atsitās pret ūdens virsmu ar lielgabala dārdoņai līdzīgu troksni, kas atbalsodamies aizvēlās visgarām liedagam. Tagad bija interesanti pavērot, kurš no abiem sāncenšiem atgūsies pirmais — jaunais no neveiklā, sāniskā lēciena vai arī vecais no sāpīgā kritiena uz vēdera. Ja vecais tēviņš atžilba pirmais, viņš sagrāba jauno aiz skausta, un tad abi rēkdami un kozdami vēlās un pērās pa ūdeni, ka putas vien grie­zās, bet mātītes slīdēja tiem apkārt un mīlīgiem skatie­niem sekoja cīņas gaitai: Galu galā jaunajam izdevās atbrīvoties no pretinieka mežonīgā tvēriena un ienirt viļņos, bet vecais viņam dzinās pakaļ. Tomēr, peldot zem ūdens, jaunajam bija neliela priekšrocība — viņš nebija tik liels un resns, tāpēc spēja peldēt nedaudz ātrāk un parasti aizbēga. Vecais tēviņš tad cēli peldēja atpakaļ pie sievām, apsēdās ūdenī un augstprātīgi blenza debesīs, bet sievas šaudījās viņam apkārt, brī­žiem pabāzdamas smailos purniņus ārā no ūdens, lai viņu noskūpstītu, un lūkojās viņā lielām, maigām acīm.

Saule jau bija norietējusi, un debess iekrāsojās sārta, zaļa un zeltaina; mēs atgriezāmies nometnē un drebi­nādamies sēdējām ap ugunskuru, bet nemitīgais, grie­zīgi aukstais krasta vējš no tālienes atnesa līdz mums kotiku kolonijas trokšņus: blēšanu un rūkoņu un le­dainā, melnā ūdens skalošanos gar tukšo liedagu.

BALONVEIDIGIE DZĪVNIEKI

Viņi nepalika ilgi zem ūdens, bet pacēlās virspusē un, kaklus izstiepuši, lielā izbrīnā mūs ziņkāri vēroja.

Čarlzs Darvins, Ceļojums ar kuģi «Bīgls»

Filmējot kotikus, bija aizritējušas desmit dienas, un, kaut gan man ļoti negribējās šķirties no šiem jau­kajiem, interesantajiem dzīvniekiem, es tomēr nospriedu, ka pienācis .laiks doties projām, lai uzmeklētu jūras ziloņu apmešanās vietas, iekams tie nav atstājuši pus­salu un devušies uz dienvidiem.

Un tā. turpmākās četras dienas mēs braukājām pa pussalu, meklēdami elefantēriju, ceļā gan sastapām da­žādus savvaļas dzīvniekus, bet neatradām jūras zilo­ņus.

Mani pārsteidza un sajūsmināja Valdesa pussalas lielā dzīvnieku bagātība. Likās gandrīz vai neticami, ka tikai dažas jūdzes aiz zemes šauruma stiepjas simtiem jūdžu brikšņu, kuriem bijām izbraukuši cauri, nemanī­dami nevienu dzīvu radību, bet pussala izrādījās pār­pilna dzīvības. Pussala un zemes šaurums šķita it kā strupceļš, kurā iekļuvuši visi Cuvutas provinces savva­ļas dzīvnieki un no kurienes nav iespējams tikt ārā.

Būtu vēlams, kaut Argentīnas valdība atrastu iespēju visu pussalu pārvērst rezervātā, jo, šķiet, pati daba šeit radījusi nepieciešamos priekšnoteikumus. Pirmkārt, pus­salā nelielā platībā koncentrēta visa Patagonijā sasto­pamā fauna, turklāt tās lielākā daļa labi pieejama ap­skatei. Otrkārt, tā kā pussalu ar cietzemi savieno zemes šaurums, uz tā iespējama efektīva kontrole: zemes šau­rumā ierīkots kontrolpunkts varētu pārbaudīt tos cilvē­kus, kuri ieiet rezervātā, un tos, kuri no turienes iziet, tāpat arī paturēt acīs tā saucamos «sportistus» (tādi ir katrā zemē visā pasaulē), kuriem var ienākt prātā savās ātrajās automašīnās dzīties pakaļ gvanako vai arī uzlaist pa skrošu lādiņam kotiku tēvaiņiem. Nedo­māju, ka sevišķa nozīme būtu tam apstāklim, ka pus­salas zeme sadalīta starp vairākām lielām estansijām, kur audzē aitas. Tiesa, gvanako un lapsas šauj arī

fermeri. Gvanako — tāpēc ka tie noēdot ganību zāli, ko varētu izmantot aitu barībai, lapsas — tāpēc ka tās esot pietiekami lielas, lai aiznestu jērus un cāļus. Un tomēr, kaut arī estansijas nav šiem dzīvniekiem lab­vēlīgas, pussalā tie abi mūsu uzturēšanās laikā bija sastopami ļoti bieži. Ja fermeri aitkopji rīkotos'saprā­tīgi, manuprāt, izdotos saglabāt līdzsvaru starp mājas un savvaļas dzīvniekiem.

Ja pussalu pasludinātu par rezervātu jau tagad, tad vēlāk, kad Dienvidargentīna tiks arvien vairāk izpētīta (kas ir neizbēgami) un labi ceļi padarīs to ērti sasnie­dzamu, tā varētu kļūt par nenovērtējamu tūristu pie­vilkšanas vietu.

Meklēdami elefantēriju, apbraukājām lielu daļu pus­salas, un visbiežāk mums gadījās redzēt martinetu, kādu tinamu kārtas putnu. Martineta ir resns putns pundurvistas lielumā, tā ķermeņa forma atgādina irbi. Spalvas rudens lapu krāsā — sarkanbrūnas, rotātas zeltainiem, dzelteniem un krēmkrāsas punktiņiem un svītriņām, kas izkārtoti skaistā ornamentā. Uz bālga­najiem vaigiem spilgti izceļas divas melnas svītras, kas iet uz kaklu, — viena no acs kaktiņa, otra no knābja pamatnes. Uz galvas martinetai garens tumšu spalvu cekuls, sagriezies kā pusmēness. Putnam ir lielas, tum­šas acis, un viņš šķiet mazliet histērisks.

Martinetas mēs redzējām it visur uz lauku ceļiem ma­zās grupiņās — pa pieciem, desmit putniem. Šie putni bija smieklīgi droši; tie stāvēja ceļa vidū, platām acīm vērodami automašīnu un purinādami galvas, tā ka jo­cīgie cekuli kratījās un lēkāja; tie nebēga projām, iekams dažu pēdu attālumā es palēnināju mašīnas gaitu un notaurēju.

Izstiepuši kaklus, galvas turēdami zemu nolaistas, it kā zemē kaut ko meklēdami, putni iebēga krūmos. Mar- tinetām nepavisam negribējās lidot, un, lai putnus piespiestu to darīt, mums vajadzēja viņus trenkāt labu gabalu pa brikšņiem. Kad martinetas juta vajātājus pārāk tuvu, viņas izmisušas šāvās gaisā. Tas bija ne­parasts, it kā grūtuma pilns lidojums; likās, šie putni nekad nav mācījušies pareizi lietot spārnus. Viņi tos četras piecas reizes nepacietīgi savēcināja, tad planēja gaisā uz priekšu, līdz smagie ķermeņi viņus atkal gan­drīz bija novilkuši pie zemes, pēc tam sekoja jauna ātru vēzienu sērija un atkal neliels planējums mazliet tālāk.

Kad putni lidoja, vējš svelpa viņu spalvās ar dīvainu vaimanām līdzīgu skaņu, kura, lidoņiem vēcinot spār­nus un slīdot projām, tāpat kā stabules pūtieni, gan pieauga spēkā, gan noklusa. Martinetu tieksme tupēt ceļa vidū, domājams, izskaidrojama ar to, ka vienīgi uz kailas zemes putni varēja krietni izpērties pa putekļiem. Daudzās vietās sarkanajā zemē viņi bija izkārpījuši diezgan dziļus iedobumus, un es ievēroju, ka četri pieci vienmēr pacietīgi stāvēja un gaidīja savu kārtu, kamēr viens no viņu pulciņa neveikli valstījās un pērās, sizda­mies ar spārniem, lai uzmestu sev virsū vairāk smilšu.

Sie glītie, mazliet muļķīgie putni, protams, ligzdo uz zemes, un, domājams, ir viņi, ir viņu olas un jaunie putnēni sastāda ievērojamu daļu pussalas gaļēdāju dzīvnieku barībā, sevišķi tas sakāms par pampu lap­sām, kuras ir bieži sastopami plēsēji šai apvidū. Pampu lapsas ir mazi, pelēki, graciozi dzīvnieciņi ar neticami tievām, it kā trauslām kājām. Lapsas gāja medībās kā dienu, tā nakti un parasti bija redzamas pa pāriem. Viņas mēdza negaidot pārskriet pār ceļu mašīnas priekšā, un kuplās astes novilnīja aiz viņām kā pelēku dūmu grīstes, otrpus ceļa lapsas attupās un blēdīgi mūs pētīja.

Kādā vietā, kur bijām ierīkojuši nometni, viens pāris šo mazo lapsiņu mūs apciemoja — tie bija vienīgie dzīvnieki, kas tā darīja, atskaitot gvanako.

Bija apmēram pulksten pieci no rīta. No savas guļ­vietas zem mašīnas pakaļējās ass es vēroju, kā debess, gaismai austot, kļuva zaļa; kā parasti, mēģināju saņemt dūšu un izvīstīties no segām, lai iekurtu uguni bro­kastīm. Piepeši no dzeltenajiem krūmiem, kas auga visapkārt, klusu kā spoki parādījās divas lapsas. Pie­sardzīgi lapsas tuvojās nometnei, viņām bija tikpat sazvērniecisks izskats kā diviem skolas puikām, kurī grasās zagties augļu dārzā; ik pa brīdim viņas apstājās un paošņāja ausmas vēju. Par laimi, pašreiz neviens no mums nekrāca. Varu droši sacīt, ka nekas tik sek­mīgi nevarētu aizbaidīt savvaļas dzīvnieku kā triju sie­viešu krākšana dažādās toņkārtās kravas kastē.

Bez starpgadījumiem apgājušas apkārt nometnei, lap­sas kļuva drošākas. Viņas piegāja pie ugunskura pel-

niem un tos pamatīgi apošņāja, tad abas skaļi nošķau­dījās, viena otru nobiedēdamas. Atguvušās no izbija, lapsas pētīja tālāk un atrada tukšu sardīņu kārbu, klusu pastrīdējās un izlaizīja to sausu. Nākamais atklājums bija liels rullis ar spilgti rozā tualetes papīru — viens

no retajiem «greznuma» priekšmetiem mūsu bagāžā. Pārliecinājušās, ka tas nav ēdams, lapsas atklāja, ka, viegli pagrūsts ar ķepu, tas jauki ritinās vaļā. Un tur­pmākās desmit minūtes viņu slaidās kājiņas dejoja un virpuļoja, mētādamas rulli šurpu turpu, brīžiem dzīv­nieki sakampa papīra strēmeli mutē, strauji palēcās gaisā un atkrita atpakaļ, kakli un kājas viņiem bija kārtu kārtām apvīti ar rozā papīru. Lapsas rotaļājas pavisam klusu, un viņu kustības bija tik graciozas, ka es ar lielu prieku tajās noraudzījos; abu dzīvnieku lo­kanie ķermeņi skaisti iezīmējās pret zaļajām debesīm, dzeltenajiem, ziedošajiem krūmiem un rozā papīru. No­metne tagad atgādināja jautru karnevālu, bet piepeši automašīnā kāds nožāvājās. Lapsas tūlīt sastinga, un viena tā arī palika ar papīra strēmeli mutē. Zāvāšanās atkārtojās, un abi dzīvnieki nozuda tikpat klusu, kā bija atnākuši, atstādami mums piemiņu par savu apciemo­jumu — ap simt divdesmit pēdas vējā plīvojoša rozā papīra.

Ļoti bieži gadījās redzēt kādu citu dzīvnieku — Dar­vina nandu, Āfrikas strausa radinieku Dienvidamerikā. Darvina nandu bija mazāki un sīkāki par Ziemeļargen- tīnas strausiem, ar gaišāku — pērļu pelēku apspalvo­jumu. Sie putni parasti uzturējās nelielos pulciņos pa pieci vai seši, bieži mēs tos redzējām klīstam pa krū­miem kopā ar gvanako baru. Te mums reiz atklājās viens no visjaukākajiem skatiem, kādus tikām vērojuši pussalā: seši gvanako ar trim gracioziem kanēļkrāsas mazuļiem lēnā riksī spraucās caur zeltainajiem krū­miem, kopā ar viņiem gāja četri Darvina nandu, un tiem līdzās virknē tuvu pie vecāku kājām tipināja div­padsmit jaunie putnēni, klāti svītrotām cāļu spalviņām, līdzīgi resnām lapsenēm.

Mazie nandu uzvedās godīgi un gāja rāmi kā bērnu­dārza audzēkņi pastaigā, turpretī gvanako mazuļi bija daudz nemierīgāki un nevaldāmāki: lieliem, drosmī­giem lēcieniem viņi draiskodamies dīdījās pieauguša­jiem pa vidu. Viens pat tik aušīgi palēcās, ka ietriecās kādam no lielajiem gvanako sānos un saņēma par sodu pamatīgu spērienu pa vēderu, pēc tam gan ne­bēdnis norima un paklausīgi tecēja mātei nopakaļis.

Ja nandu neviens netraucēja, viņi mēdza iet cēlā, ka­raliskā gaitā. Bet dažreiz mēs pārsteidzām putnus uz

ceļa, tad gan tūlīt izcēlās panika. Tomēr nandu nebēga krūmos, bet nekārtīgā barā skrēja pa ceļu uz priekšu, un viņu skrējienā jautās sievišķīga grācija, tāpat kā to var vērot pie profesionāliem futbolistiem. Kad automa­šīna brauca tiem arvien tuvāk, putni sāka skriet ātrāk; pieliekuši garos kaklus, viņi tik augstu cilāja kājas, ka gandrīz skāra knābi. Vienu putnu, kas skrēja sešas pēdas mašīnai pa priekšu, es tā nodzenāju veselu pus- jūdzi ar divdesmit piecu, trīsdesmit jūdžu ātrumu stundā. Kad krietnu laiku bijām putniem sekojuši, viņiem piepeši ienāca prātā, ka krūmos tomēr drošāk. Viņi pēk­šņi sāka skriet ļoti ātri, graciozi izpleta bālganos spār­nus, novirzījās no ceļa un viegli, līgani, palēkdamies kā baletdejotājas, nesās projām.

Darvina nandu, tāpat kā viņu Ziemeļargentīnas radi­niekiem, ir kopējas ligzdas: vairākas mātītes dēj olas vienā ligzdā. Tā ir neliela, zemē izkārpīta dobīte, iz­vīta ar sausu zāli un dažiem zariņiem, un šādā ligzdā var atrast līdz piecdesmit olu. Grūto perēšanas darbu uzņemas tēviņš, pēc izšķilšanās viņš rūpējas arī par bērnu barošanu; tāpat dara parasto nandu tēviņi. Glu­denās, spīdīgās, tikko izdētās olas ir skaistā zaļā krāsā, bet olas sāns, kas vērsts pret sauli, drīz izbalo: sākumā

tas pārklājas bāli zaļiem raibumiņiem, tad kļūst dzel­tens un beidzot balts. Darvina nandu ir ļoti produk­tīvi, un viņu olas un jaunos putnēnus lielos daudzu­mos apēd pussalas plēsēji dzīvnieki.

Pussalā uz ceļiem mēs bieži sastapām vēl vienu dzīv­nieku — pinche jeb mataino bruņnesi. Bruņnešus ga­dījās redzēt kā dienā, tā naktī, bet visbiežāk pievakarē rietošās saules staros, kad tie tekalēja pa ceļiem, ma­nīgi ošņādami, līdzīgi dīvainām uzvelkamām rotaļlie­tām, jo sīkās kājiņas zem bruņām kustējās tik ātri, ka nemaz nebija saskatāmas. Bruņneša ķermeni biezā kārtā klāj balta, asa vilna, bet es nedomāju, ka tā viņu ziemā pasargā no aukstuma. Drīzāk liekas, ka šie dzīv­nieki ziemas mēnešus pavada guļot, jo, kad zeme sa­salst vairāku pēdu dziļumā, viņi nevar sev atrast ba­rību. Visiem bruņnešiem, kurus mēs noķērām, ķermeni sedza ļoti bieza tauku kārta un krokotais, gaiši rozā vēderiņš bija pilns ar barību. Viņu galvenā barība, do­mājams, ir vaboles, to kūniņas un uz zemes ligzdo­jošo putnu olas un mazuļi, kā, piemēram, martinetas, bet reizēm bruņnešiem gadās arī negaidīta laime pa­mieloties pie beigtas aitas vai gvanako.

Ļoti bieži redzējām bruņnešus jūras krastā aši tekā­jam gar ūdensmalu, te viņi it kā atgādināja mazus, apa|īgus pulkvežus, kas Bornmutas jūrmalā elpo dzīvi­nošo ozonu, kaut gan paši bruņneši dažreiz izjauca šo ilūziju, jo brīžiem apstājās, lai uzkostu kādu beigtu krabi, un to nu pulkveži nekad nedara.

Bija interesanti novērot visus šos savvaļas dzīvnie­kus, bet tie mūs netuvināja mērķim — jūras ziloņiem. Bez kādiem panākumiem bija apbraukāta liela daja pus­salas, es jau sāku domāt, ka esam nokavējušies un jūras ziloņi aizpeldējuši tālāk uz dienvidiem — līdz Ugunszemei un Folklenda salām. Bet tieši tad, kad jau biju zaudējis cerības, mēs nejauši atradām kādu elefan- tēriju, par kuru mums neviens netika stāstījis. Gājām pa augstu, klinšainu krastu, ik pēc ceturtdaļjūdzes ap­stādamies, lai novērotu lejā liedagu, vai tur nejūt kādas dzīvības zīmes. Apgājuši apkārt nelielam zemesragam, nonācām pie līča, kur liedags zem krasta kraujas bija pilns lieliem klintsbluķiem. Daži bluķi bija milzum lieli, tā ka mēs no sava novērošanas punkta nevarējām redzēt tiem pāri, tāpēc, pamanījuši uz kraujas tikko saskatāmu taciņu, kas veda lejup, nolaidāmies liedagā, lai tos izpētītu.

Liedags bija klāts raibiem, spīdīgiem oļiem, jo jūra katru no tiem bija nospodrinājusi, tagad tie mirdzēja vakara saulē. Milzīgie pelēkie un dzeltenbrūnie akmeņi, dažs labs tik liels kā maza mājiņa, gulēja juku jukām pa visu liedagu. Daži lielie klintsbluķi, jūras un vēja

ārdētl, bija ieguvuši savādu, neparastu formu, bija grūti pārrāpties tiem pāri, it īpaši tāpēc, ka bijām apkrāvu­šies ar kinokamerām un ceļojuma piederumiem. Labu gabalu nocīnījušies rāpdamies un lodādami, nolēmām, ka pienācis laiks iestiprināties. Noskatījām klintsbluķi, uz kura bija izveidojies tāds kā sēdeklis, apmetāmies uz tā, izsaiņojām ēdamo un vīnu. Es biju cieši pārlie­cināts, ka jūdzēm tālu nav neviena jūras ziloņa, un tas mani gan apbēdināja, gan kaitināja, jo pārāk daudz laika biju ziedojis kotikiem.

Kas zina, varbūt rīt kādu ieraudzīsim, — Džekija mani mierināja, pasniegdama sviestmaizi, uz kuras trīs..ceturtdaļas biezā kārtā bija Patagonijas zeme.

Nē, — es atteicu, ļauni blenzdams uz šādu uz­kodu, un nekādi nebiju nomierināms, — tagad tie jau aizpeldējuši uz dienvidiem. Viņiem ir bērni, un viņi ir prom. Ja es nebūtu izšķiedis tik daudz laika ar sasodī­tajiem kotikiem, mēs būtu tos atraduši.

Ko lai dara, tava paša vaina, — Džekija prātīgi secināja. — Es jau teicu, ka pietiek filmēt kotikus, bet tu uzstāji, lai paliekam vēl dienu ilgāk.

Zinu, — es drūmi atbildēju, — bet viņi bija tik jauki, ka nespēju acu atraut.

Marija, vēlēdamās mūs kaut cik uzmundrināt, pa­ņēma vīna pudeli, un tai brīdī, kad korķis paukšķēdams izlēca no pudeles kakla, kāds garens, olveidīgs akmens, kas atradās ap desmit pēdas atstatu no mums, izgrūda dziļu, sērīgu nopūtu un atvēra divas milzīgas, laipnas, it kā valgas, ļoti melnas acis un mierīgi raudzījās mums pretī.

Kad nu akmens bija izrādījies par jūras ziloni, mēs atzinām, ka tas patiesi arī nevarēja būt nekas cits; steidzīgi, tomēr rūpīgi izpētījuši krastmalu, atklājām, ka esam, tā sakot, sēdējuši blakus divpadsmit šādiem milzīgiem dzīvniekiem, kas visu laiku mierīgi gulēja, kamēr mēs piegājām tiem klāt, apsēdāmies un kā eks­kursanti Margeitā izsaiņojām ēdamo. Viņi tik ļoti līdzi­nājās akmeņiem, starp kuriem gulēja, ka es jau sāku domāt, cik šādām grupām savos meklējumos esam pagājuši: garām. Pēc tam kad biju redzējis kotikus, sagaidīju, ka jūras ziloņi būs daudz trokšņaināki un kustīgāki, bet te nu viņi gulēja liedagā pavisam slabanās, nekustīgās pozās, un viņu radītais troksnis

nebija lielāks par to, kādu varētu sagaidīt no tūskas slimniekiem, kuri turku pirtī sarīkojuši šaha turnīru. Staigādami starp snaudošajiem lielajiem dzīvniekiem un tos vērīgāk apskatīdami, atklājām, ka no divpadsmit dzīvniekiem trīs bija tēviņi', sešas mātītes un trīs pa­augušies bērni. Mazie bija ap sešas pēdas gari, mātī­tes — ap divpadsmit līdz četrpadsmit. Bet tēviņi bija īsti milzeņi. Divi no viņiem jauni, katrs apmēram astoņpadsmit pēdas garš, bet trešais pilnīgi pieaudzis, divdesmit vienu pēdu garš.

Sis jūras zilonis bija karalisks eksemplārs ar masīvu mucveida ķermeni un lielu uzburbušu degunu kā ne­labojamam džina dzērājam. Viņš gulēja uz mirdzoša­jiem oļiem kā kolosāla ķites pika, palaikam izgrūzdams smagu nopūtu, un tad deguns viņam notrīcēja kā re­ceklis, vai arī viņš lāgiem atmodās tiktāl, ka spēja pa­grābt ar pleznu mitros oļus un uzbērt sev uz mugu­ras. Taisni apbrīnojams bija miers, ar kādu viņš pacieta

mūsu klātbūtni, jo mērīdami un fotografēdami bijām pietuvojušies viņam līdz trim četrām pēdām; viņš vie­nīgi atvēra acis, mūs sapņaini pavēroja, tad atkal laidās miegā.

Man tas bija ārkārtīgi interesants, satraucošs pār­dzīvojums. Citi cilvēki, iespējams, dedzīgi vēlas kaut reizi dzīvē redzēt sašķiebušos Pizas torni, apmeklēt Venēciju, apskatīt Akropoli. Mana karstākā vēlme bija redzēt dzīvu jūras ziloni viņa dabiskajā apkārtnē, un te, lūk, es gulēju oļos, ēzdams sviestmaizes, piecu soļu attālumā no kāda ziloņa, kurš stipri līdzinājās nelielam gaisa aizsprosta balonam, kas neizskaidrojamā kārtā piepildīts ar maizes mīklu. Ar sviestmaizi vienā rokā un hronometru otrā es kontrolēju viņa elpošanu, kas jūras ziloņiem ir visai neparasta. Viņi regulāri ieelpo un izelpo piecās minūtēs apmēram trīsdesmit reizes, tad kādu laiku — piecas līdz desmit minūtes ilgi — neelpo. Tam, domājams, ir liela nozīme, kad ziloņi atrodas jūrā, — viņi var iznirt un paelpot, bet pēc tam, elpu aizturējuši, visu šo laiku pavadīt zem ūdens, jo ātrāk nav vajadzības uzpeldēt virspusē, lai no jauna piepil­dītu plaušas. Gulēdams šo milzīgo, gandrīz vai fantas­tisko dzīvnieku tiešā tuvumā, biju par viņiem tā sajūs­minājies, ka neviļus sāku noturēt lekciju par jūras zi­loņiem.

Viņiem ir apbrīnojami veselīgs miegs. Vai esat dzirdējušas par kādu dabas pētnieku, kas uzgūlās uz jūras ziloņa, bet tas pat nepamodās?

Džekija lūkojās uz kolosālo dzīvnieku manā priekšā.

Laikam jau zilonis nejutās slikti, — viņa piezī­mēja.

Jūras ziloņu mātītes, šķiet, sasniedz dzimumgata- vību tikai divu gadu vecumā. Lūk, šie mazie zilonēni ir šāgada bērni.

Šāgada bērni? — Džekija izbrīnījusies mani pār­trauca. — Es domāju, ka tie jau ir apmēram gadu veci.

Nē, viņiem var būt tikai kādi četri pieci mēneši.

•— Bet cik lieli viņi ir, kad piedzimst?

Apmēram uz pusi mazāki — tā man šķiet.

Jūras zilonis it kā klausījās un izgrūda' dziļu, sirdi plosošu nopūtu.

Vai tu zini, ka pieauguša tēviņa zarnu garums sasniedz seši simti sešdesmit divas pēdas? — es tau­jāju.

Nē, to es nezināju, — Džekija atteica, — bet es domāju, ka sviestmaizes mums visiem garšotu labāk, ja tu šobrīd atturētos izklāstīt vēl citus juras ziloņu iekšējo orgānu anatomijas noslēpumus.

Nu jā, es tikai domāju, ka tev būs interesanti uz­zināt.

Protams, — Džekija sacīja, — tikai ne tad, kad es ēdu. So informāciju es vēlētos dzirdēt maltīšu starp­laikos.

Izbrīnu rada ne tikai jūras ziloņu kolosālie apmēri; kad ar tiem aprasts, pārsteidz arī vēl citas īpatnības. Vispirms viņu vāji attīstītā ķermeņa pakaļdaļa. Koti- kam (kas ir īsts jūras lauva) pakaļējās ekstremitātes attīstījušās par kājām, tā ka pārvietojoties viņš balstās uz četrām kājām un var iet līdzīgi sunim vai kaķim. Bet jūras zilonim, kas īstenībā ir liels ronis, pakaļējās ekstremitātes ir niecīgas un praktiski nederīgas, ar neveiklām pleznām, kas izskatās kā tukšs cimdu pāris, piestiprināts ķermeņa galā. Kad jūras zilonis pārvieto­jas, darbojas tikai priekšējās pleznas un platā mugura izdara viļņveidīgas kustības; tas ir gauss un tūļīgs pārvietošanās veids, un, tajā noraugoties, kļūst žēl nabaga ziloņa.

Ķermeņu krāsa jūras ziloņiem bija dažāda. Vecā tēviņa ķermenis bija tumši pelēka šīfera krāsā, šur tur glīti izraibināts zaļiem plankumiem; šais vietās uz bie­zās ādas acīmredzot auga kāda jūras aļģe. Jaunie tēviņi un mātītes bija gaiši pelēki. Mazuļu ķermeņi klāti ar sidrabainu vilnu, biezu un gludu kā plīšs, tur­pretim pieaugušo ziloņu āda kaila, viņu ķermeņi viscaur bija vienās krokās un krunkās, it kā viņiem trūktu sātī­gas barības, kas tās izlīdzinātu, bet mazie zilonēni bija tik resni un apaļi kā nule piepūsti ar velosipēda gaisa sūkni — tā vien skaties, ka neuzlido gaisā.

Filmēšanai jūras ziloņi izrādījās ciets rieksts. Viņi gribēja tikai gulēt. Elpojot viņi izpleta un sakļāva platās, milzīgās nāsis, un brīžiem kāds pagrāba ar pleznu oļus un uzsvieda sev uz muguras — tās ari bija vienīgās kustības; bet, tā kā nekas nenorādīja, tieši kurā brīdī zilonis bārstīs oļus, pagāja ilgs laiks, iekams šo darbību varēja uzņemt filmā. Dažubrīd kāds zilonis, viļņveidīgi izlocīdamies, acis cieši aizmiedzis, pagrūdās uz priekšu, ar lielo degunu kā ar buldozeru vagodams oļus. Bet arī tad, kad visu to biju uzņēmis, es zināju, ka vēl neesmu redzējis pašu galveno — viņu raksturī­gākās, interesantākās kustības, kas pilnīgi nepiecieša­mas filmai. Jūras ziloņiem ir ārkārtīgi lokans mugur- ' kaulājs. Par spīti milzīgajam ķermeņa apjomam un biezajai tauku kārtai, zilonis spēj atmuguriski izliek­ties kā stīpa, līdz galva saskaras ar pacelto asti. Es lauzīju galvu, kā panākt, lai ziloņi izdarītu šo manai fil­mai tik nozīmīgo kustību, bet viņi tikai gulēja — apā­tiski un vienaldzīgi kā opija smēķētāji. Beidzot mums mazliet paveicās ar veco tēviņu: es iegrābu riekšavu oļu un metu viņam uz astes. Pie pirmās saujas viņš tikai viegli sakustējās un nopūtās, bet acis neatvēra. Otrā sauja piespieda viņu atvērt acis un mierīgā izbrīnā pa­lūkoties uz mums. Pie trešās saujas viņš pacēla galvu, savilka degunu, tā ka tas sakrokojās kā harmonikas, atpleta muti un izgrūda šņācošu rēcienu, tad atkrita oļos, it kā šī piepūle viņu būtu nogurdinājusi, un gulēja tālāk.

Tomēr apmētāšana ar oļiem viņu galu galā padarīja nervozu. Sāpes viņš, protams, nejuta, bet nepārtrauktā oļu krusa, kas bira viņam uz dibena tieši tad, kad viņš gribēja gulēt, acīmredzot kļuva nepanesama. Viņš pie­peši plaši atvēra acis, izslējās kā lielais «J» burts, augstu pacēla galvu, atpleta muti un izgrūda skaļu, šņācošu rēcienu — dīvainu skaņu,/kas drīzāk piederē­tos rāpulim, nevis tik milzīgam zīdītājam. Četras reizes viņš tā slējās augšup, bet, redzēdams, ka viņa draudī­gais brīdinājums nav atstājis uz mums vēlamo iespaidu, viņš darīja to, ko grūtā brīdī dara visi roņi, — izplūda asarās. Lielas, tumšas asaras tecēja viņam no acīm un ritēja pa vaigiem.

Lielais zilonis izstiepās visā garumā uz oļiem un sāka atmuguriski stumties uz jūru, ar lielu piepūli locī­dams ķermeni kā milzīgs kāpurs; tauku kārta uz viņa muguras viļņoja kā ūdens. Beidzot ar žēlabainu rēcienu un jauniem asaru plūdiem viņš ielaidās jūrā, un uzskrē­jušai vilnis apvija viņa plecus ar baltu putu vītni.

Pārējos jūras ziloņus satrauca vadoņa aiziešana, ari viņi pacēla galvas un sāka mūs aizdomīgi vērot. Tad vienu no mazajiem zilonēniem sagrāba panika, viņš sāka locīties projām uz jūru, pār viņa balto purnu ritēja asaras. Nu arī citi vairs neizturēja, un pēc brīža jau viss pulks, līdzīgi kāpuru baram, kas lokās pēc siera gabaliņa, steidzās uz jūru.

Bēdīgā noskaņā mēs sasaiņojām mantas un sākām kāpt krasta kraujā — bēdīgi tāpēc, ka savu darbu te bijām pabeiguši un nu vajadzēja atstāt pussalu ar tās brīnišķīgo dzīvnieku valsti un steigties atpakaļ uz Buenosairesu, lai no turienes uzsāktu nākošo ekspedī­cijas cēlienu.

Iedami pa klinšaino taciņu, pēdējo reizi redzējām veco jūras ziloni. No viļņa galotnes iznira viņa galva, melnās acis neizpratnē raudzījās uz mums. Viņš no­spraustajās, un šis troksnis atbalsodamies aizvēlās pāri klintīm, likdams notrīcēt viņa degunam. Tad, arvien vēl mūs skumji vērodams, viņš lēnām ienira ledainajos ūdeņos un izzuda skatienam.

Otrā daļa

Otrā daļa

ŠĪS ZEMES PARAŽAS

No satumsušā lidlauka lidmašīna izbrauca uz starta ceļa starp divām žilbinoši spožu uguņu joslām. Te tā apstājās, dzinējs palielināja apgriezienu skaitu, līdz katrs kauliņš lidmašīnas metāla ķermenī it kā protes­tēdams sāka griezīgi kaukt, tad piepeši rāvās uz priekšu. Garām pašāvās starta ugunis, un mēs jau bijām gaisa; kā apskurbusi bezdelīga, gāzelēdamās no viena sāna uz otru, lidmašīna cēlās arvien augstāk un augstāk. Zem manis siltajā naktī izpletās Buenosairesa kā šaha gal­diņš, kas veidots no daudzkrāsainām zvaigznēm. Es atsprādzēju drošības jostu, iededzināju cigareti un at­laidos sēdeklī — mani reibināja izdzertais atvadu kon­jaks. Beidzot es biju ceļā uz kādu vietu, kur jau sen tīkoju nokļūt, — tai bija neparasts nosaukums: Huhuja.

Pēc atgriešanās no dienvidiem lika sevi manīt auto­katastrofas sekas; katastrofu mēs piedzīvojām tūlīt pēc ierašanās Argentīnā (vienīgā cietusi izrādījās Džekija) briesmīgā kratīšanās pa Patagonijas ceļiem un grūtie apstākļi, kādos vajadzēja dzīvot, bija par iemeslu ne­panesamām galvas sāpēm, kas tagad mocīja Džekiju. Mums visiem bija skaidrs, ka viņa nespēs turpināt ceļo­jumu, tāpēc nolēmām sūtīt viņu atpakaļ uz Angliju. Džekija aizbrauca iepriekšējā nedēļā, bet man ar Sofiju bija jāpabeidz ekspedīcija. Sofija palika mūsu mazajā vasarnīcā, kuras dārzs jau tagad bija pilns ar dzīvnie­kiem, kas nodoti viņas gādībā, bet es steidzos uz Huhuju, lai šo kolekciju papildinātu.

Lidmašīna dārdēdama traucās naktī, bet es savā sē­deklī pussnaudā pūlējos atcerēties, kas man zināms par Huhuju, un tas izrādījās gaužām maz.

Huhuja ir Argentīnas ziemeļrietumu province, kas no vienas puses robežojas ar Bolīviju, no otras — ar Cīli. Sis novads neparasts daudzējādā ziņā, bet visvairāk tāpēc, ka tas kā tropu ķīlis iedzinies Argentīnā. Vienā pusē Bolīvijas kalni, otrā — īpatnā, izkaltusi Saltas province, bet vidū starp tiem — tropiskā Huhuja, kura savā krāšņumā pārspēj Paragvajas un Dienvidbrazīlijas tropu apgabalus. Es zināju, ka te rodama krāšņā, brīnišķīgā tropu fauna, kas iespiežas arī jau pampu zālainajās stepēs, un šie dzīvnieki man bija vajadzīgi. Domādams par tiem, biju iegrimis dziļā miegā, bet tieši tai brīdī, kad pa sapņiem gūstīju kādu sevišķi ļaunprā­tīgu jaguāru, es pamodos, jo stjuarts mani raustīja aiz rokas. Laikam bijām nolaidušies kādā dieva pamestā nostūrī, kur visiem pasažieriem jāizkāpj, kamēr lidma­šīna uzņems degvielu. Man nekad nav paticis ceļot lidmašīnā (izņemot pavisam mazā, kur pa īstam izjūt lidojumu), tāpēc nebiju iepriecināts, kad mani divos naktī uzrāva no skurbā miega un vajadzēja kvernēt mazā bāriņā, kur citu neko nevarēja dabūt kā remdenu kafiju. Tikko ļāva atgriezties lidmašīnā, es iesēdos savā vietā un lūkoju no jauna aizmigt. Bet gandrīz tai pašā acumirklī atkal tiku iztraucēts, jo man uz rokas uzgū­lās, kā šķita, desmit tonnu liels svars. Ar pūlēm atbrī­voju roku, kamēr vēl kauli veseli, un sadusmots raudzī­jos uz vainīgo. Tomēr tas neko nedeva, jo lidmašīnā bija tieši tāds apgaismojums kā no jāņtārpiņiem, kuri sirgst ar ļaundabīgo mazasinību. Es vienīgi varēju sa­skatīt, ka blakussēdekli (līdz šim tas, par laimi, bija tukšs) tagad pārplūdinājusi — citu vārdu es še nevaru atrast — grandiozu apmēru sieviete. Vairākām savas miesas daļām, kas nesatilpa viņas sēdeklī, sieviete augstsirdīgi ļāva ieplūst manējā.

Buenas noches, — viņa mani laipni uzrunāja, un no viņas dvakoja gan sviedri, gan smaržas.

