သင္ျမန္မာလူမ်ိဳးဟုတ္ ၊ မဟုတ္ စစ္ေဆးျခင္း။


VB RegSecure VB RegSecure VB RegSecure VB RegSecure

ေအာက္မွာေျပာထားတဲ့ စာသားနဲ႔ ကိုက္တဲ့ ပံုကို ေရြးခ်ယ္ေပးပါ။ အကယ္၍ စာသားနဲ႔ ကိုက္တဲ့ပံုက မေပၚခဲ့ရင္ အျခားပံုေျပာင္းေပးပါ ဆိုတာေလးကို ႏွိပ္လိုက္ပါ။
wet won lay

အျခားပံုေျပာင္းေပးပါဖိုရမ္၏ ပင္မအခ်ိန္သည္ ဂရင္းနစ္စံေတာ္ခ်ိန္ +6.5 ျဖစ္သည္။ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ 08:56 AM
Inactive Reminders By Icora Web Design