Kāda ir izpirkšanas nozīme?


Jautājums: Kāda ir izpirkšanas nozīme?

Atbilde:
Katram ir vajadzība pēc izpirkšanas. Mūsu iedzimtais, raksturīgais stāvoklis ir noraksturots - vainīgi. ”Dieva žēlastībā visi tiek attaisnoti bez nopelna, jo viņš tos atpircis Kristū Jēzū” (Rom.3:24).

Izpirkšana dod tādus labumus kā mūžīgo dzīvi (Atkl.gr.5:9-10), grēku piedošanu (Ef.1:7), taisnīgumu (Rom.5:17), brīvību no bauslības lāsta (Gal.3:13), uzņemšanu Dieva ģimenē (Gal.4:5), atbrīvošanu no grēka verdzības (Tit.2:14; 1.Pēt.1:14-18), mieru ar Dievu (Kol.1:18-20) un Svētā Gara iemājošanos (1.Kor.6:19-20). Būt izpirktam nozīmē tapt piedotam, svētam, taisnotam, brīvam, adoptētam un samierinātam. Skat. arī Ps.130:7-8; Lk.ev.2:38 un Ap.d.20:28.

Dziļāka nozīme vārdam izpirkšana - ”izpirkt, atgūt, atbrīvot.” Šis vārds vienmēr tika lietots samaksājot maksu par vergu brīvību. Šī termina attiecinājums uz Kristus nāvi pie krusta pasaka ļoti daudz. Ja mēs esam ”izpirkti,” tad tas nozīmē, ka iepriekš bijām vergi. Dievs samaksāja par mūsu brīvību un mēs vairs neesam ilgāk grēka un Vecā Testamenta likumu verdzībā. Šī izpirkšanas metafora ir izmantota Gal.3:13 un 4:5.

Jēzus samaksāja pieprasīto izpirkšanas maksu par mūsu grēkiem un to sekām (Mt.ev.20:28; 1.Tim.2:6). Viņš atdeva savu dzīvi apmaiņā pret mūsu dzīvi. Fakts ir tāds, ka Svētie Raksti apgalvo, ka izpirkšana var būt iespējama tikai ”caur Viņa asinīm,” tas ir – Viņa nāvi (Kol.1:14).

Debesu ielas būs piepildītas ar agrākajiem gūstekņiem, kas ne pēc pašu nopelniem vai labām īpašībām atradīs sevi izpirktus, piedotus, attaisnotus un brīvus. Grēka vergi ir kļuvuši par svētajiem. Nav brīnums, ka mēs dziedāsim jaunu dziesmu – slavas dziesmu Glābējam, kas bija nokauts (Atkl.gr.5:9). Mēs bijām grēka vergi, notiesāti uz mūžīgo atšķiršanu no Dieva. Jēzus samaksāja nolikto maksu un izpirka mūs kā rezultātā esam brīvi no grēka verdzības un izglābti no tā mūžīgajām grēka sekām.

English


Atpakaļ uz latvisko versiju
Kāda ir izpirkšanas nozīme?