Buenas noches, — es nomurmināju un steidzīgi aizvēru acis, ieraudamies dziļāk sēdeklī, pareizāk, tā atlikušajā brīvajā stūrī, lai nebūtu jāturpina saruna.

Laimīgā kārtā pēc šīs laipnību apmaiņas arī mana ceļabiedrene, kaut ko murminādama, grozīdamās, brī­žiem smagi nopūzdamās, tā ka es neviļus atcerējos jūras ziloņus, galu galā nolikās gulēt. Pēc brīža viņa bija iemigusi, un tad gāja vaļā krākšana, gari stiepta, neparasta; izklausījās, it kā noteiktā ritmā kāds ripi­nātu mazus kartupelīšus pa skārda jumtu. Mani šī skaņa netraucēja, drīzāk gan ieaijāja miegā, un es aizsnaudos.

Kad pamodos, bija jau gaišs, paslepus es vēroju savu vēl vienmēr miegā iegrimušo ceļabiedreni.

Viņa bija iespaidīga izskata sieviete, kas svēra savus divdesmit stounus. Raženo stāvu apņēma zaļgandzel- tena zīda kleita, viņa nēsāja spilgti sarkanas kurpes, kas šobrīd mētājās gabaliņu tālāk no viņas kājām. Mati viņai bija spīdīgi melni, rūpīgi safrizēti sīkās cirtās, un tos vainagoja salmu cepure, uz kuras droši vien bija piestiprināta puse Argentīnā iegūtās augļu un dārzeņu ražas. Sis nepārspējamais dārzkopības ražojumu klāsts pa nakti bija paslīdējis lejup un tagad koķeti zvilnēja virs vienas acs. Seja bija apaļa, ar bedrītēm, un no varenajām krūtīm to atdalīja vesela lavīna zodu. Es ievēroju, ka rokas viņa turēja, rūpīgi saliktas klēpī, un, kaut gan tās bija sarkanas un sastrādātas, tomēr —< kā daudziem resniem cilvēkiem — mazas un glīti vei­dotas.

Kamēr es tā vēroju, viņa piepeši izgrūda smagu, trī­cošu nopūtu, atvēra lielas, tumšas atraitnīšu acis un ar tukšu skatienu kā tikko atmodies bērns pavērās visap­kārt. Tad viņa ieraudzīja mani, un tuklajā sejā ievilkās smaida bedrītes.

Buenos dias, senor, — viņa sacīja, palocīdama galvu.

Buenos dias, senora, — es atbildēju, tāpat no­pietni palocīdams galvu.

Kaut kur no sēdekja apakšas viņa izvilka somiņu maza čemodāna lielumā un sāka darboties ap savu seju, lai novērstu defektus, ko tajā atstājis nakts miegs. Manuprāt, tie gan bija pavisam niecīgi, jo viņas seja izskatījās svaiga un glezna kā magnolijas zieds. Bei­dzot apmierināta, ka sievišķīgā pievilcība nav mazinā­jusies, mana ceļabiedrene nolika somiņu agrākajā vietā, iegrozīja ērtāk sēdeklī savu milzīgo ķermeni un pavērsa uz mani spožas, laipnas acis. Es biju ieķīlēts krēslā, un man nebija kur sprukt.

Kurp jūs lidojat, senjor? — viņa jautāja.

Uz Huhuju, senjora, — es atteicu.

Ak uz Huhuju! — viņa jūsmīgi piebilda, plaši ieplezdama lielās, tumšās acis un uzraudama uzacis, it kā Huhuja būtu pati interesantākā un jaukākā vieta pasaulē.

Vai jūs esat vācietis? — viņa vaicāja.

Nē, anglis.

Ak anglis? — viņa atkal jūsmīgi brīnījās, it kā anglim būt nozīmētu ko sevišķu.

Jutu, ka pienācis laiks aktīvāk iesaistīties sarunā.

Es nemaz neprotu spāniski, — es paskaidroju,

spēju pateikt tikai pāris vārdu.

Bet jūs taču runājat brīnišķīgi, — viņa atbil­dēja, paplikšķinādama man pa celi, un vēl piemetināja:

Es runāšu ļoti lēni, lai jūs varat saprast.

Es nopūtos un padevos savam liktenim; ja netaisījos mesties ārā pa logu, tad tas arī bija viss, ko varēju darīt. Pārliecinājusies, ka manas spāņu valodas zināša­nas visai trūcīgas, viņa nosprieda, ka es viņu labāk sapratīšu, ja viņa runās ļoti skaļi; un tā visi lidmašīnas pasažieri kļuva par mūsu noslēpumu lieciniekiem.

Viņu sauca par Rozu Lillipampilu, un viņa bija ceļā uz Saltu, lai apciemotu savu precēto dēlu. Viņa to ne­bija redzējusi trīs gadus, un abu satikšanās solījās būt vētraina prieka pilna. Sis bija viņas pirmais lidojums, un viņa par to jūsmoja kā bērns. Laiku pa laikam skaļi, spiedzīgi iekliegdamās (nervozākie pasažieri tad pietrū­kās kājās), viņa pārtrauca sarunu un, apņemdama mani ar savām krūtīm un smaržām, liecās man pāri, lai palūrētu lejup uz kaut ko, kas tur slīdēja garām. Vai­rākkārt es viņai piedāvāju apmainīties vietām, bet viņa atteicās. Kad stjuarts pienesa brokastu kafiju, mana ceļabiedrene sāka taustīties pēc rokassomiņas, lai sa­maksātu, un, kad viņai paskaidroja, ka nav jāmaksā, viņa bija tik sajūsmināta, ka varēja domāt — priekšā nolikta nevis nosmulēta kartona tase ar duļķainu šķid­rumu, bet gan liela pudele šampanieša, ko viņai dāvina devīgā aviācijas sabiedrība.

Pēc brīža iedegās sarkanas ugunis, vēstīdamas, ka mēs atkal nolaidīsimies kādā nezināmā apdzīvotā vietā, lai papildinātu degvielu, un es palīdzēju savai ceļa- biedrenei apstīvēt drošības jostu ap viņas milzīgi plato vidukli. Tas bija grūts uzdevums, un viņas skaļie, jūs­mīgie spiedzieni par mūsu kopīgajām pūlēm skanēja pa visu lidmašīnu.

— Redziet nu, — viņa starp smieklu šaltīm aizelsu­sies stāstīja, — ja ir seši bērni un lieliska ēstgriba, tad par figūru vairs nav ko domāt.

Beidzot, kad lidmašīna jau gandrīz skāra zemi, mums izdevās jostu aizsprādzēt.

Stīvi un saburzīti mēs izkāpām no lidmašīnas uz asfalta, un es ievēroju, ka mana draudzene kustas viegli un graciozi kā pūciņa. Viņa acīmredzot bija nospriedusi šai ceļojumā mani savaldzināt; kad es vec­modīgā galantumā piedāvāju viņai savu elkoni, viņa to pieņēma ar starojošu, koķetu smaidu. Saķērušies kā iemīlējies pārītis, mēs gājām uz neiztrūkstošo mazo kafejnīcu un tualetes telpām, kas dekorēja lidlauku. Te viņa uzplikšķināja man pa roku un pateica, ka nepalik­šot ilgi, tad aizpeldēja uz durvīm, uz kurām vīdēja uz­raksts «Senjorām», un ar grūtībām iespraucās pa tām iekšā.

Kamēr mana ceļabiedrene saposās, es lietderīgi iz­mantoju laiku, tuvāk aplūkodams kādu kuplu krūmu, kas auga blakus mazajai kafejnīcai. Tas bija vidē­jas krūmveida hortenzijas lielumā, bet tā zaros un starp lapām (tikai pavirši uzmetot acis) es saskaitīju piecpadsmit sugu kukaiņus un piecus dažādus zirnek­ļus. Bija jūtams, ka tuvojamies tropiskajam apgabalam. Tad es ieraudzīju kādu senu draugu — dievlūdzēju, kas bija apsēdies uz lapas un šūpojās vējā, blenzdams ap­kārt bālām, ļaunām acīm. Es to noņēmu no lapas un ļāvu tam cēlā gaitā rāpties pa manu roku uz augšu, kad negaidot atgriezās mana draudzene. Ieraudzījusi mazo radījumu, viņa izgrūda tādu kliedzienu, kas pa

vējam droši vien aizskanētu līdz Buenosairesai; bet, man par pārsteigumu, tas nebija izbaiļu kliedziens, drī­zāk gan sajūsma par atkalredzēšanos.

— Are, velna zirdziņš! — viņa satraukta iesaucās. — Kad es biju maza, mēs bieži ar tiem rotaļājāmies.

Tas mani ieinteresēja, jo kā bērns Grieķijā ari es tiku rotaļājies ar šiem kukaiņiem, un turienes iedzīvo­tāji tos tāpat sauca par velna zirdziņiem. Kādas desmit minūtes mēs abi nodarbojāmies ar dievlūdzēju, ļaudami tam tekalēt augšup un lejup pa rokām, un visu laiku nesavaldīgi smējāmies, tā ka pārējie pasažieri droši vien nodomāja, ka esam tādi paviegli. Beidzot nolikām kukaini atpakaļ krūmā un iegājām kafejnīcā iedzert ka­fiju, bet tieši tajā brīdī ieradās kāds ierēdnis un, izteik­smīgi žestikulēdams un atvainodamies, paziņoja, ka mūsu lidojums aizkavēsies par divām stundām. Visi pasažieri sāka kurnēt. Bet ierēdnis paskaidroja, ka mūsu rīcībā tiekot nodots aviosabiedrības autobuss, kas mūs aizvizināšot uz pilsētu, viesnīcā mēs uz aviosa­biedrības rēķina saņemšot visu, kas nepieciešams. Mana draudzene bija sajūsmā. Kāda augstsirdība! Kāda laip­nība! Es viņai palīdzēju iekāpt autobusā, un mēs kra­tījāmies pa putekļaino ceļu uz pilsētu; pie kādas vies­nīcas, kas izskatījās kā no karalienes Viktorijas laikiem, autobuss apstājās.

Viesnīcas telpas bija tik greznas, ka mana draudzene vai apstulba. Tur bija lieli, brūni imitēta marmora

pīlāri, neskaitāmi podi ar panīkušām palmām, veseli bari viesmīļu, kuri izskatījās kā atvaļinājumā atbrau­kuši sūtņi, un kaut kas līdzīgs mazu galdiņu mozaīkai, kurai pat neredzēja gala. Mana ceļabiedrene turējās man cieši pie rokas, kamēr es viņu aizvadīju pie viena no galdiņiem, mēs apsēdāmies. Viss šis krāšņums, šķiet, bija laupījis viņai valodu; es savā stostīgajā spāņu mēlē nodevu vienam no sūtņiem (viņš laikam gan nebija skuvies kopš savas pēdējās darba dienas) izšķērdīgu pasūtījumu un apsēdos krēslā ērtāk, lai ar labu apetīti paēstu. Pēc piecām lielām tasēm kafijas ar krējumu un pilna šķīvja ar karstiem Argentīnas kārtainajiem sviesta pīrādziņiem, kuriem sekoja sešas krējuma kūkas un pusmārciņa vīnogu, arī mana ceļabiedrene vairs ne­juta pirmītējo godbijību pret šo iestādi un pat piepra­sīja vienam no sūtņiem šķīvi, kur uzlikt vīnogu sēkli­ņas.

Par brīvu saēdušies, drīz vien gājām uz autobusu. Šoferis sēdēja uz mašīnas dubļu aizsarga un sadrūmis bakstīja ar sērkociņu zobus. Mēs apjautājāmies, vai drīz varēsim atgriezties lidostā. Viņš nolūkojās uz mums ar redzamu nepatiku.

— Media hora, [13] — viņš sacīja un turpināja bakstīt cauro dzerokli.

Mana ceļabiedrene un es gājām pastaigāties pa pil­sētu, lai nosistu laiku. Viņa priecājās, ka radusies iespēja būt par pavadoni īstam ārzemniekam, un nebija nekā tāda, ko viņa man neparādītu un nepaskaidrotu. Lūk, tas ir apavu veikals … redziet, logā ir kurpes, un man vairs nebija šaubu, ka tas tiešām ir apavu veikals. Un te ir dārzs, kur audzē puķes. Bet tas ir ēzelis — tur tas lops, kas piesiets pie koka. Ahā, un te ir aptieka, kur var nopirkt zāles, kad jūtas slims. Viņa nelikās zinis par gājējiem, kas uz ietves spiedās mums garām, bet mierīgi stāvēja pie aptiekas skatloga un tik patie­sīgi attēloja ciešanas, ka es sagaidīju — tūlīt kāds iz­sauks ātrās palīdzības mašīnu, ja vien pilsētā ir šādas ērtības. Tomēr mūsu pastaiga bija ļoti patīkama — un man bija žēl, ka jāiet atpakaļ uz autobusu, lai atgriez­tos lidostā.

Lidmašīnā mums vēlreiz kopīgiem spēkiem bija jā­veic īsts Herkulesa varoņdarbs, kamēr izdevās piesprā­dzēt manu ceļabiedreni pie sēdekļa un atkal atsprādzēt, kad bijām pacēlušies gaisā, lai veiktu pēdējo ceļojuma posmu.

Līdz šim bijām lidojuši pāri tipiskam pampu apvi­dum, kur tikai šur tur pazibēja zemu pauguru grupas, bet pārsvarā zemes reljefs bija līdzens. Tagad turpre­tim arvien biežāk parādījās kalni, un tie kļuva arvien augstāki, apauguši krūmiem un milzīgiem kaktusiem, kuri atgādināja lielus, zaļus svečturus sirreālistu glez­nās. Tad sākās gaisa bedres.

Pati pirmā bija krietni liela, un, kamēr lidmašīna krita, man bija tāda sajūta, it kā mans kuņģis būtu palicis augšā, vismaz simts pēdas virs lidmašīnas. Mana ceļabiedrene, kura tai brīdī bija pa īstam ieju­tušies stāstījumā — es gan no tā neko nesapratu — par kādu savu attālu radinieci, plaši atvēra muti un iz­grūda tik griezīgu kliedzienu, ka satrauca visus pasa­žierus. Tad, man par lielu atvieglojumu, viņa sāka jautri, nevaldāmi smieties.

— Kas tas bija? — viņa man vaicāja.

Centos kā prazdams savā trūcīgajā spāņu valodā iz­skaidrot, kas ir gaisa bedre, un tas man visumā ari izdevās. Viņa aizmirsa stāstu par radinieci un pacietīgi gaidīja nākamo gaisa bedri, lai to izbaudītu visā pil­nībā, jo pirmā, kā viņa izteicās, viņu pārsteigusi nesa­gatavotu. Drīz mana ceļabiedrene tika atalgota ar brī­numjauku gaisa bedri, un viņa to sveica ar sajūsmas kliedzienu un smieklu šaltīm.

Viņa uzvedās kā bērns, kas nokļuvis tirgus balagān- būdā. Gaisa bedres viņai šķita īpašs uzjautrinājums, ko uzdāvinājusi aviācijas sabiedrība, tāpat kā maltīte, kuru viņa tikko bija baudījusi.

Es ievēroju, ka pārējie pasažieri par gaisa bedrēm nebūt nepriecājas, viņi dusmīgi raudzījās uz manu ceļa­biedreni, un sejas viņiem kļuva arvien zaļākas.

Tagad mēs lidojām pāri aizvien augstākiem un aug­stākiem kalniem, un lidmašīna krita un cēlās kā lifts, pār kuru vairs nav kontroles. Vīrietim, kas sēdēja otr­pus celiņa, seja nu bija kļuvusi tik zaļa, kādu es cilvē­ciskai būtnei vēl nebiju redzējis. Arī mana draudzene to pamanīja un bija pati līdzjūtība. Viņa noliecas par celiņu.

Vai nejūtaties labi, senjor? — viņa pavaicāja.

Viņš mēmi pamāja.

Ak jūs nabadziņš! — viņa izsaucās un, parakņā­jusies rokassomiņā, izcēla lielu turzu ar salipušām skābām konfektēm un padeva viņam.

Tās jums palīdzēs, — viņa teica. — Paņemiet vienu!

Nelaimīgais uzmeta skatienu pretīgajai, saķepušajai masai papīra turzā un enerģiski papurināja galvu. Draudzene paraustīja plecus, veltīja viņam līdzjūtīgu skatienu un iemeta sev mutē trīs konfektes. Tās cītīgi un skaļi sūkādama, viņa piepeši ievēroja kaut ko, kas līdz šim viņai nebija iekritis vērīgajās acīs, — brūnu papīra maisiņu īpašā kabatā priekšējā sēdekļa aizmu­gurē. Viņa to paņēma rokā, ielūkojās tajā, laikam lai pārliecinātos, vai tur neslēpjas vēl kāds priecīgs pār­steigums, ko sagādājusi dāsnā aviosabiedrība.

Tad viņa neizpratnē vērās manī.

Kam tas domāts? — viņa man stingri noprasīja.

Es paskaidroju, kādai vajadzībai maisiņš var noderēt.

Viņa to turēja paceltu gaisā sev priekšā.

Nu jā, — viņa beidzot teica, — ja man samestos nelabi, tad gan vajadzētu kaut ko daudz lielāku par šo te.

Vīrietis otrpus celiņa pameta skatienu uz viņas ap­jomīgo augumu, tad uz brūno papīra maisiņu, un aina, ko viņa iztēlē uzbūra manas ceļabiedrenes vārdi, laikam bija laupījusi viņam pēdējos spēkus, jo piepeši viņš sa- kņupa uz priekšu, pakampa savu maisiņu un ieslēpa tajā seju.

Kad lidmašīna beidzot nolaidās, mana draudzene un es bijām vienīgie, kas pēc lidojuma neizskatījāmies tā, it kā būtu pārcietuši viesuļvētru. Lidostas vestibilā viņu gaidīja dēls — vīrietis ar patīkamu seju, bet augumā — mats matā kā māte. Spalgi iekliegdamies, tie līgoja viens otram pretī un tik strauji apkampās, ka resnie ķermeņi kratījās un ļumēja. Kad viņi beidzot iznira viens no otra skāvieniem, es tiku iepazīstināts, ceļa­biedrene uzteica manu gādību par viņu — aizbilstamo lidojuma laikā.

Tā kā nekur nebija redzams šoferis, kuram te vaja­dzēja mani sagaidīt, visa Lillipampilu ģimene (dēls, sieva, trīs bērni, vecmāmiņa) kā medību suņi meklēja viņu pa visu lidlauku, kamēr sadzina rokā. Tad viņi pavadīja mani līdz mašīnai, apkampa un pieteica, lai nekādā ziņā neaizmirstot viņus apciemot, kad būšu Saltā; tā viņi tur stāvēja, resni, smaidošām sejām, un māja man ar rokām, bet es braucu projām uz Kali- legvu — vietu, kur biju nodomājis apmesties.

Argentīniešu sirsnība un labsirdība ir gandrīz vai pārmērīga — pēc tam kad mani pa kārtai bija apkam­puši visi Lillipampilu ģimenes locekļi, man sāpēja visi kauli. Pasniedzu šoferim cigareti, iededzināju vienu pats sev un, atlaidies sēdeklī, aizvēru acis.

Es jutu, ka man nepieciešama atelpa.

HUHUJA

Es apbrīnoju gleznās zāles, neredzētos para- zitaugus, skaistās puķes, suligi zaļās lapas, bet visvairāk — visas šis augu valsts izšķēr­dīgo krāšņumu.

Čārlzs Darvins, Ceļojums ar kuģi «Bīgls»

Kalilegvas galvenā produkcija ir cukurs, lai gan šeit audzē arī daudz dažādu tropu augļu Buenosairesas tirgum. Kalilegva atrodas līdzenā ieplakā, ko pus­lokā ieslēdz kalni, apauguši ar biezu tropu mežu.

Sai zaļajā krāšņumā es iekļuvu pēkšņi. Atstājuši lid­ostu, braucām apmēram stundu cauri tuksnesīgam, saulē kveldētam, sadēdējušam kalnājam; tur auga zemi krūmi un tikai vietumis slējās resnie, it kā pietūkušie palo borracho stumbri, kuru miza nosēta adatām kā dzeloņcūkas mugura; šur tur rēgojās milzīgi, ap div­desmit pēdas augsti kaktusi dīvaini izlocītiem zariem. Arī tie bija adataini un tāpēc šķita nedraudzīgi.

Tad pēc dažiem pagriezieniem nobraucām no kalna lejā Kalilegvas ielejā, un piepeši viss bija tā pārvēr­ties, ka apžilba acis. Te valdīja tropu svaigais zaļums daudzās nokrāsās, un dažās vietās tas bija tik spilgts, ka Anglijas ainava tam blakus izskatītos pelēka. It kā apliecinādams, ka esmu atkal atgriezies tropos, pār ceļu ķērkdams un klaigādams pārlidoja bariņš garas-

taino papagaiļu. Pēc tam mēs sastapām grupu indiāou noplīsušos kreklos un biksēs, lielām salmu cepurēm galvā. Viņi bija maza auguma, drukni, mongoliskiem sejas vaibstiem, bet īpatnējās dzeloņplūmju krāsas acis, tāpat kā plūmes, sedza it kā viegla apsarme, kas no­slēpa domas un izteiksmi. Indiāņi vienaldzīgi paskatījās uz mašīnu, kad mēs tiem slīdējām garām.

Pēc tam kad tik ilgi biju dzīvojis starp eiropiešiem, vērojis vienmuļās pampas un Patagonijas klajumus, šī ieleja, kurai tagad braucām cauri, ar savu košumu, papagaiļiem un indiāņiem mani skurbināja kā vīns.

Mašīna samazināja gaitu un nogriezās no lielceļa uz lauku ceļa; gar tā malām kuploja milzīgu bambus- niedru audzes, dažas niedres sasniedza cilvēka gurna resnumu, tās bija bālganā medus krāsā, ar zaļu svītro­jumu. Lielās niedres graciozi liecās pāri ceļam, un to plandošās lapotnes bija tik cieši savijušās, ka zem tām uz ceļa valdīja krēsla; mums bija tāda sajūta, it kā mēs brauktu pa katedrāles jomu.

Mašīna traucās pa grambaino ceļu, starp garajiem stumbriem zibēja un ņirbēja saulstari, bet cauri motora rūkoņai bija dzirdama savāda, vaidiem līdzīga čīk­stoņa, bambusiem šūpojoties vējā.

Drīz mēs sasniedzām pa pusei ziedos un vīteņaugos paslēpušos vasarnīcu, te mašīna apstājās.

293

Džouna Leta, kas ar savu vīru Čārlzu bija mani uz­aicinājuši apmesties pie viņiem Kalilegvā, iznāca pretī apsveicināties, ieveda mani mājā un pacienāja ar.gar­šīgu tēju.

Kad no darba atgriezās Čārlzs, mēs sēdējām uz bal­kona violetā vakara krēslā un apspriedām manus tur­pmākos plānus.

No pieredzes, ko biju guvis visās pasaules malās, es zināju, ka biezi apdzīvotās vietās bez sevišķām grūtī­bām var iegūt gandrīz visus dzīvniekus, kādi sastopami zināmā apvidū, jo vietējie iedzīvotāji tos tur savam priekam vai ari audzē tik ilgi, līdz tos var izmantot uz­turam. Dzīvnieku vācējam tikai jāapstaigā apkārtējie ciemi un rančo un jāsapērk viss, ko var dabūt. Tad savākto kolekciju pārskata un mēģina papildināt ar trūkstošajiem dzīvniekiem (parasti tie ir reti sastopa­mie).

Mēs dzērām džinu ar minerālūdeni, glāzēs melodiski tinkšķēja ledus, bet, kad es savu dzīvnieku vākšanas plānu ieteicu Čārlzam, viņš diemžēl nepiekrita. Viņš apšaubīja, vai Kalilegvas indiāņiem varētu būt kādi dzīvnieki, atskaitot visparastākos suņus, kaķus un cā­ļus. Tomēr viņš apsolīja nākamajā dienā atsūtīt kādu no saviem saprātīgākajiem palīgiem, kurš ciemā apjau­tāsies un paziņos man par rezultātiem.

Es nolikos gulēt, džina spēcināts, tomēr nospiestā garastāvoklī, prātodams, vai vispār bija vērts ierasties šai vietā. Pat liegā sienāžu sisināšana dārzā un lielās, trīcošās zvaigznes, kas atgādināja, ka esmu atgriezies tropos, nespēja mani iepriecināt.

Bet otrā rītā man viss atkal rādījās gaišākās krāsās. Pēc brokastīm es uzturējos dārzā, vērodams veselu baru zeltainu, zilu un sudrabainu tauriņu, kuri baro­jās kāda krūma spilgti sarkanajos ziedos, kad ieradās Luna. Es dzirdēju, kā viņš, soļodams pa bambusa aleju, dziedāja patīkamā tenorā; pienācis pie vārtiem, puisis apklusa un sasita plaukstas, kā pieņemts Dienvid­amerikā, kad ierodas cita mājās, tad atvēra tos un pienāca pie krūma ar tauriņiem, kur es stāvēju. Viņš bija maza auguma, ap piecas pēdas garš, un tik sīks kā četrpadsmit gadus vecs zēns .Viņam bija glīta, mazliet stūraina seja, lielas, tumšas acis un melni, īsi apgriezti mati. Luna pasniedza man roku, kas likās tik trausla kā tauriņi, kuri lidinājās mums apkārt.

Senjors Darels? — viņš jautāja.

Jā, — es atbildēju, viegli paspiezdams viņa plauk­stu, baidīdamies, ka tā nenotrūkst.

Es esmu Luna, — viņš teica, it kā tas būtu izsrne* |ošs paskaidrojums.

Vai jūs atsūtīja senjors Lets? — es vaicāju.

Si, si, — viņš attrauca un jauki, mīlīgi pasmaidīja.

Mēs abi stāvējām, vērodami tauriņus, kas riņķoja ap

sarkanajiem ziediem, un es pūlējos sagrābstīt īstos spāņu valodas vārdus, lai varētu sarunāties.

I Que lindo, — Luna sacīja, rādīdams uz tauri­ņiem, — que bicho mās lindosl [14]

Si, — es piekritu. Atkal iestājās klusums, un mēs viens otram uzsmaidījām.

Vai runājat angliski? — es ar cerībām iejautājos.

Nē, gandrīz nemaz, — Luna atbildēja, noplātī­dams rokas, un atkal kautrīgi pasmaidīja, it kā nožēlo­dams šo briesmīgo robu savā izglītībā.

Es atskārtu, ka viņa zināšanas manā valodā ir ap­mēram tikpat plašas, cik manas viņējā. Un nebiju mal­dījies. Mēs abi spējām saprast diezgan komplicētu sa­runu svešajā valodā, bet paši tik vien varējām kā sa­vārstīt kopā pāris kļūdainu lietvārdu un darbības vārdu.

Jūs… es… braukt Helmuts, — Luna piepeši sacīja, mādams ar tievo roku.

Es tūlīt biju ar mieru, kaut gan nesapratu, ko nozīmē vārds Helmuts. Tas man bija jauns vārds un varēja nozīmēt it visu, sākot ar jauna tipa reaktīvo dzinēju un beidzot ar pēdējās šķiras krodziņu. Lai tas būtu kas būdams — es gribēju to redzēt, it sevišķi, ja izrādītos, ka tas ir krodziņš. Mēs gājām pa melodiski čīkstošo, vaidošo un šalcošo bambusu ceļu, līdz nonācām lielā pļavā, kur vietumis auga milzīgas palmas; ap to res­najiem stumbriem vijās parazītaugi un orhidejas. Mēs soļojām starp palmām uz kādu garu, zemu ķieģeļu ēku, un ap mums gaisā spurdza un trīsuļoja kolibri, vizē­dami ziepju burbuļa maigajās krāsās.

Luna ieveda mani pa kādām durvīm, ko sedza caur­spīdīgs aizkars, lielā, vēsā ēdamistabā, un tur gara galda galā vientulīgi sēdēja un locīja iekšā brokastis gadus trīsdesmit vecs vīrietis dzeltenbrūniem matiem, možām, zilām acīm, vēju appūstu, sarkanu, tādu kā jocīgu seju.

Kad ienācām, viņš pacēla galvu un veltīja mums platu, nebēdnīgu smaidu.

Tas ir Helmuts, — Luna teica, rādīdams uz šo personu kā burvju mākslinieks, kas tikko izpildījis se­višķi grūtu triku. Helmuts piecēlās no galda un pasnie­dza lielu, vasarraibumainu roku.

Sveiks! — viņš teica, spiezdams manu roku. — Mans vārds Helmuts. Apsēdieties, vai nevēlaties ar mani pabrokastot?

Es paskaidroju, ka esmu jau brokastojis, un Helmuts atgriezās pie savām sviestmaizēm un runāja ar pilnu muti, bet Luna apsēdās galda pretējā pusē un, atlaidies krēslā, sevī kaut ko dungoja.

Čārlzs man stāstīja, ka jums vajagot dzīvnie­kus, — Helmuts iesāka. — Neko daudz par dzīvniekiem mēs še nezinām. Dzīvnieki, protams, ir tur kalnos, bet, ko jūs sadabūsiet šejienes ciemos, grūti pateikt. Šķiet, neko lielu. Kad beigšu ēst, varam paskatīties.

Kad Helmuts, neslēpdams savu vilšanos, bija pārlie­cinājies, ka uz galda vairs nav nekā ēdama, viņš steig­šus bīdīja mani un Lunu ārā, iesēdināja autofurgonā un pa putekļainiem, nelīdzeniem ceļiem, kuri pēc pirmā lietus pārvērtīsies lipīgos dubļos, veda uz ciemu.

Ciems bija gluži parasts — kā visi turienes ciemi, tas sastāvēja no mazām būdām, kuru sienas bija sanaglo­tas no nevienāda garuma dēļu nomaļiem un nobalsi- nātas. Katrai būdai savs zemes gabaliņš, apjozts ar bambusniedru žodziņu, daudzi mazie dārziņi pilni ar visādām bundžām, vecām tējkannām un salauztām mucām, kurās auga puķes. Sos «dārziņus» atdalīja no ceļa plati grāvji ar netīru ūdeni, pār tiem uz vārtiņiem veda ļodzīgi žagaru tiltiņi.

Pie vienas no būdām Helmuts apturēja mašīnu. It kā ko meklēdams, viņš ielūkojās dārziņā starp kupli saaugušajiem granātkokiem, kurus klāja sarkani ziedi.

Te es viņdien tā kā būtu manījis papagaili, — viņš sacīja.

Mēs izkāpām no mašīnas un pārgājām pār ļodzīgo tiltiņu. Sasitām plaukstas un sākām pacietīgi gaidīt. Pēc brīža no mājiņas izbira bars bērnu šokolādes krāsā, ģērbušies tīrās, bet noplīsušās drānās, un, nostājušies rindā kā karavīri, skatījās uz mums tumšām acīm, visi cītīgi sūkādami īkšķus. Aiz bērniem, kautrīgi smaidi- dama, paradījas viņu māte, maza, diezgan glīta indiā­niete.

Lūdzu, lūdzu, senjori, — viņa sacīja, vadīdama mūs dārzā.

Mēs iegājām mazajā dārziņā, un, kamēr Luna pie- tupies klusu sarunājās ar jaukajiem indiāņu bērniem, Helmuts, laipni smaidīdams, uzrunāja sievieti:

5im senjoram, — viņš teica, cieši saspiezdams manu plecu, it kā baidīdamies, ka es varētu aizbēgt,

šim senjoram vajadzīgi bichos, dzīvi bichos. Un viņ­dien, kad es braucu garām jūsu mājai, redzēju dārziņā papagaili, gluži parastu un pavisam neglītu, kādu šis senjors droši vien negribēs. Tomēr man tas viņam jā­parāda, kaut arī putnam nav nekādas vērtības.

Sieviete noskaitās.

Tas ir skaists papagailis! — viņa spalgi, dusmīgi attrauca. — Ļoti skaists, turklāt vēl reti sastopams. Viņš atvests no augstiem kalniem.

Tie nu ir nieki, — Helmuts stingri noteica.

Esmu tādus redzējis Huhujas tirgū, cik uziet, un tie bija tik neizskatīgi, ka droši vien vajadzēja dot projām par velti. Sis putns, bez šaubām, ir viens no tādiem pašiem.

Senjors maldās, — sieviete teica, — šis ir ļoti ne­parasts putns, ļoti skaists un saradis ar cilvēkiem.

Es vis nedomāju, ka putns ir skaists, — Helmuts iebilda un vēl augstprātīgi piemetināja: — Senjoram nav svarīgi, vai putns ir pieradināts vai mežonīgs kā puma.

Es jutu, ka pienācis laiks arī man iesaistīties sarunā.

E-ē … Helmut, — es nedroši iesāku.

Ko tad? — viņš atsaucās, uzlūkodams mani sa­vām zilajām acīm, kurās zibsnīja cīņas kaisme.

Es negribu iejaukties, bet vai nebūtu labāk, ja es tūlīt apskatītu putnu, pirms mēs runājam par pirkšanu? Varbūt tas ir pavisam parasts, bet varbūt ari rets.

Labi, — Helmuts piekrita, brīnīdamies, kā šī doma viņam pašam nebija iešāvusies prātā, — apskatīsim putnu.

Viņš pagriezās un raudzījās uz sievieti.

Kur tad ir tas jūsu nožēlojamais papagailis? — viņš vaicāja.

Sieviete klusēdama norādīja man pār plecu, un pa­griezies es ieraudzīju, ka papagailis tup uz zara starp zaļajām granātkoka lapām tikai dažas pēdas atstatu no mums un kā ieinteresēts skatītājs vēro mūsu strīdu. Tikko uzmetis tam acis, es zināju, ka man tas jādabū, jo tas bija rets papagailis — amazoņu ģints sarkanpie- res tukumans, putns, kāda parasti nav eiropiešu ko­lekcijās. Tas bija samērā mazs amazoņu papagailis ar spilgtām, zāles zaļām spalvām, starp kurām šur tur vīdēja dzelteni lāsumiņi, ap tumšajām acīm balti apļi bez spalvām, visa piere koši sarkana. Ap kājām, kur beidzas apspalvojums, tādas kā oranžkrāsas prievītes. Es skatījos uz putnu ar ilgošanos. Tad, cenzdamies pie­šķirt sejai vienaldzīgu izteiksmi, pagriezos pret Hel­mutu un paraustīju plecus, lai gan, varu derēt, putna īpašnieci man šai brīdī neizdevās apmānīt.

Sis papagailis ir retums, — es teicu tādā balsī, kas pauda nepatiku un dusmas, — man viņš jādabū.

Redziet nu, — Helmuts sacīja, no jauna pārie­dams uzbrukumā, — senjors saka, ka putns ir gluži pa­rasts un viņam jau esot seši tādi paši Buenosairesā. ' Sieviete mūs vēroja ar dziļām aizdomām.

Es pūlējos izskatīties pēc tāda, kam jau ir seši ama­zoņu tukumani un kas tiešām nekāro iegūt vēl vairāk. Sieviete brīdi vilcinājās, tad izspēlēja savu galveno trumpi.

Bet šis papagailis runā, — viņa triumfējoši paziņoja.

Senjoram vienalga, vai papagailis runā vai ne, — Helmuts tūlīt deva pretī. Mēs bijām pienākuši putnam klāt un sastājušies puslokā ap zaru, uz kura viņš tu­pēja, bet papagailis no augšas vienaldzīgi blenza uz mums.

Blatico… Blanco, — sieviete mīlīgi sauca, icomo te vas, Blanco

Dodam jums par viņu trīsdesmit peso, — Helmuts sacīja.

Divi simti, — sieviete attrauca, — par papagaili, kas runā, divi simti nav nauda.

Blēņas, — Helmuts sacīja, — un kā tad galu galā mēs varam zināt, ka viņš runā?-Viņš vēl neko nav teicis.

Blanko, Blanko, — sieviete aizkaitināta labināja putnu, — parunā ar mammu … runā, Blanko!

Blanko mūs visus domīgi uzlūkoja.

Piecdesmit peso — tā jau nu ir liela nauda par putnu, kas nerunā, — Helmuts paziņoja.

Madre de Dios, bet viņš runā augu dienu, — sie­viete sauca caur asarām, — viņš pasaka visādas brī­numa lietas … neviens papagailis to nemāk.

Piecdesmit peso jūsu, vai arī lai putns paliek, kur bijis, — Helmuts kategoriski noteica.

Blanko, Blanko, runā, — sieviete vaimanāja, — pasaki kaut ko senjoriem … lūdzu!

Ar zīdainu skaņu papagailis pabužināja zaļās spal­vas, pašķieba galvu uz vieniem sāniem un sāka runāt.

Hijo de puta} — viņš lēnām, skaidri teica.

Sieviete stāvēja kā apstulbusi, ar vaļēju muti, nespē­dama ticēt sava mīluļa nodevībai. Helmuts izdvesa ap­mierinātu nopūtu, apzinādamies, ka kauja uzvarēta. Lēni, ar ļaunu prieku viņš pagriezās pret nelaimīgo sievieti.

Tā! — viņš šņāca kā ļaundaris melodrāmā. — Tā! Ak tad tāds ir tas jūsu runājošais papagailis!

Bet, senjor… — sieviete bailīgi bilda.

— Diezgan! — Helmuts viņu pārtrauca. — Dzirdē­juši esam diezgan. Jūsu mājā ienāk svešzemnieks, kas grib jums palīdzēt ar naudu (kura jums vajadzīga), nopirkdams nevērtīgu putnu. Un ko jūs darāt? Jūs mē­ģināt viņu piekrāpt, stāstīdama, ka putns runā, tā jūs gribat izspiest vairāk naudas.

