ประวัติศาสตร์การต่อสู้ของเกย์ กะเทย เลสเบี้ยนในสังคมไทย

HistoryLGBT

ประวัติศาสตร์การต่อสู้ของเกย์ กะเทย เลสเบี้ยนในสังคมไทย
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ห้อง 207 เวลา 13:00-16:00 น.

วิทยากร...

  • อัญชนา สุวรรณานนท กลุ่มอัญจารี
  • นที ธีระโรจนพงษ์ กลุ่มเกย์การเมือง
  • เจษฎา แต้สมบัติ เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย

ดำเนินรายการโดย ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

สังคมไทยที่ยึดในอุดมการณ์รักต่างเพศ มักจะไม่เปิดพื้นที่ให้กับการแสดงความหลากหลายทางเพศ
กลุ่มคนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศในสังคมไทยจึงไม่ได้รับการยอมรับและถูกละเมิดสิทธิในหลายเรื่อง
พวกเขาจะมีวิธีการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมและศักดิ์ศรีความเป็นมนษย์อย่างไร
เป็นเรื่องที่คนในสังคมควรจะหันมาทำความเข้าใจร่วมกัน


ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.sac.or.th/main/news_detail.php?news_id=70

2012-01-28
Hits: 1846

เกย์วัยรุ่น กับการหาคู่ในโลกดิจิตอล

gaymedia

ชุดบรรยายวิชาการ ในโครงการวิจัยพหุวัฒนธรรมกับความหลากหลายทางเพศ ครั้งที่ 3 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

เกย์วัยรุ่น กับการหาคู่ในโลกดิจิตอล
วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2555 เวลา 13:00-15:00 น.
ห้อง 207 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร


วิทยากร ดร.โธมัส กัวดามูซ ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข สวัสดิการและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ดำเนินรายการและร่วมเสวนาโดย ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

ในช่วงทศวรรษ 2000 เป็นต้นมา เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ เช่น สมาร์ทโฟนกลายเป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารตลอด 24 ชั่วโมง ซึ้งเกย์วัยรุ่นได้ใช้เครื่องมือชนิดนี้เพื่อการหาคู่ (คนรัก, คู่นอน) วิธีการที่จะได้คู่ การสานสัมพันธ์ การแสดงตัวตน และการสร้างแรงดึงดูดทางเพศ คือสิ่งที่สะท้อนพฤติกรรม อารมรณ์ และอัตลักษณ์ของเกย์รุ่นใหม่ สิ่งเหล่านี้ช่วยทำให้เราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดเรื่องเพศในชุมชนเกย์ไทยได้อย่างไร พบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีดังกล่าวะคะ :)
2012-01-24
Hits: 1939
Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com