Bet viņš tiešām runā! — sieviete centās iebilst.

Jā, bet ko viņš runā? — Helmuts šņāca. Viņš brīdi apklusa, izslējās visā augumā, ievilka dziļi elpu un nodārdināja: — Viņš saka, ka šis laipnais, labsirdī­gais senjors esot padauzas dēls!

Sieviete skatījās zemē un ar kāju pirkstiem rušināja smiltis. Viņa bija sakauta un to saprata.

Tagad, kad senjors dzirdēja, kādas rupjības esat iemācījuši šim papagailim, domāju, ka viņš to vairs nekāros, — Helmuts turpināja. — Šaubos, vai viņš dos piecdesmit peso par tādu putnu, kas apvainojis ne vien viņu, bet arī viņa māti.

Sieviete uzmeta man ašu skatienu, tad atkal lūkojās uz kāju pirkstiem. Helmuts pagriezās pret mani.

Tagad viņa mūsu rokās, — viņš lūdzošā balsī sa­cīja, — centieties notēlot apvainoto.

Bet es arī patiešām esmu apvainots, — atbildēju, pūlēdamies tāds izskatīties, tikko valdīdams smieklus. — Nudien, lai kā esmu ticis lamāts, taču tā mani vēl neviens nav nolamājis.

Jūs labi tēlojat, — Helmuts teica, izstiepdams abas rokas, it kā cenzdamies mani iežēlināt. — Tagad kļūstiet mazliet pielaidīgāks.

Es pūlējos izskatīties stingrs, bet piedodošs kā vis­nopietnākais svētais svētbildē.

Labi, — es vilcinādamies noteicu, — bet tikai šo­reiz es piekāpjos. Piecdesmit, jūs teicāt?

Jā, — Helmuts atbildēja un, kad es izvilku maku, atkal uzrunāja sievieti. — Tā kā senjors ir pati lab­sirdība un laipnība, viņš jums piedod šo apvainojumu. Viņš samaksās tos piecdesmit peso, ko jūs savā negau­sībā no viņa prasāt.

Sieviete staroja. Es noskaitīju viņai netīrās naudas zīmes un tad piegāju pie papagaiļa. Putns domīgi manī nolūkojās. Es pastiepu viņam pirkstu, un viņš svarīgi uz tā uzkāpa, tad rāpās augšup pa manu roku uz pjeca.

Tur viņš apstājās, uzmeta man zinošu skatienu, tad skaļi un skaidri teica:

ļComo te vas, como te vas, que tai? [15] — un dus­mīgi nogrudzinaja.

Pasteidzieties, — Helmuts skubināja, veiksmīgais darījums bija izraisījis viņa aktivitāti. — Paskatīsi­mies, ko vēl varam dabūt.

Mēs pal6cījāmies pret sievieti, un viņa palocījās pret mums. Bet, kad, aizvēruši bambusa vārtiņus, sēdāmies mašīnā, Blanko man uz pleca apgriezās un izšāva at­vadu salūtu:

 Estūpido, — viņš uzsauca savai bijušajai īpaš­niecei, — muy estupido! [16]

Tas papagailis ir īsts velns! — Helmuts iesaucās, steidzīgi iedarbinādams mašīnu.

Man bija viņam jāpiekrīt.

Mūsu tālākais brauciens pa ciemu nepalika gluži tukšā. Rūpīgi krustām šķērsām iztaujājuši gandrīz katru, ko satikām, atradām piecus amazoņu dzelten- galvas papagaiļus, vienu bruņnesi un divas pelēkkakla penelopes. Tie ir «cīņas putni», vietējie iedzīvotāji pene- lopes sauc par charatas — pēc šo putnu kliedziena. No pirmā acu uzmetiena penelopes izskatās kā noplu­kušas, panīkušas fazānu vistas. Neparasta ir viņu brūnā pamatkrāsa (pelēkbrūna — kā sakaltušai šoko­lādei), pie kakla pelēka. Bet pavērojiet penelopi saulē, un šķietami nespodrais, brūnais apspalvojums iezaigo- jas zeltainā mirdzumā. Zem zoda penelopēm nokarājas divas sarkanas pasekstes, bet, kad putns uztraukts, spalvas uz galvas paceļas stāvus kā cekuls un atgādina «ezītī» apcirptus matus. Abas penelopes bija jauni putni — paņemti no ligzdas dažas dienas pēc izšķilša­nās un izaudzināti nebrīvē, tāpēc arī smieklīgi droši. Amazoņu papagaili arī bija ļoti droši, bet neviens no viņiem nemācēja tā runāt kā Blanko. Viņi tikai brīžiem izķērca «Lorito» un prata griezīgi svilpot. Es nospriedu, ka vienam rītam guvums ir pietiekams, un priecīgi vedu savus pirkumus mājā. Džouna Leta man laipni atvēlēja tukšu garāžu, kur novietot savāktos dzīvniekus.

Tā kā es savam baram nebiju sagatavojis būrus, dzīvnieki bija jātur garāžā brīvi — cerībā, ka viņiem nekas ļauns neatgadīsies. Man par brīnumu, viss nokār­tojās uz labāko. Papagaiļi tūlīt atrada sev piemērotas laktas, kur tie cits citu nevarēja aizsniegt ar knābjiem, un, tā kā visi acīmredzot bija vienis prātis, ka šeit pa­vēlnieks būs Blanko, tad izpalika nepieklājīga ķildo­šanās. Arī penelopes atrada sev kārtis, kur uzmesties, tās gan viņas izmantoja vienīgi gulēšanai, bet dienu viņām labāk patika pastaigāties pa garāžas grīdu, šad tad atmest galvu un izgrūst apdullinoši spalgu klie­dzienu. Bruņnesis, palaists savā vaļā, tūlīt aizbēga aiz lielas kastes un pavadīja tur pārdomās visu dienu, vienīgi naktī iztipināja garāžas vidū, lai apēstu tur nolikto barību, bailīgi, aizdomīgi vērodams guļošos put­nus.

Nākamajā dienā pa visu ciemu bija izplatījušās zi­ņas, ka ieradies kāds jucis gringo, kas maksā labu naudu par dzīviem kustoņiem, un tad sekoja pirmie piedāvājumi. Pirmais ieradās kāds indiānis, nesdams auklas galā piesietu koraļļčūsku ar dzeltenu, melnu un sarkanu svītrojumu; čūska atgādināja sevišķi bezgau­mīgu, vecmodīgu kaklasaiti. Par nelaimi, indiānis savā centībā bija sažņaudzis auklu pārāk cieši ap rāpuļa kaklu, un tas izrādījās beigts.

Labāk paveicās ar nākamo piedāvājumu. Ieradās cits indiānis, maigi spiezdams pie krūtīm lielu salmu ce­puri. Kad bijām pieklājīgi apsveicinājušies, es sacīju, ka gribu redzēt, ko viņš tik rūpīgi glabā cepurē. Ar ce­rību pilnu smaidu viņš man pastiepa pretī cepuri, un, ielūkojies tajā, es ieraudzīju burvīgu kaķēnu, kas vērās manī ar tādu kā valgu skatienu. Tas bija 2ofruā' ka­ķēns, kādas savvaļas kaķu sugas pārstāvis, kura tagad Dienvidamerikā kļūst arvien retāka. Kaķēna pamat­krāsa bija dzeltenbrūna, viscaur izraibināta ar tumšāka brūnuma punktiem. Kaķēns vēroja mani no cepures dziļuma lielām, zilzaļām acīm, it kā lūgdams, lai pa­ņemu viņu rokā. Man vajadzēja būt uzmanīgākam. No pieredzes zināju, ka tieši pēc izskata nevainīgākie dzīv­nieki var sagādāt vislielākās nepatikšanas. Tomēr, viņa eņģeliskās izteiksmes maldināts, pastiepu roku un mē­ģināju viņu saņemt aiz čupra. Nākošajā mirkli viņš man iekoda īkšķa mīkstumā, un man uz delnas parā­dījās divpadsmit dziļas, sarkanas kaķa nagu švīkas. Kad es, lādēdams kaķēnu, atrāvu roku, viņš sēdēja tai pašā nevainīgajā pozā, it kā gaidīdams, kādu rotaļu ar viņu tagad uzsākšu.

Kā izbadējies vampīrs sūkdams sakosto roku, es kau­lējos ar indiāni un galu galā nopirku savu mazo pre­tinieku. Kaķēns šņāca un krāca kā mazītiņš jaguārs, kad es to izkratīju no cepures kastē, kur bija ielikti salmi. Tur es viņu atstāju uz kādu stundu, lai aprod. Sapratu, ka sagūstīšana un pēc tam nešana salmu cepurē viesusi viņā bailes un ļaunumu, jo kaķēns, cik varēju noprast, bija tikai kādas divas nedēļas vecs.

Kad kaķēns, šķiet, bija jau apradis ar savu mitekli un pieņēmis manu draudzību, es pacēlu kastes vāku un ielūkojos iekšā. Vēl kādi trīs milimetri — un es būtu zaudējis kreiso aci. Domīgi slaucīju asinis no vaiga: jā, ar šo radījumu nebūs viegli tikt galā. Apti- nis roku ar audekla gabalu, ieliku kastes vienā stūrī apakštasīti ar jēlu olu un kapātu gaļu, otrā — bļodiņu ar pienu un visu to atstāju kaķēna ziņā. Otrā rītā at­klāju, ka abi trauki stāv neaizskarti. Ar priekšnojautu, ka barošana man atnesīs lielāku ļaunumu nekā kaķē­nam badošanās, es piepildīju vienu no barojamām pu­delītēm ar pienu, ievīstīju roku drānā un tuvojos kastei.

Man bija krietni liela pieredze pārbiedētu, aizkaiti­nātu vai vienkārši muļķīgu dzīvnieku barošanā ar pu­delīti, un es domāju, ka zinu visas viņu izdarības. Bet savvaļas kaķēns man pierādīja, ka šai laukā esmu vēl tikai iesācējs. Kaut gan kaķēns bija pavisam mazs, viņš bija tik veikls, žigls un stiprs, ka, pusstundu ar viņu nocīnījies, es sajutos tā, it kā būtu mēģinājis ar diviem laužņiem satvert dzīvsudraba pilienu. Biju nošļakstījies ar pienu un asinīm, galīgi noguris, bet ka­ķēns tikai lūkojās manī spožām acīm, gatavs, ja vaja­dzīgs, šo cīņu turpināt vēl trīs dienas. Mani it īpaši kaitināja tas, ka viņam bija labi attīstīti zobi — tos dabūju izjust uz savas ādas —, un es neredzēju iemesla, kāpēc viņš pats negribēja ne ēst, ne dzert, bet to gan sapratu, ka ar šādu stūrgalvību viņš spējīgs sevi no- badināt līdz nāvei. Pudelīte man šķita vienīgais iespē- amais veids, kā viņu pabarot. Ieliku kaķēnu atpakaj castē, izmazgāju savas brūces un pašreiz dziļākajām īmēju virsū plāksterus, kad, priecīgi dziedādams, iera­dās Luna.

—' Labrīt, DžerijI — viņš mani sveicināja, tad ap­jucis palika stāvot un lūkojās uz manām rokām. Viņš iepleta acis, jo daudzi mazākie skrāpējumi joprojām asiņoja.

Ko tas nozīmē? — viņš vaicāja.

Kaķis… gato, — es aizkaitināts atbildēju.

— Puma… jaguārs? — viņš vēlreiz pārjautāja.

Nē, — es negribīgi atteicu, — chico gato montēs

Chico gato montēs to izdarīja? — Luna neticīgi atkārtoja.

— Jā. Tas sasodītais muļķa kaķēns negrib ēst. Es mēģināju viņu pabarot ar pudelīti, bet viņš ir nikns kā tīģeris. Viņam būtu vajadzīgs kāds, kas rāda labu pie­mēru… — Es apklusu, jo man iešāvās galvā laba doma. — Ziniet, Luna, iesim pie Ednasl

Kāpēc pie Ednas? —. viņš aizelsies jautāja, steig­damies man līdzi, kad mēs gājām pa ceļu uz Helmuta māju.

Viņa var palīdzēt, — es sacīju.

Bet, Džerij, Helmuts nebūs ar mieru, ka gato montēs sakož Ednu, — Luna spāņu valodā sacīja.

— Viņa netiks sakosta, — es paskaidroju. — Man tikai vajag vienu no viņas kaķēniem.

Luna lūkojās manī lielām, izbrīna pilnām acīm — to nu viņš nespēja saprast, tāpēc tikai paraustīja plecus un gāja man nopakaļis līdz Helmuta mājas durvīm. Es sasitu plaukstas, un mēs iegājām Helmuta un Ednas omulīgajā viesistabā, kur Edna sēdēja, aizslēpusies aiz liela vīriešu zeķu kalna, viņa mierīgi lāpīja un klausījās gramofonu.

Hallo! — viņa sacīja, dāvādama mums savu plato, laipno smaidu. *— Tur ir džins, lūdzu, apkalpojieties paši!

Ednai bija ļoti jauks, miermīlīgs raksturs, nekas viņu bevišķi nesatrauca. Esmu pārliecināts — ja es būtu ienācis viņas viesistabā kopā ar četrpadsmit marsie­šiem, arī tad viņa tikai pasmaidītu un parādītu, kur atrast džinu.

Pateicos jums, dārgā, — es sacīju, — bet, lai cik dīvaini tas liktos, neesmu ieradies džina dēj.

Tas patiešām izklausās savādi, — Edna piekrita, nebēdnīgi pasmīnēdama. — Nu labi, ja negribat džinu, ko tad jus gribat?

Kaķēnu.

Kaķēnu?

Jā … ziniet, mazu kaķīti.

Šodien Džerijs ir loco [17] , — Luna pārliecināti teica, ieliedams divās glāzēs krietnu porciju džina un vienu no tām pasniegdams man.

Esmu nopircis gato montēs mazulītī, — es pa­skaidroju Ednai. — Viņš ir ļoti mežonīgs. Viņš negrib ēst, un redziet, ko viņš man padarīja, kad es viņu mēģi­nāju pabarot ar pudelīti. — Es parādīju savas brūces. Edna iepleta acis.

Cik liels ir šis dzīvnieks?

Būs apmēram tik liels kā divas nedēļas vecs mā­jas kaķēns.

Edna pavērās manī ar nopietnu skatienu. Viņa salo­cīja zeķi, ko tikko bija lāpījusi.

Vai esat dezinficējis šos skrāpējumus? — viņa apjautājās, acīmredzot gatavodamās mani apstrādāt pēc visiem medicīnas likumiem.

Ak, nav vērts runāt par šiem skrāpējumiem… Es tos izmazgāju… Man vajadzīgs kaķēns, gluži parasts kaķēns. Vai jūs viņdien neteicāt, ka esat kaķu apsēsti?

Jā, — Edna atbildēja, — mums ir kaķēnu pa­pilnam.

Jauki. Vai es varu vienu dabūt?

Edna brīdi padomāja.

Ja nu es vienu dotu, vai tad jūs man atļautu ap­kopt savas skrāpējumu brūces? — viņa viltīgi jautāja.

Es nopūtos.

Lai tad ar notiek, jūs, izspiedēja, — es sacīju.

Edna nozuda virtuvē, no turienes atskanēja skaļi iz­saucieni un ķiķināšana. Tad viņa atgriezās ar bļodu

karsta ūdens un sāka apstrādāt manas rokas, bet pa to laiku istabā ienāca jautra indiāņu meiteņu procesija, meitenes nesa rokās visāda lieluma un krāsas kaķēnus, sākot ar pavisam maziem, vēl akliem, līdz tādiem, kas jau labi paaugušies un izskatījās gandrīz tikpat mežo­nīgi ka mans savvaļas kaķēns. Es izvēlējos mierīgu, resnu svītrotu kaķenīti, apmēram tikpat lielu kā mans Zofruā, un priecīgi nesu to uz garāžu. Tur es stundas laikā pagatavoju vienkāršu būri, pa to laiku mazais svītrainais kaķēns omulīgi murrāja un trinās man gar kājām, tā ka es reižu reizēm paklupu. Kad būris bija gatavs, ieliku tajā svītraino un atstāju kādu stundu, lai iedzīvojas.

Lielākajai daļai savvaļas dzīvnieku ir ļoti attīstīta teritorijas izjūta. Savvaļā katram dzīvniekam ir kāds noteikts meža vai pļavas stūrītis, kuru-viņi uzskata par savu un grib aizstāvēt un nosargāt pret jebkuru savas cilts pārstāvi (arī pret citu dzīvnieku). Kad savvaļas dzīvnieku ievieto būrī, tas kļūst par viņa teritoriju. Bet, ja šai pašā būrī ievietos vēl otru dzīvnieku, pirmais šo teritoriju droši vien visiem spēkiem aizstāvēs, un iedeg­sies cīņa uz dzīvību un nāvi. Tāpēc šādos gadījumos jāizmanto viltus. Iedomājieties, piemēram, ka jums ir kāds liels, spēcīgs dzīvnieks, kas spēj sevi aizstāvēt, un tas dažas nedēļas ir dzīvojis šai būrī. Tad jūs iegādā­jaties otru tās pašas sugas dzīvnieku un ērtības labad gribat abus turēt vienā būrī. Ja jūs šai būrī ievietosiet otro dzīvnieku, tad var gadīties, ka pirmais to nonāvēs. Tāpēc vislabāk pagatavot jaunu būri un tajā likt vājāko no abiem dzīvniekiem. Kad tas tur paguvis iedzīvoties, ievietojiet pie viņa stiprāko dzīvnieku. Stiprākais, pro­tams, arī tur ir stiprākais un var pat mēģināt iebiedēt vājāko, bet viņš tomēr ieradies citam piederošā terito­rijā, tāpēc viņam jāpievaldās. Ar šādu dzīvnieku sav­starpējo attieksmju kārtošanu šad tad nākas nodarbo­ties ikvienam dzīvnieku kolektoram.

Sai gadījumā es biju pārliecināts, ka mazais savvaļas kaķēns spējīgs nonāvēt mājas kaķēnu, ja es to ieliktu viņa — Zofruā būrī, nevis otrādi.

Tāpēc, kad svītrainais kaķēns bija iejuties savās mājās, es satvēru Zofruā, lai kā tas šņāca un rūca, un iegrūdu jaunajā būrī, bet pats atgāju mazliet nostāk, lai pavērotu, kas notiks. Svītrainais bija sajūsmināts. Viņš nāca pretī dusmīgajam Zofruā un, skaļi murrā­dams, berzās tam gar kaklu. Savvaļas kaķēns, kā jau biju paredzējis, pārsteigts par šo apsveicināšanos, tikai nikni nosprauslājās un ielīda kaktā. Svītrainais bija spēris pirmo soli, lai starp abiem nodibinātos drau­dzība un saprašanās, tagad viņš apsēdās un skaļi mur­rāja, tad apmierināts sāka mazgāties. Es apklāju būri ar drānu un atstāju abus, lai sarod, jo tagad biju drošs, ka Zofruā nedarīs svītrainajam ļaunu.

Tai pašā vakarā, kad noņēmu pārklāju, abi kaķēni gulēja cieši blakus, un savvaļas kaķis, mani ieraugot, vairs nesprauslāja kā līdz šim, tikai biedinoši uzrāva lūpu. Es uzmanīgi ieliku būrītī lielu bļodu ar pienu un šķīvi ar smalki kapātu gaļu un jēlām olām; gribēju, lai Zofruā to ēstu. Tuvojās izšķirošais brīdis; es cerēju, ka svītrainais tūlīt metīsies uz garšīgo maltīti un ar labu piemēru iekairinās arī savvaļas kaķēna ēstgribu. Un tiešām — pukšķēdams kā vecmodīgs piekabināmais motors, svītrainais metās pie piena bļodas, krietni pa- lakās, tad apsēdās pie gaļas un olām. Es biju iekārto­jies tādā vietā, no kurienes varēju labi redzēt, bet pats paliku neredzams, un uzmanīgi vēroju savvaļas kaķēnu. Sākumā viņš ne par ko nelikās zinis un gulēja puspie­vērtām acīm. Bet pēc brīža svītrainā kaķēna kārīgā šņakstināšana, kad tas locīja iekšā gaļu un olas, — un svītrainais izrādījās īsts negausis, — piesaistīja viņa biedra uzmanību. Mežonēns lēnām piecēlās un tuvojās šķīvim, es aizturēju elpu. Viņš atturīgi apostīja šķīvja malas, bet svītrainais tai brīdī pacēla purniņu, no kura pilēja ola, un uzmundrinoši, mazliet slāpēti ieņaudējās, jo viņam mutē bija gaļā. Brīdi Zofruā vilcinājās, tad, man par lielu prieku, noliecās pie šķīvja un sāka ēst. Kaut gan viņš noteikti bija briesmīgi izbadējies, viņš tomēr ēda glīti: mazliet palaizīja jēlo olu, tad satvēra gaļas kumosiņu, pamatīgi sakošļāja un tikai tad norija.

Es vēroju kaķēnus, kamēr viņi iztukšoja abus trau­kus, tad ielēju vēl pienu, ieliku šķīvī gaļu ar olām un apmierināts gāju gulēt.

Otrā rītā abi trauki bija tīri izlaizīti, un Zofruā ar svītraino, cieši saķērušies, gulēja aizmiguši, pilnie ve- deri tiem bija apaļi kā bungas. Viņi pamodās tikai ap dienasvidu, un es jau domāju, ka viņi ir pārēdušies. Bet, kad abi ieraudzīja mani tuvojamies ar ēdiena trau­kiem, viņi tūlīt izrādīja lielu interesi; tagad es zināju, ka cīņā ar savvaļas kaķēnu esmu guvis virsroku.

BICHOS PILSĒTĀ

Satraukums, ko viņā viesa neredzētie priekš­meti, un izredzes' gūt panākumus rosināja viņu vēl aktīvākai darbībai. Čārlzs Darvins, Ceļojums ar kuģi «Bīgls»

Kopš biju ieradies Kalilegvā, Luna centās mani pie­runāt braukt kopā ar viņu uz Oranas pilsētu, kādas piecdesmit jūdzes no Kalilegvas; tur, kā viņš teica, es dabūšot papilnam bichos. So apgalvojumu uzņēmu maz­liet skeptiski, jo zināju, ka dzīvnieku vākšanas ekspedī­cijā skriet kā sadegušam no vienas vietas uz otru ir tīrais neprāts — tā galu galā var palikt tukšā, jo skrai­dīšanas iznākums parasti ir pavisam niecīgs, kaut ari katra vieta par sevi būtu pietiekami bagāta ar dzīvnie­kiem. Nolēmu par to aprunāties ar Čārlzu, un tai pašā vakarā, kad abi nesteidzīgi sūcām džinu, raudzīdamies uz mēnesi, kas, zilgana starojuma apņemts, sidraboja palmu lapotnes, es viņam izklāstīju savas šaubas.

Kāpēc Luna tik ļoti tiecas uz Oranu? — es gribēju zināt.

Nu, tā taču ir viņa dzimtā pilsēta, — Čārlzs lietišķi paskaidroja, — un šim apstāklim var izrādīties zināmas priekšrocības, jo viņš Oranā it visus pazīst. Es do­māju, ka jūs neko nezaudēsiet, ja aizbrauksiet turp un pats papētīsiet. Oranā ir daudz vairāk iedzīvotāju nekā Kalilegvā, un, manuprāt, jūs tur iegūsiet divtik dzīv­nieku kā te.

Vai jūs varētu Lunu uz šo laiku atbrīvot no darba? — es jautāju.

Čārlzs pavīpsnāja.

— Domāju, tās trīs dienas mēs viņa trūkumu nejutī­sim, bet jūs savāksiet visu Oranas faunu, kāda vien tur atrodama.

Vai mēs varētu doties ceļā jau pirmdien? — es, cerību spārnots, vaicāju.

Jā, — Čārlzs teica, — man nav iebildumu.

Lieliski! — es atsaucos, izdzerdams glāzi līdz dibenam. — Un tagad gribu aiziet pie Ednas.

Kāpēc?

Redziet, kādam taču būs jābaro mani dzīvnieki, kamēr būšu projām, un es ceru uz Ednas labo sirdi.

Man ienākot, Helmuts, Edna un Luna sprieda par di­vām tautas dziesmām, kuras viņi allaž mēdza klausīties gramofonā. Edna klusēdama norādīja uz dzērieniem: es sev ielēju un tad apsēdos uz grīdas pie viņas kajam.

Edna, — es sacīju kādā klusuma brīdī, — es jūs mīlu.

Viņa nicīgi uzrāva uzaci un palūkojās manī.

Ja Helmuts nebūtu stiprāks par mani, es jums liktu priekšā ar mani slepus bēgt, — es turpināju, — jo no pirmās dienas, kopš jūs ieraudzīju, esmu kā bez prāta … jūsu acis, jūsu mati… kā jūs ielejat džinu …

Ko jūs īsti gribat? — viņa jautāja.

Es nopūtos.

Jūs esat cietsirdīga, — es žēlojos. — Es tikai nu­pat vēl gudroju, kā izteikt savu vajadzību. Nu labi, ja gribat zināt — Čārlzs ieteic man un Lunam braukt uz trim dienām uz Oranu. Vai jūs parūpēsieties par ma­niem dzīvniekiem?

Nu protams, -— viņa sacīja, pārsteigta par ma­nām šaubām.

— Nu protams, — atbalsoja Helmuts. — Džerij, jūs patiešām esat muļķis. Es jums apsolu: mēs palīdzēsim, cik spēsim. Jums tikai jāpasaka, kas jādara. Centīsi­mies izpildīt visu, kā nākas.

Viņš iešļāca vēl džinu manā glāzē.

— Protams, — viņš vilcinādamies piemetināja, — ja vien jūs nedomājat aizbēgt ar manu sievu.

Pirmdienā agri no rīta mēs devāmies ceļā mazā auto­furgonā, kuru vadīja jautrs, mazliet iereibis indivīds milzīgi garām un tik sakuplojušām ūsām, kas atgādi­nāja dabas rezervātu. Šai ceļojumā mums bija līdzi vienīgi pats nepieciešamākais: Lunas ģitāra, trīs pude­les vīna, naudas maks, piebāzts ar peso, magnetofons un kinokameras. Mums katram bija līdzi arī pa tīram kreklam, kurus mūsu šoferis maigi, dziļā godbijībā ielika eļļas peļķē.

Visu iepriekšējo nakti plīkšķēdams aumaļām bija gā­zis lietus — tāds lietus, kāds līst tikai tropos; tagad tas smidzināja biezi un smalki kā pelēka migla, bet zemes ceļš bija pārvērties par kaut ko līdzīgu slikti saputo­tam uzputenim.

Lunu nebiedēja ne sliktais laiks, ne dubļainais ceļš, ne šofera apšaubāmās vadīšanas spējas, ne mūsu balto kreklu liktenis, ne arī tas, ka caur furgona jumtu smalkā, nepārtrauktā strūkliņā tecēja ūdens; viņš klusu kaut ko dziedāja un izskatījās laimīgs, bet mašīna zvalstīdamās traucās pa ceļu uz Oranu.

Bijām braukuši apmēram trīsceturtdaļstundas, kad mūsu šoferis, kam vairāk rūpēja Lunas sērīgā dziesma, kuru viņš pūlējās vilkt līdzi, nekā mašīnas vadīšana, piepeši strauji uz diviem riteņiem iegrieza mašīnu ap stūri, un, kad tā brīnumainā kārtā tomēr atguva līdz­svara stāvokli, es ieraudzīju kaut ko, no kā man galīgi sašļuka dūša. Mūsu priekšā viļņoja sarkanīga, puto­joša, savus četrsimt jardus plata upe. Tās malā kā skumīgu ziloņu rinda gaidīja trīs kravas automašīnas, bet viena mašīna, kuru straumes spēks bija sasvēris uz sāniem, vīdēja upes vidū; kā^s cits milzīgs, traktoram līdzīgs mehānisms ar vinču tērauda tauvā vilka to pāri uz otru krastu. Mūsu šoferis pievienojās gaidītājiem, iz­slēdza motoru un mums jautri uzsmaidīja.

Mucho agua1, — viņš sacīja, rādīdams uz ūdenī, it kā es ar savām acīm nespētu saskatīt šo Biskajas līci miniatūrā, kuram vajadzēja tikt pāri. Es zināju, ka dienu iepriekš šī platā upe bija pavisam sīka un sekla urdziņa, kas vizuļodama līkumoja starp oļiem. Vienas nakts lietus to bija pārvērtis varenā straumē. Biju pieredzējis, kā mazs strautiņš gluži nemanot pāraug mežonīgi straujā upē, — reiz Rietumāfrikā šāda upe tikko neaizskaloja manu nometni: upe, kas sākotnēji bija tikai trīs pēdas plats un četras collas dziļš strauts, stundas laikā jau atgādināja Amazones augšteci. Ne­viens, kas pats nav novērojis šo pēkšņo pārvērtību, nespēj tai noticēt, bet tā var izrādīties par vienu no nepatīkamākajiem (dažreiz arī bīstamākajiem) šķēr­šļiem tropu ceļojumā.

Beidzot, pēc stundu ilgas gaidīšanas, kad pāri strau­mei bija pārvilkta pēdējā kravas mašīna, pienāca mūsu kārta. Tauva tika piesieta pie autofurgona amortiza­tora, un mēs lēnām ieslīdējām ūdenī. Pamazām ūdens kāpa arvien augstāk un augstāk, tā spēks pieauga, un gar furgona sāniem jau plīsa un šļakstījās mazi vilnīši. Ūdens šļācās iekšā pa durvju šķirbām, un mazas urdziņas tecēja pa grīdu mums zem kājām. Drīz ūdens apklāja mūsu zābakus. Mēs jau atradāmies upes vidū, un ūdens spēks mūs lēni, bet nemitīgi virzīja pa straumi uz leju; sākumā mūsu mašīna bija tieši pretī traktoram un vinčai, bet tagad bijām paslīdējuši kādus piecdesmit jardus lejāk. Tauva bija cieši novilkta, un man bija tāda sajūta, ka mūsu mašīna ir milzīga ērmotas formas zivs, ar kuru, sēdēdami uz traktora, spēlējas divi neru­nīgi indiāņi. Ūdens jau sniedzās līdz sēdekļiem, te tas brīdi apstājās, tad bagātīgi applūdināja mūsu sēdekļus. Šajā kritiskajā brīdī, sēdēdami puscollu dziļā ledainā ūdenī, izdzirdām, ka vinča apstājas.

Ā-ū! — auroja šoferis, izbāzis galvu pa mašīnas logu, iespaidīgi kratīdams ūsas. — i Que pasa?2

Viens no indiāņiem nolēca no traktora un pusteciņus slāja projām pa ceļu; otrs atgrūda pakausī lielo salmu cepuri un lēnām pienāca pie krasta.

Nafta no hay, [18] — viņš paskaidroja un apmierināts kasīja vēderu.

īstais brīdis, lai aptrūktu degvielas! — es dusmīgi sacīju Lunam.

Jā, — Luna bēdīgi piekrita, — bet otrs indiānis aizgāja pagādāt. Viņš drīz atgriezīsies.

Apritēja pusstunda. Tad vesela stunda. Pa to laiku mūsu ķermeņa lejasgals bija tā pārsalis, ka sākām sē­dekļos neveikli grozīties, lai kaut cik sasiltu, un ūdens ap mums šķīda un šļakstījās, it kā pārplūdušā purvā vāļātos bars nīlzirgu.

Beidzot, mums par lielu prieku, uz ceļa parādījās aiz­gājušais indiānis, nesdams rokā degvielas kannu. Abi indiāņi tagad sāka gari un plaši spriedelēt, kā vislabāk iepildīt šo dzīvības šķidrumu traktorā, bet mūsu šoferis klabošiem zobiem lamāja viņus kā vien mācēdams. Galu galā indiāņi paveica šo ārkārtīgi sarežģīto operā­ciju, traktors sāka darboties, tauva saspringa, un mūs lēnām, neatlaidīgi vilka uz otru krastu; ūdens furgonā sāka kristies.

Izkļuvuši sausumā, izkāpām no mašīnas, novilkām bikses un izgriezām tās; mūsu šoferis skaļi rāja abus indiāņus par slepkavības mēģinājumu, bet tie tikai blenza uz mums un mīlīgi smaidīja. Šoferis, palicis vienā kreklā, pacēla motora pārsegu un appētīja dzi­nēju; ūsas kustinādams, viņš kaut ko sevī murmināja. Pirms iebraukšanas ūdenī viņš tika rūpīgi ietinis lupa­tās dažas mūsu mašīnas vitāli svarīgas detaļas, tagad viņš tās iztina un sāka apžāvēt motoru. Pēdīgi viņš sēdās pie stūres, nospieda starteri un ar platu, lepnu smaidu klausījās motora rūkoņā, kas mašīnai iepūta jaunu dzīvību. Mēs iekāpām mašīnā un kratījāmies pa ceļu projām, indiāņi ar salmu cepurēm priecīgi māja ardievas.

Bijām nobraukuši kādas piecas jūdzes un gandrīz jau apžāvējušies, kad priekšā parādījās vēl viens ūdens šķērslis. Ceļš te vijās gar kalnu nogāzēm, un no kal­niem noplūstošais ūdens vietām bija izgrauzis dziļas, šauras aizas. Tur, kur ceļš krustojās ar vienu no šīm šaurajām, bet straujajām upēm, šķiet, nebūtu nekā vien­kāršāka kā uzbūvēt pāri nelielu tiltiņu. Tomēr šādu upju te bija pārāk daudz, un tilti acīmredzot izmak­sāja dārgi, tāpēc izlīdzējās citādi.

Upes gultnē izveidoja mazliet izliektu betona celiņu, uz tā varēja balstīties mašīnas riteņi. Sausajā gada­laikā celiņš bija it kā lielceļa turpinājums, bet, kad no kalniem straumēm šļācās ūdens, tas krākdams plūda pāri betona celiņam, vietām sasniegdams četras pēdas dziļumu, un tālāk kā skaists desmit pēdas augsts ūdenskritums gāzās zemē uz lejā tekošo upi. Dažas die­nas atradusies zem ūdens, betona virsma apauga ar aļģēm un kļuva slidena kā stikls, braukt pa to tagad bija bīstamāk nekā pa dabisko upes gultni.

Te nebija vinčas, kas mums varētu palīdzēt, un šo­feris pats uzmanīgi ievadīja furgonu sarkanīgajā ūdenī, kaut ko bailīgi murminādams izspūrušajās ūsās. Pus­ceļš pa neredzamo cementa grīdu jau bija veikts, kad piepeši motors apstājās. Mēs sēdējām un mēmi saskatī­jāmies, līdz ūdens spēks, kas gāzās pret mašīnas sāniem, to pastūma dažas collas pa labi uz ūdenskrituma pusi, bet tad gan pielēcām kājās un sākām rosīties. Neviens negribēja atrasties furgonā, kad straume to piepeši sagrābtu, aizrautu līdz ūdenskrituma malai un triektu lejā pret daudzajiem lielajiem akmeņiem.

Jāstumj… visiem mašīna jāstumj, — Luna sauca, pārkliegdams ūdenskrituma dārdus. Viņš pieķērās ar abām rokām pie furgona malas, jo straume bija spē­cīga. Viņam bija tik trausls augums, ka šķita, straume viņu kuru katru mirkli var aizraut kā spalviņu pāri ūdenskrituma malai.

Ejiet mašīnas otrā pusē, — es kliedzu, — tur jūs būsiet drošībā!

Sis aizrādījums bija vietā. Luna to pareizi saprata un kā jūras zvaigzne, ar visu augumu cieši pieplacis furgona sienai, lēnām līda tam apkārt, līdz furgons atradās starp viņu un ūdenskritumu. Tad mēs piespie­dām plecus pie furgona un sākām grūst. Tas bija viens no nepateicīgākajiem uzdevumiem, kādu es jebkad biju uzņēmies, jo mēs ne vien mēģinājām uzgrūst mašīnu pa cementa slīpumu augšā, bet stūmām to arī pret straumi, kas visu laiku grieza mašīnu sānis. Apmēram pēc desmit minūšu ilgas cīņas mums bija izdevies pa­virzīties kādas trīs pēdas uz pretējā krasta pusi, bet arī straume bija pievirzījusi mūsu mašīnu trīs pēdas tuvāk ūdenskritumam. Nu es sāku no tiesas uztraukties: stumjot šādā tempā, mašīna pusstundas laikā viegli un graciozi pārmestos pāri ūdenskrituma malai, jo mums trim nepietika spēka pret straumi pa slīpumu uzgrūst to krastā. Furgonā bija virve, un, ja tā izrādītos pietie­kami gara, es vienīgi varēju ieteikt piesiet mašīnu pie koka pretējā krastā un pašiem sēdēt mašīnā un gaidīt, kamēr ūdens nokrītas. Bet tieši tai mirklī, kad es savu priekšlikumu. mēģināju izteikt spāņu valodā, pretējā krasta ceļa līkumā parādījās ķbā feja, veikli nomaskē- jusies dārdošas un rūcošas kravas mašīnas izskatā, kura, kaut arī veca un aprūsējusi, tomēr likās stipra un droša. Mēs to sveicām prieka saucieniem. Kravas ma­šīnas šoferis ar vienu skatienu aptvēra mūsu stāvokli un, samazinājis ātrumu, vadīja vareno mašīnu sarkanī­gajā ūdenī, kamēr tā atradās tikai dažas pēdas no mums. Mēs aši sadabūjām virvi un sasaistījām abas mašīnas, tad kravas auto uzņēma atpakaļgaitu un lē­nām, uzmanīgi izvilka mūsu furgonu sausumā. Mēs pa­teicāmies šoferim, iedevām viņam cigareti un ar skau­dību noskatījāmies, kā viņš ar savu vareno rumaku brauca pāri upei, it kā tās tur nemaz nebūtu. Tad sā­kām nepatīkamo un netīro motora apžāvēšanas darbu.

Beidzot pulksten divos pēcpusdienā, pārvarējuši vēl trīs ūdens šķēršļus, kuri, par laimi, nebija tik nepatī­kami kā abi iepriekšējie, sasniedzām Oranu.

Lunas mājā ieradāmies tādā izskatā, it kā visu dienu būtu tupējuši upē, un tas galu galā nebija tālu no patiesības. Lunas jaukā dzimta saņēma mūs ar sa­jūsmu, pievāca mūsu slapjās drēbes, lai tās izžāvētu, pagatavoja bagātīgu maltīti un nosēdināja mūs mājas iekšējā pagalmiņā pie galda; pagalmiņš bija pārpilns puķu un pasargāts no saules tveices. Kamēr mēs ēdām un dzērām labu, spēcinošu sarkanvīnu, Luna izsūtīja, kā likās, nebeidzamā straumē savus mazos radiniekus ar visādiem noslēpumainiem uzdevumiem uz dažādām pilsētas malām, un tie atkal nāca atpakaļ un čukstus ziņoja par gājiena rezultātiem, bet viņš tikai cienīgi māja ar galvu un smaidīja vai arī dusmīgi viebās — at­karībā no tā, kādas vēstis nācās uzklausīt. Vajadzēja tikai Lunam ieklepoties vai paskatīties uz mazajiem, un tūlīt visi saspringa satrauktās gaidās. Man bija tāda sa­jūta, it kā es ieturētu brokastis ar Velingtonas hercogu

Vaterlo kaujas priekšvakarā. Beidzot Luna pasniedzās uz priekšu un pēdējo reizi piepildīja mūsu glāzes, viņa lielās, tumšās acis dzirkstīja apvaldītā kaismē, kad viņš smaidīdams spāniski teica:

Džerij, esmu atradis jums dažus bichos.

Jau? — es vaicāju. — Pa kuru laiku?

Viņš pameta ar roku uz savu mazo radinieku armiju, veselu rindu smaidošu bērneju.

— Es aizsūtīju savējos apjautāties, un viņi uzzināja, ka daudziem pilsētas iedzīvotājiem ir bichos. Tagad vienīgi atliek tos nopirkt, ja vien šie bichos jums derēs.

Lieliski, — es sacīju, vienā rāvienā iztukšodams glāzi, — iesim!

Pēc desmit minūtēm mēs ar Lunu gluži kā mednieki devāmies sirojumā pa pilsētu, un pa priekšu mums gāja bars mazo, satraukto Lunas radinieku.

Pilsēta nebija liela, bet mājas celtas izklaidus, pēc Argentīnā iecienītā šaha galdiņa parauga. Kur vien mēs parādījāmies, kā jau Čārlzs bija pareģojis, Luna tika sveikts ar jūsmīgiem kliedzieniem, un mums bija jāatsakās no daudziem uzaicinājumiem kopīgi iedzert. Luna, kaut arī mazliet negribīgi, novērsās no visām šādām vieglprātībām, un mēs turpinājām ceļu.

Drīz viens no mūsu svītas jaunākajiem locekļiem pa­skrējās uz priekšu un skaļi pieklaudzināja pie kādas lielas mājas ļoti masīvajām durvīm. Kad mēs pienācām, durvis atvērās, un tajās stāvēja veca sieviete, ģērbusies viscaur melnās drānās, līdzīga noplukušam tarakānam. Luna nostājās viņas priekšā un godbijīgi padeva lab- vakaru, sieviete savukārt viegli palocījās.

Es zinu, ka jums mājā ir papagailis, — Luna iesāka kā policists, kas pratina noziedznieku, labi zinā­dams, ka līķis paslēpts zem dīvāna.

Tiesa gan, — sieviete, mazliet izbrīnījusies, ap­stiprināja.

Sis angļu senjors vāc dzīvniekus savam jardin zoologicokas atrodas Anglijā, — Luna turpināja, — un var būt, ka viņš gribēs nopirkt jūsu putnu.

Sieviete vienaldzīgi pavērās manī savām tumšajām, neizteiksmīgajām acīm.

Putnu varat dabūt, — viņa beidzot teica, — jo tas

Jardin zoologico (spāņu vai.) — zooloģiskais dārzs.

ir nekrietns putns un neprot runāt. To man atnesa dēls, un es būtu priecīga, ja izdotos pārdot. Nāciet vien iekšā, senjori, un apskatiet paši.

Viņa, kājas vilkdama, čāpoja pa priekšu un ieveda mūs neiztrūkstošajā iekšējā pagalmā, kur podos kup­loja zaļi augi; šis pagalms atgādināja aku.

Ieraudzījis papagaili, es tikko spēju atturēt sajūsmas saucienu, jo tas bija rets papagailis — dzeltengalvas ara. Putns sēdēja uz koka laktiņas atliekām, kuru tas acīmredzot visu iepriekšējo nedēļu bija lēni, sistemā­tiski plucinājis, kamēr gandrīz nekas nebija palicis pāri. Kad sastājāmies apkārt, papagailis ar koka skai­diņu knābī pablenza uz mums, tad izgrūda ķērkstošu skaņu un atsāka savu postīšanas darbu. Luna uzmeta man ašu savu spožo acu skatienu, un es enerģiski pa­māju ar galvu. Viņš dziļi ievilka elpu, nicīgi aplūkoja papagaili, tad pagriezās pret sievieti.

Gluži parasts papagailis, — viņš vienaldzīgi sa­cīja, — un tomēr senjors ir ar mieru to pirkt. Jūs sapra­tīsiet, ka par šādu parastu blēņdari papagaili, kas tur­klāt nerunā, mēs nevaram atļauties būt pārāk devīgi. Senjors būs ar mieru maksāt par šo radījumu ne vairāk kā, teiksim, divdesmit piecus peso.

Tad viņš sakrustoja rokas uz krūtīm un, skatīdamies uz sievieti, gaidīja sašutuma vētru par piesolīto zemo cenu.

Labi, — sieviete teica, — ņemiet putnu.

Kamēr Luna pārsteigts palika ar vaļēju muti, viņa satvēra papagaili un bez kādām ceremonijām uzsēdi­nāja man uz pleca, tad pastiepa pretī sačervelējušos sauju, kurā es, iekams viņa neapdomājas, steidzīgi no­skaitīju naudas zīmes.

Tad mēs atkal bijām uz ielas, papagailis brīnīdamies priecīgi guldzināja man ausī, un tikai tagad Luna bei­dzot atguva valodu. Viņš skumīgi šūpoja galvu.

Kas noticis, Luna? — es jautāju. — Putns taču ir brīnišķīgs, nemaz negribas ticēt, ka es to ieguvu tik lēti.

Jūsu dēļ es priecājos, — Luna drūmi sacīja. — Bet esmu noraizējies par Argentīnas nākotni, jo sastapu cilvēku, kas negrib kaulēties un pieņem pirmo piedāvāto cenu. Kur mēs nonāksim, ja visi tā darīs?

Dzīve droši vien kļūtu daudz lētāka, — es piezī­mēju, tomēr nespēju viņu nomierināt; visu laiku, kamēr klīdām pa pilsētu, viņš nepārtraukti gremzās par vecās sievietes izturēšanos, kaut gan rosmīgs, pusstundu ilgs darījums ar kādu vīru, kurš nežēlīgi kaulējās par savu papagaili, atkal atdeva viņam ticību cilvēcei.

Mēs staigājām pa pilsētu, kamēr satumsa, un šai laikā bijām savākuši tik daudz dzīvnieku, ka pietiktu mazam zooloģiskam dārzam. Mums bija pieci papagaiļi (man par prieku, starp tiem vēl viens dzeltengalvas ara), divi Brazīlijas pundurtruši ar sarkanbrūnām ķe­pām un baltām brillēm ap acīm un viens oranžkrāsas agūtis — liels grauzējs tumšām acīm, slaidām rikšotāja kājām, tramīgs, vājiem nerviem.

Visus dzīvniekus mēs atnesām uz Lunas māju un pa­laidām brīvi patio\ tad Luna atkal sadabūja kopā savu radinieku baru un izsūtīja uz visām pusēm savākt tuk­šas kastes, stiepļu tīklus, zāģus, āmurus, naglas un citus galdnieka piederumus. Turpmākās divas stundas pagāja, gatavojot piemērotus mitekļus maniem dzīvnie­kiem. Beidzot, kad visi bija ievietoti būros, mēs ar Lunu turpat blakus apsēdāmies pie galda un ar lielisku ēst­gribu krietni paēdām un iedzērām, bet no koka kastu grēdas skanēja klusa kāju švīkstoņa un putnu ķērcieni, kas dzīvnieku kolektora ausīm šķiet īsta mūzika. Noli­cis sev blakus kausu laba vīna, es apsēdos būru priekšā, lai lampas gaismā aplūkotu savus pirkumus, bet Luna lika atnest ģitāru un dziedāja maigās, sērīgās argentī­niešu tautas dziesmas, brīžiem, kur tas vajadzīgs, iz­mantodams ģitāras korpusu par bungām.

Visi papagaiļi, izņemot abus ara, bija zilpieres ama­zoni, slikti ēdināti, panīkuši, tomēr droši un spējīgi izķērkt neiztrūkstošo «Lorito», kas atbilst angļu vār­dam «PoUy». Tā kā putni bija gandrīz viena lieluma un vecuma, ievietojām tos kopā vienā būrī, un tur nu tie tupēja visi rindā uz laktiņas lampas gaismā kā spilgtos tērpos ieģērbti tiesneši un vēroja mani mūžveciem, viltīgi gudriem rāpuļu skatieniem, ko papagaiļi tik labi pieprot. Biju ar viņiem apmierināts: kaut ari viņi šobrīd izskatījās noplukuši, es zināju, ka dažās nedēļās, labi baroti, viņi atkopsies un, nometuši vecās spalvas, atkal atmirdzēs citrondzeltenumā, zilumā un visādos žilbi­noši zaļos toņos, kuriem blakus smaragdu kolekcija īz-

1 Patio (spāņu vai.) — iekšējais pagalms.

skatītos bāla un nespodra. Uzmanīgi apklāju būri ar drānu un paklausījos, kā viņi tīrīja un spodrināja spal­vas (šī skaņa atgādināja spēju kāršu jaukšanu), taisī­damies uz gulēšanu. Tad es pievērsos dzeltengalvas ara un vispirms pamieloju ar tiem acis. Mēs pamēģinā­jām viņus turēt vienā būrī un, tā kā viņi tūlīt sāka mīlināties, nospriedām, ka abi ir pāris. Tagad viņi tu­pēja uz laktiņas un nopietni mani vēroja, brīžiem pie­šķiebdami galvas, it kā lai redzētu, vai tā esmu pievil­cīgāks. Pamatkrāsa viņiem bija spilgti zaja, vienīgi pakausī pie kakla vīdēja koši dzeltens, plats pusmēness- veida ielāps. Ara, kā zināms, ir paši lielākie papagaiļi, bet šie bija mazi — pat mazāki un sīkāki par amazo- niem. Viņi kaut ko klusu čarkstēja man pretī un paši savā starpā, līdz bālie plakstiņi miegaini nolaidās pār spožajām acīm, tad es aizklāju būri un atstāju viņus mierā.

Es priecājos ne vien par ara papagaiļiem, bet arī par Brazīlijas trušiem, kurus jau sen biju vēlējies iegūt. Sie divi bija vēl pavisam maziņi trusēni, es izņēmu tos no būrīša, un tagad tie mīksti un mīlīgi piepildīja ma­nas plaukstas ar savu apaļo ķermenīšu siltumu, mazie deguntiņi ošņāja svešās ēdiena un puķu smaržas, kas vēdīja patio. No pirmā acu uzmetiena viņus varēja no­turēt par parasto Eiropas trušu mazuļiem, bet, aplūko­jot tuvāk, bija redzama starpība. Samērā ar ķermeņa lielumu ausis šiem trusēniem bija joti īsas un plānas. Mugura tumšbrūna, ar rūsganiem raibumiem. Pēdas un stilbu apakšējā daļa gaišbrūna, bet ap acīm, kā jau teicu, balti apļi. Arī ap degunu un lūpām bija šaura, balta maliņa. Es zināju, ka arī pieauguši šie truši būs savas ģints pundurīši, jo Brazīlijas trusis ir uz pusi mazāks par Eiropas savvaļas trusi. Cik man zināms, visā pasaulē nevienā zooloģiskā dārzā nav šo intere­santo mazo dzīvnieciņu, un es biju sajūsmināts, ka esmu tos ieguvis, kaut arī mani mazliet māca raizes, vai izdosies trusēnus aizvest uz Eiropu, jo savvaļas truši, tāpat kā zaķi, slikti panes nebrīvību un grūti pieradi­nāmi. Bet šie bija vēl pavisam maziņi, un es cerēju, ka viņi iedzīvosies.

Kad pacēlu agūta būrīša pārklāju, zvēriņš palēcās stāvus gaisā un ar blīkšķi nokrita atpakaļ salmos, trīcē­dams pie visām miesām, acīs tam bija tāda izteiksme

kā vecmeitai, kura gadiem ilgi ielūkojusies pagultē un beidzot tur atradusi vīrieti. Tomēr ar ābola gabaliņu man galu galā izdevās agūtu nomierināt, un viņš pat ļāva sevi noglaudīt. Agūti ir grauzēji, viņi pieder pie milzīgi lielas un interesantas kārtas, kurā ietilpst gan pavisam sīki radījumi, kā lauku pele, kas var ievietoties pat tējkarotē, gan arī lieli dzīvnieki, kā kapibaras, kas ir krietna suņa lielumā, un starp šo vismazāko un lie­lāko dzīvnieku ir daudz dažādu vāveru, gulētājpeļu, žurku, dzeloņcūku un citu ļoti atšķirīgu dzīvnieku. Agūti, tūlīt jāpiebilst, nebūt nav paši skaistākie grau­zēju kārtas pārstāvji. Atklāti sakot, tie izskatās kā mazā aizvēsturiskā zirga un neglīta truša krustojums. Agūta apspalvojums ir pulēta mahagoni krāsā, uz krus­tiem rūsgans. Kājas šokolādes brūnas, ļoti garas un tievas kā rikšotājam zirgam, to galā saišķis trauslu, slaidu pirkstu, un tieši te saskatāma līdzība ar aizvēs­turisko zirgu. Pakaļkājas spēcīgākas, jo tām jānotur nesamērīgi platā ķermeņa pakaļējā daļa, tāpēc liekas, ka dzīvniekam būtu kupris. Galva kā trusim, mazliet pagarināta un saglabā nelielu līdzību ar zirgu. Agūtiem ir lielas, skaistas acis, glītas, noapaļotas ausis un kup­las, melnas ūsas, kas patāvīgi kustas. Pazīstot šī dzīv-

nieka temperamentu, viņa vienmēr satraukto, tramīgo noskaņojumu, straujos lēcienus gaisā pie katra trok­snīša un drudžainās trīsas, tiešām jābrīnās, kā agūti vispār spēj izdzīvot. Pēc manām domām, jaguāram va­jadzētu tikai ierūkties, un simt jardu rādiusā visi agūti tūlīt nomirtu ar sirdstrieku. Domādams par to, aizklāju agūta būrīti, zvēriņš atkal palēcās gaisā un nokritis trīcēja kā apšu lapa. Tomēr pēc dažām minūtēm viņš tiktāl atguvās no briesmīgā pārdzīvojuma, ka nogaršoja ābolu, ko biju atstājis būrī.

Pa to laiku vīns un dziesmas bija radījušas Lunam svētlaimīgu noskaņojumu, viņš sēdēja pie galda, sevī kaut ko klusu dūkdams kā samiegojusies bite. Vakara noslēgumā mēs vēl izdzērām katrs pa glāzei vīna, tad, nepārtraukti žāvādamies, gājām pie miera.

Skaņa dziesma mani uzrāva no miega, kā man šķita, civilizētam radījumam pilnīgi nepieņemami agrā rīta stundā; tā plūda no Lunas gultas pretējā istabas kaktā. Dziesmas un mūzika caurstrāvoja visu Lunas būtni gluži tāpat kā asinis, kas tek pa dzīslām. Kad viņš ne­runāja, viņš dziedāja vai sevī kaut ko dungoja, un starp tiem cilvēkiem, kurus es pazīstu, viņš vienīgais, doda­mies pie miera tikai pulksten trijos no rīta, spēja pie­celties piecos, bet viņa dziesma skanēja jau tad, kad viņš vēl atradās gultā. Taču viņš dziedāja tik jauki un, kā šķita, ar tādu prieku, ka gribot negribot vajadzēja viņam piedot pat šai agrajā stundā; pazīstot Lunu ilgāk, ar viņa dziedāšanu aprod un nepiegriež tai vairāk vērības kā putnu korim rītausmā.

«Mēness ir kā mazas, baltas debesu bungas,» —• skanēja no Lunas gultas, — «kas vada mani pār Tuku- manas kalniem pie manas mīļās ar tumšajiem matiem un zvīļajām acīm.» ,

Ja visām savām draudzenēm jūs dziedat dziesmas tik agri no rīta, — es miegaini sacīju, — tad man rā­dās, ka gultā jums bieži jāguļ vienam. Tādas lietas iziet pasaulē.

Viņš iesmējās un labpatikā izstaipījās.

Šodien būs skaista diena, Džerij, — viņš teica. Es brīnījos, kā viņš to zināja, jo abi logi bija cieši aizslē­ģoti. Naktī argentīnieši mēdz sēdēt laukā, cik ilgi kat­ram patīk, un āra gaiss viņiem nebūt nekaitē, bet, kad jāliekas gultā, tas piepeši pārvēršas par nāvējošu gāzi, kas draud viņus noslāpēt. Tāpēc, lai glābtos no šīm briesmām, slēģiem jābūt cieši aizvērtiem.

Kad apģērbušies izgājām laukā, es pārliecinājos, ka Lunam taisnība: pagalmiņš bija pilns saules.

Tikko beidzām dzert kafiju, kad ieradās jauno izlūku grupa ar ziņojumu. Acīmredzot viņi jau bija izgājuši mazā gaismiņā un tagad stāstīja Lunam par paveikto, bet viņš, lēnā garā dzerdams kafiju, brīžiem augstprā­tīgi pamāja ar galvu. Tad vienam no mazākajiem tika iedota nauda, lai viņš nopirktu barību maniem dzīvnie­kiem, un, kad viņš atgriezās, bērni, acis iepletuši, ska­tījās, kā es sakapāju gaļu un saknes, piepildīju bļodiņas ar pienu vai ūdeni un apkopu dzīvniekus.

Kad pēdējais kustonis bija pabarots, mēs ciešā rindā Izgājām saules pielietajā ielā un atkal devāmies klejo­jumos pa pilsētu. Šoreiz Luna izmantoja mūsu svītu mazliet citādi. Kamēr mēs abi gājām uz kādu māju, kurā, kā bijām uzzinājuši, tika turēts kāds luteklītis, mūsu jaunie palīgi izklīda un pētīja katru ielu un ieliņu šīs mājas tuvumā; izlūki sasita plaukstas pie māju durvīm un izjautāja pavisam svešus cilvēkus par viņu dzīvniekiem. Visi mums bija labvēlīgi un neņēma ļaunā traucējumu; kam pašam nekā nebija, tas labprāt pa­stāstīja, kurā mājā rodams kāds vietējās faunas pār­stāvis. Tādā ceļā rīta cēlienā mēs atradām vēl trīs pundurtrusīšus, vienu papagaili, divas kariamas — ne­parasta izskata garkājainus putnus — un divus koatus jeb degunsuņus — ļoti retus jenotiem līdzīgus Dienvid­amerikas plēsējus.

Visus šos dzīvniekus aiznesām uz Lunas māju, ievie­tojām būrīšos, ar lielisku ēstgribu ieturējām otrās bro­kastis, tad, panākumu spārnoti, devāmies izpētīt Oranas nomales; šim nolūkam kāds Lunas draugs mums aiz­deva vecu automašīnu.

Luna bija saklaušinājis, ka vienā no pašiem nomaļā­kajiem Oranas nostūriem dzīvojot kāds vīrs, kuram esot meža kaķis, bet neviens nevarēja droši pateikt, kas tas par vīru un kur tieši atrodas viņa māja. Tāpēc mēs sašaurinājām meklējumu loku ap kādu juceklīgi apbū­vētu ielu un, pie katras mājas sasizdami plaukstas, beidzot atradām šo vīru. Viņš bija liela auguma, tumšu ādas krāsu, sasvīdis un netīrs, gadus četrdesmit vecs, ar nesamērīgi lielu vēderu un mazām, melnām, spožām ačelēm, kurās mainījās lišķība ar viltu. Jā, viņš apstip­rināja, viņam esot gan meža kaķis ocelots, un tad kais­mīgā daiļrunībā kā politiķis priekšvēlēšanu kampaņā ņēmās stāstīt par sava dzīvnieka skaistumu, grāciju, rātnumu, vērtību, krāsu, lielumu, apetiti, līdz beidzot man sāka likties, ka viņš pārdod veselu zooloģisko dārzu, nevis vienu vienīgu dzīvnieku. Pārtraukdami šos aizrautīgos slavinājumus, kas bija domāti visai kaķu ciltij un viņa kaķim jo sevišķi, lūdzām, lai viņš parāda savu dzīvnieku. Viņš aizveda mūs aiz mājas — visnetī­rākajā pagalmā, kādu līdz šim biju redzējis, jo Oranā un Kalilegvā, lai cik maza un nabadzīga mājiņa, pa­galms allaž bija tīrs un pilns ar puķēm. Sis te atgādi­nāja pilsētas atkritumu izgāztuvi: visur mētājās salauz­tas mucas, sarūsējušas skārda kannas, veselas kaudzes vecu stiepļu tīklu, velosipēdu riteņi un citas grabažas. Mājas saimnieks lamzāja tām pāri uz pagalma stūri, kur stāvēja rupji sanaglots koka būrītis, tik mazs, ka tajā būtu pārāk šauri vidēja lieluma trusim. Viņš at­vēra būrīša durtiņas, sataustīja ķēdi un izvilka aiz tās kādu pavisam nožēlojamu radījumu. Tas bija jauns, vēl nepieaudzis ocelots, un es nespēju iedomāties, kā viņu varēja ievietot tik mazā būrītī. Viņš izskatījās bries­mīgs.

Zvēriņa kažoks tā savēlies un salipis ar paša mēs­liem, ka krāsu varēja noteikt tikai aptuveni, vienā sānā gara nobrāzuma brūce, un pats dzīvnieks bija tik vājš, ka zem saķepušā kažoka spiedās ārā ribas un mugur- kaulājs. Ocelots bija pavisam vārgs — nolikts zemē, tas grīļojās kā piedzēries un beidzot pat vairs nepūlējās nostāvēt kājās, bet sakņupa uz netīrā vēdera.

Vai redzat, cik viņš rāms? — vīrs teica, lišķīgā smaidā atklādams dzeltenus, aplūzušus zobus. — Tāds viņš ir pret visiem. Nekad nevienam nav kodis. — Vīrs glaudīja kaķi ar sasvīdušo plaukstu. Es sapratu, ka nevis pieradums pie cilvēka atturēja ocelotu mesties virsū savam saimniekam, bet gan pilnīga apātija, ko bija radījis barības trūkums. Ocelota stāvoklis bija gandrīz bezcerīgs, kaķēns jau sajutās tik nespēcīgs, ka viņam bija vienalga, kas ar viņu notiek.

Luna, — es sacīju, tikko valdīdams dusmas, —- es dodu piecdesmit peso par šo kaķi. Ne vairāk. Jau tas ir pārāk daudz, jo viņš droši vien nobeigsies. Negribu kaulēties, tā ari pasakiet šim lielibniekam — sātana iz­dzimumam, — vairāk viņš nedabūs.

Luna pārtulkoja, ko biju teicis, ar gudru ziņu izlaiz­dams vārdus, kas raksturoja pārdevēju. Vīrs sašutumā sasita rokas. Vai mēs domājot jokus dzīt? Viņš sāka irgāties. Par tik krāšņu dzīvnieku pat trīs simti peso esot smiekla nauda. Cerams, senjors taču redzot, kas tas par brīnišķīgu zvēru… un tā joprojām. Bet senjors bija redzējis pietiekami. Es skaļi nospļāvos kādas sa­lauztas mucas atliekās, kas bija maigi apskāvušas ve­losipēda riteni, uzmetu vīram iznīcinošu skatienu, tad apgriezos uz papēža un slāju atpakaļ uz ceļu. Iekāpis vecajā mašīnā, aizcirtu durvis ar tādu sparu, ka vienu­brīd likās — vecā kaste sašķīdīs gabalu gabalos. Dzir­dēju, kā Luna ar vīru strīdējās, un, kad biju saklausījis pretīgā vīra balsī pielaidīgāku skaņu, izliecos ārā pa logu un uzkliedzu Lunam, lai nāk šurp un veltīgi ne­šķiež laiku. Pēc brīža viņš bija klāt.

Dodiet naudu Džerij, — Luna teica. Es iedevu solītos piecdesmit peso, un tūlīt Luna atnesa kasti ar kaķi, ko novietoja uz pakaļējā sēdekļa. Braucām projām klusēdami.

Mums jāsteidzas ātrāk mājās, Luna. 5im kustonī- tim vajadzīgs kārtīgs būris un kaut kas, ko ēst, citādi viņam beigas, — es sacīju. — Man vajadzēs arī zāģu skaidas.

Si, si, — Luna atsaucās, un viņa tumšajās acīs jautās rūpes. — Nekad vēl neesmu sastapis cilvēku, kas tā apietos ar dzīvnieku. Kaķis ir tikko dzīvs.

Domāju, ka man izdosies viņu izglābt, — es bildu. — Vismaz piecdesmit procentu garantijas.

Kādu laiku klusēdami braucām tālāk pa bedraino ceļu, tad Luna no jauna ierunājās.

Džerij, vai mēs nevarētu vēlreiz apstāties — tikai uz mirkli? — viņš noraizējies jautāja. — Tas mums būs pa ceļam. Es zinu vēl vienu, kam ir pārdodams kaķis.

Labi, ja pa ceļam, tad var. Es tomēr ceru, ka dzīv­nieks būs labākā stāvoklī par šo te.

Pēc brīža Luna pagrieza mašīnu nost no ceļa zaļā maurā. Plašā zālāja vienā galā stāvēja noplīsusi telts un tai blakūs mazs, sagrabējis karuselis un dažas svīt­raina brezenta balagānbūdas; brezents bija tā izbalojis,

ka izskatījās gandrīz balts. Turpat ganījās trīs brangi, spīdīgi zirgi, viens no tiem ābolains sirmis, ap lielo telti un būdām skraidīja bars labi barotu suņu, spriežot pēc izturēšanās, cirka suņi.

Kas tas? Izskatās gandrīz kā cirks, es sacīju Lunam.

Tas ir cirks, — viņš atbildēja, — tikai pavisam mazs.

Es biju pārsteigts, ka cirks, kaut arī neliels, var pa­stāvēt tik mazā pilsētiņā, kāda ir Orana, bet šis te, re­dzams, eksistēja gluži labi, kaut gan rekvizīti izskatījās nolietojušies, toties dzīvnieki bija labā stāvoklī. Kad mēs izkāpām no mašīnas, no lielās telts iznira rud- matains vīrs. Viņš bija atlētiska auguma, vērīgām za­ļām acīm un ļoti lielām, koptām rokām; radās iespaids, ka viņš vienlīdz labi spēj izpildīt akrobātisku vingro­jumu uz trapeces un strādāt ar lauvām.

Mēs sarokojāmies, un Luna pastāstīja, kas mums vajadzīgs.

Ak jūs gribat manu pumu? — viņš smaidīdams vaicāja. — Bet es jūs brīdinu, tas maksās bargu naudu… Viņa ir skaistule. Bet viņa pārāk daudz apēd, tāpēc nevaru atļauties viņu turēt. Nāciet un apskatiet, puma tepat ir. īsts velns, es jums saku. Nezinām, ko ar viņu iesākt.

Viņš pieveda mūs pie liela būra, kura stūrī tupēja skaista jauna puma, tik liela kā suns. Viņa bija branga un spīdīga, un kā visi jauni kaķi — nesamērīgi lielām ķepām. Zvēra kažoks bija dzintara dzeltens, dusmīgās, caururbjošās acis skaistā lapu zaļumā. Kad pienācām pie būra, puma uzrāva lūpu un, nikni rūkdama, atieza labī attīstītus piena zobus. Brīnišķīga puma; pēc pus­dzīvā radījuma, ko tikko bijām nopirkuši, viņā varēja noraudzīties ar prieku, bet, taustīdams kabatā maku, es zināju, ka par viņu būs jāmaksā liela nauda.

Tirgošanās ilga pusstundu pie glāzes ļoti laba vīna, ko uzlika galdā cirka īpašnieks, uzstādams, lai mēs ar viņu sadzertu. Galu galā vienojāmies par cenu, kas, lai gan augsta, tomēr šķita taisnīga. Tad es pajautāju, vai puma varētu palikt pie viņa līdz nākamajai dienai, ja es samaksāju par vakariņu tiesu; zināju, ka viņa būs labās rokās, turklāt man nebija sagatavots būris. Mūsu laip­nais rudmatis bija ar mieru, un darījums noslēdzās vēl

ar vienu vīna glāzi, tad mēs ar Lunu braucām atpakaļ uz mājām, lai mēģinātu glābt nelaimīgo ocelotu.

Kad biju tam pagatavojis būri un viens no Lunas mazajiem radiniekiem bija atnesis lielu maisu ar smar­žīgām zāģu skaidām, es izņēmu nabaga dzīvnieku no

smirdošās kastes un apkopu brūci viņa gurnā. Ocelots apātiski gulēja, kaut gan brūces apmazgāšana noteikti bija sāpīga. Tad es viņam ielaidu lielu šļirci penicilīna, un arī uz to viņš nereaģēja. Nākamais darbs bija ap- žāvēt viņa kažoku, jo tas bija piesūcies ar urīnu, un āda uz vēdera un ķepām no skābes iekaisusi. Vienīgais, kā te varēja līdzēt, bija apbērt dzīvnieku ar skaidām, iebu- žināt tās viņa kažokā, lai uzsūc mitrumu, un tad viegli, uzmanīgi izpurināt. Tad es izlasīju no viņa kažoka pa­šus lielākos mēslu pinkuļus, un pamazām viņš sāka iz­skatīties mazliet līdzīgs ocelotam. Vēl arvien dzīvnie­ciņš gulēja zemē, un viņam bija viss vienalga. Es ap- cirpu mēslainās kakla spalvas un ievietoju viņu jaunajā būrī uz salmiem un zāģu skaidām. Noliku ocelotam priekšā bļodiņu ar jēlu olu un mazu porciju smalki ka­pātas svaigas gaļas. Sākumā viņš nelikās par to zinis, un man sašļuka dūša, jo šķita, ka viņš jau sasniedzis to bada stadiju, kad nekādas barības vairs nekārojas. Izmisumā es viņu saņēmu aiz galvas un iegrūdu purnu " jēlajā olā, lai viņš būtu spiests vismaz aplaizīt ūsas. Pat šo apvainojumu viņš pacieta, tomēr apsēdās un no­laizīja pilošo olu sev no lūpām; viņš laizīja lēnām, piesardzīgi, it kā garšodams jaunu, nepazīstamu un droši vien bīstamu barību. Ar neuzticīgu skatienu ka­ķēns raudzījās traukā. Biju pārliecināts, ka sliktā ap­iešanās un bads dzīvnieku noveduši it kā transa stā­voklī, kad viņš vairs netic pats savām sajūtām. Tad es aizturēju elpu: ocelots paliecās uz priekšu un sāka bikli laizīt jēlo olu. Pēc pusminūtes trauks bija tukšs, un mēs ar Lunu, sajūsmā saķērušies, par prieku viņa mazajiem radiniekiem nodejojām tango apkārt patio.

Dodiet viņam vēl, Džerij! — Luna elsdams iz­dvesa, un viņa smaids sniedzās no vienas auss līdz otrai.

Nē, to nedrīkst, — es atbildēju. — Ja dzīvnieks tā nobadināts, viņš var nobeigties, ja ieēd par daudz. Vē­lāk es viņam ieliešu bļodiņā pienu, un rīt viņš dabūs pa mazai porcijai četras reizes dienā. Tagad es ceru, ka viņš atlabs.

Tas vīrs bija gatavais sātans, — Luna sacīja, šū­podams galvu.

Es dziļi ievilku elpu un spāņu valodā pateicu savas domas par kaķa bijušo īpašnieku.

— Nebūtu domājis, ka jūs spāniski protat tik vareni lamāties, Džerij, — Luna izteica savu apbrīnu. — Vienu vārdu, kādu jūs lietojāt, es pat nekad nebiju dzirdējis.

Man bija labi skolotāji, — es paskaidroju.

.— Cerams, jūs šovakar'neko tādu neteiksiet, — Luna turpināja, un acis viņam spulgoja.

Šovakar? Kas tad būs šovakar?

Tā kā rīt mums jābrauc atpakaļ uz Kalilegvu, mani draugi jums, Džerij, par godu rīko asado vakaru. Viņi spēlēs un dziedās vienīgi ļoti vecas argentīniešu tautas dziesmas, un jūs tās varēsiet ierakstīt magneto­fonā. Ko jūs par to sakāt? — viņš bažīgi vaicāja.

Ne par ko tā nejūsmoju kā par asado, — es at­teicu, — un asado ar tautas dziesmām — tā ir paradīze zemes virsū.

Un tai pašā vakarā ap desmitiem pie mums ar ma­šīnu piebrauca kāds Lunas draugs un aizveda mūs ārpus pilsētas uz kādu estansiju, kur bija paredzēts asado vakars. Vieta bija izraudzīta birzī estansijas tu­vumā — uz nomīdīta, smilšaina laukuma, kas vedināja domāt, ka šeit jau daudz ticis dejots; laukumu iekļāva šalcoši eikalipti un lieli oleandru krūmi. Maiga, dzel­tena gaisma, ko izstaroja kāds pusducis petrolejas lampu, apspīdēja garos solus un uz steķiem uzliktos koka galdus, bet ārpus šī dzeltenā apļa mirdzēja sidra­bains mēness. Te bija sapulcējušies apmēram piecdes­mit cilvēku, daudzus no tiem es nekad nebiju redzējis, un tikai daži varēja būt vecāki par divdesmit gadiem. Viņi mūs trokšņaini apsveica un gandrīz grūšus aiz­grūda pie galdiem, kas lūza no ēdienu pārpilnības, no­lika mums priekšā lielus kraukšķošus gaļas gabalus, tikko atgrieztus no liesmās čurkstoša cepeša. No rokas rokā ik pa brīdim ceļoja vīna pudeles, un pēc pusstun­das mēs ar Lunu bijām pilnīgi iejutušies asado vakara noskaņā — saēdušies labu ēdienu, sarkanvīna sasildīti. Tad šie jautrie, patīkamie jaunieši nostājās aplī, un, kamēr es sagatavoju magnetofonu, viņi ar lielu interesi vēroja manu noslēpumaino darbošanos ar lentēm un kloķiem. Kad es beidzot paziņoju, ka viss kārtībā, it kā uz burvju mājiena parādījās ģitāras, bungas un fleitas, un jaunieši sāka dziedāt. Viņi dziedāja un dziedāja, un ikreiz, tikko viena dziesma bija izdziedāta, kāds uzņēma jaunu, un viņi dziedāja atkal. Dažreiz apļa vidū tika iegrūsts kautrīgs, smaidošs jauneklis — kādas dzies­mas vienīgais pratējs, un, daudzu uzmundrinošu sau­cienu iedrošināts, viņš dziedāja. Tad bija kārta kādai meitenei — viņa dziedāja saldsērīgā balsī solo refrēnu, un uz viņas tumšajiem matiem mirgoja lampu ugunis; ģitāras trīcēja un drebēja zem spēlētāju zibenīgi veik­lajiem brūnajiem pirkstiem. Viņi dejoja rindā uz ak­mens plātnēm izliktas taciņas, zābaku pieši šķīla dzirk­stis, mūzikai cauri skanēja papēžu piesitieni, kuriem jāiekļaujas dažu dziesmu sarežģītajā ritmā, un es tos varēju iemūžināt lentē; viņi dejoja brīnišķīgo lakatiņu deju, kurai bija tik jautra, patīkama melodija, dejoja visādus tango, un es brīnīdamies domāju: vai stīvajai, bezkaislīgajai dejai, ko ar tādu pašu nosaukumu pazīst Eiropā, tiešām ir kaut kas kopējs ar to, ko dejo te? Tad, skaļi smiedamies par manu izmisumu — bija iz­beigusies lente —, viņi bīdīja mani pie galda, lika vēl ēst un dzert, bet paši apsēdās apkārt un dziedāja vēl skaistāk nekā iepriekš. Es jau teicu, ka tie pa lielākai daļai bija jaunieši padsmitos gados; viņi aizrautīgi dziedāja savas zemes vecās, skaistās tautas dziesmas un dejoja senās, jaukās dejas; sejas viņiem sajūsmā kvēloja, jo viņi redzēja manu sajūsmu; viņi godāja svešzemnieku, kuru nekad agrāk nebija redzējuši un droši vien arī nekad vairs neredzēs.

Bija sasniegta augstākā līksmības pakāpe. Pamazām iestājās atslābums, dziesmas kļuva arvien klusākas un sērīgākas, un tad pienāca brīdis, kad mēs zinājām, ka vakars beidzies un veltīgi būtu to mākslīgi pagarināt. No debesu augstumiem, kur tos bija pacēlusi dziesma, jaunieši kā cīruļu bars nolaidās atpakaļ uz zemes. Pie­tvīkuši, spožām acīm, laimīgi mūsu jaunie saimnieki vēlējās, lai mēs braucam atpakaļ uz Oranu kopā ar viņiem lielajā vaļējā kravas mašīnā, ar kuru viņi bija ieradušies. Sakāpām visi mašīnā, un mūsu cieši sablī­vētie ķermeņi izstaroja siltumu, par ko visi priecājā­mies, jo nakts tagad bija vēsa.

Un, kad mašīna ducināja projām pa ceļu uz Oranu, pudeles ar sarkanvīnu atkal ceļoja no rokas rokā, un ģitāristi sāka trinkšķināt stīgas. Vēsais nakts gaiss deva jaunu spirgtumu, atkal skanēja refrēns, un mēs kā debesu koris traucāmies samtainajā naktī. Es pacēlu acis uz augšu un redzēju lielos bambusus, kuri liecās pār ceļu un kurus tagad apgaismoja mašīnas ugunis. Tie izskatījās kā milzīga, zaļa pūķa nagi; šis pūķis lidinājās virs ceļa, draudēdams uzbrukt, ja mēs kaut uz mirkli mitētos dziedāt. Man rokā tika iespiesta vīna pu­dele, un, kad es atgāzu galvu, lai iedzertu, redzēju, ka pūķis bija nozudis un tumšās debess fonā kā balta sēne lejup uz mani raudzījās mēness.

VAMPĪRI UN VĪNS

Sikspārņi vampiri bieži sagādā lielas rai­zes, jo sakož zirgiem skaustu. Čārlzs Darvins, Cc]ojums ar kuģi «Bīgls»

Pēc atgriešanās no Oranas garāža bija pārpildīta ar dzīvniekiem. Savā nesaprotamajā valodā (brīžiem tajā ielauzās kāds griezīgs spiedziens) trokšņaini ķerkstēja papagaiļi, spalgi, dārdoši kliedza penelopes, neiedomā­jami skaļi savu dziesmu taurēja kariamas, degunsuņi murkšķēja, un kā tāls pērkons šad tad ierūcās puma, kuru es nokristīju par Lunu — cilvēkam Lunam par godu, — garāžā nu bija tāds jandāls, ka tajā noslāpa mana paša balss. Bet cauri šim skaņu jūklim bija dzir­dama nerimtīga skripstoņa, kas skanēja no agūta būra, kura iemītnieks ar kaltveida zobiem nepārstāja pārvei­dot savu mitekli.

Tikko atgriezies, es sāku gatavot būrus saviem dau­dzajiem un dažādajiem dzīvniekiem; Lunu biju nolēmis ievietot būrī pašu pēdējo, jo viņa bija atceļojusi šurp lielā konteinerā, kur varēja izkustēties tiku tikām. Taču, kad pārējie dzīvnieki jau atradās savos mitekļos, bija jādomā arī par Lunu — un es sāku būvēt tādu sprostu, kas būtu viņas vērts un ļautu apbrīnot pumas skais­tumu un grāciju. Sprosts bija tikko pabeigts, kad iera­dās Lunas krusttēvs, kā vienmēr jautri dziedādams, un piedāvāja palīdzīgu roku sarežģītajā uzdevumā — pār­vietot pumu no konteinera jaunajā sprostā.

Mēs rūpīgi aizbultējām garāžas durvis: ja notiktu kās neparedzēts, puma nevarētu izskriet ārā, skraidelēt apkārt un pazust.

Ar šādu piesardzību, kā cilvēks Luna, pagalam sa­traukts un nobijies, norādīja, bija-panākts arī, ka mēs

nu atradāmies ieslēgti garāžā kopā ar pumu. Es centos viņu iedrošināt, paskaidrodams, ka puma baidās un uztraucas daudz vairāk nekā mēs, bet tieši tai brīdī dzīvnieks tik draudīgi, dārdoši ierēcās, ka Luna nobā­lēja. Pūlējos viņu pārliecināt, ka šis rēciens tikai pie­rāda, cik ļoti dzīvnieks baidās, bet Luna veltīja man vienīgi neticības pilnu skatienu.

Man bija nodoms piegrūst konteineru ar pumu pie jaunā sprosta durvīm, tad izlauzt dažus dēļus kontei­nera sienā — un puma brīvi ieietu jaunajā miteklī. Diemžēl/jaunā sprosta mazliet neparastās konstrukcijas dēļ konteineru nebija iespējams piebīdīt tam pietiekami tuvu klāt — un starp jauno un veco mitekli palika ap astoņas collas plata sprauga. Tas mani nebiedēja: ar pāris dēļiem es izveidoju starp abiem sprostiem kaut ko līdzīgu mazam tunelim un sāku lauzt dēļus konteinera gala sienā, lai puma tiktu no tā ārā. Izlauztajā robā tūlīt pazibēja plata, zeltaina ķepa, tik liela kā plācenis, un manā delnā ievilkās dziļa brūce.

Are! — Luna sadrūmis izsaucās. —• Vai es ne­teicu?

Tas tikai tāpēc, ka puma baidās no cirtienu trok­šņa, — es māksloti jautri sacīju, sūkādams savainoto roku. — Tagad, šķiet, esmu izlauzis pietiekami lielu cau­rumu, un viņa varēs brīvi iziet cauri. Nu tikai jāpa­gaida.

Mēs gaidījām. Pagāja desmit minūtes, es palūrēju pa izkrituša zara caurumiņu konteinerā un redzēju, ka ne­kaunīgā puma mierīgi snauž savā krātiņā un neizrāda ne mazāko vēlēšanos iziet pa mūsu nestipro tuneli uz

jauno — daudz ērtāko mājokli. Acīmredzot vajadzēs dzīvnieku pabaidīt, lai tas no konteinera iebēgtu jau­najā sprostā. Es pacēlu āmuru un ar skaļu blīkšķi belzu pa konteinera aizmugures sienu. Varbūt man vajadzēja iepriekš brīdināt Lunu. Vienlaicīgi norisa divi noti­kumi. Puma uztrūkās no snaudas, pielēca kājās un skrēja uz robu konteinera sienā, bet āmura trieciena spēks izsita dēli tai tuneļa pusē, kur stāvēja Luna. Viņš tobrīd paskatījās lejup — tieši īstā laikā — un redzēja, ka ārkārtīgi satrauktā un aizkaitinātā puma jau ošņā viņa kājas. Luna palaida tik spalgu bļāvienu, kādu reti gadās dzirdēt, un palēcās stāvus gaisā. Viņa bļāviens glāba stāvokli. Puma tā pārbijās, ka žigli iebēga jau­najā sprostā, es nolaidu tam priekšā durvis; nu viņa bija droši ieslodzīta. Luna cilvēks, atspiedies pret garā­žas durvīm, ar kabatas lakatiņu slaucīja seju.

Viss kārtībā, — es priecīgi sacīju. — Es jau teicu, ka tas būs pavisam viegli.

Luna uzmeta man iznīcinošu skatienu.

Jūs esot vācis dzīvniekus Dienvidamerikā Un Āf­rikā? — viņš beidzot iejautājās. — Vai tas tiesa?

- Jā.

Un nodarbojaties ar to jau četrpadsmit gadus?

Jā.

Tagad jums ir trīsdesmit trīs gadi?

Jā.

Luna pašūpoja galvu, it kā būtu jāatmin viena no lielajām dzīves mīklām.

Dievs vien zina, kā esat tik ilgi palicis pie dzīvī­bas, — viņš piezīmēja.

Man ir burvju vārdi, — es atteicu. — Starp citu, kāpēc jūs šorīt ieradāties pie manis, vai tikai tāpēc, lai pamērotos spēkiem ar savu vārdamāsu?

Ārā, — Luna teica, arvien vēl slaucīdams no sejas sviedrus, — stāv kāds indiānis ar bicho. Es viņu sa­dabūju ciemā.

Kas tas ir par bicho? — es jautāju, kad mēs no garāžas iegājām dārzā.

Liekas, tā ir cūciņa, — Luna paskaidroja, — šis bicho atrodas kastē, tāpēc nevarēju lāgā saskatīt.

Indiānis tupēja mauriņā, un viņam priekšā bija kaste, no kuras skanēja spiedzīgi kviecieni un dobja rukšķē-

šana. Šādas skaņas raksturīgas vienīgi cūku cilts pār­stāvim. Indiānis smaidīdams pacēla lielo salmu cepuri, palocīja galvu un tad, noņēmis kastes vāku, izcēla kādu burvīgu, mazu radījumu. Tas bija ļoti jauns apkakles pekars — Dienvidamerikas tropiskajos apgabalos pa­rasta savvaļas cūka.

— Tā ir Huanita, — indiānis paskaidroja, nolikdams mazo radlbiņu uz mauriņa, kur tā izgrūda spalgu, jūs­mīgu kviecienu un ņēmās visu apošņāt.

Pret cūku cilti allaž esmu jutis vājību, sevišķi man patīk mazas cūciņas — no tām es nekādi nespēju atteik­ties, tāpēc nepagāja ne piecas minūtes — un Huanita bija mana? es viņu nopirku par tādu cenu, kas no finansu viedokļa divreiz pārsniedza viņas vērtību, bet to simtkārt atsvēra cūciņas jaukums un tikumi. Huanita bija ap astoņpadsmit collas gara un kādas divpadsmit collas augsta, klāta ar garu, diezgan asu, pelēku vilnu, bet no mutes kaktiņiem uz augšu visapkārt kaklam vi­ņai stiepās glīta balta josla, kas atgādināja Itonas stu­denta apkaklīti [19] . Huanitai bija šmaugs ķermenis, ga­rens, smails purns ar apburošu uzrautu šņukuriņu, tievas kājas ar spīdīgiem nadziņiem sešpensa lielumā. Huanitas gaita bija viegla, sievišķīga, kājas viņa kus­tināja ļoti ātri, nadziņi maigi dipēja pret zemi kā lietus lāses. Viņa bija smieklīgi droša, un viņai piemita brī­nišķīgs paradums — sveicināt; pat tad, kad es biju projām tikai piecas minūtes, viņa mani apsveica tā, it kā neredzējusi gadiem un šis laiks viņai bijis tukšs un drūms. Jūsmīgi kviekdama, viņa skrēja man pretī un nevaldāmā atkalredzēšanās līksmē berzēja gan šņu­kuru, gan dibenu man gar stilbiem, svētlaimīgi ruk­šķēdama un saldi nopūzdamās. Kā septītajās debesis viņa sajutās tad, kad es viņu paņēmu rokās, apguldīju kā zīdaini augšpēdu un kasīju viņai puncīti. Tad viņa gulēja aizvērtām acīm un lielā labpatikā kņadzināja mazos piena zobiņus.

Visi mani drošākie, mierīgākie dzīvnieki vēl arvien brīvi skraidīja pa garāžu, un, tā kā Huanita uzvedās ļoti labi un pieklājīgi, arī viņai es neliedzu šo brīvību, vienīgi naktīs ievietoju viņu būrī.

Bija interesanti novērot dzīvniekus barošanas laikā; Huanita iegremdēja šņukuru lielajā ēdiena bļodā, bet viņai apkārt pulcējās kariamas, papagaiļi, pundurtruši, penelopes —• visi gribēja ēst no tās pašas bļodas. Hua­nita vienmēr uzvedās nevainojami un atstāja citiem pie­tiekami vietas, nekad viņa nenaidojās — pat tad ne, ja kāda blēdīga kariama viņai deguna priekšā nočiepa kumosus. Vienīgā reize, kad redzēju viņu dusmīgu, bija tad, kad viens no muļķīgākajiem papagaiļiem, ieraudzī­jis ēdiena bļodu, lielā satraukumā, priecīgi ķērkdams, laidās lejup un uzmetās Huanitai tieši uz šņukura. Viņa to tūlīt nokratīja un, nikni rukšķēdama, skrēja tam pa­ka], kad tas ķērkdams, spārnus sizdams, metās bSgt; cūciņa iedzina negantnieku kaktā, kur mirkli pastāvēja, noliekusies pār putnu, brīdinoši šņirkstinādama zobus, tad atgriezās pie pārtrauktās maltītes.

Kad visiem jauniegūtajiem dzīvniekiem bija sagā­dājis kārtīgus mitekļus, es apciemoju Ednu, lai pateik­tos par gādību un rūpēm, ko viņa tiem veltījusi manas prombūtnes laikā.

Ednu un Helmutu es sastapu darbojamies ar lielu kaudzi smalko sarkano piparu, no kuriem pēc Helmuta receptes viņi uzbūra kaut kādu mērci — smaržīgu vi­rumu, kas, pieliets pie zupas, ar pirmo malku gan sa­rāva muti čokurā, tomēr piešķīra zupai dievišķīgu garšu. Esmu pārliecināts, ka jebkurš gardēdis slavētu pat vecu zābaku, jo viņam to pasniegtu novārītu un pārlietu ar Helmuta mērci.

Sveiks, Džerij, — Helmuts, mani ieraudzīdams, iesaucās un steidzās pie dzērienu skapja, — man ir labas ziņas.

Vai gribat teikt, ka esat nopircis jaunu džina pu­deli? — es ieinteresēts jautāju.

Protams, protams, — viņš smaidīdams sacīja, — Mēs taču zinājām, ka jūs būsiet mājās. Bet vai jūs zināt, ka nedēļas nogalē man sākas atvaļinājums?

Jā, un tad?

Tas nozīmē, —- Helmuts turpināja, bezbēdīgā ne­vērībā iešļākdams glāzēs džinu, — ka es jūs uz trim dienām varu ņemt līdzi Kalilegvas kalnos. Vai gribat?

Es griezos pie Ednas.

Edna, — es iesāku, — es jūs mīlu …

Labi jau, labi, — viņa rezignēti sacīja, — bet do­diet man garantiju, ka puma netiks ārā, — to es kate­goriski prasu.

Sestdienas rītā līdz ar gaismu mani pamodināja Luna; iebāzis galvu manas istabas logā, viņš dziedāja diezgan piedauzīgu dziesmiņu par mīlestību. Es īzrau- sos no gultas, uzmetu plecos saini ar nepieciešamajām mantām, un vēsajā, blāvajā ausmā mēs soļojām uz Helmuta māju. Pie tās stāvēja vairāki diezgan vāji, no­dzīti zirgi ar ļoti interesantiem, Argentīnas ziemeļos parastiem segliem. Tiem bija dziļš, ieliekts sēdeklis ar augstu priekšējo loku, tā ka segli atgādināja atzveltnes krēslu. Seglu priekšā piestiprināti divi lieli ādas gabali, kas mazliet atgādināja eņģeļa spārnus un lieliski aiz­sargāja jātnieka lielus un ceļgalus, jājot cauri dzelk­šņainiem krūmiem. Nespodrajā rītausmā dīvaini seglo­tajiem zirgiem bija attāla līdzība ar mītiskajiem pega- ziem, kas vientuļi ganās rasotā zālē. Turpat blakus slaistījās četri mednieki pavadoņi, kuriem vajadzēja do­ties mums līdzi; šie vīri izskatījās diezgan mežonīgi: neskūtas sejas, kājās platas, netīras bikses, sakrokoju- šies zābaki, galvā lielas, apdriskātas salmu cepures. Mednieki vēroja Helmutu, kura salmu dzeltenajos matos mirdzēja rasas pilieni; viņš pa kārtai apstaigāja visus zirgus, bāzdams dažādus priekšmetus šķērsām pāri seg­liem pārmestajos maisos. Tajos, kā Helmuts man pa­skaidroja, bija mums visiem pārtika trim dienām. Ieska­tījies divos maisos, es atklāju, ka šī pārtika sastāv gal­venokārt no ķiplokiem un sarkanvīna, bet viens bija piebāzts ar milzīgiem apšaubāma izskata gaļas gaba­liem, no kuriem cauri audumam sūcās un pilēja zemē asinis.

Kad viss bija sagatavots tā, kā Helmuts vēlējās, dre­binādamās rīta svārkos, iznāca Edna, lai mūs izvadītu, mēs sēdāmies kaulainajos zirgos un mundriem rikšiem jājām pretī savam ceļamērķim — palsajā rīta miglā tītajai kalnu grēdai, ko vietvietām izraibināja zaļi un zeltaini lecošās saules staros mirdzoši laukumiņi.

Sākumā jājām pa taku cauri cukurniedru laukiem,-kur niedres zuzēja un čabēja maigajā vēsmā. Mednieki pa­vadoņi bija aizauļojuši pa priekšu, bet Luna, Helmuts un es jājām rindā soļiem. Helmuts man pastāstīja par savu dzīvi, kā viņš, pēc tautības austrietis, septiņpa­dsmit gadu vecumā iesaukts vācu armijā, kur izkarojies visus kara gadus — sākumā Ziemeļāfrikā, tad Itālijā un beidzot Vācijā, tomēr izkūlies sveiks un vesels, ja neskaita pirksta galu, ko zaudējis, uzkāpdams uz mī­nas, un tomēr palicis dzīvs.

Luna sakņupis zvilnēja lielajos seglos kā apgāzta lelle un klusu sevī kaut ko dziedāja.

Kad ar Helmutu tiku tikām bijām apsprieduši vis­pasaules problēmas un nonākuši pie sensacionālā seci­nājuma, ka karš ir nevajadzīgs, abi beidzot apklusām un klausījāmies Lunas klusajā dziedāšanā, cukurniedru zuzēšanā un nepārtrauktajā pakavu dipoņā, kas smal­kajos ceļa putekļos šķita kā mierīgi sirdspuksti.

Drīz vien taka mūs izveda no niedru laukiem un sāka vīties pa zemākaj'ām kalnu nogāzēm augšup mežā. Ma­sīvos kokus rotāja nokareni epifīti un orhidejas, liānu mudžekļi tās bija savijuši un piesaistījuši citu citai1 kā vergus pie ķēdes. Taka tagad virzījās pa senu izžuvu-

šas upes gultni (varu iedomāties, kāda tā izskatījās lietus sezonā) un bija piebārstīta dažāda lieluma ne­gludiem, vaļīgiem akmeņiem.

Zirgi, pazīdami apvidu, visu laiku bija soļojuši droši, tomēr šajā vietā bieži klupa un tikko nenometa jātnie­kus pār kaklu zemē, tāpēc vajadzēja tos stingri valdīt, lai nenokūleņotu ar iedauzītu galvaskausu.

Taka sašaurinājās un ieveda biezā krūmājā, kur iz- vijās tādos līkumos, ka mēs, lai gan jājām ciešā virtenē, bieži vien cits citu neredzējām, un, ja Luna man aiz muguras nedziedātu un palaikam neatskanētu Helmuta lamāšanās, kad viņa zirgs paklupa, es varētu domāt, ka jāju viens.

Tā bijām jājuši apmēram stundu, brīžiem cits citam kaut ko uzsaukdami, kad piepeši es izdzirdu krietnu ga­balu priekšā Helmuta saniknoto bļāvienu. Iegriezies kādā līkumā ieuaudzīju viņa dusmu cēloni. Te taka bija atkal kļuvusi platāka, un gar tās vienu malu stie­pās ap sešas pēdas dziļa akmeņaina aiza. Neizprotamu iemeslu dēļ •— ceļš te bija pietiekami plats, lai šāda katastrofa nenotiktu, — tajā bija iegāzies viens no mūsu nastu nesējiem zirgiem. Tas stāvēja aizas dibenā un, šķita, bija gluži apmierināts, bet mūsu mežonīgā izskata mednieki bija nokāpuši no zirgiem un mēģināja to uzdabūt augšā. Viens sāns zirgam bija viscaur no­liets ar koši sarkanu šķidrumu; tas pilēja zemē, un skats bija šaušalīgs, jo likās, ka dzīvnieks stāv asiņu dīķī, kas kļūst arvien lielāks. Sākumā man bija brī­nums, kā zirgs no nelielā kritiena varēja sevi tik bries­mīgi savainot, bet tad es sapratu, ka viņa nastā starp citām mantām atradās arī daļa mūsu vīna pudeļu. Ta­gad bija skaidrs, kur radies lipīgais, sarkanais šķid­rums, un saprotamas Helmuta dusmas. Galu galā mums tomēr izdevās uzdabūt zirgu uz takas, bet Helmuts, ieskatījies samirkušajā maisā, nostenējās vien.

Nolādētais zirgs, — viņš sūkstījās, — kāpēc tas nevarēja krist uz otriem sāniem, kur bija gaļas maissl

Vai kaut kas vēl atlicis? — es jautāju.

It nekas, — Helmuts atteica, uzmezdams man cieteja skatienu, — pudeles visas līdz pēdējai sasistas. Vai jus zināt, ko tas nozīmē?

Nē, — es godīgi atbildēju.

— Tas nozīmē, ka mums jāiztiek ar divdesmit piecām vīna pudelēm, — Helmuts teica. Sīs traģēdijas satriekti, lēnām turpinājām ceļu. Laikam pat Lunam bija ķēries pie sirds mūsu zaudējums, jo tagad viņš dziedāja pašas skumjākās dziesmas no sava plašā repertuāra.

Mēs jājām un jājām, un taka kļuva arvien stāvāka. Pret pusdienu apstājāmies pie mazas, krāčainas upītes un nokāpām no zirgiem, sviedros mirkdami; izpeldēju­šies ieturējām vieglu maltīti, kas sastāvēja no ķiplo­kiem, maizes un vīna. Izlepušiem ļaudīm šāda uzkoda būtu pretīga, bet izsalcis ceļinieks to ēd ar gardu muti. Atpūtāmies vienu stundu, kamēr apžuva sasvīdušie zirgi, tad sēdāmies atkal seglos un jājām visu pēcpus­dienu. Beidzot, kad jau ēnas metās garas un virs mums starp koku lapām ielija zeltaina saulrieta mirdza, no­gāze izbeidzās, mēs iejājām līdzenā meža klajumā. Mūsu mednieki te jau bija priekšā, nokāpuši no zirgiem un tos noseglojuši, viens no viņiem jau bija salasījis sausus žagarus un aizkūris ugunskuru. Arī mēs stīvi notrausāmies zemē, noņēmām zirgiem seglus un, aiz­bāzuši tos un vilnaino aitādas segu, sauktu rekado, sev aiz muguras, atlaidāmies zemē ap ugunskuru un kādas desmit minūtes atpūtāmies; pa to laiku mednieki iz­ņēma no maisiem dažus nepievilcīgā izskata gaļas gabalus, uzdūra uz koka iesmiem un sāka cept.

Pēc kāda laika es jutu, ka stīvums mazinājies, tā kā bija vēl gaišs, nolēmu turpat nometnes tuvumā mazliet paklejot pa mežu. Saliecies spraucos cauri saulrieta ap­gaismotajam biezajam krūmājam. Aiz manis mednieku rupjās balsis drīz vien noslāpa starp lapām. Brīžiem man virs galvas, spārniņus plivinādams, aizspurdza kolibri un nolaidās pie kādas puķes, lai iebaudītu nakts- maltīti, mazi tukanu bariņi, vaukšķēdami kā kucēni, lidoja no koka uz koku vai arī, galvas piešķiebuši, čīk­stēdami kā sarūsējušas eņģes, mani uzmanīgi vēroja. Bet vairāk par putniem manu uzmanību šobrīd saistīja neparastā sēņu dažādība, kuras auga visapkārt. Nekad nevienā pasaules daļā neesmu redzējis tik daudzas un dažādas ēdamas un neēdamas sēnes, ar kurām bija kā sētin nosēta meža zeme, kritušo koku stumbri un arī augošie koki. Sēnes bija visās krāsās — no vīna sar­kanas līdz melnai, no dzeltenas līdz pelēkai un neiedo­mājami dažādas pēc formas. Es lēnām klejoju pa mežu kādas piecpadsmit minūtes un šai laikā biju pārstai­gājis apmēram vienu akru. Tomēr pa šo īso laiciņu un tik ierobežotā platībā man cepurē bija savāktas div­desmit piecu dažādu sugu sēnes. Dažas bija spilgti sar­kanas, pēc formas līdzīgas Venēcijas stikla kausiem, ar tieviem kātiņiem; citas sīki caurumotas kā mazi, balti un iedzelteni filigrāni izstrādāti ziloņkaula galdiņi; vēl citas līdzīgas lielām darvas vai lavas pikām, melnas un cietas tās apklāja trūdošos stumbrus; dažas bija spīdīgi brūnas kā no šokolādes, zarotas un žuburotas kā mazītiņi brieža ragi. Citas sēnes auga rindās kā sarkanas, dzeltenas vai brūnas pogas uz kritušo koku krūtežām, vēl citas bija līdzīgas veciem, dzelteniem sūk­ļiem un karājās koku zaros, no tām pilēja indīgs dzel­tens šķidrums. Te bija pats īstākais «Makbeta» raganu sils, kur jebkurā brīdī varēja parādīties salīkusi, krun­kaina vecene ar grozu uz rokas, lai savāktu visu šo pēc izskata indīgo sēņu bagātību.

Drīz pilnīgi satumsa, starp kokiem vairs neko neva­rēja redzēt, tāpēc es devos atpakaļ uz nometni, izliku rindās savas sēnes un pētīju tās ugunskura gaismā. Ne­izskatīgie gaļas gabali pa to laiku bija pārvērtušies gar­dos cepešos, brūnos un čurkstošos, un mēs ikviens pa­liecāmies uz priekšu un ar nazi nošņāpām sev pa mīkstai šķēlei, pamērcējām Helmuta mērcē (viņš bija iedomājies paņemt vienu pudeli ljdzi) un tad krauk­šķošu un smaržīgu bāzām mutē. Ēšana norisa pilnīgā klusumā, tikai reižu reizēm kāds atraugājās. Klusu no rokas rokā ceļoja vīna pudeles, brīžiem kāds pastiepās uz priekšu, lai sabikstītu ugunskuru, liesmas tad iede­gās spožāk, un cepešu atliekas čūkstēja kā miegainu lapseņu pūznis. Beidzot, pamatīgi saēdušies, atlaidā- mies guļus pret ērtajiem, apklātajiem segliem, bet Luna, iedzēris krietnu vīna malku, paņēma ģitāru un sāka maigi trinkšķināt stīgas. Pēc brīža viņš uzņēma klusu dziesmu, tā liegi skanēja ugunskura lokā, un mednieku zemās, sulīgās balsis tai pievienojās. Es uzģērbu pončo (šo nenovērtējamo apģērba gabalu, līdzīgu segai ar caurumu vidū), cieši tajā ievīstījos, atstādams brīvu vienu roku, ar ko saņemt vīna pudeli, kad tā pa apli atceļos pie manis, pagalvī saritināju mīksto, silto ait­ādās rekado un, klausīdamies sapņainajās dziesmās, vēroju baltu mēnesi slīdam cauri zaru režģim, kas mel­nēja virs mūsu galvām. Tad pēkšņi, pats to nemanī­dams, biju cieši iemidzis.

Es pamodos tai pašā stāvoklī — ar seju pret debe­sīm, kas tagad bija bāli zilas, zeltaini vizošas. Pagrie­zies uz sāniem, redzēju, ka mednieki jau piecēlušies, ugunskurs iekurts un uz iesmiem cepšanai uzdurti jauni gaļas gabali. Helmuts sakņupis sēdēja pie uguns, rokā viņam bija liela krūze ar kūpošu kafiju, viņš ieraudzīja, ka es žāvājos, un man uzsmaidīja.

— Paskatieties uz Lunu, — viņš sacīja, rādīdams ar krūzi. — Krāc kā sivēns.

Luna gulēja man blakus neredzams zem pončo. Es atbrīvoju vienu kāju no sava pončo un spēcīgi iespēru viņam pa to vietu, kur pēc manas saprašanas vajadzēja būt dibenam. Nebiju pārskatījies, jo uz manu ļaunprā­tību viņš reaģēja ar kaucienu. Tad atskanēja klusi smiekli un jautra dziesma, un pončo caurumā parādījās Lunas galva, viņš izskatījās gaužām jocīgs — kā dzie­došs bruņurupucis, kas izbāzis galvu no bruņu apakšas.

Pēc neilga laika, iestiprinājušies un kafijas sasildīti, seglojām zirgus un jājām tālāk mežā, kas bija rasas pilns un smaržīgs, putnu dziesmu pieskandēts.

Jādams es domāju par sikspārņiem vampīriem. Man bija skaidrs, ka īsajā laikā, kamēr būsim kalnos, maz izredžu saķert īsti labus eksemplārus, bet es zināju, ka mūsu ceļamērķis ir šo sikspārņu apsēsts. Kādreiz bijis nodoms tajā vietā ierīkot kafijas plantāciju, taču izrā­dījies, ka vampīru dēļ tur nebija iespējams turēt zirgus, un tā šis projekts ticis atmests. Bet man ļoti gribējās sastapties ar vampīriem viņu dzimtenē un, ja iespējams, kādus noķert un aizvest līdzi uz Eiropu; es tos barotu ar cāļu asinīm vai nepieciešamības gadījumā ar savām vai kāda cita cilvēka asinīm, ja izdotos tādu sadabūt. Cik man zināms, nevienā Eiropas zooloģiskajā dārzā nav sikspārņu vampīru, kaut gan daži ir diezgan labi aklimatizējušies Savienotajās Valstīs.

Es tikai baidījos, vai barības trūkuma dēļ vampīri nebūs šo apvidu pametuši, lai uzmeklētu izdevīgākas barošanās vietas.

Mūsu ceļamērķis, kuru pēc stundas sasniedzām, iz­rādījās maza, pussagruvusi mājiņa ar vienu istabu un mazu, slēgtu verandiņu, kas piebūvēta mājiņas vienos sānos. Vēl apmēram seši mēneši, es nodomāju, tad mājiņa klusu sabruks un kļūs par meža daļu — mes vēl bijām paguvuši ierasties laikā. Visi mednieki, Hel­muts un Luna acīm redzami priecājās par šo būdiņu, it kā tā būtu nez kāda lepna viesnīca, viņi steidzīgi nesa seglus iekšā un tur draudzīgi apspriedās, kurā istabas stūrī uz ķirmju izgrauztās grīdas katrs gulēs. Es pieteicos gulēt ārā uz verandas — ne vien tāpēc, ka tas būtu mazliet higiēniskāk, bet arī tāpēc, ka no turie­nes es varēju paturēt acīs koku, pie kura bija piesieti zirgi, jo biju pārliecināts, ka sikspārņi vispirms kritīs uz zirgiem.

Ieturējuši maltīti, devāmies kājām pastaigā pa mežu; redzējām tapira, jaguāra un citu mazāku meža dzīv­nieku pēdas, bet paši dzīvnieki nekur nebija manāmi. Apvēršot katru satrūdējušu koku, kas gadījās ceļā, man tomēr izdevās sagūstīt divus jaukus, mazus krupīšus, koku vardi un par izbailēm visiem ceļabiedriem — arī mazu koraļļčūskulēnu. Kad bijām atgriezušies mājās, lai ieturētu vakariņas, es savu guvumu rūpīgi ieliku audekla maisiņos, kurus šim nolūkam biju paņēmis līdzi. Paēduši apsēdāmies ap gailošajiem nodeguļiem, un Luna, kā parasti, mums dziedāja. Pēc tam visi iegāja mājiņā, rūpīgi aizvēruši logu un durvis, lai ne vēsmiņa nāvējošā nakts gaisa neiekļūtu istabā un viņus nenonāvētu (kaut gan iepriekšējā naktī bija saldi gulē­juši ārā); es sev iekārtoju uz verandiņas guļvietu ar augstu pagalvi, lai varētu pārredzēt mēnesnīcas sud­rabotos zirgus, kuri bija piesieti kādas divdesmit pē­das atstatu. Ērti atlaidos, iededzināju cigareti un tad cieši vēros mēnessgaismā, vai visas acis izskatīdams, cerībā ieraudzīt kaut ko, kas liecinātu, ka zirgu tuvumā parādījies sikspārnis. Tā nosēdēju divas stundas, tad pret savu gribu ieslīgu miegā.

Es pamodos ausmā nikns uz sevi, ka biju gulējis. Izvīstījos no pončo un gāju aplūkot zirgus. Sev par ne­izsakāmām dusmām atklāju, ka divi zirgi tomēr bija vampīru sakosti, un tas bija noticis, kamēr es krācu tepat dažus soļus tālāk. Abi zirgi bija sakosti vienā un tai pašā vietā Uz kakla, apmēram plaukstas attālumā no skausta. Kodumi izskatījās kā divi taisni iešķēlumi, katrs kādu collu garš un pavisam sekls. Bet šo mazo kodumu sekas mēdz būt visai nepatīkamas, jo pēc tam, kad sikspārnis savu maltīti pabeidzis un aiz­laidies, brūcīte joprojām asiņo, tāpēc ka vampīru sieka­las satur kādu antikoagulantu, kas kavē asiņu sarecē- šanu.

Arī tagad sasodītais sikspārnis bija aizlaidies, bet kodumu brūces nepārstāja asiņot, un uz mūsu zirgu kakliem rēgojās platas sarecējušu asiņu joslas; notecē- jušo asiņu daudzums nekādi neatbilda brūču lielumam. Vēl es ievēroju, ka brūces uz abu zirgu kakliem bija ne tikai vienās un tajās pašās vietās, bet arī vienā un tajā pašā pusē: labajā, ja skatās, zirgā sēžot, bet krei­sajā es nesaskatīju nekādas kodumu pazīmes. Abi zirgi izturējās tā, it kā nekas nebūtu noticis, un šķita patī­kami pārsteigti, ka es tos tik pamatīgi aplūkoju.

Pēc brokastīm, pārliecināts, ka sikspārņi paslēpušies tepat tuvumā, ierosināju visiem kopā tos sameklēt. Mēs izklīdām mežā un pārmeklējām to ceturtdaļjūdzes rā­diusā ap mājiņu, ielūkodamies koku dobumos un nelie­lās alās, kur vampīri varētu būt paslēpušies. So veltīgo nodarbošanos turpinājām līdz pusdienlaikam, tad no jauna sapulcējāmies pie mājiņas, un vienīgās dzīvās radības, ko mums izdevās iegūt, bija ap trīs simti četr­desmit melnas ērces — dažāda vecuma un lieluma —, kurām, šķiet, vislabāk patika Lunas un Helmuta smaka, tāpēc tās bija uzkritušas tieši viņiem. Abiem nelaimī­gajiem vajadzēja iet uz tuvējo upīti izģērbties; noņē­muši no ķermeņa visciešāk piezīdušos kukaiņus, viņi apsēdās un sāka izlasīt atlikušos no apģērba krokām un vīlēm; abi kā paviānu pāris sēdēja kaili uz akmeņiem un knibinājās ap drēbēm.

Ir gan savādi radījumi šīs ērces, — es ierunājos, atnācis pie upītes, lai paziņotu, ka ēdiens gatavs, — pa­razīti ar pareizu nojautu. Zinātniski konstatēts, ka ērces mēdz uzbrukt pašiem nepatīkamākajiem kādas ekspedī­cijas dalībniekiem… parasti dzērājiem, pamuļķiem vai morāli pagrimušiem cilvēkiem.

Luna un Helmuts blenza manī.

Vai gribat, lai mēs ar Lunu jūs iemetam, lūk, tajā ūdenskritumā?

Jums tomēr jāatzīst, ka mazliet dīvaini tas ir. Neviens no medniekiem nav dabūjis ērces, lai gan para­zītiem viņi ir labu labā ēsma. Arī man nav ērču. Vie­nīgi jums abiem. Te būtu vietā visiem zināmā paruna.

— Kāda? — Helmuts aizdomīgi vaicāja.

•— «Tāds ar tādu saprotas», — es sacīju un mudīgi steidzos atpakaļ uz nometni, iekams viņi nav paguvuši uzaut zābakus ūn mesties man pakaļ.

Izcirtumā saule nežēlīgi cepināja, tāpēc paēduši uz neilgu laiciņu nolikāmies verandā pagulēt dienvidu. Ka­mēr pārējie krāca kā liels cūku bars, es nespēju iemigt. Vēl arvien domāju par vampīriem. Mani kaitināja, ka nebijām atraduši viņu paslēptuvi, kurai taču vajadzēja būt kaut kur tepat tuvumā. Protams, tur varēja būt tikai viens vai divi sikspārņi, un tādā gadījumā atrast viņus šajā mežā būtu daudz grūtāk nekā adatu siena kaudzē.

Kad visi, kaut ko murminādami, žāvādamies bija pa­modušies, man iešāvās galvā kāda doma. Es uzlēcu kājās un iegāju mājiņā. Palūkojies augšup, sev par lielu prieku ieraudzīju, ka vienīgajai istabai ir koka griesti, tātad starp tiem un jumta kori jābūt bēniņiem. Izsteidzos ārā, un tur patiesi rēgojās četrstūraina lūka, kas acīmredzot veda bēniņu telpā. Tagad biju pārlie­cināts, ka bēniņi bāztin piebāzti ar sikspārņiem; es ne­pacietīgi gaidīju, kamēr mednieki no tieviem kokiem sanagloja vienkāršas kāpnes un pieslēja tās pie lūkas.

Tad steidzīgi rāpos augšā, apbruņojies ar maisu, kur ielikt sagūstītos sikspārņus, un drēbes gabalu, ar ko tos noķert, lai pats netiktu sakosts. Helmuts man sekoja — viņam bija jāaizklāj lūka ar vecu kreklu. Turēdams mutē kabatas lukturīti, es ielīdu bēniņu telpā. Tūlīt pat at­klāju, ka koka griesti, uz kuriem es salīcis stāvēju, bija ārkārtīgi nedroši, tāpēc vajadzēja laisties garšļaukus uz vēdera un līst uz priekšu kā jūras zvaigznei — izplestām rokām un kājām, lai iegūtu lielāku atbalsta laukumu, jo citādi griesti droši vien ielūztu un es kopā ar tiem iekristu istabā. Šļūkdams uz vēdera kā indiānis, kas lavās klāt medījumam, sāku izpētīt bēniņus.

Pirmā dzīvā radība manā ceļā bija tieva, gara koku čūska, kas pašāvās garām uz lūku, kuru apsargāja Helmuts.

Kad es viņu brīdināju un lūdzu, lai viņš pamēģina to noķert, viņš bija sašutis un nolamājās sulīgiem aus­triešu lamu vārdiem. Viņam par laimi, čūska atrada griestos šķirbu un nozuda tajā, mēs to vairs nedabū­jām redzēt. Es pacietīgi līdu tālāk, iztraucēdams trīs mazus skorpionus, kuri tūlīt ieskrēja tuvākajās sprau- dziņās, un astoņus lielus, pretīgus un ļoti spalvainus zirnekļus, kuri tikai mazliet sakustējās, kad uz tiem krita kabatas lukturīša gaismas stars, tad atkal sa­stinga. Bet sikspārņu nebija, pat ne viņu mēslu, kas dotu cerības, ka izdosies viņus atrast. Manī jau brieda niknums uz visiem sikspārņiem, bet jo sevišķi uz vam­pīriem, kad piepeši lukturīša gaismas stars apstājās pie kāda dzīva radījuma, kas nesatricināmā mierā tupēja uz sijas, ļauni blenzdams uz mani, un tai pašā mirklī es aizmirsu vampīrus.

Gaismas lokā sēdēja pundurpūce — mazs putniņš, nedaudz lielāks par zvirbuli, apaļām, dzeltenām acīm; pūcīte cieši, klusā niknumā vērās manī — gluži kā mā­cītājs, kas dievkalpojuma vidū pēkšņi atklājis, ka ērģel­nieks piedzēries.

Man ļoti patīk visu veidu pūces, bet visjaukākās lie­kas šīs pundurpūcītes. Mazītiņi putniņi, bet ne no kā nebaidās — laikam gan tāpēc viņas man iepatikušās; lai nu kā, es gribēju, vai plīst vai lūst, pievienot šo pū­cīti savai kolekcijai. Spīdinādams lukturīša gaismu pū­cītei tieši acīs, lai viņa neredzētu, ko es daru, lēni pastiepu augšup otru roku un ar ātru kustību uzmetu putnam virsū drānu, un nocēlu viņu no sijas. Pūcīte dusmīgi iebrēcās un mežonīgi pērās ar spārniem, cauri audumam man pirkstos iecirtās viņas mazie, asie nagi. Es noliku kabatas lukturīti zemē un, cieši ievīstījis put­niņu drānā, aizbāzu viņu sev aiz krekla, kuru drošības dēļ vēl aizpogāju. Tad, vēlreiz pārliecinājies, ka sik­spārņu bēniņos nav, sāku virzīties uz izeju. Tas, maigi izsakoties, bija visai grūts uzdevums, jo man uz krūtīm bija sainītis ar pūci, tā ka atpakaļ nācās līst augšpēdu. Tā es lieliski varēju apskatīt zirnekļus, kuri rēgojās virs manis; tagad tie man šķita zupas šķīvja lielumā, ik brīdi gatavi mesties man virsū, ja es izdarītu kādu aplamu kustību. Lai cik interesanti ir zirnekļi, man tomēr nepatīk atrasties lielo un spalvaino sugu pār­stāvju tiešā tuvumā.

Beidzot sasniedzu lūku un izrāpos ārā saules gaismā.

Mani pārsteidza tas, ar kādu satraukumu un sajūsmu mednieki uzņēma ziņu par pundurpūcītes sagūstīšanu. Kad es par to brīnījos, man tika paskaidrots, ka pēc argentīniešu ticējumiem pundurpūcītes īpašniekam smaidot laime mīlestībā. Tā bija arī atbilde uz kādu jautājumu, kas man jau ilgāku laiku nedeva mieru. Buenosairesas putnu tirgū es biju redzējis vienu šādu pūci būrītī. īpašnieks par to prasīja fantastisku cenu, tāpēc sākumā nodomāju, ka viņš jokojas, bet tad pār­liecinājos, ka tā ir nopietnība. Viņš negribēja kaulēties un ļāva man aiziet, putnu nenopirkušam.

Pēc trim dienām es atkal ierados tirgū cerībā, ka vīrs būs apdomājies, bet maldījos, pūce bija pārdota par sākotnējo cenu. Man tas šķita neticami, es nezināju, kā to izskaidrot. Tagad sapratu, ka mani pārsolījis kāds iemīlējies lauku puisis, un atlika vienīgi cerēt, ka pūce viņam tiešām atnesusi laimi.

Tā bija mūsu pēdējā nakts kalnos, un šoreiz biju cieši nolēmis sagūstīt sikspārni vampīru, tikko gaisā sama­nīšu kaut sīkāko virmojumu. Es pat biju gatavs pats kļūt viņiem par ēsmu. Tā es cerēju ne vien pievilina^ sikspārņus savā tuvumā, bet arī pārliecināties, vai viņu kodiens patiesi tik nesāpīgs, kā to mēdz stāstīt.

Kad pārējie bija sagājuši savā bezgaisa buduārā, es ierīkoju sev guļvietu zirgu tuvumā, tomēr ne pārāk tuvu, lai neizbaidītu sikspārņus, ievīstijos pončo un vienu kāju atstāju ārā sikspārņiem par ēsmu: biju lasījis, ka sikspārņi vampīri krītot uz cilvēku ekstre­mitātēm, it īpaši uz kāju īkšķiem. Tomēr nolēmu ziedot zinātnei tikai vienu ekstremitāti.

Gulēju mēnesnīcā, raudzīdamies uz zirgiem, un mana kāja kļuva aukstāka un aukstāka. Sāku šaubīties, vai vampīri iekāros ari sasalušu cilvēka kājas īkšķi.

No apkārtējā meža skanēja klusi, naksnīgi trokšņi: miljons cikāžu pamežā strādāja savu nebeidzamo gald­nieka darbu — cirta un zāģēja, izkala sīkus pakaviņus; vingrinājās pūst bazūni; skaņoja arfas; mācījās lietot pneimatiskos urbjus. Koku galotnēs aizsmakušas kurk­stēja vardes, izklausījās, ka tur augšā vesels vīru koris pirms koncerta nokremšļojas un iemēģina balsis.

Visu apkārtni, ari manas kājas īkšķi, apgaismoja spoža mēnesnīca, bet nekur neredzēju neviena sik­spārņa.

Drīz mana kreisā kāja bija galīgi pārsalusi, un es jutos tā, it kā būtu kopā ar Skotu [20] nosūtīts uz polu un tur pamests likteņa varā, tāpēc ievilku nosalušo kāju zem siltā pončo un izbāzu upurēšanai otru — labo kāju.

Mēnessgaismā zirgi stavēja rami, nolaistam galvām, laiku pa laikam pārnesdami ķermeņa svaru no viena kāju pāra uz otru. Lai kaut cik izvingrinātu nosalušās kājas, es aizkluburēju pie zirgiem un ņēmos viņus ap­skatīt luktura gaismā. Neviens nebija sakosts. Atgrie­zos guļvietā un turpināju pašmocības. Ko tikai neda­rīju, lai neaizmigtu, — pončo aizsegā nepārtraukti smēķēju, galvā sastādīju garu garos Dienvidamerikas faunas sarakstus, ietverot tajos alfabēta kārtībā visus dzīvniekus, kādus vien spēju iedomāties; kad tas vairs nelīdzēja un es tomēr slīgu miegā, sāku domāt, ka esmu pārsniedzis savu bankas kredītu. Tas bija pārbaudīts miega aizdzīšanas līdzeklis. Ap to laiku, kad nakts mel­numu nomainīja ausma, miegs man bija pilnīgi pazu­dis un es sajutos tā, it kā visa vaina par valsts parā­diem gultos vienīgi uz mani. Tikko kļuva pietiekami gaišs un varēja redzēt bez kabatas luktura, es atkal tenterēju pārbaudīt zirgus — gan tikai formas pēc, jo necerēju, ka tos būtu apmeklējuši sikspārņi. Nespēju ticēt savām acīm: diviem zirgiem kakli bija izpušķoti asiņainām lentām. Es taču biju uzmanījis šos zirgus gaišā mēnesnīcā visu cauru nakti un biju ar mieru likt galvu ķīlā, ka tuvāk par simts jardiem tiem nav pieli­dojis neviens sikspārnis. Tomēr izrādījās, ka turpat manu acu priekšā divi sikspārņi vampīri bija mieloju­šies pie diviem zirgiem. Ka biju par to apbēdināts — būtu pārāk maigi teikts. Kājas man bija tā pārsalušas, ka likās, pie niecīgākā pieskāriena tās nolūzīs, mani mocīja neciešamas galvas sāpes, un vispār es jutos kā susuris, kas oktobra vidū izrauts no migas.

Luna un Helmuts, kad es tos pamodināju, par manām neveiksmēm tikai pasmējās, viņi uzskatīja, ka esmu saņēmis pelnītu atmaksu par savām zobgalībām, kuras izteicu, kad viņus bija apsēdušas ērces. Bet, kad sa­miegojies, nospiestā garastāvoklī beidzu brokastot un tukšoju trešo kafijas krūzi, piepeši kaut ko atcerējos, un tas mani ļoti satrauca.

Biju dedzīgi vēlējies noķert sikspārni vampīru un pat gribēju, lai viņš man iekož, jo kāroju uzzināt, vai tas sāp vai ne, taču biju pilnīgi aizmirsis, ka sikspārņi 1 impīri var būt trakumsērgas pārnēsātāji un ka cilvē- I im, kuru sakodis vampīrs, labākā gadījumā jārēķinās ar nepatīkamām sekām. Atcerējos, ka trakumsērgas vakcīna (kuru ar īsti vampīrisku izdarību injicē vēderā) ir ļoti sāpīga, turklāt cietušajam, lai būtu pasargāts no saslimšanas, medikaments jāsaņem lielā daudzumā.

Nezinu, vai daudzās injekcijas tiešām nepieciešamas, var jau būt, ka vakcīnu fabrikanti par tām no savas peļņas kaut ko atmet arī ārstiem, bet vienu gan zinu: cilvēkiem, kas tikuši injicēti pret trakumsērgu, tas bijis gaužām nepatīkams pārdzīvojums.

Saj^apvidū, manuprāt, bija niecīgas iespējas dabūt trakumsērgu no sikspārņa, bet, ja sikspārnis būtu man iekodis, injekcijas kā profilaktisks pasākums būtu neiz­bēgamas; ikviens, kas kādreiz lasījis aprakstu par tra­kumsērgas pēdējām stadijām, ar lielāko prieku steigsies uz tuvāko slimnīcu, lai saņemtu injekciju.

Un tā bez sikspārņiem un to kodieniem, bet ar vēr­tīgu, jauku pundurpūcīti, kas karājās man kaklā mazī­tiņā bambusniedru būrītī, mēs jājām no kalniem lejā, atpakaļ uz Kalilegvu. Ap to laiku, kad sasniedzām cukurniedru laukus, iestājās zaļgans mijkrēslis; mēs' visi bijām noguruši, sāpēja kauli. Pat Luna, kas jāja priekšgalā, dziedāja arvien klusāk un klusāk.

Beidzot ieraudzījām Helmuta mājas ugunis; kad stīvi, nosvīduši un netīri nokāpām no zirgiem un iegā­jām mājā, smaidoša un jauka mūs sagaidīja Edna, un viņai blakus uz galda bija trīs lielas glāzes ledus auk­sta džina ar minerālūdeni.

PILNS VAGONS BICHOS

Nobeigumā gribu sacit, ka jaunam naturālis­tam visvērtīgākais ir ceļojums uz tālām ze- ' mēm.

Čārlzs Darvins, Ceļojums ar kuģi «Bīgls»

Savos ceļojumos pa pasauli esmu sastapies ar dau­dziem interesantiem cilvēkiem. Ja gribētu sastādīt šo cilvēku sarakstu, tad pašās pirmajās vietās būtu jā­ieraksta divi, ar kuriem iepazinos Kalilegvā pēdējās desmit dienās pirms aizbraukšanas.

Kādu rītu pie manis ieradās Helmuts un paziņoja, ka viņam jābrauc darīšanās uz kādu estansiju netālu no Kalilegvas un ka šīs estansijas tuvumā esot vēl otra, kuru pārvaldot cilvēks, kas turot pieradinātus dzīvnie­kus. Iekams viņš, Helmuts, tikšot ar visu galā, viņš labprāt aizvestu mani uz šo otro estansiju, lai es pats iipskatos, kas man tur var noderēt.

Pa ceļam Helmuts stāstīja par cilvēku, kuru man nāksies sastapt:

Pats viņu nekad neesmu redzējis, bet šejienieši stāsta, ka viņš esot eiropietis, cēlies no ļoti_ ievērojamas dzimtas. Pavadījis laiku kopā ar karaļiem un prinčiem, jo viņa tēvs bijis premjerministrs vienā no Balkānu valstīm. Nezinu, vai tā ir patiesība … jūs, Džerij, pats varat iedomāties, ko visu ļaudis sarunā tādā vietā kā šī. Viņi labprāt mēļo par cilvēka pagātni un, ja citu neko nespēj izdomāt, tad saka, ka viņš nav precējies ar savu sievu, ir dzērājs vai vēl kas tamlīdzīgs.

Jā, es zinu, kā tas notiek, — es sacīju, — reiz es dzīvoju jaukā Anglijas ciematiņā, tur gaišā dienas laikā man vajadzēja tikai pabūt kopā ar kādu sievišķi vecumā no septiņiem līdz septiņdesmit gadiem, un tūlīt jau mani nosauca par pavedēju.

Un galu galā ir taču vienalga, kas viņš par cil­vēku, ja vien viņam ir bichos, — Helmuts filozofiski piezīmēja.

Pēc vairāku stundu brauciena pa lielce|u mēs nogrie­zāmies uz grambaina lauku ceļa, kas veda cauri cukur­niedru laukiem. Pēc neilga laika apstājāmies pie mazas, glītas vienstāva mājas ar labi koptu dārzu. Zālienā gu­lēja izsvaidītas bērnu rotaļlietas: šūpuļzirgs, apbružāts lācītis, mazā cementa baseiniņā, nosvēries uz labajiem sāniem, šūpojās mazītiņš burinieks.

Esam klāt, — Helmuts teica. — Kāpiet nu ārā, pēc pāris stundām atbraukšu jums pakaļ. Okei?

Okei, — es atbildēju, rausdamies ārā no mašīnas. •— Bet kā sauc šo cilvēku?

Kaporals, — Helmuts atteica un aizbrauca, ietī­dams mani putekļu mākonī.

Te jāpaskaidro, ka pieminētās personas vārds nebija Kaporals, bet es nenosaucu viņa īsto vārdu vairāku iemeslu dēļ, un viens ir tas, ka viņš man neļāva par sevi rakstīt.

Kad biju izšķaudījis no deguna daļu tur salīdušo pu­tekļu, pie vārtiņiem sasitu plaukstas, tad atvēru tos un tuvojos mājai. Pie plašās verandas ieraudzīju gar mā­jas stūri nākam kādu vīrieti. Viņš bija liela auguma, stalti noaudzis, ģērbies, kā še parasts: garos, sakrunkā* jušos zābakos, palsās golfa biksēm līdzīgās vecās bik­ses, galvā nonēsāta filca cepure platām malām.

i Buenos dias! — viņš sveicināja un nāca man klāt.

i Buenos dias! Es vēlos satikt senjoru Kaporalu. Vai viņš mājās? — es jautāju.

Vīrietis pienāca pie manis un noņēma cepuri.

Es esmu Kaporals, — viņš teica. Viņš saņēma manu izstiepto roku, sasita papēžus un viegli palocījās. Sais kustībās nebija nekā teatrāla, tās šķita pierastas, gandrīz automātiskas. Viņam bija skaista, brūna seja un ļoti laipnas, tumšas acis. Zem ērgļa deguna dižojās glīti apcirptas melnas ūsas, bet vaigi un zods bija klāti melniem bārdas rugājiem.

Vai jūs runājat angliski? — es ar cerībām ievai­cājos.

O, jā, protams, — viņš tūlīt atsaucās, un viņam bija nevainojama izruna, domājams, iegūta kaut kad agrāk, vēl skolas gados. — Es nerunāju sevišķi labi, tomēr spēju brīvi sarunāties. Bet nestāvēsim taču te arā. Lūdzu, ienāciet, padzersim kafiju, un tad jūs man pastāstīsiet, ar ko varu būt jums noderīgs.

Viņš ievadīja mani pa kādām durvīm nelielā vies­istabā, kas bija ari ēdamistaba. Grīda spoži nospodri­nāta, uz tās izklāti pīti celiņi spilgtās krāsās; spožas bija arī nedaudzās mēbeles. Mājastēvs pabāza galvu kādās citās durvīs un, iesaucies: «rMaria, cafe para dos, por favor— atkal smaidīdams atgriezās pie manis.

Es ļoti priecājos, — viņš sirsnīgi runāja, — man visai reti gadās likt lietā savas angļu valodas zināša­nas. Bet tagad, lūdzu, atvainojiet mani uz brīdi. Kafija būs drīz… un te ir cigaretes… lūdzu, jūtieties kā inājās.

Viņš atkal viegli palocījās un izgāja no istabas. Es izklaidīgi paņēmu cigareti un tad piepeši pārsteigts ievēroju, ka tās bija ieliktas sudraba kastē, kuras vākā iegravēts krāšņs, sarežģīts ornaments. Pamezdams ska­tienu istabā, ieraudzīju vēl citus sudraba priekšmetus: skaistu, slaidu vāzi, pilnu ar koši sarkaniem hibiska ziediem, uz bufetes lieliski darinātu svečturu pāri tin starp tiem masīvu augļu vāzi, kas tukša, manuprāt, svēra vairākas mārciņas. Es sāku domāt, ka tas, ko par Kaporalu runā, laikam gan būs taisnība, jo šie sudraba priekšmeti nebija gatavoti Argentīnā un visi kopā mak­sāja lielu naudu.

Kaporals atgriezās pārsteidzoši ātri, viņš bija nomaz­gājies, noskuvies un apģērbis tīras bikses, kreklu un zābakus.

Esmu tagad kaut cik saposies, un mēs varam pa­tērzēt, — viņš smaidīdams teica, kad kalpone indiāniete ienāca istabā ar kafijas paplāti, — ar ko varu jums pa­kalpot?

Es pastāstīju, ka Normāņu salās man ir zooloģiskais dārzs un esmu ieradies Argentīnā vākt dzīvniekus; viņš klausījās ar lielu interesi. Izrādās, ka vēl gluži nesen viņam bijuši daži pieradināti savvaļas dzīvnieki, ar ku­riem noņēmušies viņa bērni, bet, kad dzīvnieki paauguši lielāki, viņš baidījies tos ilgāk turēt mājās un nosūtījis Buenosairesas zooloģiskajam dārzam. Tas noticis dažas dienas pirms manas ierašanās Huhujā, un tāpēc lieki pieminēt, cik ļoti es biju apbēdināts.

Man bija divi strausi, — viņš smaidīdams stās­tīja, vērodams manu sapīkumu, — lapsa, ocelots un meža cūka. Zēl gan, ka tos aizsūtīju. Ja vien būtu zinā­jis, ka jūs ieradīsieties…

Neko darīt, — es atteicu. — Bet, ja jums gadītos kāds dzīvnieks turpmākajās desmit dienās, vai jūs būtu ar mieru man to atsūtīt uz Kalilegvu vai vismaz pa ziņot, lai varu atbraukt pakaļ?

Nu protams, — viņš apsolīja, — ar lielāko prieku!

Viņš man vēl ielēja kafiju, un mēs pārgājām uz citu

tematu. Kaporalam bija lieliskas manieres, un visa viņa izturēšanās liecināja, ka viņam ne tikai nav trūcis nau­das, bet bijis arī augsts sabiedrisks stāvoklis un auto­ritāte. Man radās vēlēšanās uzzināt kaut ko tuvāk, bet viņš šķita pārāk labi audzināts, lai runātu par sevi, un centās virzīt sarunu uz to, kas, pēc viņa domām, varētu mani interesēt.

Tad man iešāvās prātā kāda doma. Izmantodams klu­suma brīdi, es sacīju:

Lūdzu, piedodiet, kopš esmu jūsu mājās, visu laiku apbrīnoju šos krāšņos svečturus.

Viņa seja iemirdzējās.

—Jā, tie ir skaisti, — vērodams svečturus, viņš at­bildēja. — Tā ir maza atmiņa no pagātnes… arī citi sudraba priekšmeti, ko jūs še redzat. Ir taču .patīkami, ja ap tevi ir dažas lietas, kas atgādina tavas dzīves laimīgāko posmu, — viņš sacīja, piedāvādams man ci­gareti. — Kādas lieliskas medības mēs toreiz rīkojām! Vai jums patīk medības vai arī jūs pārāk mīlat dzīv­niekus?

Es neesmu pret dzīvnieku šaušanu, bet esmu pret to nesaudzīgu iznīcināšanu.

Kaporala acis satraukti spīdēja.

Varbūt, — viņš nedroši iejautājās, — jūs gribētu apskatīt manas fotogrāfijas?… — Balss viņam bija pavisam pieklususi.

Es dzīvi atsaucos, ka ar lielāko prieku vēlētos tās redzēt, un viņš ātri iegāja kādā citā istabā un atgriezās ;ir skaisti inkrustētu ozolkoka lādīti, kuru novietoja uz grīdas.

Kaporals pacēla lādītes vāku, izbēra uz paklāja lielu kaudzi fotogrāfiju un sāka tajās vandīties. Viņš ņēma no kaudzes fotogrāfiju pēc fotogrāfijas un satraukts lika tās man rokās, vēlēdamies, lai arī es izjustu kaut ko no tā, ko viņš bija pārdzīvojis… Sīs fotogrāfijas viņam atsauca atmiņā neaizmirstamas medības, bet ta­jās redzamie cilvēki, liekas, viņu interesēja maz vai vispār neinteresēja.

Lūk, pats lielākais meža kuilis, kādu mums ga­dījās nošaut… tas bija medībās par godu Zviedrijas karalim… redziet, kāds lielisks eksemplārs, grēks tādu nošaut… kas par vareniem ilkņiem …

Milzenis meža kuilis gulēja zemē, nicinoši atšiepis lūpu virs lielajiem ilkņiem, bet aiz viņa stīvs, kā mietu norijis, stāvēja Zviedrijas karalis ar šauteni rokā.

Un tagad apskatiet šo te. Veiksmīgākās pīļu me­dības, tajās piedalījās Siāmas princis… piecsimt pīļu… brīnišķīga diena, debesis melnas no pīlēm… kā siseņi… medniekiem kājas nosalušas, šauteņu stobri pārkarsuši, bet mēs tikai šaujam un šaujam…

Apmēram stundu mēs aplūkojām fotogrāfijas — tā bija īsta dzīvnieku, karaļu un augstmaņu parāde. Tad es beidzot izvilku no kaudzes kādu lielu fotogrāfiju, uz kuras bija redzama plaša ēdamzāle ar paneļiem noklā­tām sienām. Virs garā galda, uz kura vizēja kristāls un sudrabs, it kā svētku eglītes ar galotnēm uz leju karājās lielas lustras. Ap galdu svētku tērpos sēdēja vīrieši un sievietes, galda galā kāds vecāks vīrs, no viņa pa kreisi — dārgakmeņiem izrotājies indiešu valdnieks ar turbānu galvā, bet labajā pusē es pazinu šis estansijas saimnieku — viņš izskatījās nevainojami elegants, tērpies frakā.

Ā, tas bija bankets par godu maharadžam, — viņš nevērīgi sacīja. — Labāk apskatiet šos briežus. Kādas majestātiskas galvas! Tādi brieži ir vienīgi Ungārijā.

Tad es izdzirdu Helmutu taurējam ārā uz ceļa un negribīgi piecēlos, lai atvadītos. Mājastēvs ierausa foto­grāfijas atpakaļ lādē un uzlika vāku.

Man ļoti žēl, — viņš nelaimīgā balsī bilda, — ka liku jums garlaikoties ar šīm fotogrāfijām. Ja mājās būtu bijusi mana sieva, viņa prastu jūs uzņemt labāk un interesantāk.

Es iebildu, sacīdams, ka man bija ļoti patīkami, un, kad jau bijām izgājuši verandā, nedomādams, vai tas taktiski vai ne, es uzdevu viņam vēl vienu jautājumu:

Sakiet, lūdzu, senjor Kaporal, — vai jūs nemaz neilgojaties pēc agrākās dzīves? Tā taču jums bija tik interesanta… daudz naudas, medības, iespaidīgi draugi… Vai pēc visa tā jums Argentīnā nav garlai­cīgi?

Viņš lūkojās manī un smējās.

Senjor Darel, — viņš teica, — tas, ko jums rādīju, ir pagaisis kā sapnis. Tas bija skaisti. Bet tagad man ir jauna dzīve. Gribu iekrāt mazliet naudas, lai varētu sūtīt bērnus uz Buenosairesu skolā, un, cerams, tās man pietiks ari, lai nopirktu mazu estansiju sev un sievai, kur mums abiem dzīvot, kad bērni būs pieauguši. Ko vēl var vēlēties?

Brīdi es pārdomāju dzirdēto, bet viņš smaidīdams lūkojās manī.

Tātad jūs esat apmierināts ar savu pārvaldnieka darbu?

Nu protams, — viņš atbildēja. — Tas ir daudz labāks par agrāko, kad tikko biju ieradies Argentīnā.

Kas tas bija par darbu? — es ieinteresējos.

Kordovā es kastrēju buļļus, — viņš smiedamies paskaidroja.

Domīgs gāju ārā pie Helmuta uz mašīnu. Man bija laimejies pavadīt divas stundas kopā ar ļoti neparastu cilvēku — patiesi laimīgu, nesarūgtinātu cilvēku.

Mana dzīvnieku kolekcija bija tā pieaugusi, ka viņu apkopšana paņēma visu dienu. Tagad es vairs nevarēju aizbraukt uz trim četrām dienām, mierīgi atstājot savā vietā Ednu. Bez tam man vajadzēja gatavot būrus tiem pieradinātajiem dzīvniekiem, kuri līdz šim bija atradu­šies vai nu pilnīgā brīvībā, vai arī piesieti saitē.

Sākotnēji man bija nodoms pārvest kolekciju uz Bue- nosairesu lidmašīnā, bet kravas transporta maksa izrā­dījās neticami augsta, tā ka neviļus bija jādomā: to noteikusi Karaliskā astronomu biedrība ceļojumiem gaismas gados.

Vajadzēs braukt ar vilcienu; mani nepavisam nevili­nāja divas dienas un trīs naktis ilgais ceļojums, bet izvēles nebija.

Čārlzs ātri un labi (kā tas viņam raksturīgi) nokār­toja visas ar braucienu saistītās formalitātes. Visam viņš atrada laiku, lai gan pašam bija darbs un bez tam viņu māca raizes par sievu Džounu, kura bija ievietota slimnīcā.

Es dārzā augu dienu zāģēju dēļus un nagloju būrus, gatavodamies gaidāmajam ceļojumam vilcienā, tai pašā laikā centos paturēt acīs tos dzīvniekus, kas vēl stai­gāja brīvi un tāpēc nebija pasargāti no nejaušībām.

Paši lielākie no brīvībā esošajiem dzīvniekiem bija degunsuņi Marta un Matiass, kuri ar kaklasiksnām un ķēdēm bija piesieti zem kokiem. Man ļoti patīk šie dzīv­nieki, kaut arī daudziem cilvēkiem tie nemaz neliekas jauki. Viņos, manuprāt, ir kaut kas aizkustinošs: garš, raupjš deguntelis, kura galiņš slīpi noliekts uz leju, lācīga gaita, kājām pirksti izplesti uz visām pusēm kā balodim, īpatnējs garās, šķērssvītrainās astes stāvok­lis — dzīvnieks kustoties to tur stāvus gaisā, un tā iz­skatās kā pūkaina izsaukuma zīme. Savvaļā degunsuņi! parasti dzīvo baros: ceļodami lielās grupās pa mežu, šie dzīvnieki apvērš kritušos kokus un akmeņus, viņu deguni kā putekļsūcēji izošņā katru stūrīti un sprau- dziņu, meklēdami medījumu, kas var būt it viss — sā­kot no vabolēm līdz putniem un no sēnēm līdz augļiem. Tāpat kā vairums mazāko zīdītāju, kuri dzfvo baros, degunsuņi izdod diezgan daudzveidīgas skaņas, un viņu sarunas, man šķiet, būtu vērts izpētīt pamatīgāk. Ma- tiass manā klātbūtnē runāja kādu stundu, čiepstēdams un vīterodams kā putns; tiklīdz, izpētot sapuvušu stum­bru vai apvēršot akmeni, viņam šķita, ka uzdūries su­līgai vabolei vai gliemim, viņš sāka gan smalkāk, gan rupjāk urkšķēt, un šīm skaņām cauri jaucās savāda čapstināšana, dzīvniekam lielā ātrumā klabinot zobus. Dusmās degunsuns spiedzīgi smilkst, pie tam viss viņa ķermenis trīc kā drudzī; svelpjošie spiedzieni neciešami griež ausīs.

Abiem degunsuņiem bija ļoti garas saites, ar kurām viņi bija piesieti pie koka. Kad degunsuņi bija apvēr- suši un izpētījuši katru satrūdējušo stumbru un ak­meni, cik tālu vien ļāva saite, es viņus piesēju pie cita koka. Ikreiz, kad tas notika, Matiasam pagāja apmēram desmit minūtes, līdz viņš ar kāda dziedzera izdalīju­miem, kurš atrodas pie astes pamatnes, iezīmēja apli ap jauniegūto teritoriju. Viņš tad lēnā, šļūcošā gaitā veica šo apli, un acīs viņam jautās nopietna koncentrē­šanās; brīžiem degunsuns aptupās, lai paberzētu dibenu pret akmeni vai žagaru, kas gadījās ceļā.

Kad šis process, kurš degunsuņiem šķiet tikpat sva­rīgs kā flagas pacelšana virs iekarotās teritorijas, bija pabeigts, Matiass atkal sajutās brīvāks un mierīgi at­sāka vaboļu medīšanu. Ja kāds no apkārtējiem suņiem vieglprātīgi iedomājās tuvoties šo dzīvnieku ieņemtajai teritorijai, otrreiz viņš to vairs neuzdrošinājās. Lēni, draudīgi degunsuns gāja tam pretī, satraukti kņadzi- nādams zobus, aste kā pīķis stāvus izslieta gaisā, spal­vas uzboztas, tā ka dzīvnieks šķita divreiz resnāks nekā īstenībā. Piegājis pietiekami tuvu ienaidniekam, degun­suns, dīvaini veldamies, griezīgi spiegdams, metās uz priekšu. Sis briesmīgais troksnis nobiedēja jebkuru ma­zāk drosmīgu suni, un, kad ienaidnieks atkāpās, Ma­tiass, omulīgi ņurdēdams un brīžiem iesmilkstēdamies, atkal turpināja savu ceļu pa apli, lai norobežotu visu sev piederošo teritoriju. Pa to laiku Marta, līdz galam nostiepusi saiti, sēdēja un vēroja Matiasu, uzmundri­nādama viņu sīkiem pīkstieniem.

Pārējiem dzīvniekiem, kurus nesen biju iegādājies, klājās lieliski, Huanita, mazā savvaļas cūciņa, kļuva af katru dienu apaļāka un mīlīgāka, un papagaiļi no vielas baidījās. Vērtīgie dzeltengalvas ara mani gandrīz

iedzina izmisumā, kad es ievēroju, ka viņi sāk vārgu­ļot; galu galā es nejauši atklāju, ka viņi nav vis slimi, bet kaut kāda man nezināma iemesla dēļ nakti vēlas gulēt kastē. Tiklīdz šiem papagaiļiem sagādāju kasti, apetīte viņiem uzlabojās un viņi atkal jutās labi.

Stāstot par savvaļas kaķiem, jāsaka, ka mazais Zof­ruā tagad bija pilnīgi apradis un samierinājies ar dzīvi nebrīvē; abi ar svītraino mājas kaķēnu viņi aizrautīgi spēlēja paslēpes; viņi bija izgudrojuši arī kādu jaunu rotaļu, ko varētu nosaukt par «žņaudz savu kaimiņu», tā ka es pat sāku baidīties, vai izdosies abus kaķēnus dzīvus aizvest uz Buenosairesu, nemaz jau nerunājot par Džersiju Anglijā.

Luna, mana skaistā puma, tagad bija tiktāl nomieri­nājusies, ka, omulīgi rūkdama, atļāva sevi pakasīt aiz ausīm.

Nabaga badā. pamirušais ocelots tagad bija brangs un spīdīgs. Viņš vairs nebija apātisks, bet izturējās kā īsts meža kaķis; sirdīgi kā neaizskaramu svētumu viņš sargāja sava būra teritoriju, tāpēc pabarot un apkopt viņu bija visai bīstams uzdevums. Tāda nereti ir at­maksa par.laipnību.

Starp jauniegūtajiem dzīvniekiem, kurus tiku pievie­nojis savai kolekcijai, bija divi apburoši pērtiķu cilts pārstāvji — durukuliju pārītis, tos mežā bija sagūstījis kāds indiāņu mednieks.

Tas bija labs mednieks, bet nelaimīgā kārtā par abiem pērtiķiem biju viņam samaksājis pārāk dāsni; viņš kļuva vieglprātīgs: atgriezies ciemā, sāka dzert, un tā es no viņa vairs nedabūju nevienu dzīvnieku. Tā ir māksla — samaksāt par dzīvnieku īsto cenu: ja pār­maksā, viegli var pazaudēt labu mednieku, jo pa ceļam no jūsu nometnes līdz mežam daudzās vietās pārdod džinu, bet medniekiem šai ziņā ir vājš raksturs.

Durukuliji ir pasaulē vienīgie nakts pērtiķi, un ar to vien jau pietiktu, lai rastos par viņiem interese. Ja vēl ņem vērā, ka šie pērtiķi izskatās kā pūces un klauna krustojums, ka viņi ir paši mīlīgākie starp saviem ciltsbrāļiem un dienas lielāko daļu pavada apkampušies, piespiedušies viens otram klāt, skūpstīdamies gluži kā cilvēki, tad durukuliji, manuprāt, ir tieši neatvairāmi. Durukulijiem — kā visiem nakts dzīvniekiem — ir ļoti lielas acis, ap tām redzama tāda kā balta maska mel-

nām malām. īpatnēja mutes forma: liekas, durukulijs tūlīt, tūlīt skumji pasmaidīs. Mugura un aste skaistā zaļganpelēkā krāsā, bet uz krūtīm it kā pūkaina veste, kas var būt gaišāka vai tumšāka — no bāli dzeltenas līdz tumši oranžai — atkarībā no dzīvnieka vecuma.

Savvaļā šie pērtiķi, tāpat kā degunsuņi, dzīvo baros; grupās pa desmit, piecpadsmit viņi klusu rosās lapot­nēs, lēkdami no koka uz koku. Durukuliji sarunājas vienīgi ēdot, tad dzirdama ņurdēšana un urkšķēšana — un dzīvnieka kakls piepamst; brīžiem viņi čivina kā putni, ņaud kā kaķi, rukšķ kā cūkas vai arī šņāc kā čūskas.

Kad es pirmo reizi dzirdēju durukulijus mežā baro­jamies tumšajās koku lapotnēs, noturēju viņus pēc kār­tas par visiem šiem dzīvniekiem un galu galā tā apjuku, ka iedomājos atklājis kaut ko vēl nezināmu.

Es urbināju ārā no pūstošajiem stumbriem lielas, sar­kanas vaboles un baroju ar tām durukulijus, uz šiem kukaiņiem viņi bija sevišķi kāri.

Klusi, satraukti pīkstēdami, viņi vēroja mani tuvoja­mies ar gardumiem, acis viņiem bija plaši ieplestas, mazliet trīcošās rociņas lūdzoši pastieptas pretī. Ar maza bērna lempīgo grāciju, kurš saņem rokā šokolā­des gabaliņu, viņi sagrāba pirkstos kustīgās vaboles un sāka tās grauzt un košļāt, brīžiem mitēdamies, lai prie­cīgi iespiegtos. Kad pēdējais kumoss bija sakošļāts un norīts, pērtiķīši rūpīgi pārbaudīja savas plaukstas gan no virsas, gan no iekšpuses, lai pārliecinātos, ka tur vairs nekā nav, un tad vēl aplūkoja viens otra rokas — arī tā paša iemesla dēļ. Redzēdami, ka nekur vairs nav ne kripatiņas, viņi apķērās viens otram apkārt un, it kā viens otru sveikdami, kādas piecas minūtes dedzīgi skūpstījās.

Tūlīt pēc tam, kad biju ieguvis burvīgos pērtiķīšus, man gadījās sastapties ar otro neparasto cilvēku, un par šo iepazīšanos jāpateicas Lunam.

Kādu rītu viņš ieradās pie manis un stāstīja, ka die­nesta darīšanās jāaizbraucot uz kādu vietu dažas jū­dzes no Kalilegvas. Viņš bija dzirdējis, ka ciemā, kuru viņš nodomājis apmeklēt, dzīvojot kāds cilvēks, kas interesējoties par dzīvniekiem un pat turot dažus mājās savam priekam.

Džerij, vienīgais, ko es par viņu zinu, ir tas, ka viņa vārds ir Koko un visi viņu uzskata par loco, — Luna teica. — Bet labāk aizbrauciet un noskaidrojiet pats!

Labi, — es atteicu, jo man nebija nekas pretī kādu brīdi atpūsties no nogurdinošā galdnieka darba, — bet vai varat pagaidīt, kamēr apkopju un pabaroju dzīvniekus?

Okei, — Luna atsaucās un, atlaidies zālē, pacie­tīgi gaidīja, kasīdams Huanitai vēderu, kamēr es pa­beidzu kopšanos.

Iebraukuši ciemā, redzējām, ka tas ir krietni liels, izklaidus sabūvētām mājām, bet galīgi nolaists. Pat

mājas, kas bija celtas, kā še parasts, no nomaļiem, iz­skatījās netīras un noplukušas. Visur jautās nekārtība un nevīžība.

Taču ikviens šai ciemā pazina Koko, jo, kad mēs krodziņā apjautājāmies, kur viņš dzīvo, pacēlās vesels roku mežs, kas gribēja mums parādīt; viņi visi smai­dīja, sacīdami: «Ak jā, Koko,» — it kā runa būtu par ciema muļķīti.

Mēs braucām, kā bija teikts, un viegli atradām viņa māju. To jau ari tāpat varēja pamanīt, jo salīdzinājumā ar pārējām tā spīdēja un laistījās. Māja bija rūpīgi no- balsināta, dārziņš tās priekšā glīti apkopts, un — pil­nīgi neticami! — no braucamā ceļa uz māju veda kār­tīgi nogrābstīts grantēts celiņš. Ja tāda māja ir ciema muļķītim, tad es ļoti vēlējos ar viņu iepazīties.

Mēs sasitām plaukstas, un tūlīt parādījās trausla tumšmate, kas, manuprāt, atgādināja itālieti. Viņa ap­stiprināja, ka esot Koko sieva, bet paša Koko neesot mājās: pa dienu viņš strādājot vietējā zāģētavā, kuru mēs iztālēm dzirdējām dūcam, it kā tur būtu salasīju­šās uz konferenci visas pasaules bites. Luna paskaid­roja manu vajadzību, un sievietes seja priecīgi iemir­dzējās.

Ak manu dieniņ! — viņa izsaucās. — Es aizsūtīšu vienu no bērniem viņam pakaļ. Viņš man nekad nepie­dos, ja nebūs ar jums sastapies. Lūdzu, ieejiet dārzā, tepat aiz mājas, un pagaidiet… pēc dažām minūtēm viņš būs klāt.

Sis dārzs bija tikpat kārtīgs kā puķu dārziņš mājas priekšā, un sev par pārsteigumu es tajā ieraudzīju divas lietpratīgi būvētas, pietiekami plašas putnu mājas. Es ar cerībām tajās ielūkojos, bet tās izrādījās tukšas.

Uz Koko ierašanos nenācās ilgi gaidīt. Viņš pusteci­ņus steidzās šurp pa taku no zāģētavas, aizelsies no­stājās mūsu priekšā un sveicinādams noņēma salmu cepuri. Viņam bija mazs, samērīgs augums, ogļmelni, sprogaini mati, Argentīnā neparasta bieza, melna bārda un kārtīgi apcirptas ūsas. Melnās, dedzīgās acis sa­traukti spīdēja, kad viņš sniedza man un Lunam brūnu, glīti veidotu roku.

Sveicināti, sveicināti, — viņš sacīja, — lūdzu, at­vainojiet, ka tik slikti runāju angliski… man jau nav izdevības praktizēties.

Mani pārsteidza tas, ka viņš vispār runā angliski.

Jūs nevarat iedomāties, kā es priecājos par šo apciemojumu, — viņš runāja, dedzīgi kratīdams manu roku, — tāda laime sarunāties ar cilvēku, kas interesē­jas par dabu… ja sieva nebūtu man paziņojusi, es viņai nekad nepiedotu … es pat negribēju ticēt, kad dēls man sacīja … kāds angļu senjors vēlas mani sa­tikt un turklāt vēl interesējas par dzīvniekiem.

Viņš smaidīja, bet sejā vēl arvien nebija izzudusi bijīgā izteiksme par notikušo brīnumu. Koko izturējās gandrīz tā, it kā es būtu ieradies viņam piedāvāt Argen­tīnas prezidenta posteni. Viņš mani sveica kā tikko no debesīm nokāpušu eņģeli, un tas mani tā samulsināja, ka labu brīdi neattapu, ko atbildēt.

Labi, — teica Luna, acīmredzot nospriedis, ka viņa misija beigusies, jo viņš bija savedis kopā divus apsēstus cilvēkus, — es nu tagad iešu pats savās gaitās un iegriezīšos pie jums vēlāk.

Luna aizgāja, dungodams dziesmiņu, bet Koko maigi saņēma manu roku, it kā tā būtu tauriņa spārns, ko viņš baidās ievainot, tad vadīja mani augšā pa lieveņa kāpnītēm dzīvojamā istabā. Viņa sieva bija sagatavo-

jusi brīnišķīgu, joti saldu limonādi no svaigiem citro­niem, un mēs apsēdāmies pie galda un dzērām; Koko visu laiku runāja. Viņš runāja lēnām, brīžiem neatrada īstos angļu vārdus un pateica kādu teikumu spāniski, kad bija pārliecinājies, ka spēju viņu saprast. Tas bija neparasts pārdzīvojums, es klausījos Koko kā apburts, un man bija tāda sajūta, ka manā priekšā ir cilvēks, kas gadiem ilgi bijis mēms un negaidot atguvis valodu. Viņš bija tik ilgi nodzīvojis gluži viens savā pasaulē, jo ne viņa sieva, ne arī kāds cits šajā netīrajā ciemā neizprata viņa intereses. Es biju gluži neticams viņa karstāko vēlmju piepildījums — cilvēks, kas piepeši ieradies nezin no kurienes, cilvēks, kas saprot, ko viņš domā, sacīdams, ka putns ir skaists vai zvērs intere­sants, — kāds, kas prot runāt tai valodā, kuru viņš tik ilgi glabājis sevī un kuru neviens no tiem, kas bija ap viņu, nespēja saprast. Runādams Koko visu laiku vē­roja mani ar mulsu skatienu, kurā mijās gan godbijība, gan bailes, — godbijība, tāpēc ka es vispār atrodos šeit, bailes — ka es atkal varu piepeši izgaist kā mi­rāža.

Mani sevišķi interesē putni, — viņš teica, — es zinu, ka ir sastādīti Argentīnas putnu katalogi, bet vai īstenībā kāds kaut ko zina par putniem? Kas zina viņu paradumus pārošanās laikā, kādas viņiem ligzdas, cik olu izdēj, cik perējumu izvadā, vai migrē? Par to nekas nav zināms, bet tie ir jautājumi, uz kuriem jādod atbil­des. Sajā svarīgajā darbā es cenšos palīdzēt, kā vien varu un protu.

Sie jautājumi ir aktuāli visā pasaulē, — es sacīju,

mēs gan zinām, kādi dzīvnieki eksistē — vai vismaz zinām lielāko daļu, — bet gandrīz neko nezinām par viņu dzīvi.

Vai jūs vēlētos apskatīt to telpu, kur es strādāju? Es to saucu par kabinetu, — viņš kautrīgi atzinās,

tas ir ļoti mazs, bet neko vairāk es nevaru atļau­ties …

•— Es ļoti gribētu to redzēt, — es atbildēju.

Viņš mani steidzīgi izveda ārā, un mēs gājām uz mazu piebūvīti, kas bija uzcelta pie dzīvojamās mājas sānu sienas. Durvis, kas veda šai telpā, bija cieši no­slēgtas. Viņš izvilka no kabatas atslēgu un pasmaidīja.

Es nevienu te nelaižu iekšā, — viņš man paskaid­roja, — viņi jau neko nesaprot.

Koko bija atstājis uz mani spēcīgu iespaidu, mani pārsteidza viņa lielā interese par dzīvnieku valsti. Bet tagad, kad atrados viņa darbistabā, es biju vairāk nekā pārsteigts. Es biju mēms aiz brīnumiem.

Koko kabinets bija apmēram astoņas pēdas garš un sešas plats. Vienā stūrī stāvēja skapis ar daudzām at­vilktnēm, kurās atradās izbāztu putnu un mazāku zīdī­tāju kolekcija un putnu olas. Kabinetā vēl bija garš, zems sols, uz kura viņš preparēja, un turpat blakus vienkāršs grāmatu plaukts ar apmēram četrpadsmit da­bas zinātņu grāmatām spāņu un angļu valodā. Zem viena no mazajiem logiem bija uzstādīts molberts, uz tā vēl nepabeigts akvarelī gleznots putns, kura nedzī­vais ķermenis gulēja turpat blakus uz kastes.

Vai tas jūsu darbs? — es neticīgi jautāju, apska­tījis akvareli.

Jā, — viņš kautrīgi atbildēja, — redzat, es nevaru atļauties nopirkt kinokameru, un tas man ir vienīgais veids, kā attēlot putnu skaistās spalvas.

Es skatījos uz nepabeigto gleznojumu. Tas bija skaisti izstrādāts, mani pārsteidza līniju smalkums un krāsu bagātība. Es saku — pārsteidza, jo zīmēt un glez­not putnus ir viens no pašiem grūtākajiem naturālista darba veidiem. Manā priekšā bija gleznojums, kas va­rēja stāties līdzās vislabākajiem paraugiem, kurus dari­nājuši mūsdienu putnu gleznotāji. Bija redzams, ka tas ir amatiera darbs, tomēr izpildīts ar pedantisku akurā­tību un mīlestību, un uzgleznotais putns uz molberta staroja kā dzīvs. Man rokā bija tā nedzīvais paraugs, un, salīdzinot to ar gleznojumu, es konstatēju, ka šī glezna ir daudz labāka par daudzām citām, kuras esmu redzējis grāmatās par putniem.

Kokp izņēma kādu lielu mapi un parādīja man vēl citus darbus. Viņam bija kādi četrdesmit putnu glezno­jumi, parasti viņš tos zīmēja pa pāriem, ja vien tēviņa un mātītes apspalvojumā bija kaut kādas atšķirības, un visas gleznas bija tikpat labas kā pirmā.

Tie ir ļoti labi darbi, — es sacīju, — jums tie kaut kur jāparāda.

Jūs tā domājat? — viņš, šaubu pilns, jautāja, ap­lūkodams gleznojumus. — Esmu dažus aizsūtījis Kor- dovas muzejam, un viņiem tie patika. Direktors apso­līja, ka tad, kad man būšot vairāk, viņi tos varot izdot mazā gramatiņā, tam es gan lāgā neticu, jo tas taču iz­maksa ļoti dārgi.

Es pazīstu Buenosairesas muzeja vadītājus, — es sacīju. — Aprunāšos ar viņiem par jums. Nevaru neko solīt, bet varbūt viņi palīdzēs.

Tas būtu brīnišķīgi, — Koko teica, un acis viņam spulgoja.

Sakiet, ludzu, — vai jums patīk darbs zāģē­tava? — es pavaicāju.

Patīk? — viņš neticīgi jautāja. — Kas tur var patikt? Tas nokauj garu. Bet ar šo darbu es sagādāju līdzekļus iztikai un, taupīgi dzīvojot, varu mazliet atli- cinat krasām. Es krāju arī kinokamerai, jo pat visveik­smīgākais gleznotājs tomēr nevar visu uzgleznot — putniem ir daži paradumi, kurus iespējams ietvert vienīgi filmā. Bet kinokamera ir ļoti dārga, un man šķiet — vēl ilgi es to sev nevarēšu atļauties.

Tā viņš runāja kādu stundu, ātri, aizrautīgi stāstī­dams, ko sasniedzis un ko vēl iecerējis. Un es ne mirkli neaizmiršu, ka šis vīrs, tā sakoi, zemnieks, strādā zāģē­tavā un dzīvo mājā, kas, lai gan tīra un spodra, tomēr ir tik vienkārša un neērta, ka Anglijas strādnieks tādā vis nedzīvotu. Ja es būtu atradis Koko kādā Buenosai­resas priekšpilsētā, tas neliktos tik neticami, bet atrast viņu te, šai tālajā, nomaļajā kaktā, ir tas pats, kas Pikadilli sastapt vienradzi [21] . Lai gan Koko stāstīja, cik grūti atlicināt naudu krāsām un sakrāt tik daudz, lai piepildītu ilgoto sapni — nopirktu kinokameru, viņš tomēr ne ar pušplēstu vārdu nelika nojaust, ka gaida no manis kādu materiālu palīdzību. Viņš tikai atklāti, patiesi kā bērns runāja par savām problēmām ar cil­vēku, kurš, kā viņš juta, spēj saprast un novērtēt viņa centienus. Viņa acīs es droši vien biju miljonārs, tomēr es zināju, ka, piedāvādams viņam naudu, es vairs ne­būtu viņa draugs un, tāpat kā pārējie ciema iedzīvotāji, pārvērstos par cilvēku, kurš nesaprot. Vienīgais, ko va­rēju darīt Koko labā, bija aizrunāt par viņu Buenos­airesas muzejā (labu putnu zīmētāju galu galā nemaz nav tik daudz) un atstāt viņam savu vizītkarti, kā arī piekodināt: ja vien viņam vajadzīgs no Anglijas kaut kas, ko nevar dabūt Argentīnā, lai paziņo man, un es to aizsūtīšu.

Kad drīz vien atkal ieradās Luna un mums bija jā­brauc prom, Koko noskumis no manis atvadījās — kā bērns, kuram bija atļauts rotaļāties ar jaunu spēlīti, bet tad tā piepeši atņemta.

Mēs aizbraucām, bet Koko stāvēja putekļainā, iz­brauktā ceļa vidū, ar acīm pavadīdams mašīnu un kā talismanu grozīdams rokās manu vizītkarti.

Nelaimīgā kārtā ceļā uz Buenosairesu es pazaudēju Koko adresi un šo zaudējumu pamanīju tikai tad, kad biju jau atgriezies Anglijā. Bet viņam bija mana ad­rese, un es biju pārliecināts, ka viņš rakstīs un lūgs aizsūtīt kādu grāmatu par putniem vai arī krāsas, ku­ras diezgan grūti sadabūt Argentīnā. Tomēr no viņa nepienāca nekādas ziņas.

Uz ziemas svētkiem es aizrakstīju viņam karti un tajā vēlreiz piedāvājos nosūtīt to, kas viņam būtu vaja­dzīgs. 3o karti es adresēju Čārlzam uz Kalilegvu, kurš bija tik laipns un aizgādāja to Koko. Tad Koko atrak­stīja man sirsnīgu vēstuli, kurā atvainojās par savu slikto angļu valodu, tomēr, viņš piebilda, viņam lieko­ties, ka tā jau sākot mazdrusciņ uzlaboties. Viņš pa­stāstīja par saviem putniem un gleznojumiem. Bet vēs­tulē nebija neviena paša lūguma. Tāpēc, riskēdams aizvainot Koko, aizsūtīju viņam saini ar grāmatām, ku­ras viņam, manuprāt, varētu būt ļoti noderīgas.

Tagad, kad reizēm kurnu par dzīvi vai esmu nikns, ka nevaru atļauties nopirkt iecerēto dzīvnieku, kādu jaunu grāmatu vai jaunu ierīci savai kinokamerai, at­ceros Koko, kā viņš mazajā darbistabiņā aizrautīgi veic grūtu darbu bez piemērotiem instrumentiem un bez naudas, un tad man kļūst atkal viegli un labi.

Atpakaļceļā uz Kalilegvu Luna man jautāja, ko es domājot par Koko, ciemā katrs taču viņu uzskatot par jukušu. Es sacīju, ka Koko, pēc manām domām, ir viens no saprātīgākajiem cilvēkiem, kādus jebkad esmu sastapis, un noteikti arī viens no visievērojamākiem. Ceru, ka man vēl kādreiz būs laime ar viņu satikties.

Uz īsu brīdi mēs apstājāmies kādā ciemā, par kuru Luna bija dzirdējis, ka tur esot kāds bicho.

Sev par lielu prieku es tur atradu pilnīgi pieaugušu pekaru, līdz smieklīgumam drošu, īsti piemērotu draugu Huanitai. Līdzšinējais saimnieks viņu bija nosaucis par Huanu; mēs viņu nopirkām satraukti rukšķošu, ievieto­jām bagāžas nodalījumā, tad priecīgi atgriezāmies Kalilegvā.

Huans bija liels, lempīgs un pārlieku drošs, es bai­dījos, ka viņš netīšām var nodarīt ļaunu Huanitai, kurai bija tikai ceturtā daļa viņa lieluma, turklāt cūciņa bija pavisam tieviņa un trausla, tāpēc nolēmu ievietot Huanu atsevišķā būri, kamēr Huanita paaugas. Viņiem tomēr bija iespējams caur būra režģiem saskarties ar šņukuriem, un likās, ka viņi ir sajūsmināti viens par otru; tā man radās cerība viņus vēlāk sapārot.

Beidzot pienāca diena, kad vajadzēja atstāt Kali- legvu. Man nepavisam negribējās braukt projām, jo visi pret mani bija izturējušies labi. Džouna un Čārlzs, Helmuts un Edna, un cilvēks lakstīgala Luna bija uz­ņēmuši mani — svešinieku savā dzīvē, ļāvuši izjaukt ierasto dzīves ritmu un apbēruši mani laipnībām, kā arī visādi man palīdzējuši.

Biju ieradies Kalilegvā kā svešinieks, bet man tika parādīta tik liela laipnība, ka jau pēc pāris_ stundām sajutos tā, it kā būtu dzīvojis še gadiem. Tāpēc man bija ļoti žēl šķirties no draugiem.

Sākuma posmā mans ceļojums rādījās diezgan sarež­ģīts. Vispirms vajadzēja nogādāt visu dzīvnieku kolek­ciju pa nelielo dzelzceļa atzarojumu no Kalilegvas uz tuvāko lielo pilsētu. Tur dzīvnieki jāielādē Buenosaire­sas vilcienā. Čārlzs saprata, ka pārkravāšanās no viena vilciena otrā man sagādā raizes, un uzstāja, lai Luna brauc ar mani kopa līdz tuvējai pilsētai; arī viņš, Hel­muts un Edna (Džouna vēl arvien nebija veselaj dosies turp, un tad mēs visu nodarīsim gods godam.

Negribēdams sagādāt viņiem liekas rūpes, es iebildu, bet viņi neļāva man runāt, un Edna teica: ja viņai liedzot mani pavadīt, viņa man šovakar vairs nedošot džinu. Sis briesmīgais drauds tūlīt salauza manu pre­testību.

Aizbraukšanas rītā pie Čārlza mājas piestāja traktors ar milzīgu platformai līdzīgu piekabi, mēs tajā iekrā­vām būrus ar dzīvniekiem un lēnām braucām uz staciju. Būri tika novietoti uz perona, un mēs gaidījām vilcienu.

Apskatījis sliežu ceļu, kļuvu gaužām domīgs. Sliedes bija galīgi nolietojušās, acīmredzot gadiem ilgi nekija mainītas. Dažuviet vilcienu svars gulšņus un sliedes bija gandrīz iedzinis zemē un tie nemaz nebija redzami. Uz sliežu ceļa auga zāles un nezāles, un bija grūti izšķirt, kur beidzas pļava un sākas dzelzceļš. Es nodo­māju: ja pa šādu ceļu jābrauc ātrāk par pieciem kilo­metriem stundā, mūs gaida šī gadsimta pati lielākā vilciena katastrofa.

Tas ir nieks, — Čārlzs mierīgi atbildēja, kad es nopēlu nolaisto sliežu ceļu, —'dažās vietās ir vēl daudz sliktāk.

Man likās, ka lidojums uz šejieni bija bīstams, bet tagad redzu, ka brauciens pa dzelzceļu ir tīrā paš­nāvība. Tās jau pat nevar saukt par sliedēm — izlocī­jušās kā piedzērušas čūskas.

Nu jā, bet līdz šim mums te vēl nav atgadījusies neviena katastrofa, — Čārlzs sacīja, un ar šo priecīgo ziņu man bija jāsamierinās.

Kad pēc brīža parādījās vilciens, tā izskats mani tik ļoti pārsteidza, ka es beidzu domāt par sliežu stāvokli. Vagoni bija no koka un izskatījās tādi, kādus var re­dzēt vecās kovboju filmās. Tomēr vispārākā šķita loko­motīve. Tā bija pavisam senlaicīga — arī kā no filmas par mežonīgajiem Rietumiem, ar milzīgu drošības režģi priekšā. Kādam acīmredzot tomēr nebija paticis loko­motīves arhaiskais izskats, un viņš bija mēģinājis to mazliet atdzīvināt un piedot tai plūdlīniju formu, apšujot ar metāla plātnēm, uz kurām bija uzkrāsotas oranžas, dzeltenas un koši sarkanas joslas.

Katrā ziņā tā bija viskošākā lokomotīve, kādu man gadījies redzēt; it kā atgriezdamās no karnevāla, ar divdesmit kilometru ātrumu stundā tā cēlā gaitā pel­dēja mums pretī; sliežu ceļš bija tik pamatīgi aizaudzis ar zāli, ka likās — vilciens nāk šurp tieši pāri laukiem. Bremzēm čīkstot, tas dārdēdams ieripoja stacijā un tad lepni izpūta melnu, kodīgu dūmu mākoni, ietīdams mūs tajā. Steidzīgi iekrāvām būrus ar dzīvniekiem bagāžas vagonā, Luna un es iekāpām blakus vagonā un ieņē­mām cietos sēdekļus pie durvīm, tad ar spēju rāvienu vilciens nodrebēdams uzņēma gaitu.

Paralēli dzelzceļam gandrīz visā tā garumā stiepās šoseja; sliežu ceļu no tās šķīra tikai zāles un krūmu jusia un zems dzeloņstiepļu žogs. Tāpēc Čārlzs, Hel­muts un Edna brauca gandrīz līdzās mūsu vagonam, izkliegdami apvainojumus, kratīdami pret mums dūres un piedēvēdami man un Lunam dažādus noziegumus. Pārējie pasažieri sākumā bija pavisam apmulsuši, bet, izpratuši šo joku, dedzīgi mums pievienojās un pat pa­teica priekšā vienu otru stiprāku vārdu, ar ko sadot pretiniekiem. Helmuts apvainoja Lunu, teikdams, ka viņam ir tik maiga balss kā ēzelim, kas slimo ar larin­gītu, un Luna atriebdamies izmeta pa vagona logu apelsīnu, kas gandrīz trāpīja Helmutam pa galvu. Tā bija bērnišķīga niekošanās, bet mums bija jautri, un viss vagons dzīvoja mums līdz.

Vilciens apstājās daudzās mazās stacijās, un katrā no tām trīs jokupēteri savā mašīnā mūs sagaidīja uz perona un pasniedza man lielu, novītušu puķu pušķi, bet es pateikdamies pa vilciena logu teicu garu, kaismīgu runu grieķu valodā par vislielāko izbrīnu tiem pasažie­riem, kuri nupat bija iekāpuši vilcienā un laikam do­māja, ka esmu kāds ceļojošs politisks darbonis. Tā mēs jautri pavadījām laiku, līdz bija sasniegta pilsēta un vajadzēja pārsēsties citā vilcienā. Seit rūpīgi izlā­dējām visu kolekciju uz perona un nostādījām sardzē pie tās stacijas nesēju, lai ap būriem nedrūzmētos cil­vēki un nesatrauktu dzīvniekus, tad gājām paēst, jo līdz Buenosairesas vilcienam vēl bija vairākas stundas laika.

Kad atgriezāmies uz perona, metās jau krēsla; dārdē­dams un šņākdams, tīdamies iespaidīgā tvaiku un dzirk­steļu mākonī, stacijā iedrāzās Buenosairesas vilciens. Bet tam bija gluži parasta lokomotīve, kas nepavisam nelīdzinājās košajam, zvalstīgajam drakonam, kas mūs tik cēli bija atvizinājis no Kalilegvas. Helmuts, Luna un es uzmanīgi iekrāvām būrus noīrētajā lopu vagonā, kas izrādījās daudz mazāks, nekā es biju paredzējis. Pa to laiku Čārlzs pasažieru vagonā bija nolaidis ze­māk manu guļvietu un salicis tajā manas mantas. Kupejā bez manis vēl vajadzēja būt trim pasažieriem, bet tobrīd neviena nebija, un man vienīgi atlika cerēt, ka tie būs interesanti ceļabiedri. Viss nu bija nokārtots, varēja gaidīt prombraukšanu; es apsēdos uz vagona kāpnītēm, bet pārējie sastājās uz perona grupā ap mani. Edna, parakņājusies savā rokassomā, izvilka no turienes kaut ko, kas pēkšņi iespulgojās stacijas blavajas ugunis. Tā bija džina pudele.

Uz atvadām, — viņa sacīja, zobgalīgi pavīpsnā­dama. — Es taču nevaru jūs aizlaist tik tālā ceļā bez kaut kā stiprāka.

Helmut, — es ierunājos, kad Luna bija aizgājis sadabūt minerālūdeni un glāzes. — Tāda sieva kā jūsējā gadās tikai viena starp simtiem.

Tas var būt, — Helmuts sadrūmis atbildēja, — bet to viņa dara tikai jums par prieku, Džerij. Kad es braucu projām, man viņa nekad nedod džinu. Viņa vienmēr saka, ka es dzerot par daudz.

Un atvadīdamies mēs vēlreiz iedzērām. Es tikko biju iztukšojis savu glāzi, kad atskanēja' dežuranta svilpe, vilciens sāka kustēties. Ar glāzēm rokās mani draugi skrēja vilcienam blakus, lai vēlreiz paspiestu man roku, un es, skūpstīdams Ednu, gandrīz izvēlos no vagona. Vilciens uzņēma ātrumu, es redzēju, kā viņi, stāvē­dami pulciņā uz pustumšā perona, pacēla glāzes pēdē­jam atvadu tostam, tad viņi izzuda skatienam, bet es noskumis atgriezos kupejā, nesdams rokā pustukšo džina pudeli.

Ceļojums ar vilcienu tomēr izrādījās patīkamāks, nekā biju paredzējis, kaut gan braukt Argentīnā vil­cienā, vedot sev līdzi četrdesmit būrus ar dažādiem dzīvniekiem, nepavisam nav tas pats, kas doties pik­nikā. Visvairāk es baidījos, ka naktī (ari dienā) kādā stacijā manu vagonu ar dzīvniekiem varētu atkabināt un novadīt uz rezerves sliedēm un vēlāk aizmirst pie­kabināt. Sāds briesmīgs piedzīvojums reiz gadījās kā­dam dzīvnieku kolektoram, manam draugam Dienvid­amerikā, un, kad viņš, to atklājis, noīrētā automašīnā steidzās atpakaļ uz zināmo staciju, gandrīz visi dzīv­nieki jau bija nobeigušies. Tāpēc es nolēmu: kad vien vilciens apstāsies — naktī vai dienā —, vienmēr iziešu ārā uz perona, lai būtu drošs, ka ar manu vērtīgo kravu nekas ļauns nenotiek.

Mana neparastā izturēšanās, kad es nakts vidū lēcu ārā no guļvietas, pārsteidza manus kupejas biedrus. Tie bija trīs jauni, patīkami futbolisti, kas atgriezās no Cīles, kur bija spēlējuši. Kad es viņiem izskaidroju savu rīcību, viņi bija patiesi noraizējušies, ka man maz

'iznāks gulēt, un uzstāja, lai mēs katrs pa kārtai nakti ietu aplūkot dzīvniekus; jāpiebilst, ka futbolisti dežu­rēja ar pienākuma apziņu visu brauciena laiku. Droši vien visa šī procedūra viņiem likās ārkārtīgi smieklīga, bet viņi pildīja uzņemto pienākumu ļoti nopietni un man daudz palīdzēja.

Apgrūtinošs bija vēl tas apstāklis, ka es pie saviem dzīvniekiem varēju nokļūt tikai tad, kad vilciens stāvēja stacijā, jo lopu vagonā nevarēja iekļūt, izejot cauri pārējiem. Un te man izlīdzēja guļamvagona apkalpo­tājs. Viņš mani ikreiz brīdināja jau desmit minūtes pirms iebraukšanas stacijā un arī pateica, cik ilgi vil­ciens stāvēs. Tas man deva iespēju caur dažiem vago­niem nokļūt līdz dzīvnieku vagonam un, tikko vilciens apstājās, izlēkt ārā un apraudzīt dzīvniekus.

Trīs vagoni, kuriem vajadzēja iziet cauri, bija trešās klases vagoni; tajos uz koka soliem sēdēja vesels lēve­nis cilvēku, kuriem apkārt bija mazi bērni, vīna pude­les, sievasmātes un vīramātes, kazas, cāļi, sivēni, augļu grozi un citas ceļojumam nepieciešamas mantas. Kad viss jautrais, skaļais, pēc ķiplokiem dvakojošais pūlis uzzināja manas pastāvīgās dīvainās staigāšanas iemeslu, visi kopīgiem spēkiem nāca man talkā. Tikko vilciens apstājās, viņi palīdzēja man izkļūt no vagona, sameklēja tuvāko ūdenskrānu un izsūtīja bērnus uz visām pusēm pēc maizes un banāniem vai kā cita, kas nepieciešams dzīvniekiem; kad biju galā ar kopšanos, viņi mani, vilcienam lēni kustoties, vilkšus uzvilka uz platformas un laipni apjautājās gan par pumas vese­lību, gan arī par putniem, kā tie panes karstumu un vai taisnība, ka man ir papagailis, kas saka «/u'/o de puta». Viņi man piedāvāja saldumus un sviestmaizes, pasnie­dza glāzēs vīnu un bļodas ar gaļu, rādīja savus zīdai­ņus, kazas, cāļus un cūkas, dziedāja man dziesmas un vispār izturējās pret mani kā pret savējo. Viņi bija tik jauki, mīļi un draudzīgi, ka tad, kad mēs beidzot iebraucām lielajā, trokšņainajā Buenosairesas stacijā, man bija gandrīz vai žēl, ka ceļojums beidzies.

Mēs ielādējām dzīvniekus kravas automašīnā, un kāds simts cilvēku atvadīdamies kratīja man roku, tad es braucu projām; visi dzīvnieki bija ļoti labi pārcietuši ceļojumu vilcienā, un man rūpēja viņus drīzāk pievienot pārējiem lielajā šķūnī muzeja teritorijā.

Tai vakarā es ar šausmām uzzināju, ka viens labs draugs rīko man par godu kokteiļu vakaru, lai nosvi­nētu manu atgriešanos Buenosairesā. Es neciešu kok­teiļu vakarus, tomēr nespēju izdomāt nekādu iemeslu, kā no tā izvairīties, neapvainojot rīkotāju.

Un tā, lai cik abi ar Sofiju bijām noguruši, tomēr saposāmies un gājām. Viss vairums viesu man nebija pazīstami, un es nemaz nekāroju ar viņiem iepazīties, bet viņu vidū bija ari daži veci draugi, kuru dēļ bija vērts ierasties.

Es stāvēju, mierīgi sarunādamies ar vienu no šiem senajiem draugiem, kad pie manis pienāca kāds tips, kuru es nicinu. Tas bija anglis — viens no tiem, kuru var salīdzināt ar īpašu nezāli, kas zeļ un kuplo vislabāk svešā zemē. Ar šo tipu biju sastapies jau agrāk, un man viņš pagalam nepatika. Tagad viņš nostājās manā priekšā, apsējis savu veco universitātes kaklasaiti, it kā lai mani vēl vairāk sakaitinātu. Viņam bija trula seja bez jebkādas izteiksmes — kā slikti pagatavota pēc­nāves maska, viņš runāja lēnām, augstprātīgā tonī, it kā lai pierādītu pasaulei, ka pat tad, ja cilvēkam galvā ir tukšums, viņš tomēr var būt labi audzināts.

Es dzirdēju, — viņš māksloti laipni sacīja, — ka jūs esot tikko atgriezies no Huhujas.

Jā, — es īsi atteicu.

Ar vilcienu? — viņš, mazliet saviebies, vaicāja.

Jā, — es atbildēju.

Nu, un kāds tad bija šis ceļojums? — viņš tinci­nāja.

Ļoti patīkams… jauks, — es atbildēju.

Man šķiet — vilcienā gan bija ļoti prasta pub­lika, — viņš tēlotā līdzjūtībā piezīmēja.

Es nopētīju viņa gļēvo, neizteiksmīgo ģīmi, tukšās acis un atcerējos savus ceļabiedrus: jaunos, brašos futbolistus,-kas palīdzēja man naktīs dežurēt; veco vīru, kas man runāja no galvas garu garo dzejoli, līdz es pašaizsardzības nolūkā starp trīspadsmito un četrpa­dsmito pantu biju spiests uzkost ķiplokus; mīlīgo, resno lēdiju, kurai tiku neviļus uzgrūdies un kura atmugu­riski iekrita savā olu grozā, tomēr neļāva samaksāt par sasistajām olām, jo, kā viņa paskaidroja, gadiem ilgi neesot dabūjusi tik sirsnīgi izsmieties.

Es skatījos uz šo garlaicīgo savu aprindu pārstāvi un nespēju savaldīties.

•— Jā, — es ar nožēlu sacīju. — Tie patiešām bija loti vienkārši ļaudis. Un, vai jūs varat iedomāties, — tikai retais no viņiem nēsāja kaklasaiti, un neviens neprata sarunāties angļu valodā.

Tad es viņam uzgriezu muguru un gāju iebaudīt kādu dzērienu. Es jutu, ka esmu to pelnījis.

ŠĪS ZEMES PARAŽAS

Kad jāpārved liela dzīvnieku kolekcija no viena pa­saules gala līdz otram, tad vis nevar, kā daudzi iedo­mājas, vienkārši ņemt un iekraut tos pirmajā kuģī, kas pagadās, jautri pavicināt ar roku un doties ceļā. Te ir ko palauzīt galvu. Vispirms jāatrod tāda kuģniecības sabiedrība, kas ir ar mieru pārvadāt dzīvniekus. Vai­rums rēderu, kad viņiem tikai ieminas par «dzīvnieku kravu», tūlīt kļūst bāli, jo acu priekšā viņiem jau rē­gojas jaguārs, kas uz komandtilta saplosa kapteini, milzu čūska, kura savos gredzenos lēnām nožņaudz kapteiņa vecāko palīgu, un liels bars dažādu bīstamu, pretīgu dzīvnieku, kuri dzenā pasažierus no viena kuģa gala uz otru. Kuģniecības ļaudis nereti mēdz domāt, ka jūs vēlaties ceļot ar viņu kuģi tikai tāpēc, lai izlaistu no būriem visus dzīvniekus, ko ar tādām pūlēm esat vācis veselus sešus mēnešus.

Taču, kad šī psiholoģiskā barjera ir pārvarēta, visas problēmas vēl nebūt nav atrisinātas. Jānorunā ar ve­cāko stjuartu, cik daudz vietas refrižeratorā var atvēlēt jūsu gaļas, zivju un olu uzglabāšanai, lai neciestu pa­sažieru intereses; jāvienojas ar kapteiņa vecāko palīgu un bocmani, kur un kā tiks iekrauti būri un kā tos no­drošināt vētras laikā; cik daudz pārsedzamo brezentu būs iespējams aizņemties. Tad jāierodas oficiālā vizītē pie kapteiņa un — parasti pie džina glāzes — jācenšas iestāstīt (gandrīz vai ar asarām acīs), ka viņam par jums nebūs nekādu raižu, ka viņš pat nemanīs, ka jūs vispār esat uz kuģa, — jāiegalvo kaut kas tāds, kam nevar noticēt ne viņš, ne arī jūs pats. Tomēr vissvarī­gākais — lai jūsu kolekcija būtu sagatavota iekraušanai kuģī jau kādas desmit dienas pirms paredzētā kuģa

atiešanas datuma, jo dažās ostās gadās neparedzēti notikumi, kuri var paātrināt vai, kas vēl daudz ļaunāk, aizkavēt kuģa iziešanu jūrā, tāpēc jārēķinās ar visām varbūtībām.

Ja ostā izceļas streiki, kā, piemēram, dokeru streiks, tad var gadīties, ka jums nākas dirnēt krastā vairāk nekā mēnesi un aiz nepacietības līst vai no ādas ārā, bet jūsu dzīvnieku apetīte šai laikā pieaug tieši propor­cionāli tam, kā izsīkst jūsu finanses. Ceļojuma beigās jūs tad piedzīvojat vislielāko postu, bezcerību un izbai­les — un jūsu spēki ir galā.

Kad cilvēki man jautā par ekspedīciju «briesmām», tad man allaž gribas atbildēt, ka «meža» briesmas nav nekas salīdzinājumā ar briesmām, kas uzbrūk, ja tālā pasaules malā gadās uzsēsties uz sēkļa ar simt piec­desmit dzīvnieku lielu kolekciju, kuri jābaro, bet nauda iet uz beigām.

Tagad, kā likās, visas grūtības bija aiz muguras. Kuģis mums bija sagādāts, pārrunas ar kuģa ļaudīm sekmīgi pabeigtas, barība dzīvniekiem pasūtīta — viss šķiet nokārtots, kā nākas. Bet gadījās, ka tieši šai sa­gatavošanās posmā Huanita — mazā savvaļas cū­ciņa — sadomāja mums sagādāt pārsteigumu un sa­ķēra plaušu karsoni.

Mani dzīvnieki, kā jau tiku minējis, pašreiz mitinājās lielā neapkurināmā šķūnī muzeja teritorijā. Nevienam no viņiem acīmredzot aukstums neko nekaitēja (kaut

gan ap šo laiku Argentīnā sākās ziema un laiks kļuva arvien vēsāks), bet ar Huanitu bija citādi. Bez iepriek­šēja klepus, kas mūs būtu laikā brīdinājis, Huanita piepeši saslima. Vēl no rīta viņa pamatīgi pieēdās ar pupām, bet vakarā, kad gājām apsegt būrus, Huanita izskatījās pavisam savārgusi. Viņa gulēja, piespiedu­sies pie būra sienas, it kā meklēdama atbalstu, acis puspievērtas, elpa ātra, gārdzoša. Es steidzīgi atvēru būra durtiņas un viņu pasaucu. Huanita ar lielām pū­lēm grīļodamās uzrausās kājās, atstreipuļoja pie manis un sabruka manās rokās. Gluži kā kinofilmā, bet es izbijos. Turēdams viņu rokās, es varēju dzirdēt, kā elpa sēca un burbuļoja mazajās krūtīs; Huanitas ķermenis bija pavisam slābs un auksts. •

Nolūkā taupīt mūsu strauji izsīkstošo naudu divi « mani Buenosairesas draugi piedāvāja mums ar Sofiju apmesties pie viņiem, lai nebūtu jāmaksā par viesnīcu.

Sofija ērti iekārtojās Blondijas Maitlendas-Herietas dzīvoklī, bet es okupēju saliekamo gultu Deivida Džonsa apartamentos.

Tai brīdī, kad atklāju, kādā stāvoklī ir Huanita, Dei- vids bija atnācis līdzi. Tīdams cūciņu savā mētelī, es satraukti domāju, ko darīt. Sapratu, ka dzīvniekam ne­pieciešams siltums, papilnam siltuma. Bet es arī zināju, ka lielajā skārda šķūnī mēs viņam to nespējam sagādāt pat tad, ja tur sakurtu tik lielu ugunskuru kā lielais Londonas ugunsgrēks [22] . Pie Blondijas jau bija viens slims papagailis, kas domīgi plucināja tapetes vannas istabā, un es jutu, ka draudzības vārdā tomēr nevaru uzdrīkstēties lūgt, lai viņa uzņem savā skaisti iekārto­tajā dzīvoklī vēl arī pekaru.

Deivids žigli atnesa no automašīnas segu, kur ietīt cūciņu. Otrā rokā viņam bija puspudele konjaka.

Vai tas varētu noderēt? — viņš jautāja, kamēr es ievīstīju Huanitu segā.

Un kā vēl, pat ļoti! Uzsildiet, lūdzu, uz spirta lampiņas mazdrusciņ piena un samaisiet ar tējkaroti konjaka.

Kamēr Deivids izpildīja, ko biju lūdzis, Huanita, cie­šajā vīstoklī gandrīz neredzama, briesmīgi klepoja. Pēc

brīža piens ar konjaku bija sagatavots, un man izdevās Huanitai iemānīt divas pilnas tējkarotes, ko viņa norija, kaut gan to panākt nepavisam nebija viegli, jo cūciņa bija gandrīz nesamaņā.

Ko vēl varētu darīt? — Deivids norūpējies bilda, jo viņš, tāpat kā es, mazo Huanitu bija ļoti iemīļojis.

Tagad viņai vajadzīga liela deva penicilīna, daudz siltuma un svaigs gaiss.

Es ar cerībām raudzījos Deividā.

Ņemsim viņu līdzi uz dzīvokli! <— Deivids, kā to biju paredzējis, ierosināja.

Domāts, darīts. Automašīna joņoja pa pielijušajām, spīdīgajām ielām tādā ātrumā, ka bija jābrīnās, kā mēs sveiki un veseli sasniedzām Deivida māju.

Kamēr es ar Huanitu steidzos augšup pa kāpnēm, Deivids aizskrēja uz Blondijas dzīvokli, jo tur, pie So­fijas, bija mūsu medikamentu kaste ar penicilīnu un šļircēm;1

Es apguldīju tagad jau pilnīgi samaņu zaudējušo Huanitu uz Deivida dīvāna; kaut gan dzīvoklī bija silts no centrālapkures, ieslēdzu vēl arī elektrisko sildlampu, beidzot atvēru visus tos logus, kurus bija iespējams turēt vaļā, neradot caurvēju.

Deivids atgriezās ļoti drīz, un mēs steidzīgi novārī­jām šļirci; es iešļircināju Huanitai vislielāko penicilīna devu, kurai vajadzēja cūciņu vai nu izdziedināt, vai no­nāvēt; nekad vēl nebiju ārstējis pekaru, tomēr zināju, ka šis dzīvnieks ne vienmēr labi panes penicilīnu.

Kādu stundu mēs nosēdējām pie Huanitas. Tad es pū­lējos pats sevi pārliecināt, ka cūciņai kļuvis mazliet vieglāk elpot, taču viņa arvien vēl bija bezsamaņā, un es sapratu, ka viņa vēl ilgi būs slima.

Kāds no tā labums, — Deivids runāja, kad es at­kal — vai simto reizi — pieliku ausi pie Huanitas krū­tīm, — ka mēs tā sēžam un uz viņu skatāmies?

Nekāds, — es vilcinādamies atbildēju, — manu­prāt, pirms trim četrām stundām kaut kādas pārmaiņas nav ko gaidīt — un tad arī vēl nevar zināt. Šobrīd vi­ņai ir mazdrusciņ vieglāk — droši vien no konjaka.

Nu tad iesim pie Ollija kaut ko iekost, — Deivids lietišķi ierosināja. — Nezinu, kā jums, bet man bries­mīgi gribas ēst. Tas mums prasīs ne vairāk kā trīs ceturtdaļstundas laika.

— Okei! — es negribīgi atsaucos. — Laikam jau tā būs jādara.

Vēlreiz aplūkojuši Huanitu un pārliecinājušies, ka se­gas no sildlampas nevar aizdegties, braucām uz Ollija mūzikas bāru de Maijo ielā 25; šī iela stiepjas paralēli vecajai Buenosairesas pludmalei. Gar to rindojās sīki izpriecu klubi, un dažam labam bija burvīgs nosau­kums: «Manas ilgas», «Zilā mēness skaistule» un maz­liet noslēpumainais «Džo briesmās».

De Maijo ielā parasti nerādās cienījami ļaudis, bet man jau sen vairs nerūpēja, vai esmu cienījams vai ne. Ar dažādiem draugiem esmu apmeklējis lielāko daļu šo mazo, tumšo un piesmēķēto bāru; mēs baudījām dzērie­nus no mazītiņām glāzītēm par augstu cenu un vērojām bāra meitenes viņu mūžvecajā arodā.

Labāk par citiem man patika Ollija mūzikas bārs, mēs allaž mēdzām tur iegriezties. Tam bija vairāki iemesli. Pirmkārt, mums patika pats Ollijs, kuram bija tik krunkaina seja kā valrieksta čaumala, un viņa jaukā sieva. Otrkārt, Ollijs vienmēr lēja glāzēs pareizu mēru un bieži vien iedzēra kopā ar mums. Treškārt, šis bārs bija gaiši apgaismots, tā ka katrs apmeklētājs varēja labi redzēt savus biedrus; citos bāros cilvēkam bija jābūt vai nu sikspārnim, vai pūcei, lai kaut ko saska­tītu. Ceturtkārt, bāra meitenēm nebija atļauts pastāvīgi apgrūtināt apmeklētājus ar lūgumiem izmaksāt dzērie­nus, un, piektkārt, tur bija brālis un māsa ar ģitāru, tie abi jauki spēlēja un dziedāja. Beidzot — un tas laikam ir pats svarīgākais — es biju ievērojis, ka bāra meitenes pēc pabeigta darba maigi jo maigi atva­dām noskūpsta Olliju un viņa sievu — tā, it kā tie abi būtu viņu vecāki.

Mēs ar Deividu nokāpām pa kāpnītēm lejā Ollija bārā, kur mūs priecīgi sveica pats Ollijs un viņa sieva. Kad bijām pastāstījuši, kāpēc esam nospiestā garastā­voklī, viss bārs no sirds juta mums līdzi; Ollijs izdzēra ar mums lielu glāzi degvīna, bet bāra meitenes, nostā­jušās mums apkārt, pūlējās iestāstīt, ka Huanitai kļūs labāk, un visādi centās mūs uzjautrināt. Bet mēs uzko­dām karstas desiņas un sviestmaizes, piedzerdami deg­vīnu, un pat jautrās dziesmiņas, ko brālis un māsa spē­lēja un dziedāja speciāli mums, nespēja kliedēt manu

drūmo noskaņojumu. Biju pārliecināts, ka Huanita no­beigsies, un es tik ļoti biju iemīļojis šo mazo radlbiņu.

Paēduši un padzēruši tūlīt atvadījāmies un izgājām uz ielas.

Atnāciet rītā atkal un pastāstiet, kā jūtas cū­ciņa! — Ollijs nosauca mums nopakaļis.

Si, si, — bāra meitenes piebalsoja kā sengrieķu koris, — pienāciet rītā un pastāstiet, kā jūtas pobrecita

Es iedomājos, ka, ieradušies Deivida dzīvoklī, atradī­sim Huanitu jau mirušu. Kad iegājām dzīvojamā is­tabā, es tūlīt uzmetu skatienu segu vīstoklim uz Deivida dīvāna, tad saņēmos un piegāju klāt apskatī­ties. Maigi pacēlu segas stūrīti, un manī mīļi pavērās spoža, tumša actiņa, sārtais, apaļais šņukuriņš nošņā­cās, un slimā cūciņa klusu, priecīgi ierukšķējās.

Paldies dievam, nu viņai labāk! — Deivids, vēl lāgā neticēdams, izsaucās.

Jā, mazliet labāk ir, — es piesardzīgi atteicu. — Briesmas vēl nav pāri, tomēr tagad es jau sāku cerēt.

It kā apstiprinādama manus vārdus,. Huanita atkal ierukšķējās.

Lai Huanita naktī nevarētu nospārdīt segas un pa­sliktināt savu stāvokli, es viņu paņēmu pie sevis uz dīvāna. Viņa gulēja mierīgi, cieši aizmigusi, man uz krūtīm. Lai gan elpa cūciņai arvien vēl bija sēcoša, tai vairs nebija briesmīgās gārdzošās pieskaņas, kas sākot­nēji pavadīja katru elpas vilcienu.

No rīta mani pamodināja Huanitas vēsais, raupjais šņukurs, ko viņa grūda man acī, un aizsmacis, rukšķošs sveiciens. Es viņu iztinu un redzēju, ka viņa pilnīgi pārvērtusies. Acis atkal bija spožas, temperatūra nor­māla, elpa gan vēl sēcoša, bet jau daudz vienmērīgāka, un, galvenais, — cūciņa uz īsu brīdi grīļodamās pie­cēlās kājās.

Ļaunākais nu bija pāri. Huanita sāka strauji atvese­ļoties, bet, jo labāk viņai kļuva, jo grūtāk bija viņu novaldīt. Tiklīdz cūciņa atkal spēja stingri turēties uz kājām, viņa sāka skraidīt pa istabu un bija gaužām neapmierināta, kad es viņai apliku nelielu segu un ar

drošības adatu saspraudu kopā zem kakla kā apmetni. Huanita ēda kā zirgs, un mēs viņu barojām ar visā­diem gardumiem.

Sevišķi grūti ar cūciņu bija naktīs. Gulēt pie manis uz dīvāna viņai likās ļoti interesanti, bet es, kaut arī jutos aplaimots, domāju citādi. Mums abiem laikam bija gluži pretēji ieskati par to, kāpēc jāliekas gultā. Es gāju gulēt, lai iemigtu, bet Huanitai šķita, ka pienā­cis īstais laiks jautri padraiskoties. Mazam pekaram ir ļoti asi ilknīši un nadziņi un raupjš, mitrs šņukurs; ja šos trīs ieročus lieto pret cilvēku, kad viņš laižas miegā, tad, maigi izsakoties, viņam tas ir ļoti apgrūtinoši. Daž­reiz Huanitas asie nadziņi dejoja man uz vēdera un krūtīm kaut ko līdzīgu cūku tango, citreiz atkal viņa bez mitas kulstīja astīti. Brīžiem viņa pārtrauca diet un iegrūda mitro šņukuru man acī, lai uzzinātu, vai deja man patikusi. Citreiz viņu apsēda iedoma, ka esmu no­slēpis kaut kur pie sevis vai savā tuvumā kādu retu gardumu. Tie varētu būt trifeļi, tā man šķita; lai kas tas būtu, Huanita visur meklēja ar degunu, zobiem un na­giem un, nekā neatradusi, īgni, spiedzīgi rukšķēja. Ap pulksten trim no rīta viņa ieslīga dziļā, mierīgā miegā. Jau ap pusčetriem viņa uzsāka strauju galopu pa manu ķermeni no viena gala uz otru, lai pamodies es būtu lieliskā noskaņojumā. Tas viss turpinājās četras neiztu­ramas naktis, līdz beidzot, pārliecinājies, ka Huanita izveseļojusies, ieliku viņu uz nakti kastē, par ko viņa skaļā balsī pauda savu neapmierinātību.

Tikko biju dabūjis Huanitu uz kājām, saņēmām ziņu, ka kuģis sagatavots izbraukšanai jūrā. Es būtu dziļi nelaimīgs, ja ceļojumu vajadzētu sākt ar smagi slimo Huanitu, jo tad viņa to neizturētu.

Noteiktajā dienā divas mūsu kravas automašīnas ar iekārtas priekšmetiem un dzīvnieku būriem ieripoja pie­stātnē, tām sekoja automašīna, un sākās garā, nogur­dinošā dzīvnieku uzlādēšana un būru izvietošana uz kravas tilpņu vākiem.

Iekraušana man allaž prasījusi nervus, jo, kad lielie tīkli, pilni ar būriem, šaujas augstu gaisā, tā vien lie­kas — tūlīt pārtrūks kāda virve un dārgie dzīvnieki vai nu sabirs jūrā, vai arī juku jukām trieksies pret beto- nēto krastmalu.

Tomēr līdz vakaram pēdējais būris bija laimīgi uzlā­dēts un pēdējais iekārtas priekšmets novietots tilpnē, nu mēs varējām atviegloti uzelpot.

Visi mūsu draugi bija ieradušies mūs pavadīt, un, ja arī viena vai otra acīs es izlasīju pusapslēptu atvieg­lojuma izteiksmi, es to nevarēju ņemt ļaunā, jo tā vai citādi biju viņus visus nomocījis. Mēs bijām piekusuši, tomēr apmierināti, un tagad bija pienācis laiks atkorķēt daudzās dzērienu pudeles, kuras es jau laikus biju licis ienest savā kajītē. Viss bija uz kuģa un drošībā, un mēs nu varējām mierīgi uz atvadīšanos iedzert, jo pēc stun­das kuģim bija jāatiet.

Bet tai brīdī, kad es piepildīju glāzes piektajam tos­tam, kajītes durvīs parādījās mazs vīriņš muitas ierēdņa uniformā, rokā viņam bija liels žūksnis papīru. Es laipni uz viņu paskatījos, nejauzdams nekādas bries­mas.

Senjors Darels? — viņš pieklājīgi jautāja.

Senjors Garsija? — es atsaucos.

Si, — viņš atteica un nosarka aiz prieka, ka es zinu viņa vārdu. — Esmu senjors Garsija no aduanas.

Marija jauta briesmas.

Vai kaut kas atgadījies? — viņa vaicāja.

Si, si, senorita, senjora papīri ir kārtībā, bet tos nav parakstījis despachante [23] .

Kas tas tāds?! — es iesaucos.

Tas ir kaut kāds vīrs, — Marija norūpējusies at­bildēja un atkal pievērsās de Garsijam. — Bet vai tas tik svarīgi, senjor?

Si, senorita, — viņš nopietni sacīja, — bez.despa­chante paraksta mēs nevaram atļaut izvest dzīvniekus. Viņus nāksies izkraut.

Es jutos tā, it kā man kāds rautu iekšas ārā, jo mūsu rīcībā bija vairs tikai apmēram trīs ceturtdaļstundas.

Vai tad te nav neviena despachante, kas varētu parakstīt? — Marija jautāja.

Senjorita, ir jau vēls, visi aizgājuši mājās, — sen­jors Garsija paskaidroja.

Tā nu bija situācija, kas paņem divdesmit gadu jūsu dzīves. Varēju sev stādīties priekšā, ko teiktu kuģnie­cības sabiedrība, ja mēs tagad ierastos un paziņotu, ka kuģis vis nevarēs pēc stundas laimīgi doties ceļā uz

Angliju, bet nāksies aizkavēties apmēram piecas stun­das, kamēr tiks izkrauti visi mani dzīvnieki un — kas vēl ļaunāk — visi iekārtas priekšmeti un apvidus ma­šīna, kuri atrodas dziļi kravas tilpnē.

Bet mani draugi — nabaga nelaimīgie radījumil — jau bija apraduši ar šādām krīzēm un tūlīt sāka aktīvi darboties. Mersedesa, Hosefina, Rafaels un Deivids aiz­gāja aprunāties ar dežurējošo muitas priekšnieku, bet Vilijs Endersons, kāds cits mūsu draugs, un Marija aiz­brauca pie kāda pazīstama despachante uz mājām. Sis ierēdnis dzīvoja Buenosairesas nomalē, tāpēc viņiem bija jābrauc kā sadegušiem, lai paspētu nokļūt laikā atpakaļ. Mūsu jautrais pavadītāju pulciņš pajuka uz visām pusēm. Mums abiem ar Sofiju atlika vienīgi gaidīt un cerēt, bet es jau gudroju, kādiem vārdiem kapteinim darīt zināmu nepatīkamo vēsti, lai netiktu pārāk smagi piekauts.

Pēc neilga laiciņa bezcerīgā noskaņojumā atgriezās tā pavadītāju grupa, kas bija aizgājusi runāt ar muitas priekšnieku.

Viss velti, — Deivids sacīja, — viņš nepiekrīt. Bez paraksta nevar izbraukt.

Viņš ir stulbs lējējs, — Hosefina sacīja un tad piepeši iejautājās: — Džerij, ko īsti nozīmē vārds «lējējs»? Esmu skatījusies vārdnīcā, bet tur ir tikai viens skaidrojums: cilvēks, kas kaut ko lej. Vai tas ir kaut kas aizvainojošs?

Es nebiju tādā noskaņojumā, lai spētu palīdzēt Hose- finai pareizi tulkot no angļu valodas. Mums bija atli­kušas divdesmit minūtes. Bet tai pašā brīdī mēs izdzir­dām augšā piestātnē automašīnas bremžu čīkstoņu. Visi izskrējām uz klāja, un tur mums pretī pa trapu ar uzvarētāju smaidiem nāca Marija un Vilijs, vicinādami vajadzīgos papīrus, kurus bija kārtīgi parakstījis kāds despachante — droši vien pats jaukākais un krietnākais visā muitā.

Tā kā līdz kuģa atiešanai vēl palika desmit minūtes, mēs visi vēlreiz iedzērām. Es pat uzcienāju senjoru Garsiju.

Tad kajītē pabāza galvu stjuarts, paziņodams, ka kuģis tūlīt aties; mēs visi atkal izgājām uz klāja.

Mēs atvadījāmies, mūsu draugu pulciņš nokāpa no Kuģa krastmalā.

Tauvas tika atdotas, pamazām plaisa starp kuģi- un krastu auga arvien platāka, tumšajos ūdeņos šūpojās piestātnes uguņu atspīdumi. Kuģa ātrums pieauga, un drīz vien mūsu draugi izzuda skatieniem, tagad mēs redzējām vienīgi lielu, daudzkrāsainu uguņu kopu — tur palika Buenosairesa.

Kad atgājām no reliņa un devāmies uz kajītēm, es atcerējos Darvina vārdus, rakstītus pirms simt gadiem. Par ceļotāju naturālistu'Darvins teica:

«• Viņš uzzinās, cik daudz ir patiesi labu un sirsnigu cilvēku, ar kuriem viņam nekad agrāk nav bijis un ari turpmāk nebūs nekādu sakaru, bet kuri ik bridi gatavi sniegt viņam nesavtīgu palīdzību.»

PĒDĒJIE JAUNUMI

Tiem, kam tas interesē, pastāstīšu, kā klājas atves­tajiem dzīvniekiem.

Tapirs Klaudijs, kuru es kādreiz varēju pacelt uz rokām (riskējot pārstiepties), tagad izaudzis tik liels kā ponijs un nepacietīgi gaida, kad mēs viņam samek­lēsim līgavu.

Matiass un Marta, abi degunsuņi, bauda mājas un ģimenes laimi un jau laiduši pasaulē divus metienus mazuļu. Kad rakstu par šiem jaunumiem, Marta atkal ir gaidībās.

Pekari Huans un Huanita ari jau piedzīvojuši divus metienus sivēniņu un gaida trešo.

Puma Luna, ocelots un Zofruā kaķis aug griezdamies un kļūst ar katru dienu brangāki.

Papagailis Blanko, amazoņu tukumans, vēl arvien saka «hijo de puta», tagad gan pavisam klusu.

Visiem pārējiem putniem, zvēriņiem un rāpuļiem arī klājas labi, un daudzi izrāda vēlēšanos vairoties.

Vēl atliek pateikt tikai to — un tad, cerams, cilvēki man vairs nerakstīs un nejautās, — ka mans zooloģis­kais dārzs gan ir privāts, tomēr tas atvērts ikvienam apmeklētājam cauru gadu, izņemot ziemas svētkos.

Gaidām ciemā!

PĒCVĀRDS

(no krievu izdevuma)

Pagājuši četrpadsmit gadi, kopš padomju lasītājs iepazinis Džeraldu Darelu. Jau ar pašu pirmo krievu valodā pārtulkoto grāmatu «Pārpildītais šķirsts» Darels iekaroja neskaitāmu padomju cilvēku simpātijas. Nākamie gadi bija īsts Darela triumfs mūsu zemē. «Apskurbušais mežs», «Noslēpumaino trokšņu zeme», «Zvērudārzs manā bagāžā», «Ķengurēna ceļš», «Mana ģimene un citi zvēri» — cik ļoti šīs grāmatas tika gaidītas, kā par tām priecājās! Un šie panākumi nav nejaušība. Darels patiešām ir interesanta personība, ievērojams rakstnieks un sabiedrisks darbinieks.

Ikvienā no mums iemājo neapzināta mīlestība uz dzīvniekiem. Dažiem tā j'aušama spēcīgāk, citiem vājāk, tomēr parasti tā ne­ieņem galveno vietu dzīvē. Varbūt tikai vienam cilvēkam starp tūkstošiem vai pat miljoniem interese par dzīvo dabu kļūst neat­vairāma. Tā nosaka visu viņa dzīvi. Viens no tādiem cilvēkiem ir Džeralds Darels.

Darela bērnība nesaraujami saistīta ar dzīvniekiem. Korfu salā, uz kurieni Darelu ģimene pārvācās no Londonas, mazais Džerijs pirmoreiz pa īstam izjuta to lielo prieku un gandarījumu, ko dod tuvība ar dabu un saskare ar tās bezgala daudzveidīgo dzīvnieku pasauli. Stundām ilgi viņš vēroja, kā medī dievlūdzējs vai skudru laņva, pētīja mazās ausainās pūcītes vai bruņurupuča izturēšanos, apbrīnoja gekona kustības vai bezdelīgas lidojumu. Pirmie soļi uz saulainās Korfu salas Darelam bija arī paši pirmie soļi pa to ceļu, kas negrozāmi izvēlēts visai dzīvei.

Runājot par Darela izraudzīto ceļu, manuprāt, svarīgi nosaukt trīs galvenās atziņas, trīs virzienus, kas kopā veido viņa kredo, viņa dzīves filozofiju.

Pirmā atziņa. Viss dzīvais ir skaists. Katrai dzīvai būtnei piemīt sava īpaša, neatkārtojama pievilcība, savs skaistums. Bet šo skais­tumu jāprot saskatīt. Darels mums atklāj skaisto tur, kur mēs to bieži vien neredzam vai negribam redzēt. Čūskas, krupji, žurkas, zirnekji, pūces Darelam ir tādi paši līdztiesīgi mūsu planētas ap­dzīvotāji kā dzejnieku apdziedātās lakstīgalas un gazeles. Savos stāstos par dzīvniekiem Darels ielicis tik daudz sirds siltuma, mīles­tības un apbrīna, ka droši var teikt: pēc viņa grāmatu izlasīšanas tikai garīgi nepilnvērtīgs cilvēks pacels roku pret zalkti, kas go­zējas saulē, vai pret krupi, kas čāpo pāri ceļam.

Otrā atziņa. Atklāt zinātnei kaut ko jaunu, nezināmu — tā cil­vēkam ir liela laime. Darels patiešām dzīvo pēc šāda principa. Viņa cejojumu nolūks Āfrikā, Amerikā, Austrālijā vispirmām kārtām ir novērot, atklāt kaut ko nezināmu, iegūt jaunas zināšanas. Un te Darels zinātnieks daudz ko paveicis — viņa vārdu labi pazīst pro­fesionālie zoologi.

Trešā atziņa. Lai pienācīgi izpētītu dzīvnieku, tas jātur sev tuvumā un ik dienas ar to jānodarbojas. Protams, ne visi būs tādās domās, tomēr paša Darela darbība apliecina šo atziņu. Viņš prot sagādāt saķertajiem dzīvniekiem tādus apstākļus, ka tie neizjūt savu nebrīvi. Ne jau velti, vēl zēns būdams, viņš Korfu salā ierī­koja mazītiņu zvērudārzu, ne velti viņa pirmā darbavieta bija Lon­donas zooveikalā, bet pēc koledžas pabeigšanas viņš strādāja par zinātnisko līdzstrādnieku lielākajā Anglijas zooloģiskajā dārzā Uip- sneidā. Galu galā piepildījās Darela dzīves sapnis — viņš noorga­nizēja un vada jauna tipa zooloģisko dārzu, kur dzīvnieki jūtas kā mājās, saņem sev nepieciešamo barību un regulāri vairojas.

Tā izveidojās Darela ceļš. Bet, lai saprastu, kur slēpjas viņa lielā pievilcība, neparastā popularitāte, ar to vien nepietiek, ka zina viņa uzskatu būtību. Darela pasaules uzskata patiesā vērtība atklā­jas tikai uz viņa paša garīgo vērtību fona, un šīs vērtības mēs iepazīstam, lasot starp rindām viņa grāmatās. Vienalga, par ko Da­rels rakstītu — vispirms viņš raksta par sevi. Un tā, lasot Darelu, mūsu priekšā ir apbrīnojami simpātisks cilvēks, vienkāršs un at­klāts, labsirdīgs un puiciski zinātkārs. Vienlaikus Darels ir ari enerģisks, neatlaidīgs, fanātiski uzticīgs savam darbam, savam ai­cinājumam. Viņš allaž prot uzmundrināt, pats ir jautrs un mazliet zobgalīgs. Darels ir cilvēks, ar kuru kopā bez bažām var doties vistālākajā un visgrūtākajā ceļojumā. Un tas ir pats galvenais.

Protams, jārunā arī par Darela literāro meistarību. Viņš ir īsts mākslinieks, kas spēj ar diviem trim zīmīgiem teikumiem atklāt kādas parādības vai rakstura būtību. Pārsteidz Darela vērienīgās, ļoti precīzās dabas gleznas. Sie tēlojumi ir tik patiesi, ka lasītājs it kā fiziski izjūt visas viņam līdz šim nepazīstamās vietas smaržas, vienalga, vai tas ir tropiskais Kamerūnas mežs vai Argentīnas pampas. Lakoniski, bet patiesi un izteiksmīgi Darels ieskicē cilvēku portretus — tie ir daudzi visdažādākie cilvēki, ar kuriem viņam nācies sastapties savos klejojumos. Ar dziļu sirsnību un simpāti­jām viņš runā par vienkāršajiem |audīm — nabadzīgajiem indiā­ņiem, kas viņam pienes dzīvniekus, ar zobgalību — par rupjiem, alkatīgiem ierēdņiem, ar pretīgumu un neslēptām antipātijām — par saviem augstprātīgajiem un uzpūtīgajiem tautiešiem, kuri ni­cina svešu zemju tautas un paražas. Zināms, visspilgtāk Darela meistarība parādās viņa atveidoto dzīvnieku portretos. Tie ir tik dzīvi un precīzi, ka šai ziņā Darelu var salīdzināt vienīgi ar ievērojamo rakstnieku animālistu Setonu Tompsonu. Valodas svai­gums un oriģinalitāte, neparastās, negaidītās metaforas un salī­dzinājumi, lielisks, īsti anglisks, dikensisks humors — tas viss sniedz lasītājam patiesu baudījumu.

Vērtējot Darela devumu, nevar nepieminēt viņa sabiedrisko dar­bību. Savu dzīvi Darels veltījis dzīvniekiem, un viņu nodarbina dzīvnieku aizsardzības problēmas. Dzīvnieku aizsardzībai tagad pie­vērsta uzmanība visā pasaulē, tā ka Darels savās rūpēs par dzīv­niekiem nav gluži viens. Tomēr valsts un starptautiskās organizā­cijas, kas aicinātas glābt izmirstošos dzīvniekus, saglabāt dabu pašu cilvēku interesēs, savu darbību izvērš galvenokārt zinātniskās un juridiskās likumdošanas virzienā. Tā ir ļoti vajadzīga pieeja, kas jau devusi labus panākumus. Bet ir vēl arī otra ievirze, kura neaizvieto pirmo, bet to atbalsta un nostiprina. Sī ievirze pamatojas uz jo plašu propagandu visos sabiedrības slāņos visos kontinentos par dabas un dzīvnieku aizsardzību, par daudzmiljonu cīnītāju ar­mijas radīšanu dzīvnieku glābšanai. Pa šo ceļu iet tādi entuziasti kā Bernards Gržimeks, Džoja Adamsone. Pa to iet arī Džeralds Darels. Svarīgs ieguldījums dzīvnieku glābšanā ir viņa grāmatas. Bet Darels neaprobežojas ar grāmatām vien. Visu brīvo laiku viņš ziedo propagandai ar dzīvo vārdu: ik nedēļas uzstājas ar lekci­jām pa radio un televīzijā, uzņem filmas par dzīvniekiem, notur simtiem pārrunu ar Džersijas zooloģiskā dārza apmeklētājiem, ved plašu saraksti. Visbeidzot jāatzīmē, ka Darels ir devies inspekcijas braucienā uz Jaunzēlandi, Austrāliju un Malaju un tur īpaši pētī­jis, kādā stāvoklī atrodas to dzīvnieku sugas, kurām kaut kādu iemeslu dēļ draud izzušana. Sis brauciens guva plašu atbalsi, un tā rezultātā Jaunzēlandes valdība ar speciālu likumu pasludināja par rezervātiem visas salas, kurās ligzdo albatrosi.

Pie mums Džeralda Darela grāmatas, tikko parādījušās uz vei­kalu letēm, tūlīt tiek izpirktas. Liela daļa lasītāju, par spīti masu metieniem, tās vispār nesaņem, it sevišķi perifērijā. Bibliotēkās pēc Darela grāmatām allaž ir rindas. Tāpēc ļoti apsveicama ir izdev­niecības «Mucjib» iniciatīva sevišķi iemīļoto Darela grāmatu atkār­totā izdošanā. Tā ir vērtīga dāvana visiem dabas un dzīvnieku mīļotājiem, visiem Darela draugiem, visiem viņa spilgtā talanta cienītājiem.

Savā un visu daudzmiljonu padomju lasītāju vārdā izsaku izdev­niecībai sirsnīgu pateicību par šo skaisto velti.

V. Flints

SATURS

NOSLĒPUMAINO TROKŠŅU ZEME

Priekšvārds ,201

PIRMĀ DAĻA

Sīs zemes paražas . 205

Noslēpumaino trokšņu zeme 216

Vesela jūra viesmīļu 232

Zeltainais spiets 249

Balonveidīgie dzīvnieki 266

OTRĀ DAĻA

Sīs zemes paražas 283

Huhuja ..,.., 292

Bichos pilsētā ……».•• 309

• Vampīri un vīns 330

Pilns vagons bichos ,…>.>• 349

Sīs zemes paražas ,<……» 372

Pēdējie jaunumi 382

Flints V. Pēcvārds 383

Džeral'd Darrell POD POLOGOM P'JANOGO LESA ZEMLJA ŠOROHOV Izdatel'stvo «Liesma» Riga 1980 Na latyšskom jazyke Serija «Rasskazy o prirode» S anglijskogo perevela Ilze Gintere Hudožnik Majja Dragune Risunki Ral'fa Tompsona

HB Ni 2889

Džeralds Darels APSKURBUSAIS MEZS. NOSLĒPUMAINO TROKŠŅU ZEME

Redaktore J. Roze. Mākslinieciskā redaktore M. Dragūne. Tehniskā redaktore D. Pastare. Ko­rektore A. Giptere.

Nodota salikšanai 03.10.79. Parakstīta iespiešanai 17.01.80. Formāts 84x108/32. Tipogrāfijas papīrs Ni 3. Literatūras garnitūra. Augstspiedums. 20.37 uzsk. iespiedi.; 21,61 izdevn. 1. Metiens 65 000 eks. Pašūt. Mi 2341. Cena 2 rb|. 50 kap. Izdevniecība «Liesma», 226047 Rigā, Padomju bulv. 24. Izdevn. Ka 116/30373/J-2662. Iespiesta Latvijas PSR Valsts izdevniecību, poligrāfijas un grāmatu tirdzniecī­bas lietu komitejas tipogrāfijā «Ciņa», 226011 Rīgā, Blaumaņa ielā 38/40.

Darels Dž.

Dg 660 Apskurbušais mežs/V. Flinta pēcv.; Noslē pumaino trokšņu zeme /No angļu vai. tulk. I. Gintere; Māksi. R. Tompsons. — R.: Liesma, 1980. 387 lpp., il. — (Stāsti par dabu).

Populārā angju rakstnieka, zinātnieka un sabiedriski darbi­nieka grāmata par viņa ceļojumu pa Argentīnu un Paragvaju, kurp viņš devies, lai savaktu Dienvidamerikas reto dzīvnieku kolekciju. Šoreiz viņa zvēru saimē nonāk tādi putni un zvēri ka ragainās vardes, nandu, bruņneši, tīģerdumpji u. c. Ar sim­pātijām autors runā par vietejiem nabadzīgajiem indiāņiem, kurt viņam dzīvniekus .piegādā, plaši parādot arī vietējās paražas un dienvidamerikaņu viesmīlību. «Noslēpumaino trokšņu zeme» iz­nāk atkārtoti.

70304—116 5915

Da M 801(11)—80 284.80.4703000000 ^JJj

8 — 2341

1 Esto una (spāņu vai.) — viens ir.

9 — 234U

1 i Como te vas, Blanco? (Spāņu vai.) — Kā tev iet, Blanko? 298

1 Hijo de puta (spāņu vai.) — padauzas dēls.

1 Zofruā-Sentilērs Etjēns (1772—1844) — progresīvs franču zoo­logs. (Tulk.)

1 Loco (spāņu vai.) — sajucis prātā.

1 Mucho agua (spāņu vai.) — liels ūdens.

8 i Que pasa? (Spāņu vai.) — Kas noticis?

1 Maria, cafe para dos, por favor (spāņu vai.) — Marij, lūdzu, kafiju divām personām.

1 Pobrecita (spāņu vai.) — nabadzīte.

[1] svētais martins ir muitnieku patrons. (Tulk.)

[3] stouns — apmēram 6,33 kg.

[10] pazīstams kūrorts Anglijā. (Tulk.)

[11] džons teniels (1820—1914) slavens angļu mākslinieks. (Tulk.)

[12] ziediem rotāts stabs, ap kuru Anglijā dejo 1, maijā. (Tulk.}

10'U — 2341

[15] i como te vas, como te vas, que tai? (spāņu vai.) — Kā te» klājas, kā tev klājas, kā iet?

/

[19] itona — angļu aristokrātu koledža. (Tulk.)

[20] roberts skots (1868—1912) — angļu polārpētnieks. 1912. gadā Skots sasniedza Dienvidpolu (35 dienas pēc Amundsena). Atpakaļ­ceļā uz bāzi vitjš gāja bojā. (Tulk.)

[21] vienradzis — mītisks dzīvnieks. (Tulk.)

[22] 1666. gadā londonā izcēlās liels ugunsgrēks, kas iznīcināja 13 000 mājas vecpilsētas austrumu daļā. (Tulk